Weboldalkészítés tanfolyam

Weboldalkészítés tanfolyam

A tananyaggal elsajátíthatja a weblapszerkesztéshez szükséges ismereteket, az internet felépítését, a HTML-nyelv szerepét és a pixelgrafikus programokat. A tanfolyam betekintést nyújt a tipográfiába, a színelméletbe és útmutatást nyújt egy arculatterv elkészítéséhez. Mindezek ismeretével képes lesz önállóan megszerkeszteni egy weblapot.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Weboldalkészítés tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Weboldalkészítés tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Az internet
Kitérünk az internet, a böngészőprogram, a címsor és a hálózati barangolás fogalmaira. Bemutatunk olyan szakkifejezéseket, mint internetcím, IP-cím, domain név, URL, továbbá ismertetjük a weboldalak és a webhelyek legelterjedtebb típusait. Áttekintjük az elektronikus kommunikáció (e-mail, hírcsoport, fórum, chat) formáit.

2. lecke: Összetett keresés, böngészés
Foglalkozunk az interneten történő keresésekkel, keresőmotorokkal, logikai kapcsolatokkal. A lecke során ismertetjük a különböző böngésző programokat és azok eltéréseit, hasonlóságait. A böngészők beállítási lehetőségeit, az egyes menüpontok szerepét is áttekintjük, melyekkel elsajátíthatja a böngésző programok optimális használatát.

3. lecke: Első HTML-oldalunk
Bemutatjuk a HTML-leírónyelv kialakulását, szerepét, nyelvének szerkezetét és részeit. A szövegszerkesztő program segítségével megtanulhat weboldalkódot írni és elkészítheti első weblapját a Jegyzettömb program használatával. Megismerheti a szövegformázás és –tagolás lehetőségeit HTML-címkék (tag-ek) segítségével.

4. lecke: HTML-szerkesztő eszközök
Átfogó képet adunk a HTML-szerkesztés jelentőségéről, a szoftveres szerkesztőprogram elvi lehetőségeinek és korlátainak analizálásáról. Megvizsgáljuk a HTML-szerkesztők piaci helyzetét és fejlődésük lehetőségeit. Ezenfelül bemutatjuk, hogy az általánosan használt szoftvereszközök hol kapcsolódnak ehhez a területhez és hol kaphatunk elfogadható HTML kimenetet.

5. lecke:  Az Adobe Dreamweaver funkciói
A lecke végére megismeri a Dreamweaver kezelését, a webhely létrehozását, a szerkesztőprogram fontosabb funkcióit, a gyorsbillentyűk használatát. Példákon keresztül bemutatjuk az egyes nézetek használatát és elsajátíthatja a fontosabb angol nyelvű menüpontok magyar megfelelőit.

6. lecke: Színek és szövegek a HTML-szerkesztőben
A lecke célja a színlátás biológiai alapjainak és a színek érzelmi-lélektani hatásainak a bemutatása. Továbbá foglalkozunk a színkeverés módjainak bemutatásával, ezek alkalmazásával az interneten és a nyomdatechnikában, hogy képes legyen beállítani a megfelelő betűtípust az adott webes felülethez, alkalmazáshoz.

7. lecke: Táblázatok a weboldalon
Bemutatjuk a HTML-táblázatok létrehozásának lehetőségeit, kódját és az egyes attribútumok szerepét a táblázatok, táblázatcellák beállítása során. Ezek segítségével megtanulhat szövegeket és képeket elrendezni weboldalán táblázatok segítségével. Ismertetjük még a háttérszínek és a háttérképek beállítási módját és lehetőségeit, a táblázatok egymásba ágyazhatóságát, stíluslapok alkalmazását is.

8. lecke: Képek a weboldalon
Foglalkozunk a képi és szöveges információk alkalmazásával és lehetőségeivel, az alkalmazható képtípusokkal. Betekintést nyújtunk a kép, a képtömörítés alapfogalmaiba, a képpontok szerepébe és azok kezelésébe. Megtanulhatja a képek beillesztését, azok elhelyezését és igazítását, továbbá ismertetjük a képek főbb alkalmazási területeit a webes szerkesztések során.

9. lecke: Navigálás a weboldalon
Ismertetjük a hipertext szerepét a weboldalak, a világháló elterjedésében, valamint az abszolút és relatív linkek nyújtotta lehetőségeket. Elsajátíthatja, hogyan kapcsolhatóak össze egymástól távol eső információk a hipertext alapú dokumentumokban. Foglalkozunk a linkek létrehozásával és egy webhely oldalainak rendszerbe foglalásával a hiperlinkek segítségével.

10. lecke: Keretek és űrlapok a weboldalon
Bemutatjuk a HTML-fájlok egymásba ágyazási lehetőségeit, a keretes rendszer létrehozását, az űrlapokat, mint az adatbevitel eszközeit. Megtanulhatja a keretes rendszer létrehozását és abba a fájlok elhelyezési módját, valamint a keretek használatán alapuló teljes webhely létrehozását. Továbbá bemutatjuk, hogyan kell űrlapokat tervezni, létrehozni és megismerheti a fontosabb űrlapelemeket és azok dizájnproblémáit.

11. lecke: A látványtervezés esztétikája
A leckét példákkal kezdjük, melyek taglalásakor megismerkedhet a webes látványtervezés esztétikájával, szerepével és szót ejtünk az internet-felhasználók szokásairól. Ismertetjük még a pixelgrafika és a képpont fogalmát, valamint a látványtervezéshez használatos Photoshopot. „Az arculat mint védjegy” fejezetben átvesszük a látványterv elkészítésének elvi megfontolásait.

12. lecke: Tipográfia és színdinamika
Ismertetjük a színelmélet alapjait és annak gyakorlati alkalmazhatóságát, a tipográfia alapjait. Ezen ismeretekkel könnyedén készíthet esztétikus elrendezésű weboldalt. Végül útmutatót kap a helyes és a helytelen irányzatok közti választáshoz is.

13. lecke: Az Adobe Photoshop kezelőfelülete. Szövegek, szövegeffektusok
A leckét a Photoshop bemutatásával kezdjük, egy megoldandó egyszerű feladat keretében csak addig a mélységig mutatjuk be, amely könnyen elsajátítható, a többit későbbi gyakorlatok során fogja megtanulni. A lecke második részében szövegek, reklámfeliratok létrehozásával, valamint a Photoshop beépített szövegszerkesztőjével ismertetjük meg egy-két megoldandó példán keresztül.

14. lecke: Formák, színek – rajzeszközök
A lecke első felében olyan gyakorlati feladatot kezdünk el, mellyel elsajátíthatja a kijelölések használatát. Az első részben megkezdett feladatot folytatva, további hasznos rajzeszközök – köztük a vektoros rajzeszközök – használatát ismerheti meg. Zárásként a feladatot kiegészítjük néhány olyan színeszköz és módosító bevetésével, melyek később igen hasznosak lehetnek – nem csak a webes látványterv elkészítése során.

15. lecke: Képfeldolgozás
Röviden megismertetjük az internetes szerzői jog általánosságaival, melybe a weboldalon felhasznált képi tartalom, zenei, illetve szöveges anyagok is beletartoznak. Bemutatjuk az analóg forrásból származó papírképek digitalizálásának rejtelmeit. Ezen keresztül természetesen megismerheti a szkennerek működését is.

16. lecke: Képmódosítások, szűrők, maszkolás
A leckében a Photoshopban felhasználható képek fájlformátumait nézzük át tüzetesebben, hogy elsajátíthassa, hogy mely képek nyithatók meg, és szerkeszthetők a Photoshoppal. Bemutatjuk a Photoshop szűrőit, melyek alkalmazásával festőművészé válhat a monitor előtt. Kitérünk a maszkolásra, mely megkönnyíti munkáját.

17. lecke: Webes megjelenítés
A leckében információkat kap a különböző felhasználói célcsoportokról, valamint ezen felhasználói rétegek internetezési szokásairól. Technikai oldalról megközelítve ismertetjük a képmegjelenítő eszközök tulajdonságait, ezen belül a képfelbontásokat és a legelterjedtebb monitortípusokat.

18. lecke: A látványterv elkészítése
Bemutatjuk az Internet Explorer böngészőt és a képernyőfelbontás optimalizálását, a szövegbeviteli eszközök, a rétegkezelés, a rajzeszközök gyakorlati alkalmazását. Ismertetjük a grafikai, illetve a szöveges elemek arculatba építését, és általában az arculattervezési ismeretek gyakorlati alkalmazását.

19. és 20. lecke: A Photoshop és a Dreamweaver együttes használata
Bemutatjuk a korábban elkészített Photoshop munkafájl kibontásának, illetve célirányos feldarabolásának a lépéseit a HTML szerkesztőeszköz számára. A folyamat során használt Vágóeszköz és segédvonalakon kívül megismerheti az előrelátó látványtervezés gyakorlati jelentőségét is. A látványterv darabjainak helyes beillesztése során gyakorlati tanácsokat adunk a felmerülő problémák megoldására. A nyomógombok és hivatkozások létrehozását követően véglegesíteni tudja első weboldalát.

21. és 22. lecke: Weboldalak  szerkezet, megjelenés és funkció összefüggései
Példákon keresztül ismertetjük a különböző célú és szerkezetű weboldalakat. Megtanulhatja az egyszerű tervezési módszereket egy elkészítendő webhely megtervezéséhez. Bemutatjuk az egyes szempontrendszereket, amelyek adott, gyakrabban szerkesztett weboldalakhoz tartoznak, továbbá a weboldalak karbantartásával kapcsolatos problémákat is ismertetjük. Tipikus tervezési, szervezési és dizájnproblémákat ismerhet meg, valamint ezek lehetséges megoldásait.

23. és 24. lecke: Sikeres weboldalak létrehozása SEO (Search Engine Optimization) – Keresőoptimalizálás
Képet adunk a megtalálható honlapok elkészítési stratégiájáról. Ismertetjük, hogyan tudja népszerűsíteni weboldalát, valamint áttekintjük a webes szabványok jelentőségét a weboldalának megtalálása érdekében. Bemutatjuk a keresőoptimalizálás legfontosabb lépéseit, a szabályos és tiltott módszerek megkülönböztetésének módját.

25. és 26. lecke: Stíluslapok létrehozása
A leckében információt kap a CSS alapfogalmairól, a Dreamweaver CSS eszközeiről. Megismerheti a stílusok alkalmazását a weboldalak elemeire vonatkozóan és a CSS alapú oldalszerkezetek felépítését, tulajdonságait. Megtanulhat osztályokat, felülbírált HTML-címkéket, különleges stílusokat alkalmazni. Bemutatjuk, hogyan kell használni a külső stíluslap előnyeit, létrehozásának lehetőségeit egy teljes webhely számára.

27. és 28. lecke: A weboldaltervezés lépései 1. – Egy esettanulmány feldolgozása
Az esettanulmány során bepillantást nyer egy valós weboldal tervezési folyamatába. Áttekintjük, hogyan kell papírra vetni egy készülő weboldal vázlatos terveit, weboldalának logikus felépítését megalkotni és Photoshop segítségével elkészíteni a látványtervet.
   
29. és 30. lecke: A weboldaltervezés lépései 2. – Egy esettanulmány feldolgozása
Elsajátíthatja a látványterv véglegesítését követő képdarabok kivágását, a weboldalakat alkotó képdarabok optimalizálását. Az esettanulmány segítségével oldalszerkezetet hozhat létre a CSS segítségével és kitöltheti tartalommal az oldalszerkezetet. Megtanulhatja ellenőrizni weboldalát böngésző-kompatibilitás és a szabványoknak való megfelelés szempontjából.

31.  lecke: Publikálás az interneten
A leckében bemutatjuk a domain név kiválasztásának fontosságát, illetve a bejegyzés folyamatát végigkövetve megismerkedhet a regisztráció szabályaival. Elsajátíthatja a webes publikálás leggyakrabban alkalmazott lépéseit.

32. lecke: Webszerkesztés másképpen! Hogyan tovább?
Az utolsó leckében megismerheti a statikus és a dinamikus weboldal fogalmát, valamint azt, hogy milyen szoftverek alkotják az Adobe programcsomagot és a GIMP ingyenes programot.

Weboldalkészítés tanfolyam tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik érdeklődnek a web- és tartalomfejlesztés, valamint a grafika iránt,
 • akik önállóan szeretnék megszerkeszteni weboldalukat,
 • akik rendszeresen használják az internetet.

Tanfolyamunkon Ön megtanulhatja:

 • az arculatterv elkészítésének lépéseit,
 • a pixelgrafikus programok használatát,
 • az Adobe Dreamweaver CS5, valamint az Adobe Photoshop CS5 kezelésének lehetőségeit,
 • a web-szerkesztéshez szükséges ismereteket.

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.