Üzleti asszisztens tanfolyam

Üzleti asszisztens tanfolyam

Üzleti tárgyalások előkészítése, szervezési teendők ellátása, telefonok lebonyolítása, technikai eszközök kezelése, vendégek megfelelő fogadása, üzleti levelezés elsajátítása: Ön ezt mind megtanulhatja, ha beiratkozik tanfolyamunkra.

8 550 Ft helyett

csak 
6 360 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát és az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Üzleti asszisztens tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Üzleti asszisztens tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Gyorsított tempó esetén havonta két tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egyszerre négy leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik.  Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama a felére csökken.

Késleltetett

Késleltetett tempó esetén kéthavonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egy alkalommal két leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi. Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama megduplázódik.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Az üzleti asszisztens feladatai
Bemutatjuk az üzleti asszisztenssel szembeni elvárásokat, a főnök és az asszisztens kölcsönös kötelességét, az asszisztens tevékenységi körét és az elvárt általános személyiségjegyeit.

2. lecke: Ügyvitel  Iratkezelés  Beérkező posta
A leckében ismertetjük az ügyviteli iratkezelést és a beérkező postával kapcsolatos teendőket. Kitérünk még a számlakezelés alapjainak a bemutatására is.

3. lecke: Iratkezelés  A kimenő posta
Az előző leckéhez kapcsolódóan folytatjuk az iratkezelés alapjainak megismerését. Ismertetjük a kimenő levél formai követelményeit és a levelezéssel kapcsolatos tennivalókat.

4. lecke: Levelezés
Átfogó képet adunk a levél tartalmi elvárásairól, az üzleti levelezés sajátosságairól. Bemutatjuk a leggyakoribb levélfajtákat, jellemzőit.

5. lecke: Levelezés  jegyzőkönyvkészítés – a levélírás technikai eszközei
Megismertetjük a jegyzőkönyvkészítés céljával, feltételeivel, fajtáival és kötelező formai részeivel, valamint a levélírás technikai eszközeivel és az iratok másolásának módszereivel.

6. lecke: Az irattár kezelése
A leckében részletesen taglaljuk az irattározás feladatköreit. Bemutatjuk az irattárazási rend formáit és az iratok selejtezésének témakörét is.

7. lecke: Gazdálkodás – Készletgazdálkodás
Bemutatjuk a készletgazdálkodást és a logisztikát, valamint az üzleti asszisztens speciális, ezen témakörbe tartozó feladatait.

8. lecke: Vezetési, szervezési ismeretek
Ismertetjük a vezetői képességeket és stílusokat. Áttekintjük a szervezet működését, a szervezeti felépítést és a szervezési feladatokat.

9. lecke: Vezetés  irányítás, ellenőrzés. Az asszisztens szervezési feladatai
Részletesen átvesszük az üzleti asszisztens szervezési feladatait az irányítástól az ellenőrzésig olyan példákon keresztül, mint egy munkanap, vagy a munkahely kialakítása.

10. lecke: Szervezés – tárgyalás és értekezletek szervezése
A leckében bemutatásra kerülnek a  tárgyalás és az értekezlet megszervezésének lépései az üzleti asszisztens munkája kapcsán.

11. lecke: Egyéb szervezési feladatok
További szervezési feladatokról adunk átfogó képet, mint a találkozók, vendégfogadás, csoportos látogatások megszervezése. Átvesszük a vállalat bemutatásával, a sajtóval való kapcsolattartással járó feladatokat is.

12. lecke: A vendéglátás szervezési feladatai
Bemutatjuk az  üzleti vendéglátás és az ajándékozás megszervezését, a vendégek rangsorolását, ültetési rendjét és ellátjuk néhány jó tanáccsal a siker érdekében.

13. lecke: Kommunikáció  etikett, viselkedés, személyes kapcsolatok, személyiségfejlesztés
Átvesszük az etikett és a protokoll szerepét az üzleti asszisztens munkája kapcsán, melyben szó esik a viselkedéstechnikai elemekről, személyes kapcsolatokról, személyiségfejlesztésről.

14. lecke: Etika  álláskeresés, önéletrajz, felvételi, munkába állás, munkaszerződés, munkaköri leírás
Az etikával kapcsolatos témával foglalkozunk az álláskeresés, a felvételi beszélgetés, a munkaszerződés, a munkaköri leírás és az első nap az új munkahelyen állomások érintésével.

15. lecke: A makrogazdaság működése. Nemzetgazdasági összefüggések.
A leckében szó esik a makrogazdaság működéséről, szabályozásáról, gazdaságpolitikai koncepciókról. Kitérünk a nemzetközi gazdasági szervezetek bemutatására is.

16. lecke:  A nemzetközi gazdaság összefüggései és szervezetei
Bemutatjuk a társadalmi munkamegosztás folyamatát. Áttekintjük a külkereskedelmi szerződés tartalmát. Sorra vesszük a nemzetközi pénzügyi intézményeket.

17. lecke: Számviteli, könyvvezetési alapismeretek, számviteli alapfogalmak
Átfogó képet adunk a számvitel feladatairól és bemutatjuk a számviteli alapfogalmakat is. Könyvelési példákon keresztül szerezhet bővebb ismereteket a számvitelről.

18. lecke: A leltár és a mérleg. A gazdasági műveletek hatása a mérlegre.
Definiáljuk a leltár fogalmát, és tanulhat a leltárkészítésről. Bemutatjuk a mérleget és a mérlegkészítés folyamatát. Elsajátíthatja a könyvelési tételek szerkesztésének menetét.

19. lecke: A gazdasági műveletek hatása a mérlegre II.
A lecke elsajátításával megismeri az idősoros és a számlasoros könyvelést, a könyvelési hibák javítását, valamint az analitikus és szintetikus elszámolásokat.

20. lecke: Bizonylati rendszer a pénzforgalomban
Átvesszük a pénzforgalom lebonyolítását, az elszámolási betétszámla működését, valamint a belföldi pénzforgalom lebonyolításának módozatait.

21. lecke: A számlapénz jellemzői
Bemutatjuk a számlapénzforgalom elszámolási módjait. Ismereteket szerezhet a lakossági folyószámlával megvalósuló pénzforgalom lebonyolításáról.

22. lecke: Adózási alapismeretek
Definiáljuk az adó fogalmát, bemutatjuk az adóalany kötelezettségeit. Áttekintjük az adókötelezettség tartalmát. Tanulhat az adózással kapcsolatos fogalmakról.

23. lecke: A gazdasági élet szereplői
A leckében megismertetjük a gazdasági élet szereplőivel és a gazdasági társaságokkal. Szó lesz a gazdasági társaságok fajtáiról, működésükről, megszűnésük módjairól.

24. lecke: Gazdálkodás és munkajogi alapismeretek
Bemutatjuk a gazdálkodás fontosabb jogterületeit, a munkajog alapjait és az érdekvédelmi szerveket. Megismerheti az értékpapírok fajtáit.

Üzleti asszisztens tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik megbízható, sokoldalú, precíz ügyintézővé szeretnének válni,
  • akik szeretnék megismerni a számítógép-kezelői programokat,
  • akik szeretnének jól használható kommunikációs technikákat megismerni.

Az Üzleti asszisztens tanfolyam végére:

  • megtanulhatja, hogyan legyen pontos, jó szervező, jó kapcsolatteremtő,
  • bármely szakterületen dolgozzon is, saját szakmáját komplexebb módon tudja ellátni,
  • olyan ismeretekre tesz szert, melyeket más területeken is sikerrel kamatoztathat.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével online házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
Képzés szolgáltatás
Képzés
szolgáltatás
6 360 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag.