Szociális gondozás tanfolyam

Szociális gondozás tanfolyam

A szociális gondozás területén dolgozó szakember alkalmas arra, hogy a rászorulóknak segítséget nyújtson, új esélyt teremtve számukra. A tanfolyam elvégzése után képes lesz szegények, munkanélküliek, szenvedélybetegek számára szakszerű támogatást nyújtani, szociális intézmények programjaiban részt venni.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Szociális gondozás tanfolyam

A tanfolyam leckéit távoktatás formájában, egyedileg meghatározott ütemben sajátíthatja el, és az összes házi feladat visszaküldése, valamint a záróteszt sikeres teljesítése esetén a tanfolyam végén igazolást állítunk ki. Azonban lehetősége van partnerintézményünknél államilag elismert OKJ-s bizonyítványt is szerezni. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor az alábbiakat kell tennie:

1. lépésben az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsororozatának segítségével egyénileg, de az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított szaktanári segítséggel távoktatás formájában sajátítja el az ismeretanyagot,
2. lépésben jelentkezik és személyesen részt vesz a szakmai partnerintézményünk által szervezett kedvezményes képzésen és gyakorlaton, ami a sikeres szakmai vizsga biztosítéka. Az OKJ-s képzést és a vizsgát is partnerintézményünk szervezi.

Miért?
Mert a nálunk elsajátított szakmai, elméleti és gyakorlati tudás birtokában olyan szakember válik Önből, aki képes lesz a szegénység, munkanélküliség, a gyermekek, kisebbség, fogyatékosság problémakörében szakszerűen tevékenykedni; szociális-, kulturális-, államigazgatási-, állami- és nem állami intézményekben munkát vállalni.

Mit?
Államilag elismert, emelt szintű szociális asszisztens (OKJ 54 762 02) szakképesítést szerezhet, amennyiben jelentkezik a partnerintézményünk által szervezett OKJ-s képzésre és vizsgára is. Együttműködés alapján a partnerintézmény az Európai Levelező Oktatási Kft. képzésén résztvevők számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít, amennyiben a képzésben résztvevő rendelkezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
Az ELO cégcsoportot az OKJ-s képzés - ideértve a vizsgatétel lehetőségét is - igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőséégért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

Hol?
Szakmai partnerintézményünknél, budapesti helyszínen, illetve a tanuló által egyénileg szervezett külső gyakorlati helyszínen történik a szakmai vizsgára való felkészítés. A partnerintézmény által szervezett gyakorlati képzés személyes jelenlétet igényel.

Mennyi ideig?
Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzés idejét a képzésben résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tanfolyamhoz tartozó tananyagcsomagokat. Normál ütemezés esetén ez 16 hónap (részletekért lásd Oktatási program, vagy a hatályos ÁSZF). A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés időtartamának meghatározása folyamatban van.

Mennyiért?
Az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának díja: 16 hónap*8 955 Ft/hónap = 143 280 Ft AKCIÓS ÁRON! Az ár nem tartalmazza az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott oktatási szolgáltatás ellenértékét.
A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés:  az új díjszabás kialakítása folyamatban van.

Hogyan?
A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésen az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának elsajátítása, az Európai Levelező Oktatatási Kft. által biztosított elméleti képzés elvégzése, és a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése után vehet részt.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s szakmai képzésen való részvétel feltételei:

 • betöltött 18. életév, érettségi bizonyítvány,
 • az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatánakelsajátítása és kifizetése,
 • az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított valamennyi házi feladat megoldása és visszaküldése,
 • a záróteszt sikeres (legalább 51%-os) teljesítése, a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése,
 • az OKJ-s képzési díj első részletének befizetését igazoló dokumentum bemutatása,
 • a felnőttképzési szerződés aláírása.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s vizsgán való részvétel feltételei:

 • az OKJ-s képzésen való személyes részvétel, a modulzáró vizsgák sikeres letétele (legalább 51%-os eredmény),
 • szakmai gyakorlat igazolása a partnerintézmény részére,
 • a teljes képzési- és vizsgadíj befizetése.

FONTOS!
Az ELO cégcsoporttól független jogszabály-módosítások miatt a tanfolyam tananyagát és árát tekintve a változtatás jogát fenntartjuk. Szakmai partnerünk a változtatás jogát fenntartja a képzési- és vizsgadíj, az OKJ-s képzés feltételeinek, valamint indításának tekintetében. A jelentkezők adatait folyamatosan adjuk át a partnerintézmény részére, ahol a csoportok kialakítása megtörténik. Az OKJ-s képzést csak és kizárólag a megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén tudják elindítani. A vizsga is csak megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén szervezhető. A képzés kezdésének időpontjáról, a részvételi díj befizetéséről, a vizsga időpontjáról, és minden egyéb vizsgával, pótvizsgával, valamint OKJ-s képzéssel kapcsolatos kérdésről a partnerintézménytől kap levélben értesítést.
Jelentkezését legkésőbb az utolsó tananyagcsomag kézhezvételétől számított 1 éven belül kell elküldenie! Amennyiben eddig az időpontig nem küldi el az OKJ-s képzésre vonatkozó jelentkezését, a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége.
Az OKJ-s képzésre az OKJ-s jelentkezési kupon kitöltésével, és az ELO cégcsoport címére (ELO Könyvkiadó Kft., Budapest, 0909) történő elküldésével jelentkezhet.

Az OKJ-s képzésre és vizsgára a tanulói oldalon keresztül is tud jelentkezni.

ÉS MÉG...?
Kérdése van? Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzéssel kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 06- 1/206-1775-ös telefonszámon, vagy írjon az elo@elo.hu e-mail címre, a partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzéssel és vizsgával kapcsolatban írjon a nagy.eniko@elo.hu e-mail címre.

A szakképesítés moduljai, modulzáró vizsgák típusai:
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei (írásbeli, gyakorlati)
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok (gyakorlati)
10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai (írásbeli)
10558-12 Önálló szociális segítő feladatok (gyakorlati)
10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok (gyakorlati)
10563-12 Szociális munka adminisztrációja (gyakorlati)
11498-12 Foglalkoztatás I. (írásbeli)
11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

A komplex szakmai vizsga előfeltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése.

A komplex szakmai vizsga típusai:
- gyakorlati (legalább 61%-os eredmény)
- szóbeli (legalább 51%-os eredmény)
- írásbeli (legalább 51%-os eredmény)
 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Szociális gondozás tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Kommunikációelmélet és készségfejlesztés
Megismertetjük a kommunikáció fontosságával, a kommunikáció során felmerülő problémák kezelésével és a kommunikációs technikákkal. Megtanulhatja felismerni és kezelni azokat a körülményeket, melyekben a kommunikáció zajlik. Pszichológiai, pszichiátriai szempontok szerint bemutatjuk a vezetői, irányítói szerepköröket.

2. lecke: Szakmai személyiségfejlesztés - önismeret
A szakmai személyiségfejlesztés területéhez kapcsolódóan meghatározzuk az önismeret, énkép fogalmát, az önismeretek komponenseit és forrásait. Ezen kívül áttekintjük a társismeret, és a társas kapcsolatok témakörét. Bemutatjuk a segítő magatartás jellemzőit, valamint a gyógyító beszélgetés folyamatát.

3. lecke: A mentálhigiénéről általában
Megismerkedhet a mentálhigiéné kialakulásával, fogalmával, a mentálhigiénés megelőzés lépcsőfokaival. Bemutatjuk az önsegítő csoportok jelentőségét, a lelki egészség védelmét, a krízisintervenció és a krízismegelőzés fontosságát. Foglalkozunk a segítő szindrómával, a kiégési szindrómával, és ezek kezelésének lehetőségeivel.

4. lecke: A mentálhigiénés konzultáció
Meghatározzuk a mentálhigiénés konzultáció fogalmát, továbbá a mentálhigiénés konzultáció formáit, általános jellemzőit. Ezen kívül áttekintjük a tanácsadás különböző típusait, valamint felvázoljuk a tanácsadás és a terápia viszonyát. Bemutatjuk az autogén tréning elemeit, gyakorlásának és alkalmazásának lehetőségeit.

5. lecke: A tanulás mesterség - hogyan tanuljunk
Megismerkedhet a tanulás pszichológiai és tanuláselméleti vonatkozásaival, tanulhat a legeredményesebb tanulási módszerekről. Elsajátíthatja az eredményes tanuláshoz szükséges képességeket. Foglalkozunk a tanulás tartósságát befolyásoló tényezőkkel. Megismerheti a tanulást segítő segédeszközök használatának módszereit.

6. lecke: Emlékezetfejlesztés és a gondolkodás kultúrája
Elsajátíthatja az emlékezet fejlesztésének technikáját, a gondolkodásfejlesztés módszereit és megtanulhatja az ember gondolkodási kultúrájának összetevőit. Így képes lesz a megismert gyakorlatokkal fejleszteni az emlékezetét. Foglalkozunk a szövegfeldolgozást, szóbeli és írásbeli szövegalkotást fejlesztő tevékenységekkel is.

7. lecke: A társadalom strukturális jelenségei
Definiáljuk a társadalmi jelenségeket, összefüggéseket. Foglakozunk a társadalmi mobilitás kérdésével. Bemutatjuk a társadalmat alkotó strukturális csoportokat. Megvizsgáljuk az emberek társadalmi környezetét, és érzékeltetjük a magyar társadalom strukturális csoportjai közötti távolságot.

8. lecke: Társadalmi tevékenység, társadalmi szervezet
Megvizsgáljuk az ember társadalmi környezetét, definiáljuk a társadalmi jelenségeket, összefüggéseket. Rámutatunk a társadalmi szerkezet és a társadalmi beilleszkedési zavarok közötti összefüggésekre. Értelmezzük az ember társadalmi kapcsolatainak rendszerét és áttekintjük a deviáns viselkedésformák szociális természetét.

9. lecke: A család mint társadalmi csoport
Bemutatjuk a különböző családelméleteket, és áttekintést adunk a család rendszeréről, a családi folyamatokról és életciklusokról. Áttekintjük a családi konfliktusok kérdéskörét. Foglalkozunk a családi élet társadalmi integráló szerepével. Segítünk elsajátítani a családi diszfunkciók magyarországi sajátosságait.

10. lecke: A mai magyar társadalom
Jellemezzük a mai magyar társadalom alapvető egyenlőtlenségi viszonyait, az egyes csoportok helyét a rendszerben. Kitérünk a szolidaritáselvű társadalmi és emberi elkötelezettségre, az előítélet-mentes gondolkodás kérdésére. Bemutatjuk az egyes társadalmi rétegek jellemzőit, foglalkozunk a társadalom megosztottságával, társadalmi viszonyokkal.

11. lecke: A szociológiai kutatás módszerei
Foglalkozunk az adatfelvételi eljárások alkalmazásával, a szociológiai adatfelvétel technikáival. Bemutatjuk, hogy konkrét helyzetekben hogyan kell alkalmazni a szociológiai adatfelvételi eljárásokat. Kitérünk a dokumentumelemzésekre, a kérdezési technikákat alkalmazására. Összehasonlítjuk a különböző életmódokat, kultúrákat, társadalmi helyzeteket.

12. lecke: Társadalomismereti gyakorlat
Gyakorlatias ismereteket szerezhet az empirikus szociológiai kutatás elemeivel kapcsolatban. Kitérünk a családtörténeti kutatás témakörére, a dokumentumok kezelésére, a családfa készítés lépéseire. Felvázoljuk és elemezzük a társadalmi háttérkörnyezet összetevőit, az ehhez kapcsolódó dokumentumelemzés folyamatát.

13. lecke: A személyiséglélektan alapjai 
Elhelyezzük a pszichológiát a viselkedéstudományok rendszerében. Meghatározzuk a tudományos pszichológia alapvető módszereit. Megismertetjük a fontosabb pszichológiai ágazatokkal. Definiáljuk a személyiség fogalmát, rámutatunk a személyiség és a viselkedés összefüggéseire, bemutatjuk a különböző személyiségelméletek teóriáit.

14. lecke: A személyiségfejlődés alakulása és színterei az egyén életének különböző szakaszaiban
Meghatározzuk a pszichológia alapfogalmait és vizsgálati módszereit. Foglalkozunk a lélektan kialakulásával, módszereivel; a különböző tudományok és a lélektan kapcsolatával. Felkészítjük a beteg ember személyközpontú vezetésére, gondozására. Rámutatunk a betegség, az élethelyzetek és a személyiségváltozások közötti összefüggésekre.

15. lecke: Az interperszonális történések pszichológiája
Meghatározzuk az emberi agresszió fogalmát, felsoroljuk az agresszív viselkedést kiváltó tényezőket. Definiáljuk az előítélet fogalmát, bemutatjuk a sztereotípiák, attribúciós folyamatok, valamint az előítélet viszonyát, felsoroljuk az előítélet társadalmi okait. Foglalkozunk a kognitív disszonancia, valamint a tömegkommunikáció jelenségével is.

16. lecke: A szociális munka, mint segítő kapcsolat pszichológiai aspektusai, a segítő kapcsolat pszichológiája
Kitérünk a szükségletek hierarchiájának bemutatására. Áttekintjük az alapvető mentálhigiénés problémák kezelésének intézményi hálózatát. Jellemezzük a krízisintervenciót. Meghatározzuk a szociális gondozás munkaterületének kompetenciáit a különböző krízisállapotokkal kapcsolatban. Tanulhat a segítségkérő helyzet pszichés vonatkozásairól is.

17. lecke: Az egészség, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők
Bemutatjuk az egészségfogalom komplex értelmezését, és az egészséget, mint értéket. Kitérünk a család példamutató magatartására az egészségmagatartás kialakításában. Szemléltetjük az egyén, a társadalom és a természet közti kölcsönhatásokat. Ismertetjük az egészséges táplálkozás főbb szabályait, a mozgás, a pihenés és az alvás fontosságát.

18. lecke: A betegségek kialakulását megakadályozó tényezők
Jellemezzük a krónikus betegségeket. Bemutatjuk a leggyakoribb fertőző betegségeket, és azt, hogyan kell helyesen értékelni a kliens panaszait, viselkedését, tüneteit. Elsajátíthatja az elsősegélynyújtás alapvető szabályait, a segélykérés technikáját. Foglalkozunk az alternatív orvoslás kérdésével is.

19. lecke: Jogi ismeretek a szociális gondozás munkakörben
Tájékozódhat a családjogi, munkajogi feladatokról, a büntetőjogi felelősség alapelveiről, és a szociális gondozás tevékenységére vonatkozó jogi szabályozókról. Bemutatjuk az egészségügyi, a szociális ellátás, valamint a társadalombiztosítás intézményrendszerét. Meghatározzuk a legfontosabb polgárjogi és családjogi alapfogalmakat.

20. lecke: A szociális jogok, törvények és alkalmazásuk
Ismertetjük az egészségügyi törvény legfontosabb elemeit. Foglalkozunk a betegek és egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek kérdésével. Meghatározzuk a társadalombiztosítás alapelveit és a szociális igazgatás szerveit. Foglalkozunk a gyámügy kérdésével és a szakosított ellátási formákkal is.

21. lecke: A szociális munka története, társadalmi funkciója
Definiáljuk a szociálpolitikát, mint az emberek közötti egyenlőtlenségekre, alapvető szükségleteikre adott társadalmi választ. Bemutatjuk a szociálpolitika célját, eszköz- és intézményrendszerét. Elemezzük az egyes szociálpolitikai juttatások, szolgáltatások társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatását.

22. lecke: A szociális ellátórendszer
Foglalkozunk a mai magyar szociálpolitika ellátórendszerével, jellemzőinek bemutatásával. Felsoroljuk, hogy milyen típusú szükségletekre milyen válaszokat ad a szociális ellátórendszer, és ezeket a válaszokat hogyan kell értékelni. Bemutatjuk, hogyan lehet a szociális ellátásokat különféle szempontok alapján rendszerezni.

23. lecke: A szociális munka sajátosságai, története
Definiáljuk a szociális munka során felmerülő legalapvetőbb fogalmakat. Rendszerezzük a szociális munka elméletét és gyakorlatát. Meghatározzuk a humán ökorendszer és a szociális munka fogalmát. Bemutatjuk a humán ökorendszer különböző szintjein jelentkező hiányokat, problémákat, illetve a támaszt jelentő adottságokat.

24. lecke: A szociális munka módszere
Meghatározzuk a szociális munka formáit. Áttekintést adunk a társadalmi intézmények szükségletkielégítő feladatainak működéséről és zavarairól. Megismertetjük a szociális munka segítő jellegének összetettségével, megjelenési formáival. Felsoroljuk a szociális funkcionálás zavarait, korrigálásának lehetőségeit, valamint a szociális szolgáltatás alkalmazási területeit.

25. lecke: A esetkezelés fogalma, elméleti irányzatai
Meghatározzuk az esetkezelés helyét, funkcióját a szociális munkában és a különböző szociális intézményekben. Azonosítjuk azokat a helyzeteket, amikben a legmegfelelőbb segítségnyújtási forma az esetmunka. Kitérünk a kliens alapvető szükségleteinek ismertetésére. Bemutatjuk a szükségletek prioritásának és kifejezésének különböző variációit.

26. lecke: A problémamegoldó folyamat és módszerei
Áttekintjük a problémamegoldás, mint életfolyamat kérdéskörét. Foglalkozunk a kliensrendszer és a problémamegoldás bemutatásával. Tájékozódhat a szociális munkában alkalmazható problémamegoldó módszerekről, technikákról. Megismerheti az egyes módszerek alkalmazásának feltételeit és következményeit.

27. lecke: A szociális csoportmunka elmélete
Részletesen áttekintjük a csoportmunka gyakorlatát, illetve ismertetjük a szociális csoportmunka fogalmát, szándékait.  Beszélünk a terápiás csoportok előnyeiről és hátrányairól. Kitérünk a különböző csoportfajták bemutatására. Ismertetjük az adott csoport feladatának megfelelő megjelenési formákat és csoportdinamikai jelenségeket.

28. lecke: A szociális csoportmunka típusai
Tájékozódhat a különböző csoportelméletekről. Bemutatjuk a szocio-, kulturális-, és szocializáció elméletek csoportbeli vonatkozásait. Áttekintjük a csoportfejlődés ötszakaszos modelljének és alkalmazásának gyakorlati vonatkozásait. Ismertetjük a szociális csoportmunka meghatározásait, szándékait.

29. lecke: Közösségfejlesztés
Megismertetjük a szociális gondozás közösségfejlesztő munkájának a folyamatával, megfogalmazzuk a közösség problémáit. Definiáljuk a közösség és a közösségszervezés fogalmát, a közösségszervező szerepeit. Bemutatjuk a közösségszervezés modelljeit. Foglalkozunk a közösségfejlesztők szerepével.

30. lecke: Közösségszervezés
Foglalkozunk a közösségszervezés, a közösségi akció és a társadalmi tervezés, valamint a közösségi szükségletek és közösségi erőforrások fogalmának értelmezésével. Bemutatjuk a közösségszervezés modelljeit és szervezeteit. Elemezzük a helyi közösségi kezdeményezéseket, közösségi problémamegoldó technikákat.

31. lecke: A szociális segítő tevékenységben alkalmazott technikák
Áttekintjük a szociális gondoskodás elemeit, területeit. Bemutatjuk a szociális gondoskodás különböző formáit. Kitérünk a nappali ellátást nyújtó intézményekre, az átmeneti, tartós és végleges elhelyezést nyújtó intézményekre is. Meghatározzuk a szociális munka területeit. Foglalkozunk a szociális gondoskodás etikájának bemutatásával is.

32. lecke: Segítő tevékenység
Foglalkozunk a lelki jelenségek témakörével. Bemutatjuk a segítő foglalkozások főbb csoportjait. Kitérünk a segítő beszélgetés, tanácsadás, konzultáció kérdésére. Megismertetjük a szupervízió helyével és szerepével a szociális munkában. Áttekintjük a team-munkával kapcsolatos tudnivalókat és a szociális gondozás team-munkában betöltött szerepét.

Szociális gondozás tanfolyam tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik a kritikus helyzetben élőknek segítőkezet szeretnének nyújtani,
 • akik szakszerű segítséget szeretnének nyújtani munkanélkülieknek, szenvedélybetegeknek, időseknek,
 • akik szeretnének részt venni szociális intézmények programjaiban.

A Szociális gondozás tanfolyam végére:

 • ismeretei segítségével új esélyt tud teremteni a rászorulóknak,
 • tevékenysége során mozgósíthatja, felkutathatja, hasznosíthatja a meglévő intézményi, közösségi erőforrásokat,
 • munkavállalóként hasznos tagja lehet a szociális munkacsoportoknak.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.