Személyügyi ügyintéző tanfolyam

Személyügyi ügyintéző tanfolyam

A személyügyi ügyintéző munkája napjaink egyik legkeresettebb és legdinamikusabban fejlődő szakterülete. Tanfolyamunkon megismerheti sok más mellett a munkaerő- és munkaidő-tervezést, a munkaerő-kiválasztást, melyek létfontosságú tényezők egy vállalat működésében, valamint munkajogi ismeretekre is szert tehet.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Személyügyi ügyintéző tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Személyügyi ügyintéző tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A vállalkozás és környezete
Meghatározzuk az üzleti vállalkozás fogalmát, a gazdasági fejlődésben betöltött szerepét. Tanulhat a vállalkozás sikerének legfontosabb jellemzőiről, a vállalkozás megkezdésének feltételeiről. Bemutatjuk, milyen partnerekre van szükség a vállalkozás működéséhez és jellemezzük a vállalkozás környezetét.

2. lecke: A piac és a piackutatás
Értelmezzük a piac fogalmát, a piaci mechanizmust, azonosítjuk a piac szereplőit. Ismertetjük a piac koordináló szerepét, a keresleti és a kínálati függvényt. Jellemezzük a vállalkozás versenyhelyzetét. Bemutatjuk, hogy milyen szerepe van a marketingkutatásnak és felvázoljuk a piackutatás egyes módszereit.

3. lecke: Környezetkutatás, piactervezés, szállítókiválasztás
Áttekintjük a vállalkozás külső környezetének szerepét. Megismertetjük a környezetkutatás eszközeivel, és azok alkalmazásával. Összefoglaljuk a piactervezés szerepét. Áttekintjük az alkalmas szállító kiválasztásához szükséges információkat, és ezek felhasználási lehetőségét a döntéshozatalban.

4. lecke: Marketing, marketingmix
Részletesen ismertetjük a marketing fogalmát, kialakulását, fejlődését és szerepét a vállalkozásban. Bemutatjuk a marketingmix (4P – termék, ár, elosztási csatorna, marketingkommunikáció) elemeit. Foglalkozunk a marketingmix hatékony alkalmazásának kérdéseivel a vállalkozás piaci munkájával kapcsolatban.

5. lecke: Szervezeti formák, cégbejegyzési eljárás
Meghatározzuk az egyéni vállalkozás és az egyéni cég jellemzőit. Áttekintést adunk az egyes gazdasági társaságok jellemzőiről. Összefoglaljuk a jogi forma megválasztásának szempontjait. Ismertetjük a társas vállalkozás indításának teendőit. Áttekintjük a munkaszervezet alakítására ható tényezőket és a különböző szervezeti felépítéseket.

6. lecke: Az üzleti terv
Tisztázzuk az üzleti tervezés szerepét, jelentőségét a vállalkozások alapításában és működésében. Bemutatjuk az üzleti terv felépítését. Részletezzük az üzleti terv fejezeteinek főbb tartalmi elemeit. Foglalkozunk az üzleti terv készítésének általános menetével. Összefoglaljuk a tervkészítés formai szempontjait.

7. lecke: Munkaerőpiac. EU-pályázati ismeretek
Áttekintjük a munkaerőpiac sajátosságait. Megismertetjük a munkaerő-tervezés feladataival, a munkaerő-kereslet, munkaerő-kínálat kérdéskörével és a létszámszükséglet, létszámfedezet közötti egyensúly megteremtésének eszközeivel. Összefoglaljuk az EU-s pályázatokon való sikeres részvételhez szükséges ismereteket.

8. lecke: Az állam szerepe a piacgazdaságban, fogyasztóvédelem
Ismereteket szerezhet az állam szerepéről a piacgazdaságban. Bemutatjuk a vállalkozás és az állam kapcsolatát. Jellemezzük a vállalkozás versenyhelyzetét és meghatározzuk, hogy milyen szerepe van a marketingkutatásnak a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Áttekintjük a környezetkutatás és a piackutatás egyes módszereit.

9. lecke: Álláskereső adatainak felvétele, álláskeresési interjú I.
Meghatározzuk a kommunikáció jellemzőit, amelyeket az interjú során alkalmazunk. Áttekintjük a járulékfizetési kötelezettségeket, ismertetjük a társadalombiztosítási szolgáltatásokat és a magán-nyugdíjpénztári belépés feltételeit. Összefoglaljuk az érvényesíthető járulékkedvezményeket, bérpótlékokat és érvényesítésük feltételeit.

10. lecke: Álláskereső adatainak felvétele, álláskeresési interjú II.
Kitérünk a cafeteria-rendszer működésének bemutatására. Összefoglaljuk az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak működésével kapcsolatos információkat és a munkabéren felüli, egyéb lehetséges juttatásokat. Kiemelten foglalkozunk a prémium és a jutalom kérdésével. Részletezzük a felvételi lap és a jövedelem-kifizetési lap tartalmát.

11. lecke: Álláskereső adatainak felvétele, álláskeresési interjú III.
Áttekintjük a munkaviszony megszűnésekor, megszüntetésekor kiállítandó munkáltatói teendőket. Bemutatjuk a társadalombiztosítási nyilvántartás adatairól szóló igazolás felépítését. Összefoglaljuk az esélyegyenlőségi terv lényegét. Értelmezzük a határozott és határozatlan időtartamú munkaszerződések közötti eltéréseket és az SZMSZ fogalmát.

12. lecke: Álláskereső adatainak felvétele, álláskeresési interjú IV.
Tanulhat a tanulmányi költségek átvállalásának jogszabályi előírásairól, és a munkajövedelmek elemeiről. Ismertetjük a szakszervezetek és az üzemi tanácsok szerepét, jogosítványait, valamint a korkedvezményre jogosító sugárveszélyes munkakör betöltésének főbb szabályait. Kitérünk a munkakör megosztással történő foglalkoztatásra is.

13. lecke: Munkaviszony létesítése, munkaszerződés
Megismerheti, milyen keretekben történhet munkavégzés; jellemezzük a munkaviszonyt, a megbízási és a vállalkozási jogviszonyt. Áttekintjük a munkaviszony alanyait és a munkaszerződés elemeit. Meghatározzuk a munkavállaló tájékoztatására vonatkozó előírásokat és megismertetjük a munkaidővel és pihenőidővel kapcsolatos előírásokkal.

14. lecke: Munkaszerződések összehasonlítása
Bemutatjuk a munkabérre vonatkozó és a munkabér védelmével kapcsolatos előírásokat. Áttekintjük a szabadsággal és a munkaidő kedvezményekkel kapcsolatos szabályokat. Összefoglaljuk a munkaszerződés módosításával kapcsolatos információkat. Foglalkozunk a munkaviszony megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb szabályozásokkal.

15. lecke: Üzemi baleset, munkabaleset, foglalkoztatási megbetegedés
Áttekintjük a munkavégzés legfontosabb munkavédelmi szabályait; definiáljuk a baleset, munkabaleset, üzemi baleset és foglalkoztatási megbetegedés fogalmát; bemutatjuk a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával, bejelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos szabályokat és a munkabaleseti jegyzőkönyv, üzemi baleseti jegyzőkönyv tartalmát.

16. lecke: Üzemi baleseti jegyzőkönyv
Esetpéldákon keresztül tanulmányozzuk a munkabaleset, üzemi baleset és foglakozási megbetegedés jellemzőit. Egy-egy esetpéldához kapcsolódva bemutatjuk a 2011. január 1-től érvényes munkabaleseti jegyzőkönyv és az üzemi baleseti jegyzőkönyv kitöltését. Továbbá megtekinthet egy kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyvet és üzemi baleseti jegyzőkönyvet is.

17. lecke: A szociálpolitika jogi szabályozása
Megismertetjük a szociálpolitika fogalmával, szerepével, és feladataival. Összefoglaljuk a legfontosabb szociális ellátásra vonatkozó szabályokat. Részletezzük a családok támogatásáról szóló ellátásokat. Összefoglaljuk a Munka Törvénykönyve által biztosított kedvezményeket és áttekintjük a fogyatékos személyek jogaihoz kapcsolódó fogyatékossági támogatásokat.

18. lecke: A gyermekek után járó ellátások és kedvezmények
Bemutatjuk a gyermekek védelméhez és a gyámügyi igazgatáshoz kapcsolódó gyermek- és ifjúságvédelem pénzbeli ellátásait. Áttekintjük a szociális igazgatás által nyújtott ellátások körét. Esetpéldán keresztül megismertetjük az egyes ellátások alkalmazásával.

19. lecke: Munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elkészítése
Bemutatjuk a pályáztatás előírásait, és a pályázati folyamatot a kiírástól az elbírálásig a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál, a köztisztviselőknél és a közalkalmazottaknál. Segítünk elsajátítani az adott munkakörre vonatkozóan a pályázati kiírás elkészítésének folyamatát.

20. lecke: Szervezeti és működési szabályzat és Kollektív szerződés
Megismerheti a vállalatoknál alkalmazott szabályzatok körét, a Szervezeti és működési szabályzatok összeállításának lépéseit. Bemutatjuk a Szervezeti és működési szabályzat tagolását. Áttekintjük a Kollektív szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat és az ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség kérdését.

21. lecke: Az Emberi erőforrások fejlesztése és a Munkaerő toborzási, kiválasztási szabályzat
Foglalkozunk az Emberi erőforrások fejlesztése szabályzat alapján a vállalati stratégia kialakításának folyamatával. Bemutatjuk a humán stratégia tartalmát. Foglalkozunk a Munkaerő toborzási és kiválasztási szabályzat alapján a toborzás céljával és főbb módszereivel, a kiválasztás folyamatával.

22. lecke: A teljesítményértékelés vállalati szabályozása
Foglalkozunk a teljesítményértékelés fogalmával, céljával és a bónusz rendszerhez kötődő kapcsolatával. Megismertetjük a teljesítményértékelés folyamatával. Összefoglaljuk a teljesítményértékelés és a jutalmazási megoldások kapcsolatát és áttekintjük a teljesítményértékelés főbb módszereit.

23. lecke: A cafeteria szabályzat és a tanulmányi szabályzat
Áttekintjük a választható béren kívüli juttatások körét. Bemutatjuk a cafeteria szabályzat célját, szerepét és felépítését. Összefoglaljuk a tanulmányi szabályzat fő tartalmi elemeit. Ismertetjük a tanulmányi szerződésre vonatkozó előírásokat, a szerződésszegés esetét és annak jogkövetkezményeit.

24. lecke: A Munkavédelmi szabályzat és az Adatvédelmi szabályzat
Bemutatjuk a munkavédelmi törvény főbb előírásait, a Munkavédelmi szabályzat főbb fejezeteit, célját és tartalmát. Összefoglaljuk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény főbb előírásait és a közszolgálati Adatvédelmi szabályzat tartalmát.

25. lecke: Új dolgozó adatainak felvitele a számítógépes adatbázisba, összesített statisztika készítése
Példákon keresztül áttekintést adunk az internetes keresőprogram használatáról, az adatok, fájlok letöltésének megvalósításáról és mentéséről. Bemutatjuk az Excel-táblázatok kitöltésének és a szövegszerkesztő program használatának fontosabb tudnivalóit, a mentés, nyomtatás lépéseit.

26. lecke: Munkaerő-biztosítási terv elkészítéséhez igénybe vehető szervezetek, intézmények
Áttekintjük a munkaerőpiacot meghatározó, befolyásoló országos szintű szervezeteket, intézményeket. Bemutatjuk a létszám biztosításához igénybe vehető szervezeteket, azok főbb tevékenységeit és röviden összefoglaljuk a külső munkaerőtoborzás módszereit, kiemelve azok fő előnyeit és hátrányait.

27. lecke: A továbbképzési program szervezése, lebonyolítása I.
Meghatározzuk az oktatás, a képzés és a tréning fogalmát, kapcsolódásait. Bemutatjuk a menedzsment és a leadership közötti hasonlóságokat és eltéréseket. Összefoglaljuk a továbbképzés tartalmát, a tréninggel szembeni elvárásokat és a tréningcég kiválasztásának szempontjait. Meghatározzuk a tréningen részt vevők típusait.

28. lecke: A továbbképzési program szervezése, lebonyolítása II.
Foglalkozunk a megfelelő kommunikáció kialakításának feltételeivel, a hatékony időgazdálkodás jellemzőivel, a problémakezelés és a döntés folyamatával, a csapatok kialakulásának és működésének jellemzőivel. Bemutatjuk azt is, hogy hogyan alakítsuk ki az egyes tréningmodulok tervezett tematikáját.

29. lecke: A továbbképzési program szervezése, lebonyolítása III.
Áttekintjük a tréning személyi és tárgyi feltételeinek kialakítását, a tréningtapasztalatok értékelésének szempontjait, írásos anyagait. Továbbá szólunk a tréning pénzügyi feltételeinek tervezéséről is. Foglalkozunk a tréning beosztásával kapcsolatos feladatokkal. Kitérünk a HR-munkatárs szerepére a tréning levezetésében.

30. lecke: Kérdések összeállítása, interjú álláskeresővel I.
Bemutatjuk a felvételi beszélgetés menetét és a felteendő kérdéseket. Segítséget adunk a jelölt korábbi munkahelyeiről, korábban elért sikereiről kapott információk  alapján történő értékeléséhez. Összefoglaljuk a verbális és metakommunikációból levonható következtetéseket. Kitérünk a jelölt tudományos tevékenységének értékelésére is.

31. lecke: Kérdések összeállítása, interjú álláskeresővel II.
Áttekintjük a munkahely-változtatás okait, ezek megítélését és azt, hogy hogyan győződhetünk meg a jelölt alkalmasságáról a nagyobb felelősséggel járó munkakör betöltésére. Foglalkozunk a jelölt konfliktustűrő képességével és a konfliktuskezelési stratégiákkal. Kitérünk az időgazdálkodás kérdéseire is.

32. lecke: Kérdések összeállítása, interjú álláskeresővel III.
Foglalkozunk a munkakör betöltésére jelölt személy szabadidős tevékenységeinek, családi hátterének feltárásának lehetőségeivel, és a lehetséges karriertervével. Bemutatjuk a munkakörhöz kapcsolódó javadalmazási lehetőségeket. Ismertetjük az assessment center alkalmazását és a jelölttel kapcsolatos információkérés lehetőségét előző munkáltatójától.

Személyügyi ügyintéző tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akiket érdekel a személyügyi tevékenység - más néven az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
  • akik vállalkozóként vagy valamely cég alkalmazottjaként szeretnének átfogó képet kapni a személyügyi tevékenység emberi és gazdálkodási vonatkozásairól.

A Személyügyi ügyintéző tanfolyam végére:

  • bármely terület szakembere legyen is, saját szakmáját komplexebb módon tudja ellátni,
  • megszerzett tudásával hatékonyan segítheti vállalata munkáját,
  • a megszerzett ismereteket más területeken is sikerrel kamatoztathatja,
  • növelheti elhelyezkedési esélyeit.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.