Számítógépes grafika tanfolyam

Számítógépes grafika tanfolyam

Tanfolyamunkon különböző programozási technikák elsajátítása mellett a gyakorlatban is hasznosítható kép- és kiadvány-szerkesztési ismereteket szerezhet. Elsajátíthatja a legnépszerűbb grafikai alkalmazásának ismereteit, valamint megtanulhatja, hogyan szerkesztheti, alakíthatja digitális fotóit.

8 950 Ft helyett

csak 
6 640 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát és az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Számítógépes grafika tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Számítógépes grafika tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Gyorsított tempó esetén havonta két tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egyszerre négy leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik.  Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama a felére csökken.

Késleltetett

Késleltetett tempó esetén kéthavonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egy alkalommal két leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi. Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama megduplázódik.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Flash weboldalak
A tananyagsorozat kezdetén átfogó képet adunk napjaink internetes technológiáiról. Kitérünk a Flash-oldal készítéséhez szükséges segédeszközökre és megvizsgálunk néhány Flash-t alkalmazó oldalt közelebbről is.

2. lecke: A pixel- és vektorgrafika alapjai
Segítünk a javarészt angol kifejezések rövidítéséből, illetve mozaikszavakból képzett technológiák elnevezései, valamint a három betűből álló fájlkiterjesztések és típusok között eligazodni. Bemutatjuk az alapvető álló- és mozgókép-megjelenítési elveket, továbbá a pixel- és vektorgrafikus ábrázolásokat és azok különbségeit.

3. lecke: Az Adobe Photoshop CS2 alapjai
A program két évtizedes történetét tekintjük át, az otthoni használatra szánt Elements-verzió bemutatásával együtt. Foglalkozunk továbbá a Photoshop testreszabhatóságával, kezelőfelületeivel és fontkezelési lehetőségeivel.

4. lecke: Rajzoljunk Photoshopban
A gyakorlati leckében elsőként a Photoshop munkafelületének helyes beállításait sajátítjuk el, amennyiben nyomdai célra szánt kompozícióról van szó. Átvesszük a rétegkezelést, a rétegsorrend megadását, módosítását, a mappakezelést. Ismertetjük a kijelölő és az alapvető rajzolóeszközöket és transzformációs technikákat.

5. lecke: A Photoshop fontos funkciói
A leckében a már korábban megismert kijelölő eszközök, szövegkezelési eszközök, illetve rajzeszközök további alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be.

6. lecke: Az Adobe Imageready CS2 mint előkészítő eszköz
A Flashben végzendő munkák megkönnyítését elősegítendő, a rétegstruktúra beállításait, az Adobe Imageready képexportálási lehetőségeit, továbbá a Photoshop rétegeinek Flashbe illeszthetőségét ismertetjük.

7. lecke: Az Adobe Illustrator CS2 alapjai
A vektorgrafikus ábrázolási mód fogalmát ismételjük át, megismertetjük az Adobe Illustrator CS2 kezelőfelületével, a preferált és támogatott speciális fájlformátumokkal. Végül az Adobe Illustrator és más grafikai segédeszközök közötti zökkenőmentes átjárást és kompatibilitást biztosító formátumokat mutatjuk be.

8. lecke: Rajzoljunk az Adobe Illustratorban
A lecke során a korábban már megismert kijelölő eszközök, szövegkezelési eszközök, illetve rajzeszközök további alkalmazási lehetőségeit ismertetjük. Bemutatjuk a tükröződések szimulálására szolgáló egyszerű és kézenfekvő megoldásokat, valamint az objektumok gyors és hatékony „klónozásának” módozatait is.

9. lecke: Az Adobe Illustrator fontos funkciói
Az Illustrator sokoldalúságát demonstrálandó, egy idegen forrásból származó sablonfájl elhelyezésének lehetőségeit mutatjuk be. A maszkolási módok további boncolgatásával megtanulja szinte bármilyen formájú kivágás, takarás elkészítését a rétegek között.

10. lecke: Az Adobe Illustrator egyéb funkciói
Az Illustratorban való rajzolást elősegítő eszközök áttekintésével hasznos tanácsokat adunk az eddig rejtett funkciók használatához.

11. lecke: Az Adobe Flash 8 alapjai
A program kezelőfelületének bemutatásával sorra vesszük a leggyakrabban használt eszközöket. A programban az új dokumentumok előkészítésénél alkalmazott legfőbb beállításokat áttekintve egyszerűbbé tesszük egy új project elindítását. A leckében végül ízelítőt adunk a program által ismert fájlformátumokból is.

12. lecke: A Flash szerkesztőeszközei
A leckében áttekintjük a színpaletták használatát, a színkeverőt és a színmintákat. Betekintünk az alapvető transzformációs technikákba, melyekkel egy objektum végleges formáját és helyzetét határozhatjuk meg. Végül egy egyszerű rajzfeladat megoldását tűzzük ki célul, mely felkészülés a következő leckék gyakorlataira.

13. lecke: Importálási lehetőségek a Flash-ben
A Flash program bemutatása során a pixelgrafikus képek importálási és megjelenítési lehetőségeit vesszük át. A leckében a szerkesztőfelületre importált pixelgrafikus képek vektorossá alakítása során megfigyeljük az átalakítással együtt járó változásokat a fájl méretének tekintetében. Az ismeretanyag végén megismerjük a színhatások használatát.

14. lecke: A Flash fontos funkciói és működési elve
Leckénk a korábban Photoshopban készített látványterv rétegekre bontásával, majd pedig Flashbe importálásával foglalkozik. A továbbiakban bemutatjuk, hogy miért van szükség grafikai objektumok további Button és Movie Clip szimbólumokká alakítására és azok használatára. A lecke végén a Flash weboldal publikálásának alapbeállításait ismertetjük.

15. lecke: Animációkészítés Flash-ben
Áttekintjük a Flash animáció-készítéssel kapcsolatos alapfogalmakat, módszereket, majd a gyakorlat során 3-4 másodperces nyitó animációt készítünk. A lecke végén kitérünk a további interakciókra is.

16. lecke: A hangok használata a Flash-ben
Áttekintjük a hangformátumokat, a hangfájlon végezhető alapbeállításokat. Bemutatjuk, hogyan lehet importálni és megszólaltatni a hangokat a Flashben. Végül megtanuljuk szinkronizálni a zenét a weboldallal.

17. lecke: A Flash Actionscript alapjai
A lecke elején bemutatjuk az akciópanel szerepét, annak felépítését, illetve a szerkesztést megkönnyítő funkciókat. Megismertetjük a Flash program alapvető függvényeivel, melyek lehetővé teszik a parancsokhoz rendelt műveletvégzést.

18. lecke: Interaktív Flash-mozik készítése
Bemutatjuk saját függvényünk definiálását és szabályszerű paraméterezését. Példákat mutatunk a hangok, mint objektumok betöltésére és vezérlésére. Ismertetjük a Flash videólejátszási lehetőségeit.

19. lecke: Publikálási lehetőségek a Flashben
A Publish Settings paraméterezésével átvesszük az elkészült tartalmak optimatizálását. Egy gyakorlat keretében a publikálás lépéseit követjük figyelemmel, mely részben automatizált folyamattá válik. A lecke végén ismertetjük a böngészőkbe szánt Flash tartalmának megjelenítését segítő vagy gátló programokat.

20. lecke: Actionscript-referencia
A lecke első részében bemutatjuk a legáltalánosabb feladatok megoldásában segítséget nyújtó, Flashben található globális függvényeket. A mindenki által jól ismert képkirakós játék elkészítése során ismertetjük a drag & drop technikát. A getProperty, setProperty, random, Number függvények lehetőségeit egy tűzrakós példán keresztül érzékeltetjük.

21. lecke: Flash project előkészítése grafikai segédprogramok használatával – Látványtervezés Photoshop segítségével
A lényegesebb vázlatpontok és szerkesztési lépések felsorolásával támpontot adunk egy multimédiás weboldal elkészítéséhez. Bemutatjuk a weboldalt is alkotó arculati elemek, valamint a menüpontok elkészítését Photoshop segítségével.

22. lecke: Promóciós eszközök előkészítése grafikai segédprogramok használatával
Átvesszük a nyomdai felbontási paramétereknek megfelelő munkalapsablon létrehozását. Taglaljuk a nyomdák számára megfelelő forrásfájlok előállításának menetét a szabványoknak megfelelő paraméterezéssel.

23. lecke: Flash project elkészítése I.
A lecke első felében a munkafelület méretének beállításával, illetve a menüpontok megjelenésének időzítésével foglalkozunk. A lecke második felében az arculati tervnek megfelelő nyomógombok elhelyezését mutatjuk be a szimbólumpéldányok létrehozásával.

24. lecke: Flash projekt elkészítése I.
A korábbi leckében elkészített vezérlőgombok megfelelő helyre történő navigációjával kezdjük az Actionscript-el való foglalatoskodást; majd az idővonalon történő animációk szerkesztésére térünk ki. Végül pedig a leckében sort kerítünk egy-két trükk bemutatására a Flash-ben.

25. lecke: Flash projekt elkészítése II.
A lecke első részében a weboldalt vezérlő funkcióbillentyűk működését programozzuk Actionscript segítségével, majd a lejátszó animációk készítésének lépéseit mutatjuk be.

26. lecke: Flash projekt elkészítése II.
A lecke első felében a weboldalhoz kapcsolódó illusztrációs képek megjelenítését mutatjuk be, melyhez megjelenítő modul programozása szükséges. Ezt követően a weboldal képeinek animációit szerkesztjük meg.

27. lecke: Flash projekt elkészítése III.
Foglalkozunk a weboldalon megjeleníteni kívánt szöveges tartalmak elkészítésével. Megismerjük azokat a lehetőségeket, melyek egy nagyobb kiterjedésű tartalom tördelését, tagolását, formázását teszik lehetővé. A weboldalon alkalmazható görgetősávos szövegmegjelenítési megoldást is bemutatjuk.

28. lecke: Flash projekt elkészítése III.
Átvesszük a szövegmegjelenítő modul további paraméterezését a korábbiakban az Actionscriptben megírt kód új elrendezésben való alkalmazásával. A lecke második felében elkészítjük a fennmaradó Produkciók, illetve Kapcsolat menüpontokhoz csatolt tartalmakat.

29. lecke: Flash projekt elkészítése IV.
Bemutatjuk a weboldal zenéjének lejátszását elősegítő Actionscript kódsor megírását, a „Dalaim” menüpont kapcsán a szöveg-, illetve hangkezelés témakörét, a hangerő szabályozást, a leállítást és a dalok listájában való léptetést is lehetővé tevő lejátszó program megírását.

30. lecke: Flash projekt elkészítése IV.
A lecke elején a képgalériába betöltendő pixelgrafikus képeket, vagyis a megjelenítendő elemeket gyűjtjük össze, ezt követően az elemek közti léptetést lehetővé tevő gombokat és parancssort vesszük át. Végül a felületről még hiányzó aláírást tartalmazó objektum animációjáról lesz szó.

31. lecke: Weboldal publikálása
Ismertetjük a weboldalak publikálásához szükséges HTML/XHTML leírónyelveket, a HTML programnyelv címketípusait, a weboldal helyes megjelenéséhez fontos HTML kódban történő megfelelő beállításokat. Bemutatjuk a domain név fogalmát és jellemzőit, mely segítségével kiválaszthatja a megfelelő tárhelyet. Végül a weboldal szerverre való feltöltéséről lesz szó.

32. lecke: Keresőoptimalizálás
Átvesszük a keresőoptimalizálás fontosságát, a legalapvetőbb és legelterjedtebb keresőoptimalizálási teendőket és módokat. Ezt követően hasznos tanácsokat adunk az internetet információszerzésre használó látogatók keresési és böngészési szokásaihoz való alkalmazkodáshoz.

Számítógépes grafika tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz , valamint 1 CD formátumú hanganyagot
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik mélyebb betekintést szeretnének kapni napjaink leginnovatívabb és legnépszerűbb grafikai alkalmazásainak használati ismereteibe,
  • akik már rendelkeznek azokkal az elméleti és gyakorlati ismeretekkel, melyekkel egy HTML-alapú weboldal elkészíthető,
  • akik szeretnének még hatásosabb, látványosabb weboldalakat készíteni.

A tanfolyam végére:

  • gyakorlati példákon keresztül, szórakozva sajátíthatja el a számítógépes grafika különböző trükkjeit, fogásait,
  • elsajátíthatja az Adobe/Macromedia Dreamweaver 8, az Adobe/Macromedia Flash 8, az Adobe Photoshop CS2, az Adobe Illustrator CS2, az Adobe After Effects 7, valamint az Apple Quicktime Player 7 programok internetes felhasználását,
  • a megszerzett ismereteket más területeken is sikerrel kamatoztathatja.

Tanfolyamhoz letölthető képek:

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével online házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
CD-melléklet
CD-melléklet
Képzés szolgáltatás
Képzés
szolgáltatás
6 640 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag.