Spanyol nyelvtanfolyam kezdőknek

Spanyol nyelvtanfolyam kezdőknek
ELO online

A spanyol a nagy felfedezők nyelve, amelynek nagymértékű elterjedése mindenki előtt ismert. Számos ember anyanyelveként beszéli Spanyolországban, valamint Közép- és Dél-Amerikában is. Sokan tanulják világszerte, mert viszonylag könnyen elsajátítható nyelv, a szavak jól kiejthetőek és a nyelvtan sem komplikált. Tartozzon Ön is azok közé, akik nyelvtanfolyamunkon felfedezik a spanyol nyelv varázsát! A tanfolyam elvégzésével akár A1 + A2 szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Spanyol nyelvtanfolyam kezdőknek

Spanyol nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Spanyol nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Hola! – Szia!
Elsajátíthatja a köszönési fordulatokat, és az ismerkedési szituációkban használt fordulatok alkalmazását. Tanulhat az országok és nemzetiségek neveiről is.

2. lecke: Conociendo gente – Ismerkedés
Megtanulhatja, hogyan mesélhet családtagjairól. Áttekintjük az alapvető foglalkozásneveket. Képes lesz elmondani az alapvető információkat önmagáról és más személyekről. Kitérünk a többes szám képzésére és használatára.

3. lecke: Mi propia casa – Az otthonom
Bemutatjuk az estar ige használatát. Taglaljuk saját otthonának és környezetének a leírását. Tanulhat a szabályos igék ragozásáról mindhárom igecsoportban. Bővítheti lakberendezéssel kapcsolatos szókincsét.

4. lecke: En la ciudad – A városban
Elsajátíthatja a hay ige személytelen formájának használatát. Kitérünk a ser, estar és hay igék használata közötti különbségre. Megtanulhatja a különböző közlekedési eszközök nevét, és az utazással kapcsolatos kérdések szerkesztését.

5. lecke: La gente alrededor de nosotros – Az emberek körülöttünk
Megismerheti a mutató névmások használatát, és elsajátíthatja valakinek a bemutatását hivatalos és nem hivatalos helyzetben. Kitérünk a birtokos névmások használatára. Bemutatjuk az emberek külső és belső tulajdonságainak leírását.

6. lecke: Un día normal – Egy hétköznap
Kitérünk a rendhagyó igék jelen időben történő ragozására és arra, hogyan beszéljen a mindennapi teendőiről. Tanulhat arról is, hogy kell meghatározni az időt, megkérdezni, hány óra van, és hogy kell százig számolni.

7. lecke: ¡Vamos a tapear! – Menjünk tapast enni!
Bemutatjuk, hogyan kell ételt és italt rendelni egy étteremben vagy egy büfében. Áttekintjük a poner, traer, recomendar, querer igék ragozását jelen időben. Ismertetjük a személyes névmások használatát.

8. lecke: La lista de la compra – Bevásárlólista
Összegyűjtjük az élelmiszerboltban történő bevásárláshoz szükséges kifejezéseket, és az élelmiszerek nevét. Bemutatjuk a vásárlandó termék mennyiségének meghatározását.

9. lecke: Gyakorlatok, 1. rész
Gyakorolhatja hosszabb írott szöveg tartalmának megértését, és az igék használatát presente de indicativo igeidőben. Beszéd- és íráskészségét fejlesztő feladatokat oldhat meg.

10. lecke: Gyakorlatok, 1. rész
Ismertetjük, hogyan szerkesszen rövid szöveget a saját szokásairól és napi cselekvéseiről. Megtanulhatja, hogyan kell rövid, személyes tartalmú levelet írni.

11. lecke: El ocio y el tiempo libre – Pihenés és szabadidő
Megtanulhatja, hogyan beszélhet az érdeklődési köréről. Bemutatjuk a gustar és encantar igék használatát. Elsajátíthatja a különböző sportágak nevét.

12. lecke: ¡Así somos! – Ilyenek vagyunk!
Megtanulhatja, hogyan mesélhet a preferir ige segítségével arról, hogy mit szeret, és hogyan kell kifejezni, hogy a különböző cselekvéseket milyen gyakorisággal végzi.

13. lecke: Vamos de compras – Vásárolni megyünk
Elsajátíthatja a quedar bien / mal kifejezés használatát. Bemutatjuk, hogyan mondjon véleményt ruhákról, tárgyakról, árakról a parecer ige segítségével, és kitérünk a különböző ruhadarabok nevére is.

14. lecke: En un centro comercial – A bevásárlóközpontban
Áttekintjük a mutató névmások és a lo, los, la, las tárgyi névmások használatát. Kitérünk a ponerse és llevar igék ragozására. Bővítheti a bevásárlás során használt szókincsét.

15. lecke: ¡Qué no! ¡Te invito yo! – Nem! Én hívlak meg!
Megtanulhatja, hogyan kell meghívni valakit, meghívást elfogadni, illetve elutasítani. Foglalkozunk az invitar, quedar és venir igék és a tener que + főnévi igenév szerkezet használatával.

16. lecke: ¡Qué estás haciendo? – Mit csinálsz?
Áttekintjük, hogyan folytathat magánjellegű telefonbeszélgetést és hogyan kell meghívni valakit, elfogadni, illetve elutasítani mások meghívását. Kitérünk az estar + gerundium szerkezet használatára is.

17. lecke: Nos vamos a ir de vacaciones – Menjünk nyaralni!
Bemutatjuk, hogyan meséljen jövőbeli terveiről, és hogyan beszéljen a saját és mások nyári terveiről, időjárásról. Tanulhat az ir a + főnévi igenév jövő idejű funkciójú körülíró szerkezetről.

18. lecke: Nuestros planes y proyectos para el futuro – Jövőbeli terveink, elképzeléseink
Megtanulhatja, hogy hogyan meséljen az álmairól, terveiről és elképzeléseiről. Áttekintjük a futuro imperfecto igeidő alkalmazását. Ismertetjük a hónapok és évszakok nevét.

19. lecke: Gyakorlatok, 2. rész
Gyakorolhatja a gustar, encantar, preferir igék használatát, és azt, hogyan fogalmazza meg véleményét az ízlésével, érdeklődési körével kapcsolatban.

20. lecke: Gyakorlatok, 2. rész
Bemutatjuk az ige folyamatos alakjának (gerundio) használatát, és azt, hogyan tudja megkülönböztetni a Presente de indicativo igeidőtől. Gyakorolhatja, hogyan fogalmazzon meg egy meghívást.

21. lecke: Los quehaceres en casa y en el trabajo – Kötelességek otthon és a munkahelyen
Ismertetjük a Pretérito perfecto compuesto (összetett befejezett múlt idő) alkalmazását. Elsajátíthatja a háztartási kötelességek és az irodai munkával kapcsolatos cselekvések megnevezését.

22. lecke: Preparar un viaje – Úti készülődés
Foglalkozunk a rendhagyó igék (melléknévi igenevek) használatával múlt időben. Megtanulhatja, hogyan kell helyet foglalni egy szállodában, és milyen kifejezéseket használjon a vasúti- és buszpályaudvaron.

23. lecke: En el aeropuerto – A repülőtéren
Összegyűjtöttük a repülőtéren használatos szavakat és kifejezéseket. Áttekintjük, hogyan magyarázza meg egy taxisnak, hová szeretne eljutni, és hogyan meséljen arról, milyen változások történtek az életében.

24. lecke: Haciendo un viaje – Útközben
Bemutatjuk, hogyan meséljen a „lezárt” múlt eseményeiről. Elsajátíthatja a Pretérito indefinido múlt idő, valamint a hacer igét tartalmazó kifejezések használatát.

25. lecke: Historia de la vida – biografías de personas famosas – Élettörténetek – híres emberek életrajzai
Megtanulhatja, hogyan olvassa el és értse meg híres emberek életrajzát és hogyan kell rövid életrajzi elbeszéléseket írni. Bemutatjuk az összetett számnevek alkalmazását.

26. lecke: Expresiones y gestos españoles – Spanyol kifejezések és gesztusok
Összegyűjtöttük az érzelmeket kifejező spanyol szófordulatokat. Kitérünk arra, hogyan értelmezze a spanyol kultúrára jellemző gesztusokat.

27. lecke: Los recuerdos de la ninez – Emlékek a gyermekkorból
Megtanulhatja egy esemény körülményeinek a leírását. Áttekintjük a Pretérito imperfecto múlt idejű igék szerkesztését és a Pretérito imperfecto és a Pretérito indefinido múlt idők
használatának megkülönböztetését.

28. lecke: La vida antes y ahora – Az élet a múltban és ma
Ismertetjük, hogyan meséljen arról, milyen volt a világ egykoron és most. Foglalkozunk az összehasonlító szerkezetek használatával és az összehasonlítások szerkesztésével.

29. lecke: Gyakorlatok, 3. rész
Átismételjük, hogyan beszéljen a napi cselekvésekről. Felelevenítheti az utazással és nyaralással kapcsolatos szókincsét.Gyakoroljuk a három különböző múlt idő használatát.

30. lecke: Gyakorlatok, 3. rész
Gyakorolhatja, hogyan meséljen otthoni és munkahelyi kötelességeiről. Kitérünk a múlt és a jelen összehasonlítására és a kérdő névmások alkalmazására.

31. lecke: La salud – Egészség
Felvázoljuk, hogyan gondoskodjon az egészségéről és a jó közérzetéről.  Bemutatjuk, hogyan határozza meg a szükségszerűséget a haber + que + infinitivo szerkezet segítségével.

32. lecke: En la consulta del médico – Az orvosnál
Elsajátíthatja azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyeket az orvosnál használ. Tanulhat arról, hogyan nevezze meg a testrészeket, és hogyan adjon tanácsokat, javaslatokat.

33. lecke: En una entrevista de trabajo – Állásinterjú
Áttekintjük az önéletrajz írásával kapcsolatos kifejezéseket, és az állásinterjú során alkalmazható fordulatokat. Ismertetjük, hogyan beszéljen szakmai tapasztalatairól.

34. lecke: Una llamada telefónica – Telefonbeszélgetés
Megtanulhatja a telefonbeszélgetések során használatos spanyol kifejezéseket és fordulatokat és azt, hogyan kell hivatalos, illetve magánjellegű telefonbeszélgetést folytatni.

35. lecke: En la comisaría – A rendőrőrsön
Bővítheti a bűnözéssel kapcsolatos szókincsét. Kitérünk arra, hogyan kell vallomást tenni a rendőrőrsön. Felvázoljuk a birtokos névmások használatát melléknévi és főnévi funkcióban.

36. lecke: La historia de un crimen – Egy gyilkosság története
Áttekintjük, hogyan olvassa és értelmezze a rendőrségi híreket, és hogyan tárja elő a saját alibijét. Megtanulhatja egy bűncselekmény körülményeinek a megfelelő leírását.

37. lecke: El mundo hispanohablante ayer y hoy – A spanyol nyelvű világ tegnap és ma
Bemutatjuk, hogyan meséljen a spanyol nyelvű kultúra legfontosabb helyszíneiről és eseményeiről. Bővítheti a civilizációval, történelemmel és kultúrával kapcsolatos szókincsét.

38. lecke: Medios de comunicación – A tömegkommunikációs eszközök
Gyarapíthatja a tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos szókincsét. Megtanulhatja, hogyan beszéljen a tömegmédia szerepéről. Bemutatjuk, mi a különbség a por és a para elöljárószók alkalmazása között.

39. lecke: Gyakorlatok, 4. rész
Átismételjük, hogyan beszéljen az orvosnál egészségügyi problémáiról, az egészségről és a különböző diétákról. Kitérünk a hivatalos és magánjellegű telefonbeszélgetések lebonyolításának gyakorlására.

40. lecke: Gyakorlatok, 4. rész
Átismételjük, hogyan meséljen a spanyol nyelvű országok kultúrájának kiemelkedő alakjairól, életükről és szerepükről, és hogyan emelje ki a legfontosabb információkat egy hosszabb hallott, illetve olvasott szövegből.

Spanyol nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 40 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik gyors sikerélményre vágynak a nyelvtanulásban,
 • akikhez közel áll a spanyolok temperamentuma,
 • akiket elvarázsolt a tangó vagy a bikaviadalok hangulata,
 • akiket vonz Spanyolország, Közép- és Dél-Amerika kultúrája.

A kezdő spanyol nyelvtanfolyam végére:

 • utazásai, nyaralása során képes lesz spanyol ajkúakkal kommunikálni,
 • ismeretekre tehet szert a spanyol nyelvű országok földrajzáról, történelméről és kultúrájáról,
 • olyan nyelvtudása lesz, amely előnyt jelenthet a munkavállalásnál,
 • speciális tudás birtokába jut egy világnyelv elsajátításával.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.