Sikeres vállalkozás alapjai tanfolyam

Sikeres vállalkozás alapjai tanfolyam

Egy jó ötlet megszületésekor azonnal tovább kell gondolni, milyen formában tudnánk azt a leghatékonyabban megvalósítani. Fel kell mérni, hogy a rendelkezésünkre álló források mellett milyen szervezeti keretek között kívánunk gazdasági tevékenységet folytatni.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Sikeres vállalkozás alapjai tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Sikeres vállalkozás alapjai tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A gazdasági tevékenység fogalma
Bemutatjuk a gazdasági tevékenység alapvető fogalmait, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségeket. Áttekintjük a vállalkozások méret szerinti osztályozását is.

2. lecke: A vállalkozói ötlet és a vállalkozó személyisége
A lecke célja a vállalkozói ötlet kidolgozásának segítése, a döntési folyamat támogatása és a vállalkozói önismeret mélyítése.

3. lecke: A vállalkozás létrehozásának és működtetésének feltételei
Ismertetjük a vállalkozás működtetésének adminisztratív és jogi előfeltételeit és segítünk a döntésben, hogy milyen jogi formát válasszon.

4. lecke: A vállalkozás egyszerű jogi formái
Átfogó képet adunk a vállalkozás egyszerű jogi formáiról, bemutatjuk az egyes formák jellemzőit és segítséget adunk a jogi forma kiválasztásához.

5. lecke: A piackutatás
Átvesszük a marketing alapfogalmait, a termék főbb tulajdonságait és a piaci környezet felmérését is.

6. lecke: Az üzleti terv elkészítése
Felvázoljuk az üzleti terv készítésének szakaszait, a várható költségeket és ismertetjük a tervkészítés nehézségeit.

7. lecke: Jogi személy által folytatható gazdasági tevékenységi formák
Bemutatjuk a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozási formákat, mintát adunk a társasági szerződésre és hasznos tudnivalókkal látjuk el egy kft. alapításához.

8. lecke: A cégalapítás: a vállalkozás neve, telephelye és felszerelése
Ismertetjük a cégalapítás lépéseit, mintaként bemutatunk egy bérleti szerződést és eligazítjuk a vállalkozás alapításában.

9. lecke: Társadalom- és egészségbiztosítás a vállalkozásban
A lecke célja ismertetni a társadalombiztosítási kötelezettségeket, az alkalmazottak és a vállalkozók által fizetett járulékokat és áttekintést nyújtani a társadalombiztosítás jogi alapjairól.

10. lecke: Családi vállalkozások
Képet adunk a családtagok alkalmazásának feltételeiről, a család és a vállalkozás összefonódásának szintjeiről és tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogy mikor alkalmazzunk családtagot.

11. lecke: A vállalkozás vezetése
Ismertetjük a vállalkozás vezetésének technikáit, a vezetési típusokat és hasznos tudnivalókat adunk a tervezésről.

12. lecke: Könyvelés a vállalkozásban
A lecke elsajátításával megismeri a könyvvezetést és a nyilvántartások vezetését, a pénztárkönyvet és a naplófőkönyv vezetését.

13. lecke: Marketingtevékenység a vállalkozásban
Bemutatjuk a kisvállalkozás marketingjét, a marketingvizsgálatok típusait és áttekintést nyújtunk a marketingmix elemeiről.

14. lecke: Mindent a vevőért – kapcsolattartás a fogyasztóval
A lecke végére képet kap a PR szerepéről a vállalkozásban, hasznos tudnivalókat szerez a PR tevékenységhez és mintát kap a vállalati image javításához.

15. lecke: A munkaerő alkalmazása és elbocsátása
Ismertetjük a munkaerő biztosításának jogi formáit, a vállalkozási szerződést, a megbízási szerződést és a munkaszerződéseket. Betekintést nyújtunk a munkaviszony megszűnésének eseteibe.

16. lecke: A munkaidő, a pihenőszabadság és a jutalmazás
Átvesszük a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó szabályozást, hasznos tudnivalókat adunk a munka díjazásáról. Ezen kívül mintát adunk a munkabér elszámolására vonatkozóan.

17. lecke: Az adásvételi szerződés
Bemutatjuk az adásvételi szerződéseket, melyekről mintákat is megtekinthet. Hasznos tudnivalókat adunk a jótállásokról.

18. lecke: Szolgáltatási szerződések
Ismertetjük a különböző szolgáltatásokat, a szerződések tartalmi összetevőit és mintát mutatunk a szolgáltatási és megbízási szerződésekre vonatkozóan.

19. lecke: A képviseletek formái és működésük
A lecke végére megismeri a közvetítő tevékenység fajtáit, a képviseletek működését és a franchise rendszereket.

20. lecke: A vállalkozások pénzügyi vonatkozásai
Bemutatjuk az induló vállalkozások pénzügyi problémáit, a pénzügyi elszámolások módjait és a finanszírozási lehetőségeket.

21. lecke: A vállalkozás adófizetési kötelezettségei
Átfogó képet adunk az eredmény-kimutatásról, a különböző adófajtákról és az adók számításáról.

22. lecke: Egyszerűsített adózási formák
Áttekintést nyújtunk a vállalkozói jövedelemadóról, osztalékról és az átalányadózásról.

23. lecke: Jogi és erkölcsi felelősség a vállalkozásban
A lecke célja ismertetni a felelősség kérdését, a korlátolt és a korlátlan felelősséget. Képet adunk az erkölcsi-etikai felelősségről is.

24. lecke: Hogyan legyünk sikeresek az üzleti életben?
Megismertetjük a vállalkozói siker titkával és bemutatunk egy részletes üzleti tervet.

Sikeres vállalkozás alapjai tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik saját vállalkozásba szeretnének fogni, de nincs hozzá kellő ismeretük,
  • akik saját lábon állnak, de biztosabb alapokra szeretnék helyezni tudásukat,
  • akik szeretnének eligazodni a különböző vállalkozási formák között.

A sikeres vállalkozási alapjai tanfolyam végére:

  • sikeres vállalkozóvá válhat,
  • növelheti elhelyezkedési esélyeit,
  • megszerzett ismereteit más területeken is sikerrel kamatoztathatja.  

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.