Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyam

Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyam

Tanfolyamunk segítségével Ön képes lesz számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, gazdasági eseményekhez kapcsolódó számítások elvégzésére. A megszerzett képesítéssel Ön akár pénzügyi-számviteli ügyintézői, bérelszámolói, pénzügyi-munkaügyi nyilvántartói munkakörökben is elhelyezkedhet.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyam

A tanfolyam leckéit távoktatás formájában, egyedileg meghatározott ütemben sajátíthatja el, és az összes házi feladat visszaküldése, valamint a záróteszt sikeres teljesítése esetén a tanfolyam végén igazolást állítunk ki. Azonban lehetősége van partnerintézményünknél államilag elismert OKJ-s bizonyítványt is szerezni. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor az alábbiakat kell tennie:
1. lépésben az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának segítségével egyénileg, de az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított szaktanári segítséggel távoktatás formájában sajátítja el az ismeretanyagot,
2. lépésben jelentkezik és személyesen részt vesz a szakmai partnerintézményünk által szervezett kedvezményes OKJ-s képzésen és gyakorlaton, ami a sikeres szakmai vizsga biztosítéka. Az OKJ-s képzést és a vizsgát is partnerintézményünk szervezi.

Miért? 
Mert a nálunk elsajátított szakmai, elméleti és gyakorlati tudás birtokában alkalmassá válik a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, a gazdasági események kontírozására, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetésére, könyvviteli feladások készítésére, az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó számítások elvégzésére (az amortizáció, a fizetendő adó stb. kiszámítására), valamint a könyvvezetéssel kapcsolatos további feladatok ellátására.

Mit?
Államilag elismert, emelt szintű pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01) szakképesítést szerezhet,  amennyiben jelentkezik a partnerintézményünk által szervezett OKJ-s képzésre és vizsgára is. Együttműködés alapján a partnerintézmény az Európai Levelező Oktatási Kft. képzésén résztvevők számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít, amennyiben a képzésben résztvevő teljesítette a képzésen való részvétel feltételeit.
Az ELO cégcsoportot az OKJ-s képzés - ideértve a vizsgatétel lehetőségét is - igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

Hol?
Szakmai partnerintézményünknél, a Nemes Könyvelőiroda Szolgáltató és Oktató Kft.-nél (budapesti helyszínen) történik a szakmai vizsgára való felkészítés. A partnerintézmény által szervezett gyakorlati képzés személyes jelenlétet igényel.

Mennyi ideig?
Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzés idejét a képzésben résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tanfolyamhoz tartozó tananyagcsomagokat. Normál ütemezés esetén ez 21 hónap (részletekért lásd Oktatási program, vagy a hatályos ÁSZF). A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés időtartama a szombati csoportok esetében 4 hónap, a vasárnapi csoportok esetében 7 hónap (100 tanóra).

Mikor?
A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzés két csoportban indul: hetente, szombat délelőttönként, és havonta két alkalommal vasárnap délelőttönként. A jelentkezők bármelyik csoportot választhatják saját időbeosztásuk függvényében.

A következő szombati csoport július 18-án indul budapesti helyszínen.

Mennyiért?
Az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának díja: 21 hónap*8 955 Ft/hónap = 188 055 Ft AKCIÓS ÁRON! Az ár nem tartalmazza az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott oktatási szolgáltatás ellenértékét
, ami 1000 Ft/tananyagcsomag.
A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés: 200.000 Ft, az OKJ-s vizsga díja 120.000 Ft

Az OKJ-s képzés esetében részletfizetési lehetőség van; maximum 6 részletben fizethető ki a képzés díja. Egyösszegű befizetés esetében az OKJ-s képzés díja 180.000 Ft.

Hogyan?
A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésen az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának elsajátítása, az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított elméleti képzés elvégzése, és a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése után vehet részt.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésen való részvétel feltételei:

 • érettségi bizonyítvány,
 • az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának elsajátítása és kifizetése,
 • az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított valamennyi házi feladat megoldása és visszaküldése,
 • a záróteszt sikeres (legalább 51%-os) teljesítése, a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése,
 • az OKJ-s képzési díj első részletének befizetése a képzés kezdetéig (50.000 Ft),
 • a felnőttképzési szerződés aláírása.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s vizsgán való részvétel feltételei:

 • az OKJ-s képzésen való személyes részvétel, a modulzáró vizsgák letétele (legalább 51%-os eredmény),
 • a teljes OKJ-s képzési- és vizsgadíj befizetése.

FONTOS!
Az ELO cégcsoporttól független jogszabály-módosítások miatt a tanfolyam tananyagát és árát tekintve a változtatás jogát fenntartjuk. Szakmai partnerünk a változtatás jogát fenntartja a képzési- és vizsgadíj, az OKJ-s képzés feltételeinek, valamint indításának tekintetében. A jelentkezők adatait folyamatosan adjuk át a partnerintézmény részére, ahol a csoportok kialakítása megtörténik. A képzést csak és kizárólag a megfelelő létszám (minimum 12 fő) esetén tudják elindítani. A vizsga is csak megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén szervezhető. A képzés kezdésének időpontjáról, a részvételi díj befizetéséről, a vizsga időpontjáról, és minden egyéb vizsgával, pótvizsgával, valamint OKJ-s képzéssel kapcsolatos kérdésről a partnerintézménytől kap levélben értesítést.
Jelentkezését legkésőbb az utolsó tananyagcsomag kézhezvételétől számított 1 éven belül kell elküldenie! Amennyiben eddig az időpontig nem küldi el az OKJ-s képzésre vonatkozó jelentkezését, a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége.
Az OKJ-s képzésre az OKJ-s jelentkezési kupon kitöltésével, és az ELO cégcsoport címére (ELO Könyvkiadó Kft., Budapest, 0909) történő elküldésével jelentkezhet.

Az OKJ-s képzésre és vizsgára az ügyféloldalon keresztül is tud jelentkezni.

ÉS MÉG...?
Kérdése van? Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzéssel kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 06- 1/206-1775-ös telefonszámon, vagy írjon az elo@elo.hu e-mail címre, a partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzéssel és vizsgával kapcsolatban írjon a nagy.eniko@elo.hu e-mail címre.

A szakképesítés moduljai, modulzáró vizsgák típusai:
11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása (írásbeli)
11505-12 Könyvelés számítógépen (gyakorlati)
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai (írásbeli)
11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok (írásbeli)
11501-12 Projektfinanszírozás (esettanulmány készítése)
11502-12 Projektfolyamatok követése (esettanulmány készítése)
11498-12 Foglalkoztatás I. (írásbeli)
11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

A komplex szakmai vizsga előfeltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése.

A komplex szakmai vizsga típusai:
- gyakorlati 
- szóbeli 
- írásbeli 

 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A nemzetgazdaság rendszere – Makrogazdasági alapok
Az első leckében szó lesz a mai magyar nemzetgazdaság felépítéséről, működési módjáról, a gazdasági alanyok főbb csoportjairól, a termelési tényezőkről. Ezen kívül ismereteket szerezhet bizonyos makrogazdasági folyamatokról, a nemzetgazdasági teljesítménykategóriákról, a gazdasági körforgás működéséről.

2. lecke: Az államháztartás rendszere
Tanulhat azokról a folyamatokról, amelyek a gazdaságban működnek, az államháztartás alrendszereiről, illetve bepillantást nyerhet a központi költségvetés felépítésébe. Részletesen bemutatjuk a költségvetés szerkezetét és megismerkedünk a gazdaságirányítás eszközeivel, a monetáris és fiskális politika kérdéskörével.

3. lecke: A vállalkozások rendszere – Mikrogazdasági alapok
Áttekintjük a piaci alapfogalmakat, a piac szereplőit és mechanizmusait. Meghatározzuk a fogyasztói döntést befolyásoló tényezőket. Foglalkozunk az egyéni és a piaci kereslettel. Kitérünk a piacszabályozás, a termelés technikai, gazdasági összefüggéseinek és a vállalkozás gazdálkodási eredményének a témakörére is.

4. lecke: A marketing alapjai és a biztosítás
Felvázoljuk a marketing alapfogalmait, a marketing szerepét a vállalkozásban. Tanulhat a piackutatásról, a marketingstratégia kialakításáról, a reklámtevékenység jogi eszközeiről. Ezen kívül szó lesz a biztosítás szerepéről, jelentőségéről, módszeréről és a biztosítási ágazatok rendszereiről.

5. lecke: A statisztika alapfogalmai és alkalmazása
A leckében bemutatjuk a különböző statisztikai módszereket, definiáljuk a statisztikához kapcsolódó alapfogalmakat, számítási feladatokat végzünk és ismertetjük a számításból képezhető grafikai alkalmazásokat is.

6. lecke: A pénzügyek alapjai
Áttekintjük a pénz kialakulásának folyamatát, rendszerezzük az alapfogalmakat és a pénzfajtákat. Ezen kívül szó lesz a magyar bankrendszerről, a pénzügyi intézményekről, a bankok, pénzintézetek formáiról és a különböző bankügyletekről.

7. lecke: A pénzforgalom
Ebben a leckében megismerkedünk a pénzzel kapcsolatos fogalmakkal és alapműveletekkel. Szó lesz a fizetési számla megnyitásának, az ahhoz kötődő készpénz kifizetésnek a menetéről, a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörökről és a nemzetközi fizetések általános szabályairól.

8. lecke: A pénz- és tőkepiac
Áttekintjük a pénz és a tőke piacát. Megtanuljuk, hogyan számolnak kamatot a bankok; kiszámoljuk, hogy egy jövőbeni befektetés mit jelent számunkra a jelenben és foglalkozunk az értékpapírok fajtáival, a részvény hozam- és árfolyamszámításaival.

9. lecke: A vállalkozások alapítása, működése
Ebben a leckében a vállalkozások alapításával, működésével kapcsolatos jogszabályi környezetet mutatjuk be. Rendszerezzük a társas vállalkozások formáit, sajátosságait, és kitérünk a végelszámolás, csődeljárás folyamatának bemutatására is.

10. lecke: A gazdasági jog alapjai
A jogi alapismeretek témakörén belül definiáljuk a jog fogalmát, lényegét és funkcióit; felvázoljuk a jogviszony és a jogi norma kérdéskörét; foglalkozunk a tulajdonjog tartalmával; a birtoklás és a birtokvédelem fogalmával. Szó lesz még a szerződések fajtáiról, és a szerződésekre vonatkozó szabályokról.

11. lecke: Adó I.
Ebben a leckében az adózás alapelveivel, azok törvényi hátterével foglalkozunk. Definiáljuk a legfontosabb, adózással kapcsolatos alapfogalmakat. Csoportosítjuk az adókat, és kitérünk az adótitok kérdésére. Végül a jogkövetkezményeket, fizetési kedvezményeket ismertetjük.

12. lecke: Adó II.
Továbbra is az adózás témájáról lesz szó. Kitérünk többek között a személyi jövedelemadó, a társasági adó, a kata, a kiva, az általános forgalmi adó, a helyi adók, a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, valamint a kommunális jellegű adók ismertetésére.

13. lecke: Gazdálkodás a befektetett eszközökkel
Három témáról ejtünk szót ebben a leckében. Tanulhat a gazdálkodás alapjairól, formáiról. Ezt követően a vállalati készletgazdálkodással és a logisztikai rendszerekkel ismerkedünk meg. Végül a munkaerő és a bérgazdálkodás lesz a téma.

14. lecke: A vállalat vezetése és szervezetei
Megismerkedhet a vállalat vezetésének felépítésével és működésével, valamint a döntéshozatal és a stratégiai tervezés folyamatával. Szó lesz az üzleti terv felépítéséről és tartalmáról. Áttekintjük a vállalati válsághelyzet jellemzőit.

15. lecke: A vállalkozás pénzügyi döntései – Beruházás
A befektetések világáról és azok értékeléséről tanulhat. Megismerheti a vállalatok pénzügyi döntéseinek célját, tartalmát és típusait. Bemutatjuk a gazdaságok pénzáramait és példákon keresztül elsajátíthatja a statikus és a dinamikus számításokat.

16. lecke: A vállalkozás pénzügyi döntései – Forgóeszköz-ellátás
A vállalkozások forgóeszközeiről, illetve az azokkal kapcsolatos gazdálkodásról lesz szó. Kitérünk a készletek kategóriáira, a készletnormák rendszerére és azok mérőszámaira. Áttekintjük a készletgazdálkodásban rendszeresen alkalmazott hatékonysági mutatókat. 

17. lecke: Az üzletfinanszírozás
Ebben a leckében a vállalat pénzügyi tervezésével foglalkozunk. Bemutatjuk, hogy az eddig ismertetett pénzügyi lehetőségek hogyan állnak össze egy komplex vállalati pénzügyi tervező modellé. Tanulhat többek között a likviditási, az állományi, a forgalmi szemléletű, valamint a mérlegterv jellemzőiről.

18. lecke: A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése
A vállalkozások pénzügyi elemzésén belül elsajátíthatja az elemzések módozatait, a különféle pénzügyi mutatószámokat és azok értékeit, illetve egy működő vállalkozás alapján bemutatjuk azt, hogyan lehet értékelni egy vállalkozást mutatószámai alapján.

19. lecke: A projektfinanszírozás alapjai
Megvizsgáljuk a projektek financiális oldalát. Definiáljuk a projekt és a projektfinanszírozás fogalmát, jellemzőit. Bemutatjuk a projektfinanszírozás szereplőit és menetét. Foglalkozunk a projektértékelés általánosan használt módszereivel.

20. lecke: Projektmenedzsment
Csoportosítjuk a projekteket. Bemutatjuk a projekt szerkezeti formáit. Áttekintjük a projektmenedzsment funkcióit és területeit. Bemutatjuk a projekt időtervének, költségtervének az elkészítését, a projektegyensúly kialakítását. Foglalkozunk a projekt dokumentációjával is.

21. lecke: A munkavédelmi alapismeretek
Bemutatjuk a munkahelyi egészség és biztonság jelentőségét, megismertetjük a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokkal, felhívjuk a figyelmet a megelőzés fontosságára és lehetőségeire. Tanulhat még a veszélyes és ártalmas termelési tényezőkről, a munkahelyek kialakításának általános szabályairól.

22. lecke: A munkavégzés személyi feltételei - Munkakörnyezeti hatások
A lecke első részében bemutatjuk a munkavégzés alapvető szervezési feltételeit, a munkavédelmi oktatás jelentőségét és a munkakörnyezeti hatásokat, munkahelyi veszélyforrásokat. Ezt követően alapvető munkavédelmi jogi ismereteket sajátíthat el.

23. lecke: Munkanélküliség, álláskeresés és munkaviszony
Áttekintjük a munkavállalással, -kereséssel, a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos fogalmakat. Tájékoztatást adunk arról, hogy milyen lehetőségei vannak a munkanélkülinek a munkapiacra történő visszatérésre és ehhez milyen állami segítséget tud igénybe venni. Végül kitérünk a közfoglalkoztatással kapcsolatos ismeretekre.

24. lecke: Üzleti kommunikáció
Definiáljuk a kommunikáció fogalmát. Bemutatjuk a kommunikációs csatornákat, az emberi kommunikáció alapvető felfogásait és általános modelljét. Áttekintjük a hatékony kommunikációt, azaz a verbális és a nem verbális kommunikációs csatornákat, valamint a tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikákat.

25. lecke: A számvitel szerepe, számviteli törvény és számviteli alapfogalmak
Definiáljuk a számviteli alapfogalmakat. Áttekintjük a számviteli törvény lényegesebb tartalmi elemeit. Tanulhat a beszámolási kötelezettségről, a számviteli alapelvekről és érvényesítésük fontosságáról. Kitérünk a könyvvizsgálat, a nyilvánosságra hozatal és a közzététel szerepének bemutatására is.

26. lecke: A számviteli politika és szabályzatai, bizonylatok és a könyvvezetés
Áttekintjük a számviteli politika lényegét, az ehhez kapcsolódóan elkészítendő szabályzatok fajtáit és szükségességét. Szó lesz a bizonylatokról és a bizonylatolás rendszeréről. Felvázoljuk a mérleg és az eredménykimutatás felépítését, a mérlegtételek értékelésének szabályait és a könyvelés menetét.

27. lecke: Az immateriális javak és könyvviteli elszámolásuk
Definiáljuk az immateriális javak fogalmát, jellemzőjét. Tanulhat az immateriális javak szerepéről, csoportosításáról, egyes fajtáiról. Bemutatjuk az immateriális javak aktiválásának (állományba vétel) és a mérlegben történő értékelésének a szabályait. Elsajátíthatja az immateriális javak könyvviteli elszámolásának technikáját példákon keresztül.

28. lecke: A tárgyi eszközök és könyvviteli elszámolásuk
Ismereteket szerezhet a tárgyi eszközök fogalmáról, jellemzőiről, szerepéről és csoportosításáról. Taglaljuk a tárgyi eszközök fajtáit. Elsajátíthatja a tárgyi eszközök aktiválásának (állományba vétel) és a mérlegben történő értékelésének a szabályait. Szó lesz a terv szerinti értékcsökkenés számításának módszereiről. Tanulhat a tárgyi eszközök könyvviteli elszámolásának technikájáról példákon keresztül.

29. lecke: A vásárolt készletek könyvvitele: anyagok és készletre adott előlegek
Definiáljuk az anyagok és a készletre adott előlegek fogalmát és bemutatjuk jellemzőiket, szerepüket, csoportosításukat, egyes fajtáikat. Tanulhat az anyagok és a készletre adott előlegek aktiválásáról és a mérlegben történő értékelésük szabályairól. Áttekintjük a készletértékelési eljárásokat, értékelési árakat, valamint a könyvviteli elszámolás technikáját példákon keresztül.

30. lecke: A vásárolt készletek könyvvitele: áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások
Értelmezzük az áruk, a göngyölegek és a közvetített szolgáltatások fogalmát és felvázoljuk tulajdonságaikat, szerepüket, csoportosításukat, egyes fajtáikat. Taglaljuk az áruk, a göngyölegek és a közvetített szolgáltatások állományba vételét és a mérlegben történő értékelésük szabályait. Elsajátíthatja a készletértékelési eljárásokat, értékelési árakat és a könyvviteli elszámolás technikáját példákon keresztül.

31. lecke: Példák a vásárolt készletek témaköréből
Megismerheti, hogy attól függően, hogy a vállalkozás vezet-e év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást és hogy milyen nyilvántartási árat alkalmaz a készletszámlán az elszámolás során, milyen esetek fordulnak elő. Áttekintjük az anyagok és egyéb vásárolt készletek speciális állománynövelő és csökkentő gazdasági eseményeinek számviteli elszámolását. Bemutatjuk a göngyölegek és a közvetített szolgáltatások elszámolását.

32. lecke: A saját termelésű készletek elszámolása, költség-elszámolási rendszerek
Kitérünk a befejezetlen termelés, a félkész termékek, a késztermékek, valamint a növendék, hízó- és egyéb állatok fogalmára. Áttekintjük a saját termelésű készletek aktiválásának és a mérlegben történő értékelésének a szabályait. Taglaljuk az aktivált saját teljesítményeket. Felvázoljuk a költségelszámolási rendszereket, a termelés számvitelét és az eredménykimutatás fajtái közötti kapcsolatokat.

33. lecke: Példák a saját termelésű készletek, a költség- és az eredményelszámolás témaköréből
Taglaljuk az eredmény megállapításának lehetőségeit; bemutatjuk az eredménykimutatásban szereplő eredménykategóriákat és azok összeállítását. Elsajátíthatja a saját termelésű készletek számviteli elszámolását példákon keresztül, különböző költségelszámolási rendszerek alkalmazása esetén. Áttekintjük a számszaki egyeztetés lehetőségeit a saját termelésű készletek állományváltozásának megállapítására és a mérlegérték meghatározását.

34. lecke: Jövedelem- és adóelszámolás, időbeli elhatárolások
Áttekintjük a jövedelem elszámolás alapvető könyvelési feladatait, lépéseit. Kitérünk a gyakorlati életben gyakrabban előforduló adóelszámolások ismertetésére. Ezen belül bemutatjuk az általános forgalmi adó elszámolását, a társasági adó elszámolását, az adóhatósági szankciók könyvelési lépéseit, valamint szót ejtünk a helyi adók elszámolásáról is. Elsajátíthatja az időbeli elhatárolások szerepét, könyvelési teendőit, eseteit.

35. lecke: Pénzügyi- és hitelműveletek: váltók, értékpapírok, követelések, kötelezettségek
Bemutatjuk a mérlegben a befektetett eszközök között található befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között található értékpapírok, követelések (külön hangsúlyozva a váltóköveteléseket), pénzeszközök jellemzőit, fajtáit, a kapcsolatos számviteli elszámolásokat. Elsajátíthatja a mérlegben a forrás oldalon található kötelezettségek jellemzőit, fajtáit, a kapcsolódó számviteli elszámolásokat.

36. lecke: Feladatok a pénzügyi- és hitelműveletek témaköréből
Tanulhat a befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos számviteli elszámolásokról példán keresztül. Foglalkozunk a forgóeszközök között található értékpapírokkal, követelésekkel, pénzeszközökkel kapcsolatos számviteli elszámolásokkal. Kitérünk a kötelezettségek számviteli elszámolásaira, különös tekintettel a vevőktől kapott előlegekre és a váltótartozásokra.

37. lecke: A beszámoló összeállítása, könyvviteli számlák nyitása, zárása
Elsajátíthatja a nyitás könyvviteli folyamatát, a nyitás utáni rendezőtételek elszámolásának fontosságát. Tanulhat az évközi könyvviteli elszámolások folyamatba illeszkedéséről; az eredmény elszámolásáról; a zárás könyvviteli feladatairól, a céltartalékokról, valamint a záráshoz kapcsolódó rendező tételek elszámolásáról, a főkönyvi kivonat elkészítéséről. Bemutatjuk az eredménykimutatás, továbbá a mérleg összeállításának a menetét.

38. lecke: A beszámoló összeállítása, elemzés mutatószámokkal
Ebben a leckében ismétlésképpen áttekintjük a beszámoló összeállításának folyamatát. Ezt követően szó lesz a beszámoló részeként kötelezően elkészítendő kiegészítő melléklettel kapcsolatos előírásokról. Ismereteket szerezhet az üzleti jelentésről. A lecke elsajátításával tudni fogja alkalmazni a számviteli elemzés eszközeit, lehetőségeit gazdasági-pénzügyi mutatók segítségével.

39. lecke: A felszámolási eljárás számvitele
Definiáljuk a felszámolási eljárás fogalmát és bemutatjuk a felszámolás számviteli feladatainak jogszabályi hátterét. Elsajátíthatja a felszámolási eljárással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. Tanulhat a felszámolás megindításakor, a felszámolás időszaka alatt, valamint a felszámolás befejezésekor elvégzendő számviteli feladatokról. Végül a teljes felszámolási folyamatot egy esettanulmányon keresztül szemléltetjük.

40. lecke: A végelszámolási eljárás számvitele
Ismertetjük a végelszámolási eljárás fogalmát, valamint a végelszámolás számviteli feladatainak jogszabályi hátterét. Áttekintjük a végelszámolási eljárással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. Kitérünk a végelszámolás megindításakor, a végelszámolás időszaka alatt, illetve a végelszámolás befejezésekor elvégzendő számviteli feladatokra. A vagyon kiadásával kapcsolatos számviteli és gyakorlati feladatokat oldhat meg. A teljes folyamatot egy esettanulmány bemutatásán keresztül is áttekintheti.

41. lecke: Összefoglaló példatár
A lecke célja, hogy begyakorolja az immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel, a vásárolt készletekkel és a saját termelésű készletekkel, a jövedelem- és adó-, az időbeli elhatárolásokkal, a pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos számviteli elszámolásokat gyakorlati példákon keresztül.

42. lecke: Példák beszámoló összeállítására
Példamegoldáson keresztül áttekintjük a beszámoló összeállításának a folyamatát, a nyitás könyvviteli folyamatát, a nyitás utáni rendezőtételek elszámolásának fontosságát, az évközi könyvviteli elszámolások folyamatba illeszkedését. Ismertetjük az eredményelszámolás menetét, a zárás könyvviteli feladatait, a záráshoz kapcsolódó rendezőtételek elszámolását. Elsajátíthatja az eredménykimutatás, valamint a mérleg összeállításának a menetét.

Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyam tartalma:

 • 21 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 42 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akiket érdekel a pénz és a pénzügyi folyamatok működése,
 • akik felelősségteljes, kihívásokkal teli munkakörben szeretnének dolgozni,
 • akik számvitellel foglalkoznak, de szeretnék elmélyíteni tudásukat,
 • akik vállalkozók, és szeretnének jobban eligazodni pénzügyeikben.

A Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyam végére:

 • növeli elhelyezkedési esélyeit,
 • a megszerzett ismereteket más területeken is sikerrel kamatoztathatja,
 • még összetettebb feladatok megoldására is képes lehet.

A Pénzügyi-számviteli alapismeretek tanfolyam kiegészítője:

Számvitel a felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt álló társaságoknál

A Pénzügyi számviteli alapismeretek tananyagsorozatunktól függetlenül is megjelenő kiadványunk a számvitelnek egy speciális, de mégis nagyon jelentős területét mutatjuk be, a felszámolási eljárás, valamint a végelszámolási eljárás alatt álló társaságokra vonatkozó számviteli ismereteket.

A Számvitel a felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt álló társaságoknál tananyagról további információk és megrendelés itt >>                   

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (42db lecke)
Tananyagcsomag
(42db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.