Orosz kezdő nyelvtanfolyam

Orosz nyelvtanfolyam kezdőknek

Napjaink gazdasági és társadalmi életében újraértelmeződnek a különböző országok és kultúrák kapcsolatai. Így van ez Oroszország és az orosz üzleti-kulturális kapcsolatokkal is, így értenünk, beszélnünk kell az orosz nyelvet is. Akár tanult már oroszul, akár nem, tankönyvünk és a hozzákapcsolódó hanganyagok segítségével felfrissítheti, illetve elsajátíthatja az orosz nyelv alapjait és a tökéletes kiejtést.

12 000 Ft helyett

csak 
8 775 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát és az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Orosz nyelvtanfolyam kezdőknek

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Orosz nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Gyorsított tempó esetén havonta két tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egyszerre négy leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik.  Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama a felére csökken.

Késleltetett

Késleltetett tempó esetén kéthavonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egy alkalommal két leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi. Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama megduplázódik.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1-2. lecke: Tárgyak a környezetünkből, alapvető tevékenységek
A leckében bemutatjuk az orosz ábécét, fonetikát, a kérdő mondatokat, a személyes névmásokat és az I. és II. igeragozást. Szókincsét bővítjük az alapvető tevékenységek és a környezetünkben található tárgyak témaköréből.

3-4. lecke: Családtagok, helyre és irányra vonatkozó kérdések
Ismertetjük a "где?", "куда?" kérdőszavakat, "здесь", "там", "сюда", "туда" határozószavakat, "в" és "на" elöljárókat, szókincsét tovább bővítjük a családtagok, a helyre és irányra vonatkozó kérdések szavaival, kifejezéseivel.

5-6. lecke: Nemzetiségek, tárgyak és tevékenységek jellemzése
Bemutatjuk a nemzetiségi nevek helyesírását, a földrészeket, országokat és régiókat, valamint a mutató névmásokat. Szókincsbővítés gyanánt ismertetjük a nemzetiségek, tárgyak és tevékenységek jellemzéséhez kapcsolódó kifejezéseket, szavakat.

7-8. lecke: Család, önjellemzés, befejezett és nem befejezett cselekvések
Képet adunk a többes számú főnevek, folyamatos és befejezett igék, valamint a "тихо, довольно, хорошо" határozószavakról. Bővítjük szókincsét a család, az önjellemzés témakörében.

9-10. lecke: Étkezések, lakberendezés
A lecke végére megismeri a "завтракать", "обедать", "ужинать" igéket, birtokos névmásokat, "y" elöljárót.  Segítségünkkel szókincse bővül az étkezéshez és lakberendezéshez kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel.

11-12. lecke: A hét napjai, madarak és állatok, nyaralás

Átvesszük az  élő és élettelen főneveket, "два", "три", "четыре" + főnév szerkezetet, az igék jövő és múlt idejét, valamint további szavakkal, kifejezésekkel ismertetjük meg,  mint a  hét napjai, a madarak, az állatok.

13-14. lecke: Levélírás, tanulás, nyaralás – párbeszédek
Bemutatjuk a "к", "через" elöljárókat, "кто", "никто" névmásokat, ezenfelül párbeszédek segítségével bővítjük szókincsét a levélíráshoz, a tanuláshoz és nyaraláshoz kapcsolódóan.

15-16. lecke: Vezetéknév, keresztnév, bemutatkozás, érdeklődési kör
A leckével megismeri a felszólító módot és annak használatát, valamint az "идти" ige jelentéseit. Továbbá példák segítségével ismertetjük a bemutatkozáshoz kapcsolódó szavakat, kifejezéseket, mint például vezetéknév, keresztnév.

17-18. lecke: A hónapok nevei, betegség, életkor

Ismertetjük a főneveket, mellékneveket, a személyes névmásokat és a számnevek eszközhatározós eseteit, szókincsét bővítjük a hónapok neveivel, a betegség és életkorhoz kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel.

19-20. lecke: Dátum és idő meghatározása, üdvözlési formák
A lecke végére megismeri a "с",  "из", "от", "до", "около", "по" elöljárókat, elöljárós kifejezéseket, tőszámneveket, továbbá segítségünkkel ismeretet szerez a dátum és idő meghatározásához és átvesszük a különböző üdvözlési formákat is.

21-22. lecke: Földrajzi nevek, időpont meghatározás, ismétlődő cselekvések, a testmagasság meghatározása
Bemutatjuk a tulajdonnevek helyesírását, а „путь” főnév ragozását, "нужно", "надо", "можно", "нельзя" használatát. Segítségünkkel  bővül szókincse az ismétlődő cselekvések, a testmagasság meghatározása, az időpont meghatározása kapcsán.

23-24. lecke: Bevásárlás, életkor, testmagasság összehasonlítása
Átvesszük a feltételes módot, a melléknevek felsőfokát, az összehasonlító mondatszerkezeteket és a visszaható névmást. További szavakat ismer meg, ebben a leckében a bevásárlás témaköréhez kapcsolódóan.

25-26. lecke: A lakás és fekvése, udvariassági kifejezések

Ismertetjük a határozószók felsőfokát, a sorszámneveket és a melléknév rövid alakját. Szókincsét bővítjük a lakás és annak fekvéséhez kapcsolódóan, továbbá udvariassági kifejezéseket mutatunk be.

27-28. lecke: Társalgás teázás közben
A lecke segítségével megismeri a melléknevek középfokát, a határozatlan névmást és a határozószavak fokozását. Példákon keresztül bemutatjuk a teázás közbeni társalgást és a hozzá kapcsolódó szavakat, kifejezéseket.

29-30. lecke: Határozatlan mennyiségek meghatározása, színek, érzelmek kifejezése
Átvesszük a mennyiségek összehasonlítását, a melléknév felsőfokát, a cselekvő melléknévi igenevet és a "или" kötőszó használatát. Megtanulja a határozatlan mennyiségek meghatározásához, az érzelmek kifejezéséhez használatos szavakat, kifejezéseket.

31-32. lecke: Üdvözlési formák az egyes napszakokban, időjárás, öltözködés, évszakok
Bemutatjuk a jelen idejű melléknévi igenevet, az orosz személyneveket és azok ragozását. További üdvözlési formákkal ismertetjük meg az egyes napszakokhoz kapcsolódóan. Bővítjük szókincsét az időjárás, öltözködés és az évszakok kapcsán.

Orosz nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz , valamint 16 db CD vagy MP3 (Új!) formátumú hanganyagot
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik szeretnék feleleveníteni megkopott orosz nyelvi tudásukat,
  • akik még nem tanultak oroszul, ám szeretnék elsajátítani az orosz nyelv alapjait,
  • akik egy keleti világnyelvet is beszélni szeretnének.

A kezdő orosz nyelvtanfolyam végére:

  • képes lesz alapfokon kommunikálni mind szóban, mind írásban orosz anyanyelvű emberekkel,
  • munkavállalási esélyei nőnek,
  • nyelvtudását utazásai során használni tudja mind Oroszországban, mind a környező szláv országokban.

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével online vagy postai házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
CD-melléklet
CD-melléklet
Képzés szolgáltatás
Képzés
szolgáltatás
8 775 Ft/hó* Megrendelem
9 125 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag.