Olasz nyelvtanfolyam kezdőknek

Olasz nyelvtanfolyam kezdőknek
ELO online

Olaszország mindenkit rabul ejt régi századokat idéző történelmi városaival, látnivalóival, lakosai temperamentumával és világhírű konyhájával. Bizonyára gondolt már arra, hogy elsajátítsa az olasz nép dallamos, viszonylag könnyen tanulható nyelvét. Itt az alkalom: ha az ELO nyelvtanfolyamával tanul, a tanulásba fektetett energiája rövid idő alatt megtérül.  Tanulását a nyelvkönyv és a hanganyag mellett a korszerű multimédiás programunkkal, az ELOnettel hatékonyabbá és szórakoztatóbbá teheti, szókincsét pedig a Memoplus programmal fejlesztheti. A tanfolyam elvégzésével akár A1 + A2 szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Olasz nyelvtanfolyam kezdőknek

Olasz nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Olasz nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Ciao! – Szia!
Az olasz ábécé elsajátítását követően átvesszük az essere (van), stare (van/valahogyan érzi magát) igék használatát, állító és tagadó formáját. Ismertetjük az üdvözlés és a búcsúzás udvariassági formáit, önmaga bemutatását, a 20-ig történő számolást valamint az országok és nemzetiségek nevét.

2. lecke: Chi sei? – Ki vagy?
A lecke végére megtanulja az avere (van valamije) és a fare (csinál) igét ragozni, a főneveket és a mellékneveket a megfelelő formában használni, a határozott és határozatlan névelőket. Továbbá meg tudja mondani korát és foglalkozását és ezekről másokat is meg tud kérdezni, ezenfelül személyeket és tárgyakat is megtanul egyszerű mondatokkal megmutatni és leírni.

3. lecke: La famiglia – A család
Segítségünkkel elsajátítja a dire (mond) ige ragozását, a birtokos és mutató névmások használatát, a c’è szerkezet használatát. Továbbá megismeri a családtagok bemutatását, tárgyak megmutatását és leírását és megtanulja a 100-ig való számolást.

4. lecke: Dove vai? – Hová mész?
Bemutatjuk az I. igeragozást, az andare (megy) ige használatát, továbbá megismeri az órát, a napszakokat és a hét napjait, továbbá megtanulja megjelölni a mozgás célját és a tartózkodás helyét.

5. lecke: Pasti – Biztosan
Átvesszük a II. igeragozást, a volere (akar) és a potere (tud; -hat, -het) igék használatát, a di, da elöljárókat használatát valamint a nem ragozható főnevek felismerését. Ezenfelül az élelmiszerekre vonatkozó szókincset és azt, hogyan beszéljen ételekről.

6. lecke: Facciamo le valigie – Csomagolás a bőröndbe
Ismertetjük a III. igeragozás igéit, a dovere (kell) és a sapere (tud; képes) igék használatát,  a su, per, con elöljárót használatát. Megtanulja megmondani a dátumot, leírni a színeket és megnevezni a ruhatára darabjait.

7. lecke: Un appartamento in affitto – Kiadó lakás
Bemutatjuk az a, di, da, in, su elöljárók névelővel összekapcsolt formáit, a -care, -gare, -cere, -gere végű igék ragozását és az egyes rendhagyó igék ragozását is. Bővítjük szókincsét a lakással kapcsolatos témakörben.

8. lecke: A che ora ti alzi? – Mikor veszed fel?
Segítségünkkel megtanulja a visszaható igéket ragozni, a határozói igeneveket képezni és a stare igét használni. Továbbá a lecke végére képes lesz felelni a Hány órakor? Kérdésre és a reggeli készülődéssel kapcsolatos szókincset használni.

9-10. lecke: Guardiamo indietro per andare avanti – Visszatekintünk, hogy tovább léphessünk
Gyakorlatok során átvesszük az I.és a II. igeragozást,az igék állító és tagadó formáját és a visszaható igéket. Továbbá önmaga és családtagjai bemutatását, az órák, napszakok meghatározását, a színek leírását és ruhatára darabjainak megnevezését.

11. lecke: Vieni? – Jössz?
A lecke végére elsajátítja a  molto, poco, tanto, troppo számnevek használatát, a -co, -go, -ca, -ga végű szavak többes számának képzését, a venire és az andare igék helyes használatát. Tovább bővítjük szókincsét az étteremmel kapcsolatosan, végül megtanítjuk javaslatokat és meghívásokat megfogalmazni és elfogadni.

12. lecke: Carce di capire! – Próbáld megérteni!
Átvesszük a felszólító módot, a ci névmást, megtanítjuk utat megmutatni és rá vonatkozó kérdést feltenni, valamint a boltok nevét is.

13. lecke: Non lo so – Nem tudom
Bemutatjuk a személyes névmások használatát, a részelő névelőt és a dare (ad) és piacere (tetszik, szeret) igék ragozását. Megtanulja a szupermarketben végzett vásárlás szókincsét és kívánságait kifejezni.

14. lecke: Cerco lavaro – Munkát keresek
Elsajátítja a  fare + főnévi igenév és a stare per + főnévi igenév szerkezetét használni, az -rre végű rendhagyó igéket ragozni. A lecke végére képes lesz önéletrajzot írni, a képzettségről és a munkáról beszélgetni.

15. lecke: Cosa hai fatto? – Mit csináltál?
Ismertetjük, hogyan kell képezni a múlt idejű melléknévi igenevet és az összetett múlt időt. Bővítjük szókincsét az időjárásról történő beszélgetés kapcsán, továbbá a vonaton történő utazással kapcsolatosan.

16. lecke: Lei é sempre stata cosí! – Mindig ilyen volt!
Megtanítjuk, hogyan kell képezni a rendhagyó múlt idejű melléknévi igenévi alakot, miként kell helyesen használni a múlt időt módbeli segédigékkel és határozókkal. Bemutatjuk, hogyan történik a múltbeli eseményekről történő mesélés és levél írás, majd segítségünkkel megtanulja miként tudja megértetni magát a közlekedési eszközök használatának tárgykörében.

17. lecke: Quanto l’hai pagata la macchina? – Mennyit fizettél az autóért?
A lecke elsajátításával megtanulja a múlt időt személyes névmásokkal használni, a mondatokat személyes névmásokkal és helyettesítő-elemekkel használni, továbbá a múlt időben a megfelelő segédigét kiválasztani. Bővítjük szókincsét a bankban és postán használatos szavak, kifejezések körében.

18. lecke: Mi piace – Szeretlek
Bemutatjuk a személyes névmások hangsúlyos alakjának használatát, bizonyos végződések alapján felismerni a főnév nemét, ezenfelül megtanítjuk az érdeklődési köréről beszélni és tetszését kifejezni.

19–20. lecke: Quaderno degli esercizi – Munkafüzet
Gyakorlatok során átvesszük a ne részelő névmást, a felszólító módot, a mértékegységek, csomagolások neveit, az ételek és élelmiszerek neveit, valamint állatneveket. Ezenfelül a jellemvonásokról, az életmódról szóló szövegek olvasását és megértését, a preferenciák és tetszés kifejezését és az útmutatásra szolgáló szókincset is megtanuljuk.

21. lecke: La Ferrari é piú veloce della Fiat – A Ferrari gyorsabb, mint a Fiat
Átvesszük a melléknevek fokozását, az összehasonlítás szerkesztését, a melléknevek abszolút felsőfokát, valamint az elragadtatás és öröm kifejezését is.

22. lecke: Benissimo! Ma studia piú sistematicamente! – Nagyon jó, de tanulj rendszeresebben!
A lecke elsajátításával megtanulja képezni és használni a módhatározókat, fokozni a határozókat és használni a helyhatározós igéket, továbbá kifejezni a szomorúságot és csalódást.

23. lecke: Mi fa male la testa – Fáj a fejem
Ismertetjük a határozót helyettesítő személyes névmások használatát, a nemüket többes számban megváltoztató főneveket. Szókincsét bővítjük a testrészek, az egészség témakörében, bemutatjuk hogyan tudja kifejezni fájdalmát és szenvedését.

24. lecke: Perché non me la presti? – Miért nem adod kölcsön?
A lecke végére megismeri a tárgyi és határozói összevont névmások használatát, a ri- igekötős igék alkalmazását. Bővítjük szókincsét a sporttal kapcsolatosan, továbbá szívességre, kölcsönre irányuló kérést is megtanul kifejezni.

25. lecke: Dove andrai in vacanza? – Hova mész nyaralni?
Segítségünkkel megtanulja, hogyan beszélhet a jövőről az egyszerű jövő idő és a befejezett jövő idő használatával sejtések és feltételezések kifejezésére, további szavakat, kifejezéseket mutatunk be, ebben a leckében a vakáció témakörével kapcsolatosan.

26. lecke: Quando ci vai a Roma? – Mikor mész Rómába?
Bemutatjuk a ci és a ne szócskát, a feltételes mondatok jelen és jövő idővel történő használatát. Átvesszük, hogy miként tudja megfogalmazni szándékát és reakcióiról tájékoztatást adni.

27. lecke: Questa macchina é stata parcheggiata male… - Ezt az autót rosszul parkolták le...
Ismertetjük az igék szenvedő alakjának használatát, a szükségszerűséget kifejező szenvedő alakok használatát és az összetett farcela ige egyszerű és összetett időkben való használatát. Bővítjük az autóhasználattal kapcsolatos szókincset.

28. lecke: Si telefona anche a loro? – Felhívjuk őket is?
A lecke végére megismeri az egyszerű időkben használatos a si impersonale és a si passivante személytelen alakot, valamint az andarsene összetett igét egyszerű és összetett időkben használni. Ezenfelül a modern technika vívmányainak segítségével történő kommunikációval kapcsolatos szókincsét is bővítjük.

29-30. lecke: Quaderno degli esercizi – Munkafüzet
Gyakoroljuk a határozói és összetett névmások használatát, a ri- előtagú és a helyhatározóval bővített igék, az elragadtatás, az öröm, valamint a szomorúság és a csalódás kifejezésére szolgáló fordulatok alkalmazását. Ismétlésként átvesszük az igék szenvedő alakját, az igék különféle személytelen alakjait. Az egészségi állapot szókincsét, az autóhasználattal és a közúti helyzetekkel kapcsolatos fordulatok használatát.

31. lecke: Abitavo in un collegio che si trovava is periferia – Egy olyan kollégiumban laktam, mely a külvárosban volt
A leckével elsajátítja az imperfetto múlt idő képzését, hogy miképpen készítsen múltra vonatkozó leírásokat és hogyan beszéljen egy múltbeli esemény rendszeres ismétlődéséről. Szókincsét a tanulással kapcsolatosan bővítjük tovább.

32. lecke: Quando sono arrivata, tutti festeggiavano il successo – Amikor megérkeztem, mindnyájan a sikert ünnepelték
Bemutatjuk a passato prossimo és az imperfetto kombinációját időhatározói és okhatározói összetett mondatokban alkalmazni és a mozival és a filmekkel kapcsolatos szókincset használni.

33. lecke: La prenoteristi tu la sala da banchetto? – Lefoglalnád helyettem a dísztermet?
Megtanítjuk, hogyan képezze a jelen idejű feltételes módot, hogyan fejezzen ki kérést, óhajt és meghívást udvarias formában. Szókincsét a házasságkötéssel kapcsolatosan szavakkal, kifejezésekkel bővítjük.

34. lecke: La cerimonia alla quale ho partecipato era commovente – Az ünnepség, amelyen részt vettem, megindító volt
Ismertetjük, hogyan használja a vonatkozó névmásokat alanyi szerepben, hogyan használja a vonatkozó névmásokat tárgyi és határozói szerepben, valamint miképp meséljen családi ünnepségekről.

35. lecke: Non credo che sia possibile – Nem hiszem, hogy lehetséges volna
Megtanítjuk a jelen idejű kötőmód – congiuntivo presente – képzését, a congiuntivo presente alakokat használni olyan igék után, amelyek a tényekkel szembeni szubjektív viszonyt (véleményt, félelmet, célt stb.) fejeznek ki. Továbbá a környezetvédelemhez kapcsolatos szavakat és kifejezéseket is megtanítunk.

36. lecke: Ti ricordi quel ragazzo la cui macchina e` stata rubata? - Emlékszel arra a fiúra, akinek ellopták az autóját?
Átvesszük a birtokviszonyt kifejező cui vonatkozó névmás használatát, a cavarsela igét összetett időkben történő használatát, a congiuntivo presente módot megengedésre, feltételre és célra utaló kötőszók utáni használatát is. Ezenfelül, hogy miképpen beszéljen természeti katasztrófákról.

37. lecke: Preparacela per le sette, va bene? - Készítsd el nekünk hétre, rendben?
A lecke végére megismeri miképpen használja a szabályos és rendhagyó igék felszólító módját névmásokkal összekapcsolva, valamint az ételek elkészítésével kapcsolatos szókincsét is bővítjük.

38. lecke: Se potessi scegliere una persona, sceglierei - Ha választhatnék egy személyt, …-t választanám
Megtanulja a leckével a  congiuntivo imperfetto kötőmód képzését, a se + congiuntivo imperfetto + condizionale presente típusú feltételes mondatok használatát, továbbá hogy hogyan beszéljen álmairól, reményeiről és nehéz helyzetek legyőzéséről.

39-40. lecke: Quaderno degli esercizi – Munkafüzet
Gyakorlatok során ismétlésként átvesszük a  passato prossimo és imperfetto igeidõk használatát, az alanyi, tárgyi és határozói szerepű vonatkozó névmások alkalmazását, a tudományt és a tanulást érintő kifejezéseket, a mozival és a filmmel kapcsolatos szókincset és a családi ünnepségekkel kapcsolatos kifejezéseket. Ezenfelül átismételjük a congiuntivo presente módot, a birtokviszonyt kifejezõ vonatkozó névmások használatát, az igék felszólító módját névmásokkal összekapcsolni. Továbbá az ökológiával és a természeti katasztrófákkal kapcsolatos kifejezéseket, az ételek elkészítésével kapcsolatos szókincset.

Olasz nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 40 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnének közelebbről megismerkedni ezzel a dallamos nyelvvel,
 • akik sokat utaznak Olaszországba és szeretnének szót érteni a helybeli lakosokkal,
 • akiket érdekel az olasz kultúra és történelem.

A kezdő olasz nyelvtanfolyam végére:

 • Ön képes lesz alapszinten kommunikálni szóban és írásban,
 • tudni fogja, hogyan szólaljon meg olaszul a munkahelyén, vagy egy külföldi út során,
 • olyan nyelvtudása lesz, amely előnyt jelent a munkavállalásnál.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
10 775 Ft/hó* Megrendelem
11 475 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
11 875 Ft/hó* Megrendelem
12 375 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.