Német nyelvtanfolyam középhaladóknak

Német nyelvtanfolyam középhaladóknak
ELO online

Ha már túljutott a német nyelvtanulás első mérföldkövein, tudomásul vette, hogy a nyelv elsajátítása alapos és rendszeres munkát kíván, bizonyára nem szándékozik megállni félúton. További előmenetelét, szóbeli és írásbeli készségeinek fejlődését is csak a szisztematikus tanulás biztosíthatja. Éljen a tanfolyamunk kínálta lehetőséggel: forgassa mindennap középhaladó tankönyvünket, hallgassa szorgalmasan a hangfelvételeket és a Memoplus programunk segítségével bővítse szókincsét! A tanfolyam elvégzésével akár B1 + B1+ szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

10 150 Ft helyett

csak 
7 480 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát és az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Német nyelvtanfolyam középhaladóknak

Német nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Német nyelvtanfolyam középhaladóknak

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Gyorsított tempó esetén havonta két tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egyszerre négy leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik.  Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama a felére csökken.

Késleltetett

Késleltetett tempó esetén kéthavonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egy alkalommal két leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi. Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama megduplázódik.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Nyaralási emlékek
Bemutatjuk a Perfekt igeidő alakjainak használatát. Ismertetjük a haben, sein és a módbeli segédigék Präteritum alakjainak használatát. Tanulhat a sprechen, sagen, reden, sich unterhalten igék közötti különbségekről és ezen igék alkalmazásáról. Elsajátíthatja, hogyan meséljen múlt időben a legutóbbi nyaralásáról, és hogyan feleljen az elhangzott kérdésekre, melyeket a hallott vagy olvasott szöveg alapján tesznek fel.
 
2. lecke: Technológia és kommunikáció
Ismereteket szerezhet arról, hogyan különböztesse meg és használja a dass és ob kötőszót. Tanulhat az alárendelt mellékmondatok alkalmazásáról. Kitérünk a számítógéppel kapcsolatos szavak és kifejezések használatára. Képet adunk arról, hogyan adjon elő egy történetet a saját szavaival a megadott információk alapján, és hogyan fejezze ki a véleményét különböző témákban.
 
3. lecke: Külső megjelenés és személyiség
Áttekintjük a melléknév jelzőként való használatát. Taglaljuk a melléknév ragozását határozatlan névelő után egyes számban és névelő nélkül többes számban. Bemutatjuk a külső megjelenés és az öltözködés leírását. Megtanulhatja megnevezni a pozitív és negatív belső tulajdonságokat, és kifejezni véleményét valaki külső megjelenéséről.
 
4. lecke: Család és családi élet
Felvázoljuk a határozott névelő után álló melléknév ragozását egyes és többes számban. Tanulhat arról, hogyan kell rákérdezni a határozott névelő után álló ragozott melléknévre. Foglalkozunk a családdal és a családi élettel kapcsolatos szókincs használatával. Elsajátíthatja, hogyan beszéljen röviden a saját családjáról.
 
5. lecke: Ünnepek és családi problémák
A lecke elsajátításával megtanulhatja mondatban használni az obwohl és a trotzdem kötőszót és tudni fogja alkalmazni az einander névmást. Taglaljuk a családi ünnepekkel és problémákkal kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan fejezze ki jókívánságait és részvétét különféle alkalomból, valamint hogyan meséljen a családi ünnepekről.
 
6. lecke: Gyereknevelés. A család régen és napjainkban
Áttekintjük, hogyan tudja megkülönböztetni és használni a wenn és az als kötőszót az időhatározói összetett mondatokban és hogyan tudja használni a neveléshez és felnőtté váláshoz kapcsolódó szókincset. Kitérünk arra is, hogyan beszéljen a régi idők és korunk családmodelljei közötti különbségekről. Szó lesz arról, hogyan beszéljen az olvasmányban foglalt információkról rövid jegyzetek alapján.
 
7. lecke: Bevásárlás és szolgáltatások
Ismereteket szerezhet a damit kötőszóval alkotott mellékmondatok használatáról. Taglaljuk az um... zu + főnévi igeneves szerkezet használatát. Tanulhat a lassen ige alkalmazásáról. Rendszerezzük a bevásárlással és reklamálással kapcsolatos szókincset. Elsajátíthatja, hogyan írjon reklamációt.
 
8. lecke: Pénz- és bankügy
Bemutatjuk a névmási határozószók használatát. Ismereteket szerezhet arról, hogyan használja a vonzatos igéket. Áttekintjük a pénzügyi és banki szókincs alkalmazását. Tanulhat arról, hogyan beszéljen egy bankban, és hogyan töltsön ki banki nyomtatványt.
 
9. lecke: Gyakorlás I.
Rendszerezzük ismereteit a Perfekt igeidő használatával, a haben, sein és a módbeli segédigék használatával, a sprechen, sagen, reden, sich unterhalten igék alkalmazásával kapcsolatban. Összegezzük az alárendelő mellékmondatok használatáról tanultakat, a melléknév ragozásával kapcsolatos tudnivalókat és a számítástechnikai szókincs elemeit.
 
10. lecke: Gyakorlás II.
Átismételjük többek között a családi ünnepek leírásának témáját, a bevásárlással és reklamációval kapcsolatos szókincs és kifejezések alkalmazását. Rendszerezzük ismereteit az einander névmás és a névmási határozószók használatával, a célhatározói mellékmondatok szerkesztésével és az um... zu + főnévi igeneves szerkezet alkalmazásával kapcsolatban. Felelevenítjük a pénzügyi kifejezéseket is.
 
11. lecke: Sportágak. Amatőr- és sportverseny
Tanulhat a weil és da kötőszavas okhatározói mellékmondatok használatáról. Bemutatjuk, hogyan alkalmazza a közép- és felsőfokú mellékneveket jelzőként. Foglalkozunk azzal, hogyan írja le a különböző sportágakat, és kitérünk a sportolással és az élsporttal kapcsolatos szókincs és kifejezések használatára. Felvázoljuk, hogyan beszéljen a sportolás előnyeiről.
 
12. lecke: Extrém- és túlélősport
Áttekintjük a Partizip Präsens és Partizip Perfekt melléknévi igenevek használatát. Ismereteket szerezhet a jelzői funkciójú sorszámnevek alkalmazásáról. Rendszerezzük az extrém- és túlélősportokkal kapcsolatos szókincset. Elsajátíthatja, hogyan fejtse ki a véleményét egy adott témában.
 
13. lecke: Egészséges táplálkozás és étkezési szokások
Bemutatjuk a névelő nélküli melléknevek ragozását egyes számban és a határozatlan névmások után. Tanulhat a különféle ételek elkészítésével kapcsolatos melléknevek és melléknévi igenevek alkalmazásáról. Áttekintjük a diétával és az étkezési szokásokkal kapcsolatos szókincs használatát. Szó lesz arról, hogyan fejezze ki magát, ha tanácsot ad az egészséges életmódra vonatkozóan.
 
14. lecke: Fitnesz és káros szenvedélyek
Taglaljuk a feltételes mellékmondatok használatát a wenn és falls kötőszókkal, valamint a sollen segédigével kapcsolatban. Megismerkedhet a testi kondícióval kapcsolatos szókincs használatával. Kitérünk a káros szenvedélyekkel és a leszokással kapcsolatos szókincs és kifejezések alkalmazására. Megtanulhatja kifejezni a saját véleményét, és érvelni mellette.
 
15. lecke: Utazás és közlekedés
Felvázoljuk a zu nélküli főnévi igeneves szerkezetek használatát. Bemutatjuk a főnevek birtokos esetének használatát egyes és többes számban. Szó lesz az utazással és a különféle közlekedési eszközökkel kapcsolatos szókincs alkalmazásáról. Kitérünk arra, hogyan vásároljon jegyet a különböző közlekedési járművekre.
 
16. lecke: Városnézés és turizmus
Elsajátíthatja a während, bevor/ehe, seitdem, bis kötőszóval alkotott időhatározói mellékmondatok használatát. Foglalkozunk a városnézéssel és turizmussal kapcsolatos szavak és kifejezések alkalmazásával. Tanulhat arról, hogyan beszéljen a külföldi utazások és a belföldi nyaralás előnyeiről. Áttekintjük, hogyan foglaljon szobát, és hogyan reklamáljon a hotelben.
 
17. lecke: Sajtó és reklám
Taglaljuk a birtokos névmás és a kein tagadószó után álló melléknevek ragozását egyes és többes számban. Szót ejtünk a melléknév ragozásával megegyező egyéb szófajú szavak ragozásáról. Elsajátíthatja az újságokkal és folyóiratokkal kapcsolatos szókincs használatát. Bemutatjuk a reklámokhoz kötődő szókincs alkalmazását.
 
18. lecke: Politika és a mai világ problémái
Ebben a leckében szó lesz a birtokos esettel álló elöljárószók használatáról. Tanulhat a bűnözéssel és a terrorizmussal kapcsolatos szókincs alkalmazásáról. Felvázoljuk azt, hogyan beszéljen korunk problémáiról és veszélyeiről. Bemutatjuk, hogyan ismertesse Németország választási rendszerét.
 
19. lecke: Gyakorlás III.
Rendszerezzük ismereteit az okhatározói mellékmondatok, a jelzői funkciójú közép- és felsőfokú melléknevek, a Partizip Präsens és Partizip Perfekt melléknévi igenevek használatával kapcsolatban. Átismételjük a határozatlan névmás után álló névelő nélküli melléknevek ragozását egyes számban, a feltételes mondatok használatát. Összefoglaljuk a sporttal és az extrém sportokkal kapcsolatos szókincs alkalmazását.
 
20. lecke: Gyakorlás IV.
Összegezzük a zu nélküli főnévi igenevek használatával, a főnevek birtokos esetben történő alkalmazásával, az időhatározói mellékmondatok használatával, a melléknevek ragozásával kapcsolatos tudnivalókat. Átismételjük a birtokos esettel járó elöljárószók használatát és az utazással, valamint a turizmussal kapcsolatos szókincs alkalmazását.
 
21. lecke: Munka és jövőbeli tervek
Felvázoljuk a Futur I jövő idő használatát. Elsajátíthatja a munkával és a munkához kötődő problémakörrel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Megtanulhatja kifejezni a munka jelentőségét az ember életében. Foglalkozunk azzal, hogyan beszéljen jövőbeli terveiről és hogyan fejezze ki feltételezéseit.
 
22. lecke: Álláskeresés és szakmai karrier
Bemutatjuk a Konditional I feltételes mód használatát. Kitérünk a munkával kapcsolatos vonzatos igék alkalmazására. Szót ejtünk  az álláskeresésre és a szakmai karrierre vonatkozó szókincs használatáról. Ismereteket szerezhet arról, hogyan beszéljen állásinterjún és hogyan írjon motivációs levelet.
 
23. lecke: Mozi és a megfilmesített világ
Felvázoljuk a szabályos és a rendhagyó igék Präteritum múlt idejének képzését és használatát, valamint az összetett melléknevek képzését. Bemutatjuk a filmekkel és a mozival kapcsolatos szókincs használatát. Tanulhat arról, hogyan meséljen kedvenc filmjeiről és sorozatairól, és hogyan írjon recenziót egy megtekintett filmről.
 
24. lecke: Televízió és más tömegkommunikációs eszközök
Szó lesz a vonatkozó névmás alany- és tárgyesetének a használatáról. Kitérünk a személyt jelentő összetett főnevek képzésére. Ismereteket szerezhet a televízió és más tömegkommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szókincs alkalmazásáról. Bemutatjuk, hogyan meséljen kedvenc tévéműsorairól.
 
25. lecke: A környezet és annak veszélyeztetése
A lecke elsajátításával tudni fogja alkalmazni a módhatározói mellékmondatokat a dadurch dass, indem, ohne dass, (an)statt dass kötőszókkal. Megtanulhatja használni az ohne… zu és az (an)statt… zu főnévi igeneves szerkezetet. Szó lesz a természeti környezettel kapcsolatos szókincsről és fordulatokról. Áttekintjük, hogyan beszéljen a természeti környezet megóvásáról és va eszélyeztetettségéről.
 
26. lecke: Természet és természeti katasztrófák
Ismertetjük az -arm, -bar, -haft, -ig, -isch, -lich, -los, -reich, -sam, -voll, -wert végződésű melléknevek használatát. Elsajátíthatja a természeti katasztrófákhoz kötődő szókincs alkalmazását. Tanulhat arról, hogyan meséljen természeti katasztrófákról, azok okairól és következményeiről.
 
27. lecke: A társadalom és problémái
Taglaljuk a kérdő mondatok alárendelt mellékmondatként való alkalmazását. Kitérünk a tanácsadás és javaslattétel esetén, valamint kérések és ajánlatok megfogalmazása során használatos szókincs használatára. Áttekintjük a társadalommal és a társadalmi problémákkal kapcsolatos szókincs alkalmazását. Segítünk abban, hogyan fogalmazzon meg levelet, melyben különféle élethelyzetekben kér tanácsot.
 
28. lecke: Fogyatékkal élők és problémáik
Ismereteket szerezhet a so...wie, als, je... desto (je... umso) kötőszavas hasonlító mellékmondatok használatával kapcsolatban. Bemutatjuk a fogyatékkal élő emberekkel és az életükkel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Megtanulhatja, hogyan kell társalogni a fogyatékkal élők problémáiról.
 
29. lecke: Gyakorlás V.
Átismételjük a Konditional I feltételes mód alkalmazását, a munkával kapcsolatos vonzatos igék használatát, az összetett melléknevek és főnevek képzését, a vonatkozó névmás alany- és tárgyesetét, a személyt jelentő összetett főnevek képzését. Rendszerezzük a munkával és a szakmai karrierrel, a filmekkel és mozival, valamint a televízióval és más tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos szókincs használatát.
 
30. lecke: Gyakorlás VI.
Összefoglaljuk a leckékben elsajátított kötőszókkal alkotott módhatározói és hasonlító mellékmondatok alkalmazásával, az alárendelt kérdő mondat alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat. Rendszerezzük a természeti környezettel, a különböző természeti katasztrófákkal, a társadalommal és a társadalmi problémákkal, valamint a fogyatékkal élő emberekkel és azok életével kapcsolatos szavak és kifejezések alkalmazását.
 
31. lecke: Nők és férfiak - egyenjogúság és félreértések
Ebben a leckében ismereteket szerezhet a vonatkozó mellékmondat használatáról. Bemutatjuk a birtokos és részes esetben álló vonatkozó mellékmondat alkalmazását. Elsajátíthatja a nők és férfiak egyenjogúságát érintő problémakör szókincsét és fordulatait, azok használatát.
 
32. lecke: Család és hivatás
Bemutatjuk az egyes állandósult szókapcsolatok használatát. Taglaljuk a családi élettel és a szakmai karrierrel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Kitérünk arra, hogyan fejezze ki véleményét a családi élet és a szakmai karrier közötti választás témájában. Szót ejtünk arról, hogyan meséljen a nők szerepéről a hadseregben és a politikában.

33. lecke: Történelem és kultúra
Tanulhat az entweder… oder, weder… noch, zwar… aber, sowohl… als auch, nicht nur… sondern auch, einerseits… andererseits páros (összetett) kötőszók alkalmazásáról. Ismertetjük a történelemmel és a kultúrával kapcsolatos szókincs használatát. Bemutatjuk, hogyan beszéljen a Németország területén található emlékhelyekről és a német nyelvterület kulturális eseményeiről.

34. lecke: Olvasás és kedvenc könyvek
Áttekintjük a Plusquamperfekt igeidő képzését és használatát. Kitérünk az időhatározói mellékmondatok használatára a nachdem és sobald kötőszókkal. Foglalkozunk a könyvolvasással kapcsolatos szókincs és kifejezések alkalmazásával. Elsajátíthatja, hogyan beszéljen kedvenc könyveiről.

35. lecke: A világ régen és most
Elsajátíthatja a szenvedő igeragozást Präsens igeidőben. Taglaljuk a „világ régen és most” témakör szókincsének és fordulatainak használatát. Áttekintjük azt is, hogyan beszéljen arról, hogy hogyan nézett ki a világ egykor.

36. lecke: Technikai fejlődés és találmányok
Bemutatjuk a szenvedő igeragozást Präteritum igeidőben. Elsajátíthatja a technikai fejlődéssel, találmányokkal és felfedezésekkel kapcsolatos szókincs használatát. Kitérünk arra, hogyan mutasson be egy híres tudóst és felfedezését, valamint hogyan olvassa, értelmezze egy kiválasztott készülék német nyelvű használati útmutatóját.

37. lecke: Szerencsétlenség és jó szerencse
Elsajátíthatja a módbeli segédigék Konjunktiv Präteritum alakjainak képzését és használatát. Tanulhat a sein, haben és werden ige Konjunktiv Präteritum alakjainak képzéséről és alkalmazásáról. Bemutatjuk egyes erős ragozású igék Konjunktiv Präteritum alakjainak képzését és használatát. Áttekintjük a balesetekkel, a szerencsétlen és szerencsés kimenetelű eseményekkel kapcsolatos szókincset.

38. lecke: Álmok és kívánságok
Szó lesz az óhajtó mondatok képzéséről és alkalmazásáról. Taglaljuk, hogyan alkossa meg és használja a lehetetlenséget kifejező (irreális) feltételes mondatokat. Ismertetjük azt is, hogyan alkosson irreális hasonlító mondatokat. Elsajátíthatja a vágyakkal, kívánságokkal és jövőképpel kapcsolatos szókincset.

39. lecke: Gyakorlás VII.
Ebben a leckében átismételjük többek között a vonatkozó névmás használatát részes és birtokos esetben; a kérdő és a határozói névmást tartalmazó mellékmondatok képzését és használatát; az állandósult szókapcsolatok alkalmazását. Ellenőrizheti tudását az entweder… oder és a weder… noch összetett kötőszók használatával, a Plusquamperfekt múlt idő képzésével és alkalmazásával, valamint a nachdem és sobald kötőszóval alkotott időhatározói mondatok használatával kapcsolatban.

40. lecke: Gyakorlás VIII.
Gyakoroljuk a szenvedő igeragozást Präsens jelen időben és Präteritum múlt időben; átismételjük a Konjunktiv Präteritum helyes használatát; a lehetetlenséget kifejező irreális feltételes mondatok képzését és alkalmazását (Konditional I. és Konjunktiv Präteritum), a technikai fejlődéssel és a technikai találmányokkal kapcsolatos szavak és kifejezések használatát, valamint a szerencse és balszerencse, a mágia és babona témakörökhöz kapcsolódó szókincs alkalmazását.

 

Német nyelvtanfolyam középhaladóknak tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db CD vagy MP3 (Új!) formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 20 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnék kibővíteni alapfokú német nyelvtudásukat,
 • akik fejleszteni szeretnék szóbeli és írásbeli kommunikációs készségeiket,
 • akiknek megtetszett a német nyelv rendezettsége.

A középhaladó német nyelvtanfolyam végére:

 • képes lesz a német nyelvű kommunikációra, amelyet utazásai és a munkája során kiválóan hasznosíthat,
 • használhatja nyelvtudását írásbeli érintkezésre mind a munkájában, mind a magánéletében,
 • munkavállalási lehetőségei kiszélesednek nyelvismeretének köszönhetően.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével online házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
CD-melléklet
CD-melléklet
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Képzés szolgáltatás
Képzés
szolgáltatás
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
6 920 Ft/hó* Megrendelem
7 200 Ft/hó* Megrendelem
7 480 Ft/hó* Megrendelem
7 760 Ft/hó* Megrendelem
8 420 Ft/hó* Megrendelem
8 300 Ft/hó* Megrendelem
8 580 Ft/hó* Megrendelem
8 660 Ft/hó* Megrendelem
8 420 Ft/hó* Megrendelem
8 300 Ft/hó* Megrendelem
8 580 Ft/hó* Megrendelem
8 660 Ft/hó* Megrendelem
9 920 Ft/hó* Megrendelem
9 400 Ft/hó* Megrendelem
9 680 Ft/hó* Megrendelem
9 560 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag.