Német nyelvtanfolyam középhaladóknak

Német nyelvtanfolyam középhaladóknak
ELO online

Ha már túljutott a német nyelvtanulás első mérföldkövein, tudomásul vette, hogy a nyelv elsajátítása alapos és rendszeres munkát kíván, bizonyára nem szándékozik megállni félúton. További előmenetelét, szóbeli és írásbeli készségeinek fejlődését is csak a szisztematikus tanulás biztosíthatja. Éljen a tanfolyamunk kínálta lehetőséggel: forgassa mindennap középhaladó tankönyvünket, hallgassa szorgalmasan a hangfelvételeket és a Memoplus programunk segítségével bővítse szókincsét! A tanfolyam elvégzésével akár B1 + B1+ szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Német nyelvtanfolyam középhaladóknak

Német nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Német nyelvtanfolyam középhaladóknak

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Nyaralási emlékek
Bemutatjuk a Perfekt igeidő alakjainak használatát. Ismertetjük a haben, sein és a módbeli segédigék Präteritum alakjainak használatát. Tanulhat a sprechen, sagen, reden, sich unterhalten igék közötti különbségekről és ezen igék alkalmazásáról. Elsajátíthatja, hogyan meséljen múlt időben a legutóbbi nyaralásáról, és hogyan feleljen az elhangzott kérdésekre, melyeket a hallott vagy olvasott szöveg alapján tesznek fel.
 
2. lecke: Technológia és kommunikáció
Ismereteket szerezhet arról, hogyan különböztesse meg és használja a dass és ob kötőszót. Tanulhat az alárendelt mellékmondatok alkalmazásáról. Kitérünk a számítógéppel kapcsolatos szavak és kifejezések használatára. Képet adunk arról, hogyan adjon elő egy történetet a saját szavaival a megadott információk alapján, és hogyan fejezze ki a véleményét különböző témákban.
 
3. lecke: Külső megjelenés és személyiség
Áttekintjük a melléknév jelzőként való használatát. Taglaljuk a melléknév ragozását határozatlan névelő után egyes számban és névelő nélkül többes számban. Bemutatjuk a külső megjelenés és az öltözködés leírását. Megtanulhatja megnevezni a pozitív és negatív belső tulajdonságokat, és kifejezni véleményét valaki külső megjelenéséről.
 
4. lecke: Család és családi élet
Felvázoljuk a határozott névelő után álló melléknév ragozását egyes és többes számban. Tanulhat arról, hogyan kell rákérdezni a határozott névelő után álló ragozott melléknévre. Foglalkozunk a családdal és a családi élettel kapcsolatos szókincs használatával. Elsajátíthatja, hogyan beszéljen röviden a saját családjáról.
 
5. lecke: Ünnepek és családi problémák
A lecke elsajátításával megtanulhatja mondatban használni az obwohl és a trotzdem kötőszót és tudni fogja alkalmazni az einander névmást. Taglaljuk a családi ünnepekkel és problémákkal kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan fejezze ki jókívánságait és részvétét különféle alkalomból, valamint hogyan meséljen a családi ünnepekről.
 
6. lecke: Gyereknevelés. A család régen és napjainkban
Áttekintjük, hogyan tudja megkülönböztetni és használni a wenn és az als kötőszót az időhatározói összetett mondatokban és hogyan tudja használni a neveléshez és felnőtté váláshoz kapcsolódó szókincset. Kitérünk arra is, hogyan beszéljen a régi idők és korunk családmodelljei közötti különbségekről. Szó lesz arról, hogyan beszéljen az olvasmányban foglalt információkról rövid jegyzetek alapján.
 
7. lecke: Bevásárlás és szolgáltatások
Ismereteket szerezhet a damit kötőszóval alkotott mellékmondatok használatáról. Taglaljuk az um... zu + főnévi igeneves szerkezet használatát. Tanulhat a lassen ige alkalmazásáról. Rendszerezzük a bevásárlással és reklamálással kapcsolatos szókincset. Elsajátíthatja, hogyan írjon reklamációt.
 
8. lecke: Pénz- és bankügy
Bemutatjuk a névmási határozószók használatát. Ismereteket szerezhet arról, hogyan használja a vonzatos igéket. Áttekintjük a pénzügyi és banki szókincs alkalmazását. Tanulhat arról, hogyan beszéljen egy bankban, és hogyan töltsön ki banki nyomtatványt.
 
9. lecke: Gyakorlás I.
Rendszerezzük ismereteit a Perfekt igeidő használatával, a haben, sein és a módbeli segédigék használatával, a sprechen, sagen, reden, sich unterhalten igék alkalmazásával kapcsolatban. Összegezzük az alárendelő mellékmondatok használatáról tanultakat, a melléknév ragozásával kapcsolatos tudnivalókat és a számítástechnikai szókincs elemeit.
 
10. lecke: Gyakorlás II.
Átismételjük többek között a családi ünnepek leírásának témáját, a bevásárlással és reklamációval kapcsolatos szókincs és kifejezések alkalmazását. Rendszerezzük ismereteit az einander névmás és a névmási határozószók használatával, a célhatározói mellékmondatok szerkesztésével és az um... zu + főnévi igeneves szerkezet alkalmazásával kapcsolatban. Felelevenítjük a pénzügyi kifejezéseket is.
 
11. lecke: Sportágak. Amatőr- és sportverseny
Tanulhat a weil és da kötőszavas okhatározói mellékmondatok használatáról. Bemutatjuk, hogyan alkalmazza a közép- és felsőfokú mellékneveket jelzőként. Foglalkozunk azzal, hogyan írja le a különböző sportágakat, és kitérünk a sportolással és az élsporttal kapcsolatos szókincs és kifejezések használatára. Felvázoljuk, hogyan beszéljen a sportolás előnyeiről.
 
12. lecke: Extrém- és túlélősport
Áttekintjük a Partizip Präsens és Partizip Perfekt melléknévi igenevek használatát. Ismereteket szerezhet a jelzői funkciójú sorszámnevek alkalmazásáról. Rendszerezzük az extrém- és túlélősportokkal kapcsolatos szókincset. Elsajátíthatja, hogyan fejtse ki a véleményét egy adott témában.
 
13. lecke: Egészséges táplálkozás és étkezési szokások
Bemutatjuk a névelő nélküli melléknevek ragozását egyes számban és a határozatlan névmások után. Tanulhat a különféle ételek elkészítésével kapcsolatos melléknevek és melléknévi igenevek alkalmazásáról. Áttekintjük a diétával és az étkezési szokásokkal kapcsolatos szókincs használatát. Szó lesz arról, hogyan fejezze ki magát, ha tanácsot ad az egészséges életmódra vonatkozóan.
 
14. lecke: Fitnesz és káros szenvedélyek
Taglaljuk a feltételes mellékmondatok használatát a wenn és falls kötőszókkal, valamint a sollen segédigével kapcsolatban. Megismerkedhet a testi kondícióval kapcsolatos szókincs használatával. Kitérünk a káros szenvedélyekkel és a leszokással kapcsolatos szókincs és kifejezések alkalmazására. Megtanulhatja kifejezni a saját véleményét, és érvelni mellette.
 
15. lecke: Utazás és közlekedés
Felvázoljuk a zu nélküli főnévi igeneves szerkezetek használatát. Bemutatjuk a főnevek birtokos esetének használatát egyes és többes számban. Szó lesz az utazással és a különféle közlekedési eszközökkel kapcsolatos szókincs alkalmazásáról. Kitérünk arra, hogyan vásároljon jegyet a különböző közlekedési járművekre.
 
16. lecke: Városnézés és turizmus
Elsajátíthatja a während, bevor/ehe, seitdem, bis kötőszóval alkotott időhatározói mellékmondatok használatát. Foglalkozunk a városnézéssel és turizmussal kapcsolatos szavak és kifejezések alkalmazásával. Tanulhat arról, hogyan beszéljen a külföldi utazások és a belföldi nyaralás előnyeiről. Áttekintjük, hogyan foglaljon szobát, és hogyan reklamáljon a hotelben.
 
17. lecke: Sajtó és reklám
Taglaljuk a birtokos névmás és a kein tagadószó után álló melléknevek ragozását egyes és többes számban. Szót ejtünk a melléknév ragozásával megegyező egyéb szófajú szavak ragozásáról. Elsajátíthatja az újságokkal és folyóiratokkal kapcsolatos szókincs használatát. Bemutatjuk a reklámokhoz kötődő szókincs alkalmazását.
 
18. lecke: Politika és a mai világ problémái
Ebben a leckében szó lesz a birtokos esettel álló elöljárószók használatáról. Tanulhat a bűnözéssel és a terrorizmussal kapcsolatos szókincs alkalmazásáról. Felvázoljuk azt, hogyan beszéljen korunk problémáiról és veszélyeiről. Bemutatjuk, hogyan ismertesse Németország választási rendszerét.
 
19. lecke: Gyakorlás III.
Rendszerezzük ismereteit az okhatározói mellékmondatok, a jelzői funkciójú közép- és felsőfokú melléknevek, a Partizip Präsens és Partizip Perfekt melléknévi igenevek használatával kapcsolatban. Átismételjük a határozatlan névmás után álló névelő nélküli melléknevek ragozását egyes számban, a feltételes mondatok használatát. Összefoglaljuk a sporttal és az extrém sportokkal kapcsolatos szókincs alkalmazását.
 
20. lecke: Gyakorlás IV.
Összegezzük a zu nélküli főnévi igenevek használatával, a főnevek birtokos esetben történő alkalmazásával, az időhatározói mellékmondatok használatával, a melléknevek ragozásával kapcsolatos tudnivalókat. Átismételjük a birtokos esettel járó elöljárószók használatát és az utazással, valamint a turizmussal kapcsolatos szókincs alkalmazását.
 
21. lecke: Munka és jövőbeli tervek
Felvázoljuk a Futur I jövő idő használatát. Elsajátíthatja a munkával és a munkához kötődő problémakörrel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Megtanulhatja kifejezni a munka jelentőségét az ember életében. Foglalkozunk azzal, hogyan beszéljen jövőbeli terveiről és hogyan fejezze ki feltételezéseit.
 
22. lecke: Álláskeresés és szakmai karrier
Bemutatjuk a Konditional I feltételes mód használatát. Kitérünk a munkával kapcsolatos vonzatos igék alkalmazására. Szót ejtünk  az álláskeresésre és a szakmai karrierre vonatkozó szókincs használatáról. Ismereteket szerezhet arról, hogyan beszéljen állásinterjún és hogyan írjon motivációs levelet.
 
23. lecke: Mozi és a megfilmesített világ
Felvázoljuk a szabályos és a rendhagyó igék Präteritum múlt idejének képzését és használatát, valamint az összetett melléknevek képzését. Bemutatjuk a filmekkel és a mozival kapcsolatos szókincs használatát. Tanulhat arról, hogyan meséljen kedvenc filmjeiről és sorozatairól, és hogyan írjon recenziót egy megtekintett filmről.
 
24. lecke: Televízió és más tömegkommunikációs eszközök
Szó lesz a vonatkozó névmás alany- és tárgyesetének a használatáról. Kitérünk a személyt jelentő összetett főnevek képzésére. Ismereteket szerezhet a televízió és más tömegkommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szókincs alkalmazásáról. Bemutatjuk, hogyan meséljen kedvenc tévéműsorairól.
 
25. lecke: A környezet és annak veszélyeztetése
A lecke elsajátításával tudni fogja alkalmazni a módhatározói mellékmondatokat a dadurch dass, indem, ohne dass, (an)statt dass kötőszókkal. Megtanulhatja használni az ohne… zu és az (an)statt… zu főnévi igeneves szerkezetet. Szó lesz a természeti környezettel kapcsolatos szókincsről és fordulatokról. Áttekintjük, hogyan beszéljen a természeti környezet megóvásáról és veszélyeztetettségéről.
 
26. lecke: Természet és természeti katasztrófák
Ismertetjük az -arm, -bar, -haft, -ig, -isch, -lich, -los, -reich, -sam, -voll, -wert végződésű melléknevek használatát. Elsajátíthatja a természeti katasztrófákhoz kötődő szókincs alkalmazását. Tanulhat arról, hogyan meséljen természeti katasztrófákról, azok okairól és következményeiről.
 
27. lecke: A társadalom és problémái
Taglaljuk a kérdő mondatok alárendelt mellékmondatként való alkalmazását. Kitérünk a tanácsadás és javaslattétel esetén, valamint kérések és ajánlatok megfogalmazása során használatos szókincs használatára. Áttekintjük a társadalommal és a társadalmi problémákkal kapcsolatos szókincs alkalmazását. Segítünk abban, hogyan fogalmazzon meg levelet, melyben különféle élethelyzetekben kér tanácsot.
 
28. lecke: Fogyatékkal élők és problémáik
Ismereteket szerezhet a so...wie, als, je... desto (je... umso) kötőszavas hasonlító mellékmondatok használatával kapcsolatban. Bemutatjuk a fogyatékkal élő emberekkel és az életükkel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Megtanulhatja, hogyan kell társalogni a fogyatékkal élők problémáiról.
 
29. lecke: Gyakorlás V.
Átismételjük a Konditional I feltételes mód alkalmazását, a munkával kapcsolatos vonzatos igék használatát, az összetett melléknevek és főnevek képzését, a vonatkozó névmás alany- és tárgyesetét, a személyt jelentő összetett főnevek képzését. Rendszerezzük a munkával és a szakmai karrierrel, a filmekkel és mozival, valamint a televízióval és más tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos szókincs használatát.
 
30. lecke: Gyakorlás VI.
Összefoglaljuk a leckékben elsajátított kötőszókkal alkotott módhatározói és hasonlító mellékmondatok alkalmazásával, az alárendelt kérdő mondat alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat. Rendszerezzük a természeti környezettel, a különböző természeti katasztrófákkal, a társadalommal és a társadalmi problémákkal, valamint a fogyatékkal élő emberekkel és azok életével kapcsolatos szavak és kifejezések alkalmazását.
 
31. lecke: Nők és férfiak - egyenjogúság és félreértések
Ebben a leckében ismereteket szerezhet a vonatkozó mellékmondat használatáról. Bemutatjuk a birtokos és részes esetben álló vonatkozó mellékmondat alkalmazását. Elsajátíthatja a nők és férfiak egyenjogúságát érintő problémakör szókincsét és fordulatait, azok használatát.
 
32. lecke: Család és hivatás
Bemutatjuk az egyes állandósult szókapcsolatok használatát. Taglaljuk a családi élettel és a szakmai karrierrel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Kitérünk arra, hogyan fejezze ki véleményét a családi élet és a szakmai karrier közötti választás témájában. Szót ejtünk arról, hogyan meséljen a nők szerepéről a hadseregben és a politikában.

33. lecke: Történelem és kultúra
Tanulhat az entweder… oder, weder… noch, zwar… aber, sowohl… als auch, nicht nur… sondern auch, einerseits… andererseits páros (összetett) kötőszók alkalmazásáról. Ismertetjük a történelemmel és a kultúrával kapcsolatos szókincs használatát. Bemutatjuk, hogyan beszéljen a Németország területén található emlékhelyekről és a német nyelvterület kulturális eseményeiről.

34. lecke: Olvasás és kedvenc könyvek
Áttekintjük a Plusquamperfekt igeidő képzését és használatát. Kitérünk az időhatározói mellékmondatok használatára a nachdem és sobald kötőszókkal. Foglalkozunk a könyvolvasással kapcsolatos szókincs és kifejezések alkalmazásával. Elsajátíthatja, hogyan beszéljen kedvenc könyveiről.

35. lecke: A világ régen és most
Elsajátíthatja a szenvedő igeragozást Präsens igeidőben. Taglaljuk a „világ régen és most” témakör szókincsének és fordulatainak használatát. Áttekintjük azt is, hogyan beszéljen arról, hogy hogyan nézett ki a világ egykor.

36. lecke: Technikai fejlődés és találmányok
Bemutatjuk a szenvedő igeragozást Präteritum igeidőben. Elsajátíthatja a technikai fejlődéssel, találmányokkal és felfedezésekkel kapcsolatos szókincs használatát. Kitérünk arra, hogyan mutasson be egy híres tudóst és felfedezését, valamint hogyan olvassa, értelmezze egy kiválasztott készülék német nyelvű használati útmutatóját.

37. lecke: Szerencsétlenség és jó szerencse
Elsajátíthatja a módbeli segédigék Konjunktiv Präteritum alakjainak képzését és használatát. Tanulhat a sein, haben és werden ige Konjunktiv Präteritum alakjainak képzéséről és alkalmazásáról. Bemutatjuk egyes erős ragozású igék Konjunktiv Präteritum alakjainak képzését és használatát. Áttekintjük a balesetekkel, a szerencsétlen és szerencsés kimenetelű eseményekkel kapcsolatos szókincset.

38. lecke: Álmok és kívánságok
Szó lesz az óhajtó mondatok képzéséről és alkalmazásáról. Taglaljuk, hogyan alkossa meg és használja a lehetetlenséget kifejező (irreális) feltételes mondatokat. Ismertetjük azt is, hogyan alkosson irreális hasonlító mondatokat. Elsajátíthatja a vágyakkal, kívánságokkal és jövőképpel kapcsolatos szókincset.

39. lecke: Gyakorlás VII.
Ebben a leckében átismételjük többek között a vonatkozó névmás használatát részes és birtokos esetben; a kérdő és a határozói névmást tartalmazó mellékmondatok képzését és használatát; az állandósult szókapcsolatok alkalmazását. Ellenőrizheti tudását az entweder… oder és a weder… noch összetett kötőszók használatával, a Plusquamperfekt múlt idő képzésével és alkalmazásával, valamint a nachdem és sobald kötőszóval alkotott időhatározói mondatok használatával kapcsolatban.

40. lecke: Gyakorlás VIII.
Gyakoroljuk a szenvedő igeragozást Präsens jelen időben és Präteritum múlt időben; átismételjük a Konjunktiv Präteritum helyes használatát; a lehetetlenséget kifejező irreális feltételes mondatok képzését és alkalmazását (Konditional I. és Konjunktiv Präteritum), a technikai fejlődéssel és a technikai találmányokkal kapcsolatos szavak és kifejezések használatát, valamint a szerencse és balszerencse, a mágia és babona témakörökhöz kapcsolódó szókincs alkalmazását.

 

Német nyelvtanfolyam középhaladóknak tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 40 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnék kibővíteni alapfokú német nyelvtudásukat,
 • akik fejleszteni szeretnék szóbeli és írásbeli kommunikációs készségeiket,
 • akiknek megtetszett a német nyelv rendezettsége.

A középhaladó német nyelvtanfolyam végére:

 • képes lesz a német nyelvű kommunikációra, amelyet utazásai és a munkája során kiválóan hasznosíthat,
 • használhatja nyelvtudását írásbeli érintkezésre mind a munkájában, mind a magánéletében,
 • munkavállalási lehetőségei kiszélesednek nyelvismeretének köszönhetően.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
10 775 Ft/hó* Megrendelem
11 475 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
11 875 Ft/hó* Megrendelem
12 375 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.