Német kezdő nyelvtanfolyam

Német nyelvtanfolyam kezdőknek
ELO online

Németország, Ausztria és Svájc anyanyelve a német, de jól megértik a skandináv országokban, Hollandiában, sőt Közép- és Kelet-Európában is. A kereskedelem, a turizmus, a külföldi továbbtanulási és munkavállalási lehetőségek növelik a német nyelvtudás jelentőségét. Érdemes Önnek is elsajátítania a német nyelv alapjait változatos feladatokat kínáló tananyagunk, és hanganyagaink segítségével. Tanulását a nyelvkönyv és a hanganyag mellett a korszerű multimédiás programunkkal, az ELOnettel hatékonyabbá és szórakoztatóbbá teheti, szókincsét pedig a Memoplus programmal fejlesztheti. A tanfolyam elvégzésével akár A1 + A2 szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Német nyelvtanfolyam kezdőknek

Német nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Német nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Guten Tag! – Jó napot!
A leckével elsajátítja az üdvözlés és búcsúzás alapvető kifejezéseit, a bemutatkozás és mások bemutatását. Bemutatjuk, hogyan kell egyszerű kérdéseket feltenni, valamint igenlő válaszokat adni röviden.

2. lecke: Menschen kennen lernen – Embereket megismerni
Ismertetjük, hogyan kell információkkal szolgálni másokról, miként kell eldöntendő kérdéseket feltenni. Átvesszük a számolást 100-ig és hogyan reagáljon, ha nem érti, amit mondanak az Ön számára.

3. lecke: Zu Hause – Otthon
A lecke végére megismeri a sein ige ragozását, a névelők használatát. Bemutatjuk, hogyan kell kifejezni az elégedettséget, illetve elégedetlenséget és szókincsét a lakás témakörében bővítjük.

4. lecke: Familie und Freunde – Család és barátok
Átfogó képet adunk a rendhagyó igék ragozásáról, a birtokos névmásokról, a családtagok és rokonok megnevezéséről. Ismertetjük, hogyan kell a Freund – Kollege – Nachbar között különbséget tenni, továbbá családja bemutatásával kapcsolatosan szavakkal, kifejezésekkel bővítjük szókincsét.

5. lecke: Mein Alltag – Egy hétköznapom
Átvesszük az időt, a napszakokat, azt, hogy hogyan kell az elváló igekötős igéket alkalmazni és miként tudja egy hétköznapját leírni.

6. lecke: Freizeit und Hobby – Szabadidő és hobbi
A leckében szó esik az időhatározók alkalmazásáról, a kein/keine tagadás használatáról, egy találkozóra történő időpont egyeztetésről, továbbá az érdeklődési kör és hobbi témájával kapcsolatos szavak, kifejezések megismeréséről.

7. lecke: Einkaufen und Kochen – Bevásárlás és főzés
Bemutatjuk az élelmiszerek megnevezését, mennyiségüket és csomagolásukat. Ismertetjük a főnevek többes számban és tárgyesetben történő használatát, valamint hogyan tájékozódjon boltban.

8. lecke: Im Restaurant – Étteremben
A lecke végére elsajátítja, hogyan kell étlapot olvasni és étteremben rendelni. Átvesszük a mögen igék és az eldöntendő kérdések használatát.

9. lecke: Übungsheft – Munkafüzet
Gyakorlatok segítségével átismételjük a kérdő és tagadó mondatokat, az igék Präsens jelen időben történő használatát, továbbá azt, hogy hogyan beszéljen önmagáról és lakásából és miként folytasson önálló párbeszédet példák alapján.

10. lecke: Übungsheft – Munkafüzet
Gyakoroljuk a névelők használatát, a rejtvényfejtést németül, ezenfelül azt, hogy hogyan kell olvasott szöveg alapján igaz és hamis állításokat megjelölni.

11. lecke: Arbeitswelt – A munka világa
A leckében megismeri a foglalkozások elnevezését, a munkahelyekkel kapcsolatos kifejezéseket, a különféle tevékenységekkel kapcsolatos igéket használni. Továbbá bemutatjuk a főnév nőnemű alakjának képzését és az als és bei elöljárószók alkalmazását is.

12. lecke: Stellenangebote – Állásajánlatok
Átvesszük, hogyan kell a képességeiről, kívánságairól beszélni, a felszólító mód képzését udvarias formában kifejezni és hogyan kell találkozót megbeszélni a munka világában.

13. lecke: Schule und Ausbildung – Iskola és képzés
A lecke segítségével elsajátítja a müssen és wollen módbeli segédigék alkalmazását, az összetett főnevek alkotását és nemük meghatározását, valamint az iskolával és tanulással kapcsolatos témáról beszélni.

14. lecke: Sprachen lernen – Nyelvtanulás
Bemutatjuk a felszólító mód képzését és alkalmazását, a vélemény indoklását egy bizonyos témában és azt, hogyan kell megfelelően reagálnia, ha egy kérdést nem ért. Szókincsét bővítjük a tanulással kapcsolatos témakörben.

15. lecke: In der Stadt – A városban
Ismertetjük a szavak részes esetben történő alkalmazását, a közlekedési eszközök nevét, az útirányra történő rákérdezést és az útbaigazítást, hogy egy adott helyre miként lehet eljutni.

16. lecke: Unterwegs – Úton
A leckében átvesszük a wohin? kérdésre tárgyesetben álló elöljárószóval történő válaszolást, az es gibt szókapcsolatot. Szókincsét az utazással, szállodával és nyaralás témakörében bővítjük.

17. lecke: Auskunft – Felvilágosítás
Átfogó képet adunk az aber, denn, oder, sondern, und kötőszavak alkalmazásáról, a wo? wohin? woher? helymeghatározások megkülönböztetéséről. A lecke végére képes lesz a hangosbemondóban közzétett információkat kiszűrni és a vonatok, repülők indulási és érkezési idejét elolvasni.

18. lecke: Termine vereinbaren – Határidők egyeztetése
A lecke végére képes lesz dátumot kifejezni, a jövőről beszélni és határidőket megbeszélni.

19. lecke: Übungsheft – Munkafüzet
Gyakorlatok segítségével mélyítjük tudását az elöljárószavak használatában, a kérdések feltétele kapcsán egy adott szituációban. Ezenfelül hogyan beszéljen kívánságairól és terveiről.

20. lecke: Übungsheft – Munkafüzet
Az eddigiek ismétlése során átvesszük, hogyan kell kérést kifejezni konkrét szituációban, és a wo? woher? wohin? kérdésekre történő válaszolást.

21. lecke: Wohnungssuche – Lakáskeresés
Ismertetjük a dürfen ige ragozását és alkalmazását, a melléknevek és határozószók középfokának képzését, a mutató névmások használatát a köznyelvben. Szókincsét a lakáskeresés és hirdetés kapcsán bővítjük.

22. lecke: Auf dem Flohmarkt – A bolhapiacon
Átvesszük a rövid főnévi igeneves szerkezeteket, a melléknevek és határozószók további fokozását, valamint azt, hogyan kell alkudozni bolhapiacon.

23. lecke: Ämter – Hivatalok
Bemutatjuk a visszaható igék alkalmazását, a man személytelen névmás használatát, ezenfelül miként kell hivatali formanyomtatványokat kitölteni.

24. lecke: In der Bank – A bankban
A lecke végére megismeri a rendhagyó igék jelen időben történő ragozását, majd a bankkal kapcsolatos ügyintézéseket – számlanyitás, átutalás – is.

25. lecke: Wetter – Időjárás
Átvesszük a sollen igék használatát, az aber, denn, doch, ja, mal határozószók alkalmazását, végül a hónapokat, évszakokat és példán keresztül bemutatjuk az időjárásról történő párbeszédet.

26. lecke: Nachrichten – Hírek
Bemutatjuk a haben, sein igék és az es gibt kifejezés múlt idejű használatát, továbbá azt, hogyan kell az Ön számára érdekes információkat és híreket a tömegtájékoztatásban megkeresni.

27. lecke: Kindheitserinnerungen – Gyermekkori emlékek
Ismertetjük a Perfekt múlt idő segítségével történő beszélgetéseket, hogy miként meséljen gyermekkoráról és hogyan írjon rövid jegyzeteket múlt időben.

28. lecke: Geburtstag – Születésnap
A lecke elsajátításával képes lesz az egyes elöljárószóval álló igéket alkalmazni, születésnap alkalmából gratulálni, üdvözlőlapot megírni.

29. lecke: Übungsheft – Munkafüzet
Átismételjük az előzőekben megtanultakat, mint például a melléknevek és határozószók fokozását, és azt, hogyan kell különféle tanácsokat adni és hogyan kell a helyes és helytelen információkat elemezni egy szövegben.

30. lecke: Übengsheft – Munkafüzet
Gyakorlatok során mélyítjük tudását az eddigi leckék anyaga kapcsán, például hogyan kell különféle személyek tulajdonságait összehasonlítani, és az időjárás értelmezését is.

31. lecke: Feste und Feiertage – Ünnepek és ünnepnapok
Bemutatjuk, hogyan kell jókívánságokat kifejezni különféle alkalomból, az ünnepek megnevezését, a nyelvtani részben átvesszük a rendhagyó igék és az elváló igekötős igék melléknévi igenév képzését.

32. lecke: Einladung – Meghívás
Ismertetjük miként kell megfelelően reagálni a különféle meghívásokra, továbbá a meghívások röviden történő megfogalmazását. Ezenfelül bemutatjuk a személyes névmás tárgyesetben történő használatát és a bővítményt részes eseti alkalmazását is.

33. lecke: Unfall – Baleset
A leckével elsajátítja, hogyan kell a Perfekt múlt időt a sein segédigével együtt használni és azt, hogyan kell egy közúti baleset történetét és folyamat elmesélni.

34. lecke: Auf der Atobahn – Az autópályán
Átfogó képet adunk a melléknevek és ellenkező értelmű melléknevek képzéséről,ezenfelül hogyan kell a személyautó egyes alkatrészeinek megnevezéséről és miként kell az autó üzemzavarát bejelenteni.

35. lecke: Beim Arzt – Az orvosnál
Átvesszük a testrészek megnevezését, a betegségek leírását. Bemutatjuk, hogyan kell a fájdalmairól beszélni és az orvosi rendelőben hogyan folytasson beszélgetést.

36. lecke: Gesund leben – Egészségesen élni
Ismertetjük, hogyan kell az egészségről és a kondíciójáról beszélgetni, hogyan kell tanácsokat és útmutatást megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Továbbá átvesszük a módbeli segédigéket múlt időben történő alkalmazását.

37. lecke: Mode – Divat
A lecke végére megtanulja ruhatára darabjainak megnevezését, ruhaméretének megadását. Nyelvtanból bemutatjuk a személyes névmások részes esetű használatát.

38. lecke: Kundenservice – Ügyfélszolgálat
A tananyagban megismeri az udvarias szófordulatokat, az időhatározókat, hogy miként kell hibát és reklamációt bejelenteni és hogyan kell az üzenetrögzítőre szöveget megfogalmazni.

39. lecke: Übengsheft – Munkafüzet
Gyakorlatok segítségével ismételjük az igék múlt idejű használatát, a definíciók alkotását, saját lakásának leírását.

40. lecke: Übengsheft – Munkafüzet
Átismételjük az eddig tanultakat: az elöljárószavak alkalmazását, és azt, hogyan kell megfelelően reagálni egy adott szituációban.
 

Német nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 40 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnék elsajátítani ezt az Európa-szerte fontos és népszerű nyelvet,
 • akik sokat utaznak Ausztriába, Németországba, és szót akarnak érteni a helybeli lakosokkal,
 • akik német, osztrák vagy svájci érdekeltségű vállalatnál dolgoznak,
 • akik munkát vállalnak német nyelvterületen.

A kezdő német nyelvtanfolyam végére:

 • Ön képes lesz alapszinten kommunikálni szóban és írásban,
 • tudni fogja, hogyan szólaljon meg németül a munkahelyén, vagy egy külföldi út során,
 • olyan nyelvtudása lesz, amely előnyt jelenthet a munkavállalásnál,
 • általános műveltségi ismeretei is bővülnek.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
10 775 Ft/hó* Megrendelem
11 475 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
11 875 Ft/hó* Megrendelem
12 375 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.