Német nyelvtanfolyam haladóknak

Német nyelvtanfolyam haladóknak

Kitartását a német nyelv elsajátításában siker koronázza, amennyiben elvégzi haladó nyelvtanfolyamunkat. A Memoplus programunk révén szókincsének bővülésével, újabb nyelvtani szabályok megismerésével és begyakorlásával, a házi feladatok rendszeres elkészítésével és javításra való beküldésével, továbbá a számtalan ismétlő feladatnak köszönhetően olyan németnyelv-tudás birtokába juthat, amelyet sikerrel használhat nap mint nap.

10 350 Ft helyett

csak 
9 315 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Német nyelvtanfolyam haladóknak

Német nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Német nyelvtanfolyam haladóknak

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1-2. lecke: A nyelvtanulás.
Ismertetjük az összehasonlító mondatokat a  "wie" és "als" kötőszavakkal. Tanulhat az ún. gyenge főnevekről. Bővítheti nyelvtanulással kapcsolatos szókincsét.

3-4. lecke: Szolgáltatások. Rendezvények.
Összegyűjtöttük a rendezvények, szolgáltatások témakörének kifejezéseit. Tanulhat a megengedő mondatokról, a kölcsönös névmásról, a vonzatos igékről és a főnevekről.

5-6. lecke: Képzés. Foglalkozások. Álláskeresés.
Áttekintjük az összetett mondatokat a  "damit", "sowohl ... als auch", "teils ... teils" kötőszavakkal. Ismertetjük a megszólítás lehetőségeit levélben és az álláskeresés, képzés szófordulatait.

7-8. lecke: A családalapítás, a családi élet. Gyermeknevelés.
Foglalkozunk az összetett mondatokban az "ohne ... dass", "ohne ... zu", "anstatt ... dass", "anstatt ... zu" kötőszókkal. A család témaköréhez kapcsolódóan ismertetjük a módósítószavakat.

9-10. lecke: Tervek, álmok. Emberi kapcsolatok.
Beszélünk a Konjunktiv Imperfekt (feltételes jelen idő) szerkezetről és a főnevek rendhagyó többes számáról. Foglalkozunk az emberi kapcsolatok, álmok, tervek témakörével.

11-12. lecke: Társalgás, érvelés. Érzelmek.
Tanulhat a módbeli segédigék Konjunktiv Imperfektje-ről, a Konjunktiv Plusquamperfekt-ről. Kitérünk az utónevek helyesírására. Tanulhat az érzelmekkel kapcsolatos kifejezésekről.

13-14. lecke: Élet a városban és falun. Boldogság.
Bemutatjuk a Konjunktiv Präsens és a Konjunktiv Perfekt ragozását, jelentését. Foglalkozunk a helyettesítés kérdéseivel. Elsajátíthatja a városi és falusi élet legfontosabb kifejezéseit.

15-16. lecke: Viták, konfliktusok. Tanár-diák kapcsolat.
Az oktatáshoz kapcsolódva beszélünk a módbeli segédigék Konjunktiv Präsens alakjairól, helyettesítésük, szórendjük, egyszerűsítésük módjairól. Kitérünk a "weder ... noch" használatára.

17-18. lecke: Barátság, szerelem.
Ismertetjük a Konjunktiv Futur I alakjait, használatát, szórendi szabályait. Tanulhat a függő kérdésről. A barátság, szerelem témakörével is foglalkozunk.

19-20. lecke: Az állatkertben. Játékok. Ismerkedés.
Bemutatjuk a melléknévi igenevek jelzőként történő használatát. Bővítheti a szabadidő eltöltésével kapcsolatos szókincsét.

21-22. lecke: Ünnepek.
Bemutatjuk a melléknévi igenév jelzős szerkezetekben, jelzői mellékmondatokban betöltött szerepét. Ünnepi jókívánságokat és köznapi kifejezéseket tanulhat.

23-24. lecke: Sütés-főzés. Kisbabák. A rendőrségen.
Összegyűjtöttük a sütés-főzés témakörének szavait. Tanulhat a passzív szerkezetről. Foglalkozunk a vonzatos melléknevekkel és a határozatlan névmásokkal.

25-26. lecke: Labdarúgás. Az autó.
Bemutatjuk az alárendelt mellékmondatok szórendjét és a germanizmusokat. Köznyelvi kifejezéseket és fordulatokat tanulhat a sport, autóvezetés témaköréből.

27-28. lecke: Vendéglőben, törzshelyen. A zsebpénz.
Összefoglaljuk az igeidőről tanultakat. Bővítheti a vendéglátással kapcsolatos szókincsét. Foglalkozunk a köznyelvi igékkel ("kriegen" és igekötős változatai).

29-30. lecke: A babona, szerencse. Szerencsétlenség.
Kitérünk a babona, szerencse, szerencsétlenség témakörére és szólásokat is bemutatunk. Összefoglaljuk a tagadással, gyenge főnevekkel kapcsolatos tudnivalókat.

31-32. lecke: A bevásárlás, árleszállítások. A dohányzás.
Átismételjük a névelőhasználat témakörét és az összetett mellékneveket. A bevásárlás szavait, nyelvi fordulatait is ismertetjük.

Német nyelvtanfolyam haladóknak tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz , valamint 16 db MP3 formátumú hanganyagot
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik nem riadnak vissza az alaposabb gyakorlást igénylő német nyelvtani szerkezetektől,
 • akik kötetlenül és magabiztosan szeretnének társalogni külföldi ismerőseikkel, barátaikkal és üzletfeleikkel,
 • akik külföldi munkavállalást terveznek.

A haladó német nyelvtanfolyam végére:

 • képes lesz magabiztosan kommunikálni német nyelven,
 • árnyaltan ki tudja majd fejteni álláspontját, véleményét különböző aktualitások kapcsán,
 • elhelyezkedési esélyei nőnek egy világnyelv ismeretével.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 315 Ft/hó* Megrendelem
10 815 Ft/hó* Megrendelem
10 815 Ft/hó* Megrendelem
11 915 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.