Marketing és reklám tanfolyam

Marketing és reklám tanfolyam

A tanfolyam felkészíti Önt a marketingkoncepciók, -tevékenységek és technikák alkalmazására. Bepillantást nyújt a piackutatások szervezésébe, a marketing- és reklámtervek kialakításába, megvalósításába. Segítheti önt, hogy sikeres vállalkozó legyen, vagy alkalmazottként járuljon hozzá cége sikereihez.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Marketing és reklám tanfolyam

A tanfolyam leckéit távoktatás formájában, egyedileg meghatározott ütemben sajátíthatja el, és az összes házi feladat visszaküldése, valamint a záróteszt sikeres teljesítése esetén a tanfolyam végén igazolást állítunk ki. Azonban lehetősége van partnerintézményünknél államilag elismert OKJ-s bizonyítványt is szerezni. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor az alábbiakat kell tennie:

1. lépésben az ELO távoktatási tananyagsorozatának segítségével egyénileg, de szaktanári segítséggel távoktatás formájában sajátítja el az ELO ismeretanyagát,
2. lépésben jelentkezik és személyesen részt vesz az akkreditált szakmai partnerintézményünk által szervezett kedvezményes konzultáción és gyakorlaton, ami a sikeres szakmai vizsga biztosítéka. Az OKJ-s képzést és a vizsgát is akkreditált partnerintézményünk szervezi.

Miért?
Mert a nálunk elsajátított szakmai, elméleti és gyakorlati tudás birtokában alkalmas lesz hatékony marketing- és reklámkampányok megszervezésére, lebonyolítására, akár alkalmazottként, akár saját vállalkozása irányítójaként (ehhez lásd a Sikeres vállalkozás alapjai c. képzésünket).

Mit?
Államilag elismert, középszintű marketing- és reklámügyintéző (OKJ 52 342 01) szakképesítést szerezhet,  amennyiben jelentkezik a partnerintézményünk által szervezett OKJ-s konzultációra és vizsgára is. Együttműködés alapján a partnerintézmény az ELO képzésén résztvevők számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít, amennyiben a képzésben résztvevő teljesítette a konzultáción való részvétel feltéteit.
Az ELO-t az OKJ-s képzés - ideértve a vizsgatétel lehetőségét is - igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőséégért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

Hol?
Szakmai partnerintézményünknél, az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt-nél (budapesti helyszínen) történik a szakmai vizsgára való felkészítés. A partnerintézmény által szervezett gyakorlati képzés személyes jelenlétet igényel.

Mennyi ideig?
Az ELO által nyújtott elméleti képzés idejét a képzésben résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tanfolyamhoz tartozó tananyagcsomagokat. Normál ütemezés esetén ez 16 hónap (részletekért lásd Oktatási program, vagy a hatályos ÁSZF). A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés időtartamának meghatározása folyamatban van.

Mennyiért?
Az ELO által nyújtott elméleti képzés: 16 hónap*8 955 Ft/hónap = 143 280 Ft AKCIÓS ÁRON! Az ár tartalmazza a teljes tananyagsorozat, valamint az oktatás ellenértékét.
A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés: az új díjszabás kialakítása folyamatban van.

Hogyan?
A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésbe az elméleti képzés során bármelyik leckénél bekapcsolódhat.

Az OKJ-s szakmai konzultáción való részvétel feltételei:

 • az ELO-s tanulmányok megkezdése,
 • érettségi bizonyítvány bemutatása,
 • alapfokú nyelvtudás (angol vagy német nyelvből),
 • felnőttképzési szerződés aláírása,
 • a konzultációs díj első részletének befizetése az első konzultációt követő 1. napig.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s vizsgán való részvétel feltételei:

 • a teljes ELO-s tananyagsorozat elsajátítása és kifizetése,
 • a 32 db ELO-s házi feladat megoldása és visszaküldése,
 • az ELO-s záróteszt sikeres (legalább 51%-os teljesítése),
 • ELO-s igazolás bemutatása,
 • a konzultáción való személyes részvétel,
 • a teljes konzultációs díj, illetve vizsgadíj befizetése.

FONTOS!
Az ELO-tól független jogszabály-módosítások miatt a tanfolyam tananyagát és árát tekintve a változtatás jogát fenntartjuk. Szakmai partnerünk a változtatás jogát fenntartja a konzultációs- és vizsgadíj, az OKJ-s képzés feltételeinek, valamint indításának tekintetében. A jelentkezők adatait folyamatosan adjuk át a partnerintézmény részére, ahol a csoportok kialakítása megtörténik. A konzultációt csak és kizárólag a megfelelő létszám (minimum 12 fő) esetén tudják elindítani. A vizsga is csak megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén szervezhető. Amennyiben nincs megfelelő számú jelentkező a konzultációra, illetve a vizsgára, akkor az ELO fenntartja a jogot, hogy más partnerintézménynél biztosítsa tanulói számára a folyamatos tanulási lehetőséget. A konzultációk kezdésének időpontjáról, a részvételi díj befizetéséről, a vizsga időpontjáról, és minden egyéb vizsgával, pótvizsgával, valamint OKJ-s képzéssel kapcsolatos kérdésről a partnerintézménytől kap levélben értesítést.
Jelentkezését legkésőbb az utolsó tananyagcsomag kézhezvételétől számított 1 éven belül kell elküldenie! Amennyiben eddig az időpontig nem küldi el az OKJ-s képzésre vonatkozó jelentkezését, a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége.
Az OKJ-s képzésre az OKJ-s jelentkezési kupon kitöltésével, és az ELO címére (ELO Kft., Budapest, 0909) történő elküldésével jelentkezhet.
Konzultációra és vizsgára a tanulói oldalon keresztül is tud jelentkezni.

ÉS MÉG...?
Kérdése van? Az ELO által nyújtott elméleti képzéssel kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 06- 1/206-1775-ös telefonszámon, vagy írjon az elo@elo.hu e-mail címre, a partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzéssel és vizsgával kapcsolatban írjon a nagy.eniko@elo.hu e-mail címre.

ELO - A tudás nálunk kezdődik.

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Marketing és reklám tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Amit a marketing nyújthat a vevőnek és a vállalkozásnak
Bemutatjuk az eladó és a vevő kapcsolatát jellemző folyamatot és fogalmakat. Áttekintjük a marketing kialakulását és fejlődését, és példákon keresztül nyomon követjük a marketing fogalmának változásait a fejlődés során. Végül ismertetjük napjaink marketing meghatározását.

2. lecke: A marketingtevékenységek rendszere és helye a szervezetben
Részletesen foglalkozunk a marketing-mix elemeivel és a marketing-mix alkalmazásával. Ezen kívül áttekintjük a vállalati tevékenységeket, és kapcsolatukat a marketinggel. Bemutatjuk a különböző szervezeti formákat, valamint a marketing helyét a szervezeti felépítésben.

3. lecke: A piac és működése
Meghatározzuk a piac fogalmát, jellemzőit, szereplőit, valamint a kereslet, kínálat alakulását, és az ezt befolyásoló tényezőket. Továbbá kitérünk a piaci versenyhelyzet-típusokra, a versenytörvény fő szabályaira, valamint a piacra lépés kérdéseire, a vállalkozás működését befolyásoló tényezőkre is.

4. lecke: A fogyasztói és szervezeti piacok
Megvizsgáljuk a fogyasztói és szervezeti piac jellemzőit és foglalkozunk a fogyasztói magatartást befolyásoló személyes, környezeti tényezőkkel is. Áttekintést adunk a szervezeti piac termékeiről és szolgáltatásairól, a szervezeti piacok típusairól és a szervezeti vásárlói magatartásról.

5. lecke: A piaci folyamatok megismerése: piackutatás
Bemutatjuk a piackutatás alapfogalmait, főbb jellemzőit és fajtáit; valamint ismertetjük az információszerzés és -feldolgozás alapmódszereit. Ezen kívül kitérünk a kérdőívszerkesztés alapszabályaira, és áttekintést adunk a piackutatás fontosabb felhasználási területeiről is.

6. lecke: A célpiac megválasztása: piacszegmentálás
Ismereteket szerezhet a célpiaci marketingstratégia folyamatáról. Továbbá megismertetjük a piacszegmentáció fogalmával, a piacszegmentáció alapjául szolgáló ismérvekkel. Bemutatjuk a célcsoportképzés lépéseit és a pozicionálás elveit és gyakorlati megvalósítását.

7. lecke: Marketingstratégiák
Meghatározzuk a stratégia és marketingstratégia fogalmát, kialakításának szükségességét. Áttekintjük a vállalati stratégia elemeit, kialakításának főbb lépéseit. Bemutatjuk a marketingstratégia – mint vállalati részstratégia – lehetséges változatait, kialakításának és alkalmazásának feltételeit.

8. lecke: A marketingstratégiák megalapozásának módszerei
Áttekintést adunk a marketingmenedzsment folyamatáról, bemutatjuk, hogy milyen módszerekkel lehet megalapozni a marketingstratégiát. Megismertetjük a SWOT-analízissel és alkalmazásával, valamint kitérünk a vállalat mikro- és makrokörnyezetének elemzésére is.

9. lecke: A hasznosság hordozója: termék és szolgáltatás
Meghatározzuk a termék, és a szolgáltatás fogalmát, bemutatjuk a termék csoportosítását, az egyes termékkategóriákat. Továbbá kitérünk a márka, védjegy fogalmára, a csomagolás és a címkézés marketingvonatkozásaira. Áttekintjük a szolgáltatás fejlődése hazánkban és megismertetjük a HIPI-elvvel.

10. lecke: A termék és szolgáltatás fejlesztése, piaci bevezetése
Elemezzük a termékfejlesztés lépéseit (hogyan jut el a vállalat az ötlettől a termékig), foglalkozunk a termékéletgörbével és az életgörbe egyes szakaszaiban alkalmazandó marketingstratégiákkal. Ezen kívül áttekintést adunk a termékéletgörbét korrigáló tényezőkről és a speciális életgörbékről.

11. lecke: Az ár szerepe a marketingben
Meghatározzuk az ár fogalmát, gazdasági szerepét, és a marketingben betöltött szerepét. Rendszerezzük az árat meghatározó tényezőket és a lehetséges árpolitikai célokat. Megvizsgáljuk a kereslet hatását az árakra és az ár, a költség, és a nyereség összefüggéseit, valamint bemutatjuk az árképzési módszereket.

12. lecke: Az ár kialakítása
Foglalkozunk a végső ár kialakítását befolyásoló tényezőkkel és alkalmazásukkal. Megismertetjük a termelők és kereskedők árképzési sajátosságaival. Értelmezzük az árakban érvényesített jövedéki adó, fogyasztói árkiegészítés és általános forgalmi adó hatását az árra.

13. lecke: Az értékesítés folyamata és csatornái I.
Bemutatjuk az értékesítési politikát és jellemezzük az elosztási rendszert és szereplőit. Továbbá áttekintjük a vállalat értékesítéspolitikai döntéseit meghatározó tényezőket, az értékesítési csatorna funkcióit, az értékesítés kereteit és a terméktovábbítási taktikákat.

14. lecke: Az értékesítés folyamata és csatornái II.
Példákon keresztül megismertetjük a közvetítő kereskedők típusaival; a nagykereskedelem funkcióval és típusaival, valamint a kiskereskedelem funkcióival. Ezen kívül bemutatjuk a nagykereskedelemre és kiskereskedelemre jellemző tevékenységeket, magatartásformákat is.

15. lecke: A marketingkommunikáció folyamata, formái és módszerei
Megvizsgáljuk a kommunikáció folyamatát, és megismertetjük a marketingkommunikáció általános hátterével, stratégiáival. Továbbá bemutatjuk a vállalat által használatos marketingkommunikációs eszközök tárházát, és ismertetjük a promóciós mix különböző elemeit.

16. lecke: A reklám mint kommunikációs folyamat
Foglalkozunk a reklám funkcióival, jellemzőivel, valamint részletesen ismertetjük a reklámpiac szereplőit, a reklámhordozók főbb csoportjait. Ezen kívül kitérünk a különböző médiumok (rádió, televízió, mozi) bemutatására, azok alkalmazásának előnyeire és hátrányaira is.

17. lecke: A reklámozás szabályozása, a reklámfolyamat tervezése, reklámkampányok
Összefoglaljuk a reklámozás jogi, etikai vonatkozásait és megismertetjük a reklámfolyamatokkal, az ügynökség kiválasztásának lépéseivel. Bemutatjuk az egyes médiákban alkalmazható reklámtípusok sajátosságait és kitérünk a reklámkampányok jellemzőinek bemutatására is.

18. lecke: A reklámpszichológia elmélete és gyakorlata
Ismertetjük a reklámpszichológia kapcsolatát a többi tudományággal és összefoglaljuk a klasszikus személyiségtípusokkal kapcsolatos jellemzőket. Áttekintést adunk a vásárlás folyamatáról. Bemutatjuk a reklám hatásmechanizmusát, a hatásos reklám ismérveit és a reklámpszichológia konkrét eszközeit.

19. lecke: Értékesítésösztönzés
Rendszerezzük az értékesítésösztönzés módszereit és összefoglaljuk a kereskedők fogyasztók felé irányuló értékesítésösztönzési tevékenységét. Továbbá kitérünk a kereskedőkre irányuló eladásösztönzési módszerek bemutatására és az eladáshelyi kommunikáció eszközeire.

20. lecke: Személyes eladás
Áttekintjük a személyes eladás folyamatát és foglalkozunk a jó eladó ismérveivel. Bemutatjuk az értékesítő feladatait és a különböző motiválási lehetőségeket. Részletesen ismertetjük a hatékony értékesítés fázisait, és kitérünk a kapcsolatmenedzsment kérdéskörére is.

21. lecke: A PR elméletben és gyakorlatban
Bemutatjuk a Public Relations fogalmát, feladatait, kialakulását és folyamatát. Foglalkozunk a PR céljával, helyével a szervezeti felépítésben és a PR részterületeivel is. Ezen kívül ismertetjük a PR gyakorlatban használt eszközeit, a vállalati arculat kialakításának fontosságát és összetevőit.

22. lecke: Egyéb promóciós eszközök
Kitérünk a nyomtatványok típusaira, elkészítési fázisaira, és a nyomdai leadás követelményeire. Áttekintjük a reklámlevélre vonatkozó általános szerkesztési szabályokat, és hangsúlyozzuk az adatbázis fontosságát. Meghatározzuk a reklámajándék különböző típusait, és kiválasztásának jellegzetességeit.

23. lecke: Vásárok és kiállítások, vállalati rendezvények
Bemutatjuk a rendezvények különböző típusait, valamint a rendezvények megszervezésének általános folyamatát (időpont, helyszín, meghívottak kiválasztása, meghívók elkészítése, kiküldése stb.). Ezen kívül áttekintjük a sajtótájékoztatók, kiállítások és vásárok jellemzőit, kommunikációs sajátosságait is.

24. lecke: A rendezvényszervezés gyakorlata
Áttekintjük egy kiállításon/vásáron való részvétel folyamatát (például milyen célokat érdemes meghatározni, milyen költségeket kell figyelembe venni, kiket érdemes meghívni, hogyan célszerű megtervezni standunkat, hogyan kell lebonyolítani a kiállítást, hogyan értékeljük a kiállítás sikerességét stb.).

25. lecke: Az eladást követő szolgáltatások
Bemutatjuk a hagyományos eladáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Foglalkozunk a vevőelégedettséggel, az ügyfélmegtartással és a panaszkezeléssel. Összefoglaljuk azokat a szemléleti elemeket, amelyek segítik a vállalatot a megszerzett vevőik megtartásában, és előnyhöz juttatják a piaci versenyben.

26. lecke: A fogyasztó és a fogyasztóvédelem
Átismételjük a fogyasztói magatartást meghatározó és befolyásoló tényezőket és meghatározzuk a garancia, jótállás, szavatosság, termékfelelősség fogalmát. Összefoglaljuk a fogyasztóvédelmi törvény legfontosabb előírásait és ismertetjük a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységét, eljárásrendjét.

27. lecke: A marketinginformációs rendszer kialakítása és működése
Megismertetjük a vállalaton belüli információáramlás útjával, összefoglaljuk a stratégiai és taktikai döntések meghozatalához szükséges külső és belső információk típusait. Ezen kívül áttekintjük a marketinginformációs rendszert, és annak egyik speciális ágát, a vevőkapcsolatok kezelését.

28. lecke: Tárgyalástechnika, tárgyalási ismeretek
Foglalkozunk a tárgyalás jelentőségével, jellemzőivel, bemutatjuk a tárgyalás során alkalmazható meggyőzés, legyőzés és hatalmi játszma szerepét. Kitérünk a tárgyalás folyamatára, stratégiáira és a tárgyalás közben fellépő konfliktusok kezelésének lehetőségeire is.

29. lecke: Projektszemlélet a marketingmunkában, projektmarketing
Meghatározzuk a projekt fogalmát, a projekt struktúratervét. Rendszerezzük a projektmenedzsment folyamatát, a projektek dokumentálását és egy marketingkampány szervezésén keresztül végigkövetjük a feladat projektszemléletű bemutatását.

30. lecke: A marketing és az internet
Áttekintjük az internet kialakulását, az internethez kapcsolódó főbb fogalmakat, és az internetes kereskedelem mibenlétét. Foglalkozunk az online marketing jellemzői vonásaival. Részletezzük az online reklámok fajtáit és a honlap látogatottság mérésének és növelésének módszereit.

31. lecke: A marketing szerepe a vállalkozás fejlődésében, válságának megoldásában
Bemutatjuk a szervezetek életciklusát és azt, hogy hogyan használhatók fel a marketingismeretek ahhoz, hogy egy vállalat eredményesen tudjon fejlődni, illetve amennyiben válságba kerül, miben tud a vállalat segítségére lenni egy marketingszakember.

32. lecke: Nemzetközi marketing
Elemezzük a nemzetközi piacra lépés okait, kockázatait, módozatait és a nemzetközi piacra lépés folyamatát. Ezen kívül foglalkozunk a nemzetközi piaci stratégiákkal, a nemzetközi marketing fogalmával, fokozataival, és az ennek megvalósítását befolyásoló nemzetközi szervezetekkel.

Marketing és reklám tanfolyam tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik sikeresen akarnak vállalkozni,
 • akik munkavállalóként hozzá kívánnak járulni a cég sikereihez.

Marketing és reklám tanfolyam végére:

 • megszerzett tudásával hatékonyan segítheti vállalata munkáját,
 • olyan ismeretekre tesz szert, amelyeket más területeken is sikerrel kamatoztathat.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.