Könyvelési alapismeretek tanfolyam

Könyvelési alapismeretek tanfolyam

Minden vállalkozás elengedhetetlen része a könyvelés. Ön most megtanulhatja a könyvelés alapelemeit a legújabb jogszabályok alapján. A tanfolyam elvégzése után Ön képes lesz eligazodni a gazdasági események könyvelésének bonyolult, ám logikus folyamatában.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Könyvelési alapismeretek tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Könyvelési alapismeretek tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A vállalkozások eszközei, az eszközök csoportosítása
Bemutatjuk a könyvelés legalapvetőbb fogalmait, mint a vállalkozás vagyona és eszközei.

2. lecke: A források csoportosítása
Bővítjük ismeretét az alapvető fogalmakkal kapcsolatosan, ismertetjük a könyvelés alapvető és fontos összefüggéseit, melyek elengedhetetlenek a könyvelésben.

3. lecke: Alapfogalmak tisztázása, költség, kiadás, bevétel, árbevétel, bizonylatok
További alapvető fogalmakat mutatunk be, mint a termelési és pénzügyi alapfogalmak. Bemutatjuk a költségek, bevételek és ráfordítások fogalmát,  ezenfelül a bizonylat fogalmát és fajtáit is ismertetjük.

4. lecke: Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség. Vállalkozási formák, számviteli rendszerek
A tananyagban további alapfogalmakat mutatunk be, átvesszük a könyvvitel és számvitel közötti különbséget, a beszámolási kötelezettséget és a könyvvezetési technikákat is. Ezenfelül bemutatjuk a pénztárkönyvet és annak vezetését.

5. lecke: Leltár és leltározási munkálatok
A lecke végére megismeri a leltár fogalmát, a leltározás menetét és módszerét is, majd a lecke második részében feladaton keresztül mélyítjük tudását az eddig tanultak kapcsán.

6. lecke: Az egyszerűsített mérleg
Bemutatjuk a mérleg kimutatást, mely a leltár alapján készül az eszközök és források tagolásával. Továbbá ezen leckében is gyakorlatok segítségével tudja az eddig tanultakat átismételni.

7. lecke: A könyvviteli számla fajtái, a naplók, a főkönyvi számla
Ebben a leckében megismerkedünk a könyvelési számlák fogalmával, fajtáival, könyvelési szabályaival, megint egy lépéssel tovább haladunk a tényleges könyvelés irányába. A lecke második részében már a gazdasági események mérlegre való hatását és az alapvető gazdasági eseményeket is megtanuljuk.

8. lecke: A tételszerkesztés szabályai
Megtanulja, hogyan kell a könyvelési tételeket megszerkeszteni, majd ténylegesen elkönyvelni. Alapvető gazdasági események tételszerkesztését és könyvelését gyakorolja naplóban.

9. lecke: Idősoros és számlasoros könyvelés. Átvezetés a naplóból a főkönyvbe
Gyakorolhatja a tényleges könyvelést naplóban, főkönyvi számlákon. Elkészítjük első összesítő kimutatásunkat, a könyvelésünk alapján összeállított főkönyvi kivonatot. A lecke második részében is ezeket a tevékenységeket, valamint a számlaelemzést gyakoroljuk.

10. lecke: Analitikus és szintetikus elszámolás. Folyószámlakönyvi kivonat
Ebben a leckében az analitikus (részletező) és szintetikus (összevont) könyveléssel ismerkedünk meg összefüggő feladaton keresztül. 

11. lecke: Pénzügyi mutatók
Ebben a leckében a pénzügyi mutatószámok kiszámításával ismerkedünk meg a mérlegből, eredménykimutatásból vettek figyelembevételével. Ezt követően ezeknek a mutatóknak az elemzését is elvégezzük, továbbá összehasonlítjuk az előző időszak mutatóival.

12. lecke: A könyvelési hibák javítása
Ebben a leckében megismerkedünk a hibajavítással, majd a lecke második részében az eddig megtanultak gyakorlása történik egy teljes munkagyakorlaton keresztül.

13. lecke: Anyagbeszerzés- és felhasználás
Ebben a leckében megismerkedünk az anyagok fajtáival, megtanuljuk az anyagokkal kapcsolatos gazdasági események könyvelését a beszerzéstől kezdve a felhasználásig. Megismerkedünk továbbá a havi átlagár kiszámításával, használatával és jelentőségével az anyagfelhasználás témakörében.

14. lecke: Jövedelemelszámolás
Ebben a leckében elsajátítjuk a bérek könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Megtanuljuk, hogy melyek a bér elemei, megismerjük a járulékokat. A témakörrel kapcsolatban az egyes időpontokhoz kapcsolódó könyvelési feladatokat is tanulmányozzuk.

15. lecke: Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások
Ebben a leckében a tárgyi eszközök témakörében bekövetkezett gazdasági események könyvelésével ismerkedünk meg. Átismételjük a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítását. Megtanuljuk az állományban bekövetkezett növekedések: a beruházás, felújítás fogalmát, könyvelését. Ezt követően az állományban bekövetkezett csökkenések: értékesítés, selejtezés, leltárhiány könyvelésének megismerése következik.

16. lecke: Az értékcsökkenés, és az értékcsökkenési leírások könyvelése
Elsajátítjuk az értékcsökkenés számítási módszereit, és a hozzá tartozó könyvelési tételeket. Megtanuljuk a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés, az értékcsökkenési leírás fogalmát is. Ezt követően példákon keresztül gyakoroljuk a számításokat és a könyvelést is.

17. lecke: A termelési folyamat elszámolása
A termelési vagy szolgáltatási folyamat során felmerülő alapfogalmak megismerése után a könyvelési tételeket komplett feladatokon keresztül ismerjük meg, valamint új gazdasági eseményeket is gyakorolunk.

18. lecke: Az értékesítési folyamat és az általános forgalmi adó elszámolása
Ebben a leckében megismerkedünk a számlával. Elsajátíthatja, hogy mely adatokat kell ennek a könyvelési dokumentumnak tartalmaznia. Ezt követően az értékesítés témakörének elsajátítása következik gyakorlópéldán keresztül. 

19. lecke: Az eredmény megállapítása
Tanulmányaink során az egész termelési folyamatot végigkísértük, megtanultuk az egyes eseményekhez tartozó könyvelési tételeket. Ebben a leckében a gazdasági év végén történő könyvelési feladatait fogjuk elsajátítani, amit szakkifejezéssel zárásnak nevezünk. Végül megállapítjuk, hogy a vállalkozásunk eredményes volt-e.

20. lecke: Év végi munkálatok, zárás
Ebben a leckében tovább folytatjuk a zárási munkálatokat. Lezárjuk az eszköz- és forrásszámlákat, majd elkészítjük a főkönyvi kivonatot, mely segít abban, hogy az esetleges könyvelés közben történt számszaki hibákat feltárja. Ezt követően összeállítjuk a mérleget.

21. lecke: Összefoglaló munkagyakorlatok
Ebben a leckében sok-sok próbafeladat segítségével tudja a megtanult gazdasági eseményeket begyakorolni. 

22. lecke: Az egyszeres könyvelés megismerése
Ebben a leckében részletesen bemutatjuk a naplófőkönyv felépítését, könyvelési szabályait, összefüggéseit.

23. lecke: A számítógép felépítése
Ez a lecke a számítástechnika alapvető fogalmaival ismerteti meg, melyek szükségesek a számítógépes könyvelés alkalmazásához. Ismertetjük a számítástechnika rövid történetét is.

24. lecke: Könyvelési feladatok számítógépen
Összehasonlítjuk a kézi és a gépi könyvelést egy mintafeladat segítségével, valamint további alapfogalmakat is megtanulhatunk, melyek a gépi könyvelés ismeretéhez feltétlenül szükségesek.

Könyvelési alapismeretek tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik szeretnének egy új szakmát elsajátítani,
  • akik egyéni vállalkozóként szeretnék saját maguk könyvelését végezni,
  • akik át akarják látni egy vállalkozás gazdasági működését.

Könyvelési alapismeretek tanfolyam végére:

  • egy vállalkozás bonyolult könyvelését is meg tudja oldani,
  • a gazdasági életről pontos információt kap, hogy jó döntéseket hozhasson,
  • el tud igazodni a piacgazdaság világában.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.