Könyvelés középfokon tanfolyam

Könyvelés középfokon tanfolyam

Tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik alapfokú könyvelési ismereteiket bővíteni szeretnék. Megismerkedhetnek sok más mellett a pénztárkönyv, a naplófőkönyv és a kettős könyvelés témaköreivel.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Könyvelés középfokon tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Könyvelés középfokon tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A számlakeret fogalma, használata. Beruházások, tárgyi eszközökben bekövetkezett növekedések
Kitérünk az egységes számlakeret bemutatására. Ismertetjük, hogyan kell megfelelően használni a számlatükröt. Tanulhat a beruházásról, a tárgyi eszközök könyveléséről. Próbafeladat segítségével gyakorolhatja az elsajátított ismereteket.

2. lecke: Pénztárkönyv
Ebben a leckében a könyvviteli nyilvántartás egyik formájával, a pénztárkönyvvel foglalkozunk. Bemutatjuk a pénztárkönyv helyes kitöltését. Ismertetjük a bevételek és kiadások pénztárkönyvbe történő bevezetését.

3. lecke: Naplófőkönyv
Áttekintést adunk arról, hogyan kell könyvelni a naplófőkönyvben. Ezen kívül egy összefüggő munkagyakorlat segítségével gyakorolhatja az eddig tanultakat, a megoldást pedig leellenőrizheti.

4. lecke: Tárgyi eszközökben bekövetkezett csökkenések
Segítünk elsajátítani a tárgyi eszközök értékcsökkenésének legfontosabb tudnivalóit. Számolási példákon keresztül gyakorolhatja az amortizáció meghatározását és a könyvelésének lépéseit.

5. lecke: Készletek beszerzésével kapcsolatos elszámolások, az anyagfelhasználás különféle módozatai
Kitérünk a bizonylatok több szempont szerinti csoportosításának bemutatására. Tanulhat a készletekről, azok csoportosításáról és a számlatükörben történő elhelyezkedéséről. Elsajátíthatja az anyagkönyveléssel kapcsolatos munkálatokat.

6. lecke: Szállítási és rakodási költségek könyvelése
Megtanulhatja, hogyan kell az anyagfelhasználást kiszámítani csúsztatott átlagáras és FIFO módszerrel. Bemutatjuk az anyagfelhasználáson kívül történő egyéb készletváltozásokat. Próbafeladatok segítségével gyakorolhatja az eddig tanultakat.

7. lecke: Kereskedelmi áruk könyvelése, kiskereskedelem-nagykereskedelem
Tanulhat a nagykereskedelmi áru beszerzéséről, nyilvántartásáról, könyveléséről beszerzési áron. Kitérünk a kiskereskedelmi árukészlet beszerzésének elszámolására és könyvelésére is. Példákon keresztül gyakorolhatja a kereskedelmi áruk könyvelését.

8. lecke: Göngyöleg elszámolás. Leltárkülönbözetek, többletek, hiányok
Elsajátíthatja a göngyölegbeszerzés könyvelésének lépéseit. Tanulhat a közvetített szolgáltatások elszámolásáról, a göngyölegek selejtezéséről is. Összefoglaló munkagyakorlat segítéségével gyakorolhatja a tanultakat.

9. lecke: Munkabér elszámolás
Meghatározzuk a munkabér elemeit, a munkavállalók két nagy csoportját és a munkabérek analitikus elszámolásának feladatköreit. Bemutatjuk a munkabérrel kapcsolatos hó végi feladatokat, és megismertetjük a Jövedelemelszámolási számlával, az elszámolás könyvelésével.

10. lecke: Százalékos és nem százalékos levonások a munkabérekből
Tanulhat a társadalombiztosítási juttatások elszámolásáról, a fel nem vett járandóság elszámolásáról. Kitérünk az elszámolásra kiadott összegek könyvelésére, a kártérítéssel kapcsolatos elszámolásokra. Feladaton keresztül gyakorolhatja a munkabérek könyvelését.

11. lecke: Elszámolások az állami költségvetéssel
Meghatározzuk a költségvetés és az adó fogalmát, az adó fajtáit. Kitérünk a gazdálkodó szervezetek kapcsolatára az állami költségvetéssel. Tanulhat az aktív és a passzív elszámolásokról.

12. lecke: Az eddig tanultak ismétlése, gyakorlás
Ebben a leckében az eddig tanultakat ismételjük át és gyakoroltatjuk. Ismétlő feladatok és emlékezet-frissítő magyarázatok segítségével memorizálhatja a könyvelési tételeket, a könyvelés lépéseit. Néhány számítással kapcsolatos munkafolyamatot is átismétlünk.

13. lecke: Értékpapírok
Tanulhat a részvény és a váltó fogalmáról, részeiről. Ismertetjük a saját váltó kibocsátásának és kiegyenlítésének lépéseit. Szólunk az idegen váltó elfogadásáról és kiegyenlítéséről is. Bemutatjuk a váltók diszkontálását.

14. lecke: Kötvények, év végi teendők, aktív és passzív időbeli elhatárolások
Áttekintést adunk a kötvénykibocsátás teendőiről, a befektetett célú kötvények beszerzéséről, a megvásárolt kötvények törlesztéséről. Kitérünk az aktív és a passzív időbeli elhatárolások könyvelésére is.

15. lecke: Termelési költségek könyvelése
Taglaljuk a termelési folyamat könyvelését. Meghatározzuk a költségek fogalmát, különféle módon történő csoportosítását. Bemutatjuk a költségek könyvelési lépéseit. Próbafeladaton keresztül gyakorolhatja a leckében tanultakat.

16. lecke: Raktárra vétel, készletezés, többlet, hiány, leltári különbözetek
Áttekintést adunk a saját termelésű készletek témaköréből. Tanulhat az elkészült termékek raktárra vételéről. Ismereteket szerezhet a gazdasági társaságba apportként bevitt készletek könyvelésével kapcsolatban is.

17. lecke: Késztermék értékesítés, ipari szolgáltatások bevétele
Bemutatjuk az értékesítés könyvelési tételeit. Kitérünk az értékesítés, majd kifogás miatti visszáruzás lépéseire. Tanulhat a kiszámlázott ipari szolgáltatások elszámolásáról is. Próbafeladat segítségével gyakorolhatja a lecke ismeretanyagát.

18. lecke: Pénzügyi műveletek bevételei
Elsajátíthatja a Pénzeszközök számlacsoporthoz tartozó számlák könyvelését. Kitérünk a Pénztárszámla, a Valutapénztár, a Csekkek, az Elszámolási betétszámla, az Elkülönített betétszámla, a Devizabetét-számla és az Átvezetési számlák tartalmára.

19. lecke: Eredményelszámolás "A" módszer
Tanulhat az eredménykimutatás elkészítéséről. Ismertetjük az összköltségeljárás módszerével készült eredménykimutatás tartalmát. Kitérünk az üzemi tevékenység eredményének kiszámítására és a költség-, eredmény- és hozamszámlák lezárására.

20. lecke: Eredményelszámolás "B" módszer
Ebben a leckében a forgalmiköltség-eljárással készített eredménykimutatást ismertetjük. Gyakorló feladatok segítségével elsajátíthatja az eredményelszámolás témakörének könyvelését.

21. lecke: Az aktívák bevezetése a Mérlegbe
Ismertetjük a befektetett eszközökkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Szólunk a mérleg fő részeiről és az aktíváinak összeállításáról. Példát láthat az éves beszámoló mérleg ’A’ változatára.

22. lecke: A passzívák bevezetése a Mérlegbe
Áttekintést adunk a forrásokról. Tanulhat a saját tőke részeiről. Bemutatjuk az éves mérleg forrás oldalának összeállítását. Összefoglaló feladat segítségével rendszerezzük a mérleg témakörével kapcsolatban tanultakat.

23. lecke: Áfa elszámolások, év végi és a következő év eleji teendők
A zárási munkálatok kapcsán ismertetjük a főkönyvi kivonat tartalmát és összeállításának lépéseit. Kitérünk a rendező tételek könyvelésére. Felvázoljuk a zárást követő évben a mérlegszámlák nyitásával kapcsolatos tudnivalókat is.

24. lecke: Összefoglalás
Az utolsó leckében rendszerezzük a tananyagsorozat során elsajátított tudásanyagot. Összefoglaló munkagyakorlat kidolgozásával átismételjük a könyvelés lépéseit.

Könyvelés középfokon tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik már rendelkeznek alapfokú könyvelési ismeretekkel,
  • akik bővíteni szeretnék már meglévő tudásukat e téren.

A Könyvelés középfokon tanfolyam végére:

  • tökéletesen meg tudja oldani a legbonyolultabb könyvelési feladatokat,
  • teljes és átfogó képet kap vállalkozása gazdasági működéséről.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.