Jóga tanfolyam

Jóga tanfolyam

A tanfolyam korunk egyik legelterjedtebb egészségmegőrző és rekreációs módszerébe vezeti be. A gyakorlatokkal illusztrált tananyagsorozatból lépésről lépésre alkalmazhatja ezt a több ezer éves, lelki és testi felfrissülést nyújtó rekreációs és egészségmegőrző módszert.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Jóga tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Jóga tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A jóga régen és ma. Mi van a jóga hatezer éve mögött?
Definiáljuk a jóga fogalmát és megismertetjük a jógázás legfontosabb alapfogalmaival. Tanulhat arról, hogy miben sajátos a jóga szemlélete. Bemutatjuk a legalapvetőbb gondolatokat és a jóga történelmét. Áttekintjük a jógaóra elemeit.

2. lecke: Az első gyakorlatok. Hogyan fogjunk hozzá a jóga gyakorlásához?
A lecke során megismerkedünk a jógázás előkészületeivel. Tanácsot adunk ahhoz, hogy milyen környezetet érdemes kialakítani a gyakorlás helyszínén. Részletesen ismertetjük a gyakorlás elemeit és menetét. Elkezdjük a relaxáció menetének elsajátítását.

3. lecke: Kultúra és jógatörténet
Betekintünk abba a kulturális és történeti fejlődésbe, amelyben a jóga létrejött. Szó lesz a jóga eredetének mítoszáról. Tanulhat a szanszkrit nyelv kialakulásáról. Foglalkozunk azzal is, hogy kik és mikor alakították ki a jóga módszereit.

4. lecke: Anatómiai és fiziológiai alapok I. Gyakorlatok II.
Elkezdjük a test alapvető területeinek megismerését, és felvázoljuk a szervezet összehangolt működésének  folyamatát. Továbbfejlesztjük a testi és mentális képességeket. A lecke végén újabb gyakorlatokkal, azok hatásaival és a jellemző hibákkal ismertetjük meg.

5. lecke: A jóga szellemisége
Átfogó képet adunk a jógát jellemző gondolkodásbeli sajátosságokról. Kitérünk a nem ártás szabálya és a középút keresés témakörének bemutatására. Elsajátíthatja a belső békéről alkotott jógikus gondolatokat.

6. lecke: Gyakorlatok III.
Részletesen ismertetünk két új bemelegítő gyakorlatot, a malomkörzést és az evezőgyakorlatot, valamint tanulhat ezek hatásairól is. Életmódtanácsokat adunk a légzéssel kapcsolatban. Elsajátíthat három új ászanát.

7. lecke: Anatómiai és fiziológiai alapok II. Előtérben a mozgásszervek és mozgások hatásai. Mi a háttere a jóga hatásainak?
Áttekintjük azokat az anatómiai és fiziológiai ismereteket, amelyekre szükség van a gyakorlatok helyes elvégzéséhez. Tanulhat a mozgásrendszer aktív és passzív részeiről, az izmok mozgásterjedelmének szerepéről és a légzés fontos elemeiről.

8. lecke: Gyakorlatok IV.
Ismertetjük a nyújtó és lazító gyakorlatokat. Tanulhat a csípő és a combfeszítők helyes nyújtásáról. Egy újabb jógalégzést, a váltott orrlyukas légzést sajátíthatja el. Foglalkozunk a helyes testtartással is.

9. lecke: A hét jógikus életelv
Definiáljuk az energia fogalmát és ismertetjük azt, hogyan használja az emberi szervezet az energiáit. Tanulhat az energiák helyes használatáról. Kitérünk az aktivitás és a nyugalom szabályozásának kérdésére. Bemutatjuk a hét jógikus életelv szemléletét a légzéstől a pihenésig.

10. lecke: Gyakorlatok V.
Felvázoljuk a nyak karbantartásának egyszerű módját, és ennek fontosságát. Különböző nyakgyakorlatokat sajátíthat el. Tanulhat a váltott orrlyukas légzésről. A lecke végén újabb ászanákat is bemutatunk.

11. lecke: Filozófiai alapok I. A hatosi rendszer (a hat darsana)
Áttekintjük a hat darsanát, bemutatjuk ezek tanításait. Részletesen foglalkozunk a szánkja és a jóga tanaival. Tanulhat a szánkja két szubsztanciájáról, a purusáról és a prakritiről. Rendszerezzük a jóga nyolc lépcsőjét. 

12. lecke: Gyakorlatok VI.
Elsajátíthatja a helyes testtartást utazás és állás közben. Áttekintünk néhány csuklógyakorlatot és a vállak karbantartásának néhány elemét. Olyan székes gyakorlatokat mutatunk be, melyek segítenek kompenzálni az üléssel járó munka negatív hatásait.

13. lecke: Filozófiai alapok II. A tudás megszerzésének lépcsői
A lecke végére megismeri a jóga nyolc lépcsőjét. Bemutatjuk a jama erkölcsi elveit és a jamák hierarchiáját. Foglalkozunk a nijama, azaz az erény öt elvével, így a tisztaság, megelégedettség, aszkézis, önképzés, odaadás és önátlépés jelentésével.

14. lecke: Gyakorlatok VII.
Bemutatjuk, hogy a jóga első két lépcsőjében az eddig megtanult elvek hogyan alkalmazhatók a gyakorlatban. Megismertetjük három új ászanával és egy egyensúlyjavító gyakorlattal. Kitérünk az egyensúlygyakorlatok fiziológiájára is.

15. lecke: Filozófia III. A testtartás és a légzés, valamint a szellemi lépcsők
Betekintést nyújtunk a nyolc anga részletes jellemzőibe. Felsoroljuk az öt érzéket és foglalkozunk azzal, hogy mit jelent a hatodik érzék. Definiáljuk a meditáció fogalmát és annak jellemzőit. Szó lesz a meditáció néhány formájáról is.

16. lecke: Gyakorlatok VIII.
Megismertetjük a jóga professzionális relaxációs technikájával, a jóga nidrával. Tanulmányozzuk a jóga nidrá részeit, fokozatait és a gyakorlás módjait, lehetőségeit.  Elsajátíthatja az első klasszikus jóga egyensúlygyakorlat technikáját is.

17. lecke: Jógairányzatok és - rendszerek. A legfontosabb mesterekről és tanításaikról.
Definiáljuk a jógairányzat és a jógarendszer fogalmát. Ismertetjük az ideális jógaiskola kritériumait és azt, mitől válhat hiteltelenné egy szellemi iskola. Részletesen bemutatjuk a különböző jógairányzatokat és a hatha-jóga több rendszerre történő bontását.

18. lecke: Gyakorlatok IX.
Új bemelegítő gyakorlatsorokat mutatunk be. Áttekintjük a Napüdvözlet gyakorlatait és azok hatásait. A klasszikus jóga gyakorlatsor felvázolásán túl annak egyik végrehajtási változatával, a Katho Pranammattal is megismerkedhet.

19. lecke: A jóga és a tudat. Érzékelés – észlelés – valóság
Bemutatjuk, hogyan vélekedik a jóga kultúrköre a valóságról és az abban tapasztalható dolgokról. Kitérünk az érzékszervek működésének és elhelyezkedésének bemutatására, a hatodik érzék és az érzékelési küszöb kérdésére is.

20. lecke: Gyakorlatok X.
Ebben a leckében egy újabb Napüdvözlet változatot ismertetünk. Ezt követően a gyakorlás felépítésével foglalkozunk. Segítségünkkel elsajátíthat egy újabb egyensúlygyakorlatot és több fordított testhelyzetet előkészítő gyakorlatot.

21. lecke: Relaxációs módszerek, a koncentráció és a meditáció
Áttekintjük a lazítás fiziológiáját, a testi relaxáció témakörét. Foglalkozunk a meditációs tudatállapotokkal. Különböző relaxációs módszereket sajátíthat el. Az agykontroll, az immaginációs technikák, valamint az autogén tréning kérdésköréről is szót ejtünk.

22. lecke: Gyakorlatok XI.
Egy új előkészítő gyakorlatot sajátíthat el. Ezt követően a pránajáma gyakorlat újabb fajtáját mutatjuk be. Tanulhat még az ún. hátulsó nyújtás egy lábon állva, a trikon ászana, a tevepóz, a hídtartás és a térd-homlok tartás technikájáról, valamint a jellemző hibákról. 

23. lecke: Mudrák és mantrák – a szimbólumok ereje
Ebben a leckében olyan kéztartásokat mutatunk be, amelyek a mindennapi életben is segíteni fogják. Tanulhat a mantrákról és arról, miben rejlik az ősi mantrák lényege. A lecke végén ismételten a Napüdvözlet mantráival foglalkozunk.

24. lecke: Gyakorlatok XII.
Bevezetjük az alkalmazott jóga fogalmába és újabb gyakorlatokkal bővítheti tudását. Részletesen bemutatjuk a felemelt csípőjű kobra, a hattyútartás, a tehénarctartás, a lenyomott szögtartás és az ún. nyugalom szobra tartás technikáit.

25. lecke: A külső és belső tisztaság. Kryák és bandhák.
Definiáljuk a bandha fogalmát és felsoroljuk a három fő bandhát. Tanulhat arról, hogy mikor és miért van szükség a bandhákra. Felvázoljuk a tisztaság fontosságát. Tanulhat a kryákról és többféle tisztítógyakorlatot is elsajátíthat.

26. lecke: Gyakorlat XIII.
A leckében megismerkedhet az utolsó új ászanákkal a hatha-jógából, így elsajátíthatja többek között a sastartás, a sarokülésen fekvés, a fél haltartás, és az egész test ászana technikáit. Foglalkozunk a meditációval és a meditációs tartásokkal is.

27. lecke: A jóga és az életenergia. A hét csakra és az energiavezetékek
Bemutatjuk az életenergia fogalmát és a jógikus elképzelést. Rendszerezzük a prána öt változatát. Ismertetjük a hét főcsakrát, az azokhoz kapcsolódó tudnivalókat. Szót ejtünk a legfontosabb energiavezetékekről és a csakrameditációról is.

28. lecke: Alkalmazott jógatudományok I. A kismamaság
Átvesszük a jóga alkalmazhatóságát a várandóság idején a magzat méhen belüli fejlődésének segítésére. Foglalkozunk a kismamajóga különböző területeivel és a jóga hatékonyságával a szülés utáni regenerációban.

29. lecke: A jóga ősi irodalmának áttekintése. A legendás Patanjali és a jóga
Röviden bemutatjuk azokat  a jelentősebb szent jógaszövegeket, amelyek a jóga történetében meghatározóak voltak. Kitérünk olyan bölcsességekre, amelyek segíthetnek a továbblépésben. A bölcsességekhez magyarázatokat is fűzünk.

30. lecke: Alkalmazott jógatudományok II. Gyakorlatsorok betegségekre
Megismertetjük az eddigi gyakorlatok egy sajátos felhasználásával, amely során a leggyakrabban előforduló betegségek megelőzhetőek. Emellett a gyakorlatsorokra jellemző legfontosabb elvekről és a gyakorlatsorok hatásairól is tanulhat.

31. lecke: A jóga és a modern tudományok
A lecke során bemutatjuk azokat a legfontosabb területeket, amelyek a jógához kapcsolódnak, továbbá segítséget adunk annak megértésében, hogy miért nevezik a jógát sokan interdiszciplináris területnek.

32. lecke: Gyakorlatok és gondolatok a XXI. századra
Ebben a leckében még egyszer áttekintjük a tanultakat, ellátjuk azokkal a jó tanácsokkal, amelyekkel az önálló gyakorlás során is megállja helyét és áttekintünk olyan gyakorlatokat, amelyek a XXI. század európai embere számára hasznosak.

Jóga tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik nyugodtabban és kiegyensúlyozottabban szeretnének élni,
  • akik szeretnének javítani a közérzetükön,
  • akik mentális és fizikai állóképességüket szeretnék javítani.

Jóga tanfolyam végére:

  • testileg és lelkileg is felfrissül,
  • fejlődik a koncentrációs képessége,
  • javul az életminősége.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.