Japán nyelvtanfolyam kezdőknek

Japán nyelvtanfolyam kezdőknek

Ha érdeklődik a Felkelő Nap országa és a japán nyelv iránt, nyelvtanfolyamunk kiváló alkalmat nyújt Önnek arra, hogy ne csak a nyelvet, hanem ezt a varázslatos országot is megismerje. Oktatási anyagunk választásával egy világszerte használt, latin betűs átírás segítségével teheti meg az első lépéseket, míg el nem sajátítja a szóképeket, hanganyagaink használatával pedig szert tehet a helyes kiejtésre.

10 350 Ft helyett

csak 
9 315 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Japán nyelvtanfolyam kezdőknek

A Japán nyelv kezdőknek című nyelvtanfolyam anyagából kezdő szintű nyelvvizsgát tehet, mert a Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társasága szakmai véleménye szerint az a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga 5-ös fokozatának megfelel.

A Japán Alapítvány nyelvvizsgája az egész világon elterjedt, értékeli és tanúsítja a nem anyanyelvi beszélők jártasságát a japán nyelvben. A Nemzetközi Japán Nyelvvizsgát (Japanese Language Proficiency Test) Magyarországon évente egyszer, hagyományosan december első vasárnapján rendezik.

A vizsga kizárólag írásbeli (választásos) részekből áll, melynek 5 szintje van. Az 5. szint az alapszint, melyet első lépésként ajánlunk Önnek. Az új 5. szint nehézségi foka nagyjából megegyezik a régi vizsga 4. szintjével. A vizsga részei:

 • Nyelvismeret (írás-szókincs): 25 perc
 • Nyelvismeret (nyelvtan-olvasás): 50 perc
 • Magnóhallgatás: 30 perc

A tesztek értékelése Japánban történik, a nyelvvizsga bizonyítvány is Japánból érkezik, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem postáz a vizsgázó részére. Ez a nyelvvizsga bizonyítvány a világ bármely táján használható japán nyelvtudást igazol.

A jelentkezési időszak általában szeptember első hetétől október elejéig tart. Jelentkezni a vizsga helyszínén lehet:
Károli Gáspár Református Egyetem
Japanológia Tanszék (titkárság)
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 06-1-318-5915, 06-1-483-2865
Fax: 06-1-483-2866

A jelentkezés közvetlenül az egyetemre történik, melynek során ki kell tölteni a jelentkezési lapot (+ 2 db igazolványkép szükséges). A tájékoztató füzet és a jelentkezési lap ára 2010-ben 500 Ft. A kitöltött jelentkezési lapot – a regisztráció miatt – személyesen kell leadni az egyetemen. Ekkor kell befizetni a vizsga díját is.

A vizsgán való részvétel feltétele:

 • a vizsgára bárki beadhatja a jelentkezését, aki úgy érzi, hogy a fenti követelményeknek megfelel, de a sikeres vizsgához véleményünk szerint feltétlenül szükséges az ELO Japán nyelv kezdőknek c. nyelvtanfolyami anyagának elsajátítása, a házi feladatok rendszeres elkészítése és javításra beküldése.

A vizsga egyéb részleteiről tájékozódni lehet a Japán Alapítvány honlapján:
http://www.jlpt.jp/about/index.html (japán)

További információkat lehet kérni a szervezőtől, Máté Zoltántól:
e-mail: matez@freemail.hu

 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Japán nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1-2. lecke: Udvariassági kifejezések, bemutatkozás
Tanulhat a két fajta japán szótagírásról, a hiragana-ról és a katakana-ról. Áttekintjük az állító és tagadó névszói mondatokkal kapcsolatos tudnivalókat.

3-4. lecke: Bevásárlás, napszakok.
Ismertetjük az időmeghatározás, a mutató névmások, és a jelen-jövő és múlt idejű udvariassági állító ige helyes használatát. A bevásárlás szókifejezéseit is elsajátíthatja.

5-6. lecke: Mindennapos tevékenységeink.
Kitérünk a jelen-jövő és múlt idejű, udvariassági tagadó ige, a tagadó kérdések, és a javaslat kifejezésére. Tanulhat a japán konyhaművészetről és a japán elemi iskola rendszeréről.

7-8. lecke: Mindennapi használati tárgyak, kedvenc időtöltés.
Megismertetjük a jelzői mondatokkal, az "i-melléknevek" és a "na-melléknevek” használatával. Az országismeret keretében foglalkozunk a japán nők helyzetével.

9-10. lecke: A postán, az üzletben, évszakok.
Foglalkozunk a számlálószókkal, a melléknév közép- és felsőfokával. Az üzleti élet kifejezéseit sajátíthatja el. Japán vallásait is sorra vesszük.

11-12. lecke: Nyaralás, taxi, könyvtár.
Ismertetjük a szándék, a célhatározó kifejezését, és a megengedés, tiltás kifejezését. Megtanulhatja a teaszertartás lépéseit. Bővítheti nyaralással, utazással kapcsolatos szókincsét.

13-14.lecke: Műszaki cikkek használati utasítása, az orvosnál.
A lecke nyelvtani részében az egymás utáni cselekvések, a kérés és kötelesség kifejezését ismertetjük. Tanulhat a japán harcművészetekről, a budó kialakulásáról.

15-16. lecke: Szabadidő eltöltése, utazás, nevezetességek Japánban.
A szabadidő, utazás témakörével foglalkozunk. Áttekintjük az ige és a melléknév jelen-jövő és múlt idejű egyszerű alakját. Tanulhat az Iszei Sintó Nagyszentélyről is.

17-18. lecke: Véleménynyilvánítás, mindennapi élet Japánban.
Foglalkozunk az "úgy gondolom, hogy", "azt mondta, hogy" kifejezésekkel. Japán népmeséket olvashat. A mindennapi élet kifejezéseit gyűjtöttük össze.

19-20. lecke: Tájékozódás, életrajz, költözés, születésnapi buli.
Foglalkozunk az időhatározó mondatokkal és a feltétel kifejezésével. Tanulhat a modern japán irodalom egyik írójáról. A költözés, tájékozódás kifejezéseit sajátíthatja el.

21-22. lecke: Képességek, felvételi beszélgetés, japán ünnepek és szokások.
A lecke elsősorban a japán ünnepekről, szokásokról szól. Tanulhat a haiku-ról. A nyelvtani részben az okhatározói mondatokkal, az egyidejűséggel foglalkozunk.

23-24. lecke: Felkészülés az utazásra, szállásfoglalás.
Áttekintjük az állapot kifejezését, és az igei szemléleteket. Bemutatjuk a japán újévi ünnepeket és elfoglaltságokat. Ezen kívül az utazás, szállásfoglalás témakörét ismertetjük.

25-26. lecke: Időjárás jelentés, japán oktatási rendszer.
Taglaljuk a feltétel, szándék, tanács, megengedés kifejezését. Az időjárás, oktatás témakörével foglalkozunk. Tanulhat a japán festészetről.

27-28. lecke: Síelés, teaceremónia.
Tovább ismertetjük a feltétel kifejezésének lehetőségeit. Folytatjuk a japán festészet témakörét. Sporttal, teázással kapcsolatos kifejezéseket tanulhat.

29-30. lecke: Autóbaleset, az iskolában.
Rendszerezzük a határozói mellékmondatok és a passzív szerkezetek szabályait. Szókincsét baleset, oktatás témakörökben bővítheti. Ismertetjük a japán építészet sajátosságait.

31-32. lecke: Étteremben, a japán konyha.
A nyelvtani részben az ok-okozat és a tapasztalatszerzés kifejezését tekintjük át. Felvázoljuk az ikebana lényegét. Tanulhat a japán konyháról.

33-34. lecke: Udvarias kérések, Japán történelme.
Bemutatjuk az udvariassági formulákat, tiszteletiségi és szerénységi kifejezéseket, célhatározói mellékmondatokat. Tanulhat a bonszai-ról.

35-36. lecke: A fodrásznál, japán szokások.
A túl könnyű, túl nehéz határozószók, és a bár, noha kifejezések használatát sajátíthatja el. Képet adunk a japán irodalomról. A japán szokások témakörével is foglalkozunk.

37-38. lecke: Újság, médiumok.
A nyelvtani részben a szándék, meggyőződés, helyeslés, megerősítés kifejezéséről tanulhat. Folytatjuk a japán irodalom bemutatását. A média témakörének kifejezéseit is elsajátíthatja.

39-40. lecke: Levél tanáromhoz, telefonbeszélgetés a tanárommal.
A lecke témaköréhez kapcsolódva tanulhat a tiszteletiségi és szerénységi nyelvhasználatról és az udvarias kérés kifejezéséről. Rendszerezzük a japán irodalomról tanultakat.

Japán nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnék elsajátítani egy egzotikus ország nyelvét,
 • akiket érdekel a Felkelő Nap országa,
 • akik betekintést akarnak nyerni a távol-keleti ország lakóinak életmódjába, ünnepeibe és hagyományaiba.

A japán nyelvtanfolyam végére:

 • kezdő szintű japán nyelvtudásra tehet szert (a tananyagsorozat a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga N4-es szintjének felel meg - a nyelvvizsgára egyénileg kell jelentkeznie az illetékes vizsgaközpontban),
 • nem fogja elveszettnek érezni magát, ha Japánba utazik,
 • világképe bővül, gondolkodásmódja szélesedik egy Európán kívüli nyelv és kultúra megismerésével.

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
9 315 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.