Ingatlanközvetítés tanfolyam

Ingatlanközvetítés tanfolyam

Az ingatlanközvetítői tevékenység magában foglalja az ingatlanok adásvételének és cseréjének közvetítésével, ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, okiratok beszerzésével kapcsolatos ismereteket. Tanfolyamunk során Ön olyan tudás birtokába jut, amelynek segítségével az ingatlanok értékesítésekor információval láthatja el vevőit az őket érdeklő ingatlanok műszaki paramétereiről.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Ingatlanközvetítés tanfolyam

A tanfolyam leckéit távoktatás formájában, egyedileg meghatározott ütemben sajátíthatja el, és az összes házi feladat visszaküldése, valamint a záróteszt sikeres teljesítése esetén a tanfolyam végén igazolást állítunk ki. Azonban lehetősége van partnerintézményünknél államilag elismert OKJ-s bizonyítványt is szerezni. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor az alábbiakat kell tennie:
1. lépésben az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának segítségével egyénileg, de az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított szaktanári segítséggel távoktatás formájában sajátítja el az ismeretanyagot,
2. lépésben jelentkezik és személyesen részt vesz a szakmai partnerintézményünk által szervezett kedvezményes OKJ-s képzésen és gyakorlaton, ami a sikeres szakmai vizsga biztosítéka. Az OKJ-s képzést és a vizsgát is partnerintézményünk szervezi.

Miért?
Mert a képzés során olyan tudás birtokába jut, ami ingatlanközvetítőként alkalmassá teszi arra, hogy ügyfeleit széleskörű, az ingatlanok műszaki paramétereire kiterjedő információkkal lássa el az ingatlanértékesítés során.

Mit?
Államilag elismert, középfokú ingatlanközvetítő (OKJ 52 341 02) szakképesítést szerezhet, amennyiben jelentkezik a partnerintézményünk által szervezett OKJ-s képzésre és vizsgára is. Együttműködés alapján a partnerintézmény az Európai Levelező Oktatási Kft. képzésén résztvevők számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít, amennyiben a képzésben résztvevő teljesítette a képzésen való részvétel feltételeit.
Az ELO cégcsoportot az OKJ-s képzés - ideértve a vizsgatétel lehetőségét is - igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

Hol?
Szakmai partnerintézményünknél, a Kereskedők, Vállalkozók Békés Megyei Szervezeténél (budapesti helyszínen, illetve a szükséges létszám megléte esetén kecskeméti, békéscsabai, szegedi, debreceni, szentesi helyszíneken) történik a szakmai vizsgára való felkészítés. A partnerintézmény által szervezett gyakorlati képzés személyes jelenlétet igényel.

Mennyi ideig?
Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzés idejét a képzésben résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tanfolyamhoz tartozó tananyagcsomagokat. Normál ütemezés esetén ez  16 hónap (részletekért lásd Oktatási program, vagy a hatályos ÁSZF). A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés időtartamának meghatározása folyamatban van.

Mennyiért?
Az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának díja: 16 hónap*8 955 Ft/hónap = 143 280 Ft AKCIÓS ÁRON! Az ár nem tartalmazza az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott oktatási szolgáltatás ellenértékét, ami 1000 Ft/tananyagcsomag.
A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés: az új díjszabás kialakítása folyamatban van.

Hogyan?
A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésen az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának elsajátítása, az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított elméleti képzés elvégzése, és a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése után vehet részt.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésen való részvétel feltételei:

 • az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának elsajátítása és kifizetése,
 • az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított valamennyi házi feladat megoldása és visszaküldése,
 • a záróteszt sikeres (legalább 51%-os) teljesítése, a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése,
 • az OKJ-s képzési díj első részletének befizetése a képzés kezdetéig,
 • a felnőttképzési szerződés aláírása.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s vizsgán való részvétel feltételei:

 • érettségi bizonyítvány,
 • az OKJ-s képzésen való személyes részvétel, annak sikeres elvégzése,
 • a modulzáró vizsga sikeres (60% feletti) teljesítése,
 • egy valóságban létező lakóingatlanra vonatkozó, összehasonlító piaci értékelési módszerrel készített  ingatlan értékelési szakvélemény készítése,
 • a teljes képzési- és vizsgadíj befizetése.

FONTOS!
Az ELO cégcsoporttól független jogszabály-módosítások miatt a tanfolyam tananyagát és árát tekintve a változtatás jogát fenntartjuk. Szakmai partnerünk a változtatás jogát fenntartja a képzési- és vizsgadíj, az OKJ-s képzés feltételeinek, valamint indításának tekintetében. A képzést csak és kizárólag a megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén tudják elindítani. Az OKJ-s képzés kezdésének időpontjáról, a részvételi díj befizetéséről, a vizsga időpontjáról, és minden egyéb vizsgával, pótvizsgával, valamint OKJ-s képzéssel kapcsolatos kérdésről a partnerintézménytől kap levélben értesítést.
Jelentkezését legkésőbb az utolsó tananyagcsomag kézhezvételétől számított 1 éven belül kell elküldenie! Amennyiben eddig az időpontig nem küldi el az OKJ-s képzésre vonatkozó jelentkezését, a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége.
Az OKJ-s képzésre az OKJ-s jelentkezési kupon kitöltésével, és az ELO cégcsoport címére (ELO Könyvkiadó Kft., Budapest, 0909) történő elküldésével jelentkezhet.

Az OKJ-s képzésre és vizsgára az ügyféloldalon keresztül is tud jelentkezni.

ÉS MÉG...?
Kérdése van? Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzéssel kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 06- 1/206-1775-ös telefonszámon, vagy írjon az elo@elo.hu e-mail címre, a partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzéssel és vizsgával kapcsolatban írjon a nagy.eniko@elo.hu e-mail címre.

A szakképesítéshez tartozó modul, modulzáró vizsga típusa:
11244-12 Ingatlanközvetítő feladatai (írásbeli)

A komplex szakmai vizsga előfeltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése.

A komplex szakmai vizsga típusai:
- gyakorlati (60% feletti eredmény szükséges)
- szóbeli (60% feletti eredmény szükséges)
- írásbeli (60% feletti eredmény szükséges)
 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Ingatlanközvetítés tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Az ingatlan fogalma, fajtái
Megismertetjük az ingatlanok fogalmának jogi és közgazdasági megközelítésével. Részletesen bemutatjuk a különböző ingatlanfajtákat. Kitérünk az ingatlanpiac általános és sajátos jellemzőinek ismertetésére és a magyarországi ingatlanpiac sajátosságaira. Foglalkozunk az ingatlanérték többféle formájával is.

2. lecke: Az ingatlanközvetítői tevékenység tartalma
Megismerkedhet az ingatlanközvetítés folyamatával. Kitérünk az ingatlanközvetítők szerepével, a velük szemben támasztott követelményrendszerrel kapcsolatos tudnivalókra. Bemutatjuk az üzleti terv készítésének folyamatát, és az ingatlanértékelési tevékenység főbb okait. Ismertetjük az értékelés folyamatát.

3. lecke: Az ingatlanközvetítés hatályos szabályai
Bemutatjuk a közvetítői kereskedés fajtáit; az ügynök, a képviselő, a bizományos és az alkusz fogalmát. Tanulhat az ingatlanközvetítői tevékenységgel kapcsolatos szabályokról. Ezen belül ismertetjük az ingatlanközvetítői jogosultság személyi feltételeit, a létrehozandó szerződéseket, a megbízás tartalmát és a közvetítő kötelezettségeit.

4. lecke: A tulajdon tárgya, tartalma
Áttekintjük az egyes tulajdonformákat, a tulajdonos általános jogait és kötelezettségeit. Tárgyaljuk az ingatlanok tulajdonszerzési módjait és a tulajdonjog megszűnését. Bemutatjuk a polgári törvénykönyv legfontosabb, a témához kapcsolódó paragrafusait, amelyek ismerete nélkülözhetetlen az ingatlanközvetítői tevékenységhez.

5. lecke: Az épületek szerkezete
Megismerkedhet a legjellemzőbb építmények csoportjaival, az építészeti alapfogalmakkal. Foglalkozunk az építési folyamat dokumentumaival, valamint az épület-szerkezettan fogalmával. Tanulhat az épületszerkezetek feladatairól, az épületet érő hatásokról, az épületek védelmi funkcióiról.

6. lecke: Építési módok, alapozás
Bemutatjuk a különböző építési módok sajátos jellemzőit. Meghatározzuk az alapozás feladatát, csoportosítjuk a talajokat alapozási szempontból. Részletesen elmagyarázzuk az egyes alapozási módokat; a síkalapozással és a mélyalapozással kapcsolatos tudnivalókat. Kitérünk a helyes alapozási módok ismertetésére is.

7. lecke: A födémek típusai
Definiáljuk a födém fogalmát, bemutatjuk fő alkotórészeit, rendeltetését. Ábrákkal szemléltetve bemutatjuk a födémek különböző fajtáit. Felvázoljuk a födémszerkezeti követelményeket. Meghatározzuk a tervezésnél figyelembe veendő szempontokat, és felsoroljuk a födémek értékelési szempontjait.

8. lecke: Tetőfedések és a lapostetők
Értelmezzük a tetőfedés feladatát, és jellemezzük az egyes tetőfedéseket. Ismertetjük a tetőfedésekkel szembeni általános követelményeket. Áttekintjük a lapos tetőkkel kapcsolatos tudnivalókat. Meghatározzuk a lapos tetők rétegeit, és kitérünk a vízelvezetés fontosságának bemutatására.

9. lecke: A fedélszerkezet típusai
Ismertetjük a fedélszerkezetek feladatát, hatásait, a szerkezettel szemben támasztott követelményeket, és a tetőt érő hatásokat. Bemutatjuk a mérnöki jellegű, a faanyagú és az acél tetőszerkezeteket. Áttekintjük a fedélszék fő részeit, felsoroljuk a fedélszék-helyettesítő megoldásokat.

10. lecke: A falak típusai, jellemzői
Csoportosítjuk a falakat rendeltetésük szerint. Áttekintjük a falakkal szemben támasztott követelményeket. Felsoroljuk a falazás szabályait, és kitérünk a statikai szempontú megközelítésére is. Rendszerezzük a külső falakat hővédelmi szempontból, és bemutatjuk a jellegzetes válaszfalakat és különböző változatait.

11. lecke: A lépcsők, ajtók, kapuk jelentősége
Megismerkedhet a lépcsők rendeltetésével. Felsoroljuk a lépcsők részeit, azok méreteit és bemutatjuk a lépcsőfok kialakításának lépéseit. Foglalkozunk a lépcsők szerkezeti típusainak ismertetésével. Bemutatjuk az ajtók, kapuk rendeltetését, különböző csoportjait. Kitérünk az ablakok feladatainak, típusainak az ismertetésére is.

12. lecke: A szerkezet szigetelése, homlokzatépítés és burkolat
Meghatározzuk az épületet érő nedvességforrásokat. Értelmezzük az építmények szárazsági igényeit.
Megismerkedünk a szigetelések teljesítményfokozataival. Felsoroljuk a szigetelés részeit, és megkülönböztetjük a szigetelés anyagait. Jellemezzük a különböző homlokzatokat, és rendszerezzük a nehéz homlokzatburkolatokat.

13. lecke: Az ingatlanforgalomban résztvevő létesítmények
Megismertetjük az építmények általános előírásaival. Meghatározzuk a lakóépület fogalmát. Felsoroljuk a lakás kialakításának szempontjait. Ismertetjük a helyiségek általános előírásait. Jellemezzük a közösségi épületeket. Bemutatjuk a mélyépítési és a vonalas létesítmények közötti különbségeket.

14. lecke: Az ingatlanközvetítés gyakorlati kérdései
Áttekintjük az ingatlanpiac általános tulajdonságait és az ingatlanközvetítés feladatait. Foglalkozunk a lakó- és üdülőtelkek beépítéséhez kötődő előírásokkal. Rendszerezzük az értékmódosító tényezőket. Meghatározzuk a megbízási szerződés elemeit. Bemutatjuk az egyes ingatlanfajták forgalmi értékelésének főbb tényezőit.

15. lecke: Az ÉTV általános rendelkezései
Foglalkozunk az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) szóló törvény követelményeivel. Ismertetjük az állam és az önkormányzatok építésügyi feladatait. Kitérünk az építési folyamat szabályozásának bemutatására. Felvázoljuk az engedélyezési eljárás lényegét. Elemezzük a minőségtanúsítás rendszerét.

16. lecke: Az OTÉK tartalma és általános rendelkezései
Tanulhat az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK). Bemutatjuk a településrendezés követelményrendszerét. Felvázoljuk a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek jellegét, csoportosítását. Ismertetjük a településszerkezeti tervet, és értelmezzük az építési szabályzatot.

17. lecke: A települési önkormányzat szerepe az ingatlanpiacon
Felsoroljuk a települési önkormányzat feladatait, hatáskörét, szerveit. Megismerkedhet a kártalanítási eljárással. Tájékozódhat a települési ingatlanok kisajátítási szabályairól. Kitérünk az önkormányzati ingatlanvagyon fontosságára. Meghatározzuk a kataszterrendszer fogalmát, követelményeit és bemutatjuk a kataszterstruktúrát.

18. lecke: A településrendezés jelentősége
Tanulhat a településmarketing, mint tervezési eszköz jelentőségéről. Bemutatjuk a település értékének, imázsának vizsgálatát. Elemezzük a település vevőkörét, a potenciális versenytársakat. Bemutatjuk, mit jelent a település értéke. Felvázoljuk a településfejlesztés koncepcióját, a koncepció készítésének folyamatát.

19. lecke: A jog fogalmának lényege, a jog funkciói
Ismertetjük a jog fogalmát, keletkezését. Felsoroljuk a jogforrások rendszerét és hierarchiáját. Áttekintjük a jogszabályok érvényességét és hatályát. Bemutatjuk az alapvető emberi jogokat és kötelezettségeket. Foglalkozunk az államigazgatási eljárás alapelveivel, folyamatával. Kitérünk a jogorvoslati eljárás és a végrehajtás folyamatára.

20. lecke: A kötelmi viszony jellemzői
Megtanulhatja a kötelmi jogviszony jellemzőit. Áttekintjük a szerződés létrehozását, tárgyát és tartalmát, valamint a szerződés módosításának lehetőségeit. Felsoroljuk a szerződés megerősítésének és biztosításának eszközeit. Értelmezzük a szerződés teljesítését. Kitérünk az adásvételi szerződés főbb szabályaira.

21. lecke: A lakás- és helyiségbérlettel kapcsolatos szabályok
Áttekintjük a lakásbérlet alapvető szabályait. Foglalkozunk a haszonbérleti szerződés alapvető szabályaival. Meghatározzuk az illeték fogalmát, csoportosítását. Felvázoljuk az illetékkötelezettség keletkezését. Bemutatjuk az illetékmentesség és az illetékkedvezmény kérdéseit, valamint a vagyonszerzési illeték mértékét.

22. lecke: A társasházak működésével kapcsolatos szabályok
Meghatározzuk a társasház fogalmát, főbb jellemzőit és működését. Kitérünk a társasházak alapításának feltételeire, a jogok és kötelezettségek kérdésére. Bemutatjuk a társasház tulajdoni viszonyait. Részletesen áttekintjük az ingatlan-nyilvántartás alapelveit, főbb jellemzőit, az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatát.

23. lecke: A termőföld tulajdonjoga és hasznosítása
Definiáljuk a termőfölddel kapcsolatos fogalom-meghatározásokat. Felvázoljuk a termőföld tulajdonjogának megszerzésének lépéseit és a hozzá kapcsolódó használati jogokat. Kitérünk a haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés fogalmának ismertetésére. Megismerheti a termőföld hasznosításának és védelmének folyamatát.

24. lecke: Hideg- és melegburkolatok
Különböző szempontok szerint jellemezzük a hideg- és melegburkolatokat. Definiáljuk a hidegburkolat fogalmát. Bemutatjuk a hidegburkolatok segédanyagait. Csoportosítjuk a meleg burkolatokat. Ismertetjük a burkolás menetét. Áttekintjük a melegburkolatok segédanyagait. Meghatározzuk a faburkolatokat.

25. lecke: A festő, mázoló, tapétázó munkálatok jellemzői
Tanulhat a mészfestés alkalmazási területéről, előnyeiről, hátrányairól. Megismerheti a mészfestés munkafolyamatát. Jellemezzük a műanyagfestést. Ismertetjük az egyes tapétafajtákat, a tapétázás célját. Tájékozódhat a fa-, fém- és falfelület mázolások alkalmazásáról és kivitelezéséről. Áttekintjük a falfesték típusokat.

26. lecke: A habarcs és beton alkalmazása
Megismerheti a habarcsok összetételét és tulajdonságait. Különbséget teszünk az egyes habarcsrendszerek között. Felsoroljuk az egyes vakolattípusok tulajdonságait. Meghatározzuk a beton fogalmát, és megkülönböztetjük az egyes betonfajtákat. Ismertetjük a betonkészítés technológiáját.

27. lecke: Az építési kerámia alkalmazása
Tanulhat az építőiparban használt kerámiatermékekről. Meghatározzuk az agyagfeldolgozás szempontjából legfontosabb tulajdonságaikat. Összefoglaljuk az építési kerámiák elkészítésének sorrendjét. Megkülönböztetjük egymástól a mázas és a máz nélküli kerámiákat. Kitérünk a kerámiacserép előnyeinek ismertetésére.

28. lecke: Az épületgépészet jelentősége
Meghatározzuk az épületgépészet fogalmát, funkcióit. Felsoroljuk a rendszerhez kötődő tevékenységeket. Értelmezzük az épületek vízellátását és csatornázását. Áttekintjük az épületek gázellátását és fűtéstechnikáját. Kitérünk a légtechnikai rendszer ismertetésére és az energiatakarékosság kérdésére.

29. lecke: Épületdiagnosztika
Megismerheti az épületek meghibásodásainak okait. Kitérünk a hőfizikai követelmények bemutatására. Ismertetjük a hiányos szigetelés jeleit. Jellemezzük a korróziós jelenségeket. Felsoroljuk a hőszigetelési hiányosságokat. Meghatározzuk az alapozási hibákat. Áttekintjük az épületgépészeti hibákat.

30. lecke: Az ingatlanértékelés módszertana
Bemutatjuk az ingatlanértékelési módszerek közötti különbségeket, azaz a költség alapú, a piaci alapú, valamint a jövedelem alapú módszert. Értelmezzük az egyes értékelési módszerek összefüggéseit. Áttekintjük a piaci összehasonlító adatokon alapuló, a hozamszámításon alapuló és a maradványértékelésen alapuló értékelés tényezőit.

31. lecke: Az ingatlanértékesítés közgazdasági háttere
Meghatározzuk a tárgyi eszközök fogalmát. Rámutatunk a tárgyi eszközök főbb csoportjai közötti különbségekre. Értelmezzük az amortizációs rendszer lényegét. Felsoroljuk az értékcsökkenés számításának alapelveit, módszereit. Bemutatjuk a kamatszámítás, jövőérték számítás, jelenérték számítás menetét. Definiáljuk az annuitás fogalmát.

32. lecke: Az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó számítási módszerek
Részletesen tárgyaljuk az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó számítási módszereket úgy, hogy bemutatunk egy fiktív adatok felhasználásával készült értékbecslést tartalmazó szakdolgozatot. Így a korábban megismert ingatlanértékelési módszereket példákon keresztül ismertetjük.

Ingatlanközvetítés tanfolyam tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik ingatlanok adásvételével és cseréjének közvetítésével, ingatlanok felkutatásával szeretnének foglalkozni,
 • akik olyan tudás birtokába szeretnének jutni, amely segítségével hasznos információkkal láthatják el a vevőket,
 • akik szeretnének az ingatlanközvetítői tevékenység szabályaival, a lakások és helyiségek bérletéről szóló jogszabályokkal megismerkedni.

Az Ingatlanközvetítés tanfolyam végére:

 • az ingatlanközvetítéshez kapcsolódó közlési technikák megvalósításában jártassá válik,
 • megismer műszaki fogalmakat (födémek típusai, szigetelés, burkolat), melyek munkájában segítik,
 • megismeri a tevékenységéhez szükséges nyilvántartásokat,
 • rendelkezni fog vállalkozási és adózási ismeretekkel.

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.