Holland nyelvtanfolyam kezdőknek

Holland nyelvtanfolyam kezdőknek

Amennyiben tanult már németül vagy angolul, könnyedén elsajátíthatja a holland nyelvet. Csekély, de rendszeres napi ráfordítással azok is gyors sikerélményben részesülhetnek, akik most kezdik el tanulni a nyelvet. Nyelvtanfolyamunk és a hanghordozók használata garantálja, hogy rövid időn belül megszeresse és elsajátítsa a holland nyelv alapjait.

10 750 Ft helyett

csak 
9 675 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Holland nyelvtanfolyam kezdőknek

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Holland nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1-2. lecke: Élelmiszerek, szórakozás, város
Foglalkozunk a személyes és kérdő névmások, a jelen idő, a fordított szórend szabályaival. Ezen kívül tanulhat az élelmiszerekhez, szórakozáshoz kapcsolódó kifejezéseket.

3-4. lecke: Mindennapi használati tárgyak, családi és baráti kör, bútorok
Részleteiben megismertetjük a tagadás és a határozó mondatban történő helyes használatával. Szókincsét is bővítheti család, barátok, lakberendezés témakörökben.

5-6. lecke: Munkahely, otthon, a postán
Témánk az idő meghatározása, a személyes névmás rövid alakja, a "zijn", "kunnen", "willen" igék, az összetett igék, a tőszámnevek. Szókincsét is bővítheti munkahely, otthon témában.

7-8. lecke: Ruhatár, család, lakás
Rendszerezzük a birtokos névmás, a mutató névmás, és a melléknév fokozásának főbb szabályait. Ezen kívül ebben a leckében a család és háztartás témakörét ismertetjük.

9-10. lecke: Bevásárlás, pénz
Taglaljuk a felszólító mód, a főnév többes száma, a ragozott személyes névmás, és a kicsinyítő képző szabályait. Foglalkozunk a bevásárlással, pénzzel kapcsolatos kifejezésekkel.

11-12. lecke: Utazás, városnézés (Amszterdam), időjárás
Bemutatjuk a jövő idő és a befejezett múlt idő szerkezetet. Tanulhat az időjáráshoz, városnézéshez, utazáshoz kötődő kifejezéseket is.

13-14. lecke: Séta, étkezés, dohányzás
Foglalkozunk a befejezett múlt idővel, és a határozószavak, tagadás szabályaival. Ezen kívül bővítheti szókincsét a gasztronómia, dohányzás témakörökben.

15-16. lecke: Városi közlekedés, este a városban
Elsajátíthatja az összetett mondatok és a kötőszavak alkalmazásának szabályait. Megtanulhatja a városi közlekedés szófordulatait, kifejezéseit is.

17-18. lecke: Tisztálkodás, banki ügyintézés
Áttekintést adunk a visszaható igék és az "om? te" szerkezet használatával kapcsolatban. A banki ügyintézés, tisztálkodás témaköreit is érintjük.

19-20. lecke: Rokonság, foglalkozások, szakma, ünnepek
Ismereteket szerezhet a folyamatos múlt idővel kapcsolatban. Bővítheti a foglalkozás, család, szakmák témakörével kapcsolatos szókincsét.

21-22. lecke: Orvosnál, kórházban
Tanulhat a múlt idejű módbeli segédigékről, az összetett mondatokról, és a "(n)iets + melléknév + s" szerkezetéről. A betegséggel kapcsolatos kifejezéseket is összegyűjtöttük.

23-24. lecke: Időjárás, a strandon, hónapok nevei
Foglalkozunk a kötőszavak, befejezett múlt idejű segédigék kiválasztásával. Ezen kívül bővítheti az időjárás, nyaralás témaköréhez kötődő szókincsét.

25-26. lecke: A piacon, a virágboltban, a rendőrségen, szórakozás
Kitérünk a jövő idő, a feltételes mód, a múlt idők használatára, és az alárendelt mondatok szabályaira. Szófordulatokat sajátíthat el vásárlás, szórakozás témakörökben.

27-28. lecke: Telefonbeszélgetés
Ismertetjük a múlt idő feltételes módban történő alkalmazásának lehetőségeit. Példákat hozunk telefonbeszélgetésekre, így elsajátíthatja a telefonálás szabályait.

29-30. lecke: Szakszervezetek, sztrájk, tudomány, vizsgák
Új kifejezéseket sajátíthat el a tudomány, és a munka világával kapcsolatban. Áttekintjük az "er + elöljáró" szerkezetét.

31-32. lecke: Költözés, családi ünnepek, politika, választások
Tanulhat a passzív szerkezetről és a "hebben" befejezett múlt idejű alakjairól. Ezen kívül az ünnepek, költözés, politika témakörével foglalkozunk.

Holland nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz , valamint 16 db MP3 formátumú hanganyagot
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnének megismerkedni a holland kultúrával,
 • akik már tanultak angolul vagy németül,
 • akik nem akarnak egy teljesen új rendszerű nyelvet tanulni.

A kezdő holland nyelvtanfolyam végére:

 • folyékonyan tud majd olvasni, kialakul idegen nyelvi beszédértése,
 • képes lesz holland nyelven, alapfokon kommunikálni,
 • olyan nyelvtudása lesz, amely előnyt jelent a munkavállalásnál.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.