Gyorstanulás tanfolyam

Gyorstanulás tanfolyam

Válassza gyorstanulás tanfolyamunkat, amely fejleszti memóriáját és növeli tanulási sebességét! Számos technikával ismertetjük meg Önt, hogy a tanulás ne nyűgös elfoglaltságot jelentsen. A gyorsolvasási technikákon át a gyors memorizálásig rengeteg fejlesztő technikát sajátíthat el!

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Gyorstanulás tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Gyorstanulás tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1-2. lecke: Bevezetés a tanulás mesterségébe
Bevezetjük a szellemi munkavégzés technikáiba. Előzetes önfelmérő teszteket végezhet. Áttekintjük a mnemotechnikák eredetét, lényegét, működési elveit. Bevezető gyakorlatokat és emlékezést könnyítő technikákat mutatunk be.

3-4. lecke: A mnemotechnikák I.
Bemutatjuk a mnemotechnikás emlékezés alapelveit. Ismertetjük a római szoba technikáját, az akronim technikát, a Grey-féle könyvjelző technikát, a szám-alak technikát, az asszociációs lánc technikát. Képzelet-fejlesztő gyakorlatokat végezhet.

5-6. lecke: A mnemotechnikák II.
Taglaljuk a mnemotechnikák alkalmazásának lehetőségeit. Ismertetjük az információs és az érzelmi csatornák kihasználását a memorizálásban. Elsajátíthatja a hallott szöveg memorizálását és memóriagyakorlatokat mutatunk be.

7-8. lecke: Jegyzetelést és koncentrációt megkönnyítő technikák
Bevezetjük a jegyzetelés technikájába. Koncentrációt megkönnyítő technikákat (24 órás ritmus, zavargörbe, koncentráció 1 órán keresztül, fűrész effektus) és összpontosítást megkönnyítő technikákat (testhelyzet, zene, fehér technika) mutatunk be.

9-10. lecke: Gyorsolvasás I.
Felvázoljuk a dinamikus olvasás lényegét. Tanulhat a szem felépítéséről és az olvasás alatti szemmozgásról. Gyorsolvasási technikákat mutatunk be. Fejlesztheti perifériás látását. Segítséget nyújtunk a jelcsoportok gyakorlásához.

11-12. lecke: Gyorsolvasás II.
Sorra vesszük a gyorsolvasást akadályozó tényezőket. Meghatározzuk a motiváció és a távolság szerepét a gyorsolvasásban. Kitérünk az olvasómutató alkalmazására. Dinamikus olvasási gyakorlatokat és relaxációs gyakorlatokat sajátíthat el.

13-14. lecke: Szövegfeldolgozási és koncentrációs technikák
A szövegfeldolgozási stratégiákról (4P, PQ3R) tanulhat és szövegfeldolgozási feladatokkal gyakorolhat. Bemutatjuk a tökéletesebb koncentráció megteremtésének lépéseit. Ismertetjük az autogén tréningen alapuló technikákat. Áttekintjük a vizualizáció elemeit.

15-16. lecke: Idegen nyelvű szavak gyors és tartós elsajátítása
Bevezetjük az idegen szavak tanulási technikáiba. Előzetes önfelmérő tesztet végezhet el. Szabad asszociációs módszert mutatunk be az idegen szavak tanulásához. Felvázoljuk a hatékony ismétlés módszerét. Szótanulást segítő technikákat sajátíthat el.

17-18. lecke: Az alkotó gondolkodás technikái I.
Meghatározzuk a kreatív gondolkodást befolyásoló tényezőket. Sorra vesszük az alkotó gondolkodás fázisait. Tanulhat a brainstorming, a morzsa-technika, a Polay-módszer, a 6 kalap módszer lényegéről.

19-20. lecke: Az alkotó gondolkodás technikái II.
Tanulhat a Gordon-módszerről, a kiscsoportos konzultációról, a 6 varázsszemüveg módszerről. Meghatározzuk az indukció és a dedukció lényegét. Foglalkozunk a tudatalatti gondolkodással. Gyakorolhatja a kreativitás fejlesztését.

21-22. lecke: Időbeosztás és munkaszervezés
Áttekintjük az időbeosztás körkörös szabályait. Meghatározzuk a célok helyes megfogalmazását. Foglalkozunk a zavaró tényezők kiküszöbölésével. Felvázoljuk a szellemi tevékenységet megkönnyítő tényezőket. Tanulhat az önmotiválás technikáiról.

23-24. lecke: Összefoglalás
Gyakorolhatja a hatékony tanulási technikákat (mnemotechnika, gyorsolvasási technika, helyes időbeosztás módszere, idegen nyelvek eredményes elsajátításának technikája). Meghatározzuk, hogy hol és mikor használhatjuk fel a megismert technikákat.

25-26. lecke: Tanulást segítő elméletek
Meghatározzuk azt, hogy mivel segíthető elő a tanulás eredményessége. Tanulhat az NLP módszerről. Kitérünk a kineziológia tudományára. Ismertetjük a Dennison-módszer lényegét. Gyorsolvasási feladatokat gyakorolhat.

27-28. lecke: Érzékek és érzelmek
Tanácsokat adunk a vizuális, az auditív és a kinesztetikus tanulási típusokra vonatkozóan. Meghatározzuk az érzelmi intelligenciát és annak szerepét a tanulásban. Gyakorlatokkal tökéletesítheti a megismert technikákat.

29-30. lecke: Az intelligencia
Értelmezzük az intelligencia szerepét a tanulásban és csoportosítjuk az intelligencia definícióit. Tanulhat az intelligencia különböző fajtáiról és ezek fejlesztési lehetőségeiről. Választ adunk arra, hogy tükrözik-e az IQ tesztek a lehetőségeinket. 

31-32. lecke: Hogyan "adjuk el" tudásunkat?
Meghatározzuk az önprezentáció szabályait. Részletesen taglaljuk a nonverbális kommunikáció jellemző viselkedési formáit. Áttekintjük az írásbeli dolgozatok készítésének menetét. Összefoglaljuk a tananyagsorozatban megismert technikákat.

Gyorstanulás tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz , valamint 16 db MP3 formátumú hanganyagot
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akiknek szüksége van a hatékony tanulási technikákra,
  • akik szeretnék fejleszteni tanulási és emlékező képességüket,
  • akiket érdekel a szellemi kihívás, a játékos tanulás.

A Gyorstanulás tanfolyam elvégzésével:

  • jobb érdemjegyekre tehet szert, jobban sikerül érettségije vagy felvételi vizsgája,
  • memóriája fejlesztésével könnyebben megjegyzi a fontos időpontokat,
  • a gyorsolvasási technikák elsajátításával hamarabb elolvashat egy-egy könyvet vagy szakfolyóiratot.

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.