Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam

Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam

A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai közé tartozik a szabadidős- és játéktevékenységek önálló megszervezése, a gondozási feladatok ellátása. Tanfolyamunk átfogó ismereteket nyújt a pedagógia, pszichológia, gondozás és egészségügy témaköreiből. A speciális nevelési igényű gyermekekkel való bánásmódhoz a gyógypedagógia nyújt segítséget.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam

A tanfolyam leckéit távoktatás formájában, egyedileg meghatározott ütemben sajátíthatja el, és az összes házi feladat visszaküldése, valamint a záróteszt sikeres teljesítése esetén a tanfolyam végén igazolást állítunk ki. Azonban lehetősége van partnerintézményünknél államilag elismert OKJ-s bizonyítványt is szerezni. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor az alábbiakat kell tennie:

1. lépésben az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsororozatának segítségével egyénileg, de az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított szaktanári segítséggel távoktatás formájában sajátítja el az ismeretanyagot,
2. lépésben jelentkezik és személyesen részt vesz a szakmai partnerintézményünk által szervezett kedvezményes képzésen és gyakorlaton, ami a sikeres szakmai vizsga biztosítéka. Az OKJ-s képzést és a vizsgát is partnerintézményünk szervezi.

Miért?
Mert a nálunk elsajátított pedagógiai, pszichológiai, gondozási, egészségügyi ismeretek birtokában olyan szakember válik Önből, aki képes lesz önállóan megszervezni szabadidős játéktevékenységeket, és ellátni gondozási feladatokat.

Mit?
Államilag elismert, alap szintű gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ 31 761 01) rész-szakképesítést szerezhet, amennyiben jelentkezik a partnerintézményünk által szervezett OKJ-s képzésre és vizsgára is. Együttműködés alapján a partnerintézmény az Európai Levelező Oktatási Kft. képzésén résztvevők számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít, amennyiben a képzésben résztvevő teljesítette a képzésen való részvétel feltéteit.
Az ELO cégcsoportot az OKJ-s képzés - ideértve a vizsgatétel lehetőségét is - igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőséégért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

Hol?
Szakmai partnerintézményünknél, budapesti helyszínen, illetve a tanuló által egyénileg szervezett külső gyakorlati helyszínen történik a szakmai vizsgára való felkészítés. A partnerintézmény által szervezett gyakorlati képzés személyes jelenlétet igényel.

Mennyi ideig?
Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzés idejét a képzésben résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tanfolyamhoz tartozó tananyagcsomagokat. Normál ütemezés esetén ez 16 hónap (részletekért lásd Oktatási program, vagy a hatályos ÁSZF). A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés időtartamának kialakítása folyamatban van.

Mennyiért?
Az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának díja: 16 hónap*8 955 Ft/hónap = 143 280 Ft AKCIÓS ÁRON! Az ár nem tartalmazza az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott oktatási szolgáltatás ellenértékét.
A partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzés: az új díjszabás meghatározása folyamatban van.

Hogyan?
A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésen az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának elsajátítása, az Európai Levelező Oktatatási Kft. által biztosított elméleti képzés elvégzése, és a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése után vehet részt.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s képzésen való részvétel feltételei:

 • betöltött 18. életév, befejezett általános iskolai végzettség,
 • az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatánakelsajátítása és kifizetése,
 • az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított valamennyi házi feladat megoldása és visszaküldése,
 • a záróteszt sikeres (legalább 51%-os) teljesítése, a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése,
 • az OKJ-s képzési díj első részletének befizetését igazoló dokumentum bemutatása,
 • a felnőttképzési szerződés aláírása.

A partnerintézmény által szervezett OKJ-s vizsgán való részvétel feltételei:

 • az OKJ-s képzésen való személyes részvétel, a modulzáró vizsgák sikeres letétele (legalább 51%-os eredmény),
 • szakmai gyakorlat igazolása a szakmai partnerintézmény részére,
 • a teljes képzési- és vizsgadíj befizetése.

FONTOS!
Az ELO cégcsoporttól független jogszabály-módosítások miatt a tanfolyam tananyagát és árát tekintve a változtatás jogát fenntartjuk. Szakmai partnerünk a változtatás jogát fenntartja a képzési- és vizsgadíj, az OKJ-s képzés feltételeinek, valamint indításának tekintetében. A jelentkezők adatait folyamatosan adjuk át a partnerintézmény részére, ahol a csoportok kialakítása megtörténik. A képzést csak és kizárólag a megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén tudják elindítani. A vizsga is csak megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén szervezhető. A képzés kezdésének időpontjáról, a részvételi díj befizetéséről, a vizsga időpontjáról, és minden egyéb vizsgával, pótvizsgával, valamint OKJ-s képzéssel kapcsolatos kérdésről a partnerintézménytől kap levélben értesítést.
Jelentkezését legkésőbb az utolsó tananyagcsomag kézhezvételétől számított 1 éven belül kell elküldenie! Amennyiben eddig az időpontig nem küldi el az OKJ-s képzésre vonatkozó jelentkezését, a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége.
Az OKJ-s képzésre az OKJ-s jelentkezési kupon kitöltésével, és az ELO cégcsoport címére (ELO Könyvkiadó Kft., Budapest, 0909) történő elküldésével jelentkezhet.

Az OKJ-s képzésre és vizsgára a tanulói oldalon keresztül is tud jelentkezni.

ÉS MÉG...?
Kérdése van? Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzéssel kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 06- 1/206-1775-ös telefonszámon, vagy írjon az elo@elo.hu e-mail címre, a partnerintézmény által nyújtott OKJ-s képzéssel és vizsgával kapcsolatban írjon a nagy.eniko@elo.hu e-mail címre.

A rész-szakképesítés moduljai, a modulzáró vizsgák típusai:
10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok (gyakorlati)
10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok (gyakorlati, írásbeli)
10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok (gyakorlati)

A komplex szakmai vizsga előfeltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése.

A komplex szakmai vizsga típusai:
- gyakorlati 
- szóbeli 
- írásbeli 

 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A gyermek- és ifjúságvédelem fogalma, törvényi háttere
Bemutatjuk a gyermekvédelem fogalmát, kialakulását, fejlődését; megismerheti a gyermekvédelmet meghatározó tényezőket; és a gyermekvédelem alapelveit. Továbbá ismereteket szerezhet a gyermeki jogokról és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének fontosságáról.

2. lecke: Bevezetés a pszichológiába. Megismerő folyamatok 1.: érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet  
Megtanulhatja, hogy mivel foglalkozik a pszichológia és elsajátíthatja a pszichológia módszereit. Foglalkozunk az érzékelés és észlelés különbségével és összefüggéseivel és a figyelmi működés alapvető mechanizmusaival, valamint bemutatunk néhány, a figyelem és az emlékezet fejlesztésére alkalmas gyakorlatot.

3. lecke: A neveléstudomány tárgya, feladatai. A nevelés mint a társadalmi beilleszkedés folyamata
Áttekintjük a neveléstudomány tárgyát, feladatát, a gyakorlat és az elmélet kapcsolatát, valamint a pedagógia főbb ágait. Továbbá megismerkedünk a nevelés fogalmának változásaival, és meghatározzuk a nevelés fogalmát, tartalmi jegyeit is.

4. lecke: Az egészség. Az egészségnevelés fogalma, célja, területei
Ismereteket szerezhet az egészség-betegség fogalmával és az egészség komplex értelmezésével kapcsolatban. Megismertetjük a WHO egészség-meghatározásával és az egészségérték fogalmával. Továbbá bemutatjuk az egészségfejlesztés szintjeit, fogalmát, célját, területeit és az egészségnevelés módszereit is.

5. lecke: A gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló népességcsoportok 
Megvizsgáljuk azokat a csoportokat, akik a gyermekvédelemben különös gondoskodására szorulnak. Áttekintjük a hátrányos helyzet kérdéskörét, a megelőzés, felismerés, megszüntetés lehetőségeit. Ismertetjük a gyermekek helyzetét hazánkban. Információkat adunk a támogatórendszer felépüléséről, és a különböző szakemberek közötti együttműködés fontosságáról.

6. lecke: A megismerő folyamatok 2.: gondolkodás, képzelet, tanulás
Bemutatjuk a gondolkodás fajtáit, a kreativitás fogalmát, az intelligencia értelmezését. Ismertetjük a a kreatív ember személyiségjellemzőit és azt, hogyan működik a képzelet. Áttekintjük a különböző tanulási formái közötti különbségeket és a megerősítés szerepét a tanulásban.

7. lecke: A nevelési folyamat szerkezete, a nevelés módszerei
Megismertetjük a nevelési folyamat szerkezetével és a nevelés módszereivel, az ismeretek kialakításának a rendszerével. Foglalkozunk a magatartás formálásának lehetőségeivel, módjaival. Továbbá tanulhat a nevelés különböző módszereiről, a módszereket befolyásoló tényezőkről is.

8. lecke: A gondozás fogalma, tartalma, területei
Ismertetjük a gondozás fogalmát, a sikeres gondozási folyamat feltételeit és a gondozás különböző színtereit. Ezen kívül bemutatjuk a gondozáson belül a különböző tevékenységformákat és ezek kapcsolódását a nevelés, a gyermekvédelem területéhez. A napirend, a pihenés, az alvás, az edzés és a környezeti nevelés területén is ismereteket szerezhet.

9. lecke: A magyarországi gyermekvédelmi rendszer felépítése és működése
Foglalkozunk a hatályos gyermekvédelmi törvénnyel és a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítésével, továbbá bemutatjuk a gyermekjóléti alapellátásokat. Megvizsgáljuk a gyermekvédelmi szakellátás formáit és a gyámügyi igazgatás szerveit, azok feladat- és hatáskörét.

10. lecke: Motiváció és érzelem
Képet adunk a motiváció alapvető fogalmairól, a motívumtanulás alapvető formáiról és a teljesítménymotiváció legfőbb jellemzőiről. Elsajátíthatja a sikerorientált és a kudarckerülő személy jellemzőit, valamint az érzelmek általános fajtáit, valamint azt, hogy hogyan jelennek meg érzelmeink a kommunikációban.

11. lecke: A gyermek megismerése és fejlesztése. A személyiség értékmérői
Bemutatjuk a gyermek megismerésének lehetőségeit, módjait és példákon keresztül az ehhez kapcsolódó különböző fejlesztési feladatokat, eljárásokat. Áttekintjük a személyiség értékmérőit, a személyiség fejlesztésének célját, feladatát, tartalmát.

12. lecke: Gyakori betegségek a gyermekkorban
Ismereteket szerezhet a fertőző betegségekről, a fertőzés okairól, terjedési módozatairól és a megelőzés lehetőségeiről. Továbbá foglalkozunk a gyermekkori fertőző betegségek konkrét csoportjaival, a betegségek tüneteivel, teendőkkel. Ezen kívül a fertőző betegségek történelméről, védőoltások kialakulásáról is tanulhat.

13. lecke: A gyermekjóléti alapellátás
Megismertetjük a gyermekjóléti alapellátás céljával, a gyermekjóléti szolgáltatás működésével és a napközbeni ellátás formáival. Tájékozódhat a gyermekek átmeneti gondozását végző intézmények feladatairól, így képes lesz meghatározni a hatékony gyermekvédelmi tevékenység feltételeit.

14. lecke: Fejlődéslélektani alapfogalmak. Az anya-gyermek kapcsolat. Újszülött- és csecsemőkor
Megvizsgáljuk a fejlődés összetevőit, a fejlődés eltéréseit és azt, hogy miért olyan lényeges az anya-gyermek kapcsolat az ember életében. Ismertetjük a kötődés és a ragaszkodás közötti különbséget. Képet adunk a születés előtti időszak jelentőségéről és a csecsemő fejlődésének fő állomásairól.

15. lecke: A gyermekvédelmi szakellátás
Áttekintjük a szakellátás intézményrendszerét és megismertetjük a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok munkájával. Bemutatjuk az otthont nyújtó ellátás tartalmát és intézményeit, a nevelőszülői családot és a gyermekotthonok különböző típusait. Megismertetjük a gyermekvédelmi szakszolgálat céljaival, feladataival is.

16. lecke: A kisgyermekkor és az óvodáskor. Iskolaérettség
Megtanulhatja az iskoláskor előtti életszakaszok legfontosabb fejlődési jellemzőit. Foglalkozunk azzal, hogy hogyan tanul meg a beszélni a gyermek, valamint bemutatjuk a mozgás és a társas kapcsolatok jelentőségét a kisgyermek életében. Megismerkedhet a játékok életkorra jellemző fejlettségi szintjeivel.

17. lecke: Az átlagtól eltérő gyermek. Az iskola feladatai, működése
Bemutatjuk az átlagtól eltérő tanulók csoportjait, jellemzőit, a kimagasló képességű és kreatív gyereket, a mentális retardáció jellemzőit, a nehezen nevelhető – szociálisan inadaptált gyereket. Ezen kívül ismereteket szerezhet a differenciáló nevelésről, mely figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, és az integrált nevelést.

18. lecke: A káros szenvedélyek tünetei, prevenciós programok
Részletesen ismertetjük a káros szenvedély, a függőség, a legális és illegális drog fogalmát, a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer-fogyasztás ártalmait. Kitérünk a kábítószer-fogyasztás okaira, hajlamosító tényezőire és áttekintjük a megelőzés fontosságát, lehetséges módjait, és színtereit.

19. lecke: A gyermek- és ifjúságvédelem módszertani kérdései 
Meghatározzuk a gondozó felnőttekkel szemben támasztott követelményeket, elemezzük a nevelő személyiségét, a nevelés alkotóelemeit, módszertani alapelveit. Kiemeljük a befogadás fontosságát,  a gondozás, nevelés célját és a gyermekotthoni tevékenységformákat (háztartásvezetés, munkatevékenységek, tanulás segítése).

20. lecke: A kisiskoláskor, a serdülőkor és az ifjúkor lélektana 
Megismertetjük a kisiskoláskor értelmi fejlődésének sajátosságaival, valamint a serdülőkori változások összefüggéseivel. Ezen kívül megtanulhatja, hogy milyen pszichés feladatokat kell megoldani az ifjúkorban a felnőtté váláshoz.

21. lecke: A tanítás, tanulás folyamata
Meghatározzuk a didaktika alapelveit, az oktatás célját, a tananyag tervezését és a tanítási-tanulási folyamat tervezésének szintjeit. Továbbá bemutatjuk a tanulói tevékenység tervezését befolyásoló tényezőket, az oktatás tartalmát, az oktatás szervezeti kereteit, formáit és tárgyi feltételeit.

22. lecke: Elsősegélynyújtási ismeretek
Példákon keresztül megismerhetjük az elsősegélynyújtás fogalmával, szintjeivel, általános szabályaival, különböző eseteivel, valamint bemutatjuk az újraélesztés lépéseit. Megtanulhatja a hő, a vegyi anyagok, a mérgek káros hatásait, és az ellátási teendőket. Bemutatunk néhány fontosabb védő-óvó szabályt, melyek betartásával elkerülhetőek a gyermekbalesetek.

23. lecke: Magatartási problémák, deviancia
Meghatározzuk a magatartászavar fogalmát, tüneteit, és a viselkedészavar formáit. Kitérünk a viselkedési zavarok kezelésére, a deviancia fogalmára, kialakulásának folyamatára is. Továbbá megismertetjük deviáns szubkultúrákkal.

24. lecke: Szocializáció, szereptanulás, a csoport és a gyermek
Áttekintjük a szocializáció fogalmát, a szocializációs közegeket és a különböző társadalmi csoportokat. Bemutatjuk a család funkcióit, jelentőségét. Megvizsgáljuk az utánzás szerepét az ember életében és ismertetjük az ember szociális szerepeit, a szociometria lényegét.

25. lecke: Nevelési, oktatási intézmények működése
Meghatározzuk az iskola feladatát, az iskola működését meghatározó dokumentumokat. Bemutatjuk az intézmények közösségeit és feladatköreiket; a tantestületet, a pedagógust, a szülői szervezeteket, és a diákszervezetet. Bemutatjuk a „jövő iskoláját”, azaz foglalkozunk az oktatás jövőjével.

26. lecke: A háztartásvezetési ismeretek körébe tartozó alapfogalmak
Rendszerezzük a háztartásra vonatkozó gyakorlati ismereteket, a háztartásvezetési ismeretek fontosságát és a háztartásvezetési stratégia fogalmait. Bemutatjuk a háztartásgazdálkodás bevétel és kiadás oldalának tartalmát és praktikus tanácsokat adunk a háztartási munka szervezésével kapcsolatban.

27. lecke: A szabadidős tevékenységek szerepe a személyiségfejlesztésben
Foglalkozunk a szabadidő fogalmával, szerepével és megvizsgáljuk a gyerekek, fiatalok szabadidős szokásait, a szabadidőben rejlő veszélyeket. Bemutatjuk a szabadidőnek a személyiségfejlesztésben betöltött kiemelt jelentőségét is.

28. lecke: A gyógypedagógia általános kérdései
Meghatározzuk a gyógypedagógiai alapismereteket, és hogy kikkel és hogyan foglalkozik a gyógypedagógia. Foglalkozunk a fogyatékkal élők kérdéskörével, a fogyatékosságot okozó tényezőkkel, a hátrányos helyzetűek kategóriáival és az egyes fogyatékossági területekkel is.

29. lecke: A játék, a művészeti tevékenységek, mozgás és sport
Ismertetjük a különböző szabadidős tevékenységeket; a játék, a művészeti tevékenység, a mozgás és a sport kérdéskörét. Megismertetjük a gyermek fejlesztésében szerepet játszó művészeti tevékenységekkel és a sport jelentőségével, valamint az egyes életkorokra jellemző játékfajtákkal.

30. lecke: A sajátos nevelési igényű gyermek a közoktatás intézményeiben
Ebben a leckében azt elemezzük, hogy milyen többletszolgáltatások illetik meg azokat a személyeket, akik speciális ellátást igényelnek. Bemutatjuk, hogy mit jelent a különleges gondozáshoz való jog, megismertetjük a sajátos nevelési igény fogalmával, tartalmával, a gyógypedagógiai segítséget igénylő személyeknek szóló ellátás alapelveivel.

31. lecke: Alternatív pedagógiai irányzatok
Ismertetjük a reformpedagógiai és alternatív pedagógiai törekvéseket, az alternatív pedagógiák kialakulásának okait, céljait és az egyes pedagógiai gondolkodók elképzeléseit. Bemutatunk néhány magyar alternatív programot és iskolát, és érvelünk azok alapításának szükségessége mellett.

32. lecke: A háztartásvezetési ismeretek területei
Rendszerezzük a háztartásvezetési ismereteket; a táplálkozás, korszerű táplálkozás alapszabályait, a speciális diéták kérdéskörét. Praktikus ismereteket szerezhet a lakáskultúra, az esztétikus környezetkialakítás területéről. Továbbá ismertetjük a szabás-varrás alapelemeit, anyagait és munkaeszközeit is.

Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szülőként testileg, szellemileg sérült gyermeket nevelnek,
 • akik hatékonyan szeretnének segíteni a tanulási, olvasási-írási nehézségekkel, magatartási- és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekeknek.

A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam végére:

 • felkészül a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozásra,
 • kialakul, fejlődik pedagógiai hivatástudata, empátiás készsége, toleranciája,
 • képessé válik a tudatos, gyermekközpontú nevelőmunka végzésére.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.