Gitár tanfolyam

Gitár tanfolyam

A gitár tanfolyamon Ön megtanulhatja a gitározás alapjait, és megismerhet egy széles zenei repertoárt, amelyet klasszikus rockzenei, musical és komolyzenei darabokból állítottunk össze. Mivel a játéktechnika elsajátítása zeneelméleti alapokat is feltételez, ezért a tananyag elméleti bevezetéssel indul. Az egyes leckék elsődleges célja a hangszer gyakorlati felhasználásának bemutatása, emellett a tanfolyam végére a kottaolvasás sem fog gondot okozni, amelynek nagy hasznát veheti bármilyen más műfajban is. Gitárjátékával kellemes hangulatot teremthet baráti társaságában, családja körében egyaránt.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Gitár tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Gitár tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke
Felvázoljuk a gitár történetét és a hangszer változatait. Bemutatjuk a gitár felépítését, az előadó helyes testtartását, a hangszer tartását, továbbá a hangolást. A hangmagasságról is ismereteket szerezhet.

2. lecke
A zenei hang egyik fontos paraméterével, a hanghosszúsággal ismerkedhet meg. Tanulhat a ritmikai értékekről. Egy klasszikus zenei darab, Beethoven "Örömóda" című műve is bemutatásra kerül.

3. lecke
Új hangokkal ismerkedünk meg a G, H, és E1 violinhúrokon.  Felvázoljuk a váltott pengetés lényegét. Bemutatjuk a violinhúrok hangjait. Definiáljuk az akkord fogalmát és ismertetjük az akkord fajtáit.

4. lecke
Ebben a leckében ismert kétszólamú darabok segítségével a jobb és a bal kéz koordinációját gyakoroljuk. Tanulhat a tizenhatodokról, a dúr akkordok felépítéséről és a tempó meghatározásáról.

5. lecke
Taglaljuk a félhang és az egész hang lényeges tulajdonságait. Elsajátíthatja a klasszikus keringő eljátszását. Foglalkozunk a mol akkord, a dúr skála és a c-dúr hangnem sajátosságaival.

6. lecke
Definiáljuk a szubdomináns fogalmát. Foglalkozunk a c-dúr harmóniahármas sajátosságaival. Bemutatjuk az arpeggio pengetést és meghatározzuk a metrikus hangsúly, valamint a szinkópa lényegét.

7. lecke
Felvázoljuk a szünet szerepét a zenében. Folytatjuk az elméleti ismereteket a hangsorokról, a hangnemekről és a tonalitásról. Bemutatjuk a természetes, a harmonikus és az orientális moll közötti különbségeket.

8. lecke
Ebben a leckében ismert karácsonyi énekeket fogunk gitározni. Az előadás módján kívül megismerkedünk a dalok összhangzattani felépítésével, ami megkönnyíti a darabok kotta nélküli elsajátítását.

9. lecke
Olyan darabok gitározását sajátíthatja el, mint a "Lambada", a "Malaguena", a "Memory", a "Georgia on my mind" és a "Bourrée". Az 5. leckéhez kapcsolódóan további ismereteket szerezhet a hangközökről.

10. lecke
További zeneművek gitározását sajátíthatja el. Átismételjük a barré fogás lényegét. Definiáljuk az alteráció és az előke fogalmát. A "Hegedűs a háztetőn" című musical címadó dalával is megismerkedhet.

11. lecke
Átvesszük a  swing ritmusát (triolás ritmus, staccato játékmód). Öt új darabot sajátíthat el, így többek között Tina Turner "Private Dancer" című számát és a "Strangers in the night" című szerzeményt.

12. lecke
Definiáljuk a fúga és a kontrapunkt jelentését. Tanulhat a  C ütemjelzésről. Megtudhatja, mit jelent a bossa nova zene és elsajátíthatja ennek a dallamnak a jellegzetes ritmusát is. Öt új darabbal bővítheti repertoárját.

13. lecke
Ismertetjük egy világszerte ismert melódia, a "Fascination" gitározásának technikáját. Újabb zenedarabot mutatunk be a "Hegedűs a háztetőn" musicalből és tanulhat a "Csendes éj" keletkezésének körülményeiről.

14. lecke
Áttekintjük a harmonikus dúr skálát, az indiai skálát és a mordent előhangot. Bővebb ismereteket szerezhet az arpeggio pengetésről, valamint a kis és nagy barré fogás helyes kivitelezéséről.

15. lecke
Tanulhat a tirando pengetéstechnikáról, a kis decima és a nagy decima meghatározásáról. Az elméleti tudásanyagot különböző stílusú zenedarabok révén gyakorolhatja, mint pl. "Nászinduló", "Lagrima".

16. lecke
Áttekintjük a legato játékmód alapjait és új hangokkal is megismerkedhet magasabb fogásokban. Gyakorlatokkal sajátíthatja el a legato játékmódot. Az argentin tangó gitározását is bemutatjuk. 

17. lecke
Ebben a leckében három könnyűzenei szám, egy karácsonyi ének és egy lírai cigánydal kerül bemutatásra. Tanulhat a zenei motívumokról, a kadencia fogalmáról és a zárlatok fajtáiról. 

18. lecke
Egy eddig ismeretlen díszítő motívum, az úgynevezett alsó mordent kivitelezését tanítjuk meg Brescianello "Ária" című művének ismertetésén keresztül. Ezen kívül felvázoljuk a vibrato technikájának a lényegét.

19. lecke
Felvázoljuk az alterált akkord lényegét. Gyakoroljuk a tirando technikával való pengetést. Tanulhat a tizenhatod szextola lényegéről. Többek között a "Let it be" című zeneszámot is elsajátíthatja.

20. lecke
Ebben a leckében megismerkedhet a nem klasszikus alappengetés sajátosságaival. Kitérünk a scordatura, azaz az elhangolás technikájára. Ismét különböző stílusú zenékkel gyakorolhat.

21. lecke
Szót ejtünk a flamenco technikájáról, melynek a gitár a klasszikus kísérőhangszere. Felvázoljuk a flamenco stílusjegyeit. Bemutatjuk a legfontosabb technikákat és megszólaltatjuk a "solearest"-et.

22. lecke
Ismereteket szerezhet Antonio Carlos Jobim brazil zeneszerző munkásságáról. Két Beatles számmal, egy Eric Clapton dallal és a mesterséges üveghangokat is tartalmazó zeneművel bővítheti repertoárját.

23. lecke
Különböző nehézségű és időigényű darabokat mutatunk be. Megismerkedünk egy Led Zeppelin számmal, a Beatles "Michelle" című világslágerével, a "Carmen" című opera egyik darabjával és Phil Collins egyik slágerével is.

24. lecke
Tananyagsorozatunk utolsó leckéjében rendszerbe foglaljuk az eddig tanult elméleti ismereteket. A lecke második felében olyan kompozíciókat (pl. "Love story", "Welcome", "Ha én gazdag lennék") mutatunk be, amelyeket önálló tanulásra javaslunk. 

Gitár tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz , valamint 12 db MP3 formátumú hanganyagot
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akiknek van már némi zenei alaptudásuk,
  • akik szeretnének rövid idő alatt egyszerűbb darabokat megtanulni,
  • akik nem csak hallgatni, hanem művelni is akarják a zenét.

A Gitár tanfolyam végére:

  • fog tudni kottát olvasni,
  • elsajátít egy alap játéktechnikát,
  • kellemesen szórakoztathatja saját magát, családját és barátait.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.