Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam

Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam

Az utóbbi években az írógép helyét átvette a számítógép. Billentyűzetének használata azonban nagyon hasonlít az írógépéhez. Manapság már szinte mindenhol számítógépet használnak, ezért a tananyagunk elsősorban a számítógépes gépírásra koncentrál. A leckék során Ön gyorsan és pontosan tanul meg szövegeket, leveleket, értekezletről feljegyzéseket írni.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A gépírás elméleti alapjai, bevezető ismeretek
Áttekintjük a gépíráshoz szükséges eszközöket, a megfelelő munkakörülmények kialakítását és a helyes testtartást. Megismerkedhet a gépírás rövid történetével és alkalmazási lehetőségeivel. Elsajátíthatja a számítógép felépítését, az alap- és bővített konfiguráció részeivel. Megtanulhatja, hogyan kell a papírt és a tintapatront megfelelően behelyezni a nyomtatóba.

2. lecke: Az írás technikája, az ujjak helyzete. A számítógép billentyűzete. Az alapsor betűi: d, f, j, k. Sortávolság. Betűk: a, s, l, é. Boríték címzése
Az elméleti alapismereteken túl belekezdhet a billentyűzeten történő írás gyakorlati alkalmazásába. Felvázoljuk a tízujjas vakírás célját és lényegét. Bemutatjuk a billentyűzet felosztását. Tanulhat a számítógép billentyűzetének elrendezéséről. Elsajátíthatja az alapsor betűit. Gyakorolhatja az első betűkapcsolatokat, rövidebb szavakat.

3. lecke: Nyomtatópapír. Űrlapok kitöltése. Betűk: a, g, i, m, r, v és a vessző. Papírméretek. Az írás ritmusa
Ebben a leckében részletesebben megismerkedhet a nyomtatópapírral és annak tulajdonságaival. További betűk leírását sajátíthatja el. Megtanulhatja az űrlapok és nyomtatványok kitöltését is. Lehetősége lesz betűkapcsolatokat és szógyakorlatokat begyakorolni.

4. lecke: Szóköz, sormagasság. Betűk: e, h, t, u, z, o. Az ujjak alaphelyzetbe helyezése. Levélírás, javítás
Ismertetjük a helyes leütés és ritmus alkalmazását az írás során. Tanulhat a levél írásáról és annak javításáról. Gépírási gyakorlatok segítségével további betűkkel haladunk tovább és átismételjük a korábban tanultakat.

5. lecke: Az ujjak szabaddá tétele. Betűk: p, n, c, ő. Középre rendezés, feliratok. Betűk: b, y, q, x, w. Gondolatjel
Ebben a leckében ismét figyelmet fordítunk a megfelelő kéztartásra, illetve az ujjak helyes használatára. Alkalma lesz kéztornagyakorlat megismerésére és kipróbálására. A lecke első felében újabb betűket tanul meg helyesen leütni, majd az elméleti ismeretek után további betűk és a gondolatjel leütését is elsajátítja. Esztétikai szempontból is érdekes, hogy megtanulja, hogyan rendezhet szöveget középre, illetve hogyan emelheti ki a feliratokat.

6. lecke: Számítógépek karbantartása. Betűtípusok, számsor. Diktálás
Ebben a leckében megismerkedhet a különböző betűtípusokkal és a számsor tartalmával. Újabb betűk leütését tanulhatja meg (ú, í, ö, ü), melyekből kettő a számsorban szerepel. Ismereteket szerezhet a számítógépek karbantartásáról. Végül, a gépírás egyik legfontosabb eleme következik, a diktálás. A korábbi leckék anyaga és a mostani lecke feldolgozása lehetővé teszi az Ön számára, hogy már egybefüggő szövegeket is képes „vakon” gépelni, mégpedig diktálás alapján.

7. lecke: Tabulátor, bekezdés. Betűk: ó, ű. Szöveg formázása. Sorba és oszlopba írás. Vonalazás és vonalra írás. Betűk kiemelése. Arab számok
Áttekintjük a tabulátor megfelelő használatát gyakorlati feladat segítségével. Megtanulhatja, hogyan kell lényeges szövegrészeket kiemelni. Ismertetjük a vonalazás és a vonalra írás technikáját is. Bemutatjuk az arab számok és a különböző írásjelek helyes használatát, amit betűkapcsolási gyakorlatok segítségével sajátíthat el.

8. lecke: Táblázatok készítése. Hivatalos levél kellékei. Hosszú és bonyolult szavak begyakorlása. Római számok
Megtanulhatja a táblázatok készítését. Szólunk a hivatalos levél írásának alapszabályairól. További betűket sajátíthat el és mondatgyakorlatok révén átismételjük az eddig tanultakat. Ismertetjük a leírt szöveg pontosságának lehetőségeit. Gyakoroljuk a római számokat. Tanulhat a törtek és egyéb jelek gépeléséről. Gyakorolhatja a hivatalos levél gépelését.

9. lecke: A Word szövegszerkesztő program megnyitása. Dokumentum létrehozása. Dokumentumok mentése a helyi lemezre. Meglévő dokumentum megnyitása
Ebben a leckében elsajátítja a Word szövegszerkesztő program megnyitásának lehetőségeit, új dokumentum létrehozását, szöveg begépelését, javítását és formázását. Végül megtanulja elmenteni az elkészített dokumentumot helyi lemezre. Ellenőrizheti továbbá munkáját a meglévő dokumentum megnyitásával.

10. lecke: Az alapvető szövegszerkesztő funkciók használata. A szöveg külső jellemzőinek megváltoztatása. A dokumentum egészének és részleteinek nyomtatása. Fejléc és lábléc létrehozása, oldalszámozás
Áttekintjük az alapvető szövegszerkesztő funkciók használatát. Kitérünk a dokumentum nézeteire, a szövegrészek megváltoztatásának lehetőségeire. Megtanulja a szöveg külső jellemzőinek megváltoztatását, valamint a fejléc-lábléc használatát és az oldalszámozást is. Taglaljuk a betűméret, betűstílus, betűtípus, a sorok és a sortávolság beállításait. Bővebb információt szerezhet a dokumentum egészének és részleteinek nyomtatásáról.

11. lecke: A margók beállítása. A tabulátorok használata. A helyesírás ellenőrzése. Elválasztás. Felsorolás, számozás, többszintű lista készítése. Együttműködés más programokkal
Bemutatjuk a margók beállítási lehetőségeit. Megismerkedhet a tabulátorok használatával. A szövegszerkesztő program segítségével megtanulhatja ellenőrizni a gépelt szöveg helyesírását. Áttekintjük az elválasztás helyes módját, valamint a felsorolás, számozás és többszintű lista készítését. Tanulhat a sablonok és bővítmények alkalmazásáról. Elsajátíthatja egyéb programok együttműködését a számítógépes szövegszerkesztővel.

12. lecke: Táblázatkezelés. Grafika a Microsoft Wordben. A körlevél
Megismertetjük a táblázatkezelés használatával. Szó lesz arról, hogyan kell táblázatot beszúrni, formázni, módosítani, kijelölni és törölni. Taglaljuk az oszlopszélesség és sortávolság beállításait, a szegélyek és rácsok módosításait. Kitérünk a cellák hozzáadása, törlése, egyesítése, felosztása funkciókra. Elsajátíthatja a különböző grafikák létrehozásának lépéseit a Word szövegszerkesztő programban. Tanulhat arról, hogyan kell körlevelet létrehozni és elküldeni.

13-14. lecke: Gyakorlófeladatok a gépírástudás továbbfejlesztéséhez
Torna- és ujjgyakorlatokkal segítjük a gyakorlást. Ezt követően gyakorolhatja többek között a gyakori betűkapcsolatok, toldalékok gépelését, az idegen nyelvű szövegek írását. Begyakorolhatja a nehéz betűkapcsolatokat (alsó-felső fogások, belső fogások, szélső fogások, kisujjgyakorlatok stb.). Hibamegelőző és hibajavító szógyakorlatokat is bemutatunk, amelyek egyúttal a sebesség fokozását is szolgálják. Gyakorlatokat hozunk a lebegő kéztartás elsajátításához is. Végül különböző témakörökből összefüggő szövegek gépelését gyakorolhatja teljesítményméréshez.

Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam tartalma:

  • 7 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 14 leckét tartalmaz , valamint 2 db MP3 formátumú hanganyagot
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik titkárnőként, gépíróként, könyvelőként dolgoznak,
  • akik vállalkozók,
  • akik magánemberként szeretnének megtanulni gyorsan gépelni szövegeket, leveleket.

A tanfolyam végére:

  • megtanul gyorsan megírni szövegeket, leveleket,
  • megtanul értekezletekről feljegyzéseket készíteni,
  • megtanul nyomtatványokat kitölteni, táblázatokat, emlékeztetőket összeállítani.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (14db lecke)
Tananyagcsomag
(14db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.