Francia nyelvtanfolyam kezdőknek

Francia nyelvtanfolyam kezdőknek
ELO online

A francia nyelv az Európai Unió második legfontosabb hivatalos nyelveként nagy jelentőséggel bír, ám nemcsak a diplomáciai életben játszik szerepet. A nyelv, a francia kultúra, az ország sok érdekességgel ajándékoz meg bennünket, és hangzásának szépsége, dallamossága szintúgy elvarázsol minket. Tanulását a nyelvkönyv és a hanganyag mellett a korszerű multimédiás programunk, az ELOnet segítségével hatékonyabbá és szórakoztatóbbá teheti, szókincsét pedig a Memoplus programmal fejlesztheti. A tanfolyam elvégzésével akár A1 + A2 szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Francia nyelvtanfolyam kezdőknek

Francia nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Francia nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Bonjour! - Jó napot!
A leckében átvesszük az être, travailler és habiter ige ragozását, a köszönéssel, bemutatkozással kapcsolatos alapvető kifejezéseket, az országok és nemzetiségek nevét és a különböző foglalkozások megnevezését is.

2. lecke:  Je me présente – Bemutatkozom
Bemutatjuk a hangsúlyos személyes névmások használatát, az aller ige ragozását és alkalmazását, a visszaható igéket, valamint bővítjük szókincsét a saját érdeklődési kör bemutatása kapcsán.

3. lecke: Nous allons au cinéma? – Megyünk moziba?
Ismertetjük a vouloir és pouvoir igék ragozását, a tagadás használatát és a 60-ig történő számolást, továbbá az időpont órában történő meghatározását.

4. lecke: Tu fais du sport? – Sportolsz?
A lecke végére megismeri a faire és avoir igék ragozását, a határozatlan névelők használatát, az ily a szerkezetet és a különböző sportágak megnevezését, ezenfelül az emberek és dolgok tulajdonságait kifejező melléknevek használatát is.

5. lecke: La famille – A család
Átfogó képet adunk a birtokos névelő használatáról, a de elöljárószó alkalmazásáról a birtokviszony kifejezésére. Szókincsét a család bemutatása és emberi tulajdonságok leírása kapcsán bővítjük.

6. lecke: L’appartement – A lakás
Bemutatjuk a savoir ls lire igék ragozását, valamint a penser ige használatát, a sorszámokat és a 60 felett történő számolást. Gyakorlatok segítségével ismertetjük, hogy miként lehet leírni egy lakást.

7. lecke: A l’hôtel – Szállodában
A leckével elsajátítja a mutató névelő használatát, az est-ce que szerkezetet és a combien kérdőszó használatát. Bemutatjuk a hónapok megnevezését és hogyan folytasson párbeszédet a szobafoglalásáról és a szoba áráról.

8. lecke: Maison á vendre – Eladó ház
Átvesszük a vendre, rendre igék ragozását, a személyes névmások tárgyesetének használatát. A házeladással, illetve bérléssel kapcsolatos hirdetésekben található rövidítéseket és, hogy miként kell lebonyolítani egy hivatalos telefonbeszélgetést.

9. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
Az előző leckében elsajátítottak gyakorlásán felül ismertetjük a színek bemutatását, az igék jelen időben történő használatát és az hogyan válaszoljon hallás vagy írott anyag alapján a feltett kérdésekre.

10. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
Az eddigiek ismétlésén felül átvesszük a valahova tartozás kifejezését, a telefonbeszélgetések során elhangzó kifejezések alkalmazását, a batárok és családtagok számára történő levélírást is.

11. lecke: Je prends le train – Vonaton utazom
A leckében szó esik a fordított szórendű kérdő mondatok használatáról, a me, te, nous, vous névmások használatáról a tárgy szerepében, a közlekedési eszközök megnevezéséről és a vonatok indulásáról és érkezéséről történő informálódásról.

12. lecke: Dans l’avion et au camping – Repülőgépen és kempingben
Bemutatjuk a fordított szórend használatát a tulajdonnevet vagy főnevet tartalmazó kérdésekben, a de viszonyszó használatát jelzőként és a II. ragozási csoportba tartozó igék ragozását. Szókincsét bővítjük a repülőgépen történő utazás és a kempingezés témakörében szereplő szavakkal, kifejezésekkel.

13. lecke:  Au café et au restaurant – Kávézóban és étteremben
A lecke végére megismeri a boire ige ragozását, az anyagnévelők használatát és a mennyiséget jelölő kifejezéseket, valamint a felszólító mód alkalmazását. Gyakorlatok során az étkezéssel és ételrendeléssel kapcsolatosan tágítjuk szókincsét.

14. lecke:  A la cuisine – A konyhában
Átfogó képet adunk a dire, mettre és servir ige ragozásáról, a felszólító mód használatáról névmásokkal és néhány ételrecept közlését is átvesszük a leckében.

15. lecke: Nous visitons la ville – Meglátogatjuk a várost (városnézés)
A leckével elsajátítja a demander ige használatát, az il faut szerkezet alkalmazását, a felszólító mód képzését, továbbá hogyan igazítson útba valakit és miként írjon le műemléket és érdekes helyeket a városban.

16. lecke: C’est interdit – Tilos
Átvesszük az envoyer, permettre, interdire és défendre igék ragozását, a közvetett tárgy felismerést és a tiltások és utasítások értelmezését és megfogalmazását is.

17. lecke: Les courses – Bevásárlások
Ismertetjük a quelque chose és quelqu’un határozatlan névmások és a qui, que és oú vonatkozó névmások alkalmazását, ezenfelül az egyes üzlettípusok megnevezését és a bevásárláshoz kapcsolódó szókincset.

18. lecke: A la banque et au bureau de poste – A bankban és a postán
Bemutatjuk a ne … plus tagadó szerkezetet, a dont vonatkozó névmás használatát és a határozószók képzését. Szókincsét a postai és banki szolgáltatásokkal kapcsolatosan bővítjük.

19. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
Gyakorlatok során mélyítjük tudását a découvrir és más igék ragozása kapcsán, a főnevek helyettesítését az en és az y határozói névmással, hogy miként beszéljen az utazással és a szolgáltatásokkal kapcsolatos témákról, valamint miként mutasson be építészeti alkotásokat.

20. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
További gyakorlás során átvesszük a se sentir ige ragozását, az utazási témájú szövegek elolvasását, a vonatkozó névmások és elöljárószavak és határozószók használatát.

21. lecke: Au magasin de vêtements – Ruházati boltban
Ismertetjük a croire és a plaire ige ragozását, a melléknevek fokozását, az öltözködéssel kapcsolatos szókincset és a ruházati boltban történő párbeszédek folytatását is.

22. lecke: Acheter une voiture – Autóvásárlás
A lecke végére elsajátítja az –al végű melléknevek többes számának képzését, a bon és a mauvais melléknevek fokozását. Bemutatjuk, hogyan írjon le egy autót, miként beszélgessen autóvásárlásról és autóbérlésről, valamint hogyan fejezze ki véleményét.

23. lecke: Quel temps fait-il? – Milyen idő van?
A leckével megismeri az összetett múlt idő képzését az I. és II. ragozási csoportba tartozó igék esetében, a múlt idejű melléknévi igenév alkalmazását rendhagyó igék, illetve a III. és IV. ragozási csoportba tartozó igék esetében.  Bemutatjuk azon szavakat és kifejezéseket, amelyek a múltban történő cselekvés kifejezéséhez szükségesek, tovább az időjárás leírását is.

24. lecke: En vacances – Nyaraláson, szabadságon
Átvesszük a visszaható igék alkalmazását összetett múlt időben, a passé composé képzését, ezenfelül hogy miként meséljen nyaralásról és hogyan meséljen el valamit múlt időben.

25. lecke: Le corps de l’homme – Az emberi test
Ismertetjük a közvetett tárgy használatát, a tagadó mondatok alkotását a rien tagadószóval, a testrészek meghatározását és az avoir mal kifejezés alkalmazását is.

26. lecke: Cher le docteur – Az orvosnál
Bemutatjuk a futur proche igeidő alkalmazását tagadó és kérdő mondatokban, az időhatározók alkalmazását a jövő időben történő cselekvés kifejezésére. Szókincsét az egészségügyi problémák, betegségek témakörében bővítjük az ezek kapcsán használatos szavakkal és kifejezésekkel.

27. lecke: Que faire pour être en bonne santé – Mit tegyünk, hogy egészségesek legyünk?
A leckében átvesszük a mennyiségek összehasonlítását, a si használatát kijelentő mondatban tagadó kérdés után, a főnévi igeneves kifejezések alkalmazását és hogyan adjon tanácsot a táplálkozással és az egészséges életmóddal kapcsolatban.

28. lecke: Pour être en bonne forme – Mit tegyünk, hogy jó formában legyünk?
Ismertetjük a több névmás alkalmazását a mondatban, a visszaható igék felszólító módjának használatát és mondatok alkotását a testedzéssel kapcsolatos szavakból és azt hogyan beszélgessen a jó közérzet elérésének lehetőségeiről.

29. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
Gyakorlatok során átvesszük az igeragozást jelen időben, összetett múlt időben, a közeli jövő időben és felszólító módban. Továbbá a szókincs csoportosítását a szavak jelentése szerint és hogyan beszéljen az állatokról és az állatok gondozásáról.

30. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
Elmélyítjük tudását a melléknevek, az elöljárószók és névmások alkalmazása kapcsán, valamint az azonos, illetve ellentétes jelentésű kifejezések használatában. Átvesszük, hogyan beszélgessen köznapi élethelyzetekről különböző igeidőket használva.

31. lecke: Les projets – Tervek
Bemutatjuk az I., II. és III. ragozási csoportba tartozó igék egyszerű jövő idejét, a personne szó használatát tagadó mondatban és hogy miként beszéljen az eljövendő eseményekről és saját terveiről.

32. lecke: Opinions et sentiments – Vélemények és érzések
Ismertetjük a personne tagadószó használatát elöljárószó után, a se mettre á kifejezés alkalmazását, továbbá véleményének megfogalmazásának módját.

33. lecke: À l’école – Az iskolában
A lecke végére megismeri az I. típusú feltételes mondatok alkalmazását, a befejezetlen múlt idő képzését, azt, hogy hogyan beszélgessen az iskoláról és miként számoljon be múltbéli tanulmányairól, illetve a munkájáról.

34. lecke: Le travail – A munka
Bemutatjuk a feltételes mód jelen idejű képzését, a II. típusú feltételes mondatok alkalmazását valamint az álláshirdetések szövegének értelmezését és hogyan írjon önéletrajzot.

35. lecke: Un accident – Baleset
Átvesszük a birtokos névmások használatát, a függő beszéd alkalmazását és az igeidők egyeztetésének szabályát jelen, illetve jövő időre vonatkoztatva. Szókincsét a baleset témakörében bővítjük gyakorlatok, szavak és kifejezések segítségével.

36. lecke: Faits divers – Az események krónikája
Ismertetjük a szenvedő szerkezetet, a plus-que-parfait használatát az igeidő-egyeztetés szabályát érvényesítő mondatokban, továbbá bemutatjuk, hogyan beszélgessen meglepő helyzetekről és katasztrófákról.

37. lecke: La vie en famille – A családi élet
A lecke végére megismeri, hogyan képezze az I., II. és III. csoportba tartozó igék subjonctif alakjait, hogyan társalogjon a családi ünnepekről és családi problémákról.

38. lecke: La vie en société – Élet a társadalomban
A leckével elsajátítja a tőváltoztatós igék alakjainak képzését, a lequel kérdő névmás vonatkozó névmásként való alkalmazását. Szókincsét a társadalmi és politika témakörében bővítjük, hogy beszélgetést folytathasson a kultúráról és a technikáról is.

39. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
Gyakorlatok során mélyítjük tudását kérdések feltevése kapcsán különböző igeidőkben, a mutató és birtokos névmások használata kapcsán, ezenfelül hogy miként ragadjon ki fontos információkat és szavakat a hallott szövegekből.

40. lecke: Cahier d’exercices – Munkafüzet
Gyakorlás során átismételjük az elöljárószók és a névmások alkalmazását, a sajátos francia kifejezéseket és a családi életről történő beszélgetéseket is.

Francia nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 40 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnék elsajátítani egy világnyelv alapjait,
 • akik utazásaik során, turistaként boldogulni szeretnének különböző élethelyzetekben,
 • akik szeretnének beszélni ezen a szép és különleges nyelven.

A  kezdő francia nyelvtanfolyam végére:

 • folyékonyan tud majd olvasni, kialakul idegen nyelvi beszédértése,
 • tudni fogja, hogyan szólaljon meg franciául utazása során, étteremben, szállodában vagy szórakozóhelyen,
 • könnyebben szerezhet munkát mind itthon, mind az Európai Unióban.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
10 775 Ft/hó* Megrendelem
11 475 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
11 875 Ft/hó* Megrendelem
12 375 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.