Európai gazdasági ismeretek EBCL tanfolyam

Európai Gazdasági Ismeretek EBC*L tanfolyam

Tanfolyamunk segítségével Ön elsajátíthatja a gazdasági életben, közigazgatásban és adminisztrációs munkában feltétlenül szükséges ismereteket. A tanfolyam elvégzése után partnerünknél akár az Unióban is elismert EBC*L-vizsgát tehet, így megkönnyítheti elhelyezkedését külföldön.

8 550 Ft helyett

csak 
6 360 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát és az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését.
Információk
Tempó
Tematika
Vizsgalehetőség
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Európai Gazdasági Ismeretek EBC*L tanfolyam

A tanfolyam leckéit távoktatás formájában, egyedileg meghatározott ütemben sajátíthatja el, és az összes házi feladat visszaküldése, valamint a záróteszt sikeres teljesítése esetén a tanfolyam végén igazolást állítunk ki. Azonban lehetősége van partnerintézményünknél nemzetközileg elismert bizonyítványt is szerezni. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor az alábbiakat kell tennie:
1. lépésben az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának segítségével egyénileg, de az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított szaktanári segítséggel távoktatás formájában sajátítja el az ismeretanyagot,
2. lépésben a képzés lezárásáról szóló igazolás birtokában jelentkezik és személyesen részt vesz a szakmai partnerintézményünk által szervezett vizsgán.

Miért?
Mert a nálunk elsajátított szakmai, elméleti és gyakorlati tudás birtokában olyan szakember válik Önből, aki jól hasznosítható tudásra és az EU-ban is elfogadott szakképesítésre tesz szert.

Mit?
Nemzetközileg elismert német vagy angol nyelvű Egységes Európai Gazdasági Oklevelet ("A" modulra vonatkozóan) szerezhet, amennyiben jelentkezik a partnerintézményünk által szervezett EBC*L vizsgára. Együttműködés alapján a partnerintézmény fogadja az Európai Levelező Oktatási Kft. képzésén résztvevők vizsgajelentkezését amennyiben a képzésben résztvevő rendelkezik a képzés lezárásáról szóló igazolással.
Az ELO cégcsoportot az EBC*L vizsga, próbavizsga igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

Hol?
Szakmai partnerintézményünkben, az EBC*Licensing Magyarország Kft-nél (budapesti helyszínen) történik a próbavizsgáztatás és a vizsgáztatás.

Mennyi ideig?
Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzés idejét a képzésben részt vevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozatokhoz tartozó egyes tananyagcsomagokat. Normál ütemezés esetén ez 16 hónap (részletekért lásd Oktatási program vagy a hatályos ÁSZF).
A partnerintézménynél lehetőség van próbavizsgán részt venni. Ezen kívül partnerintézményünk igény esetén konzultációs lehetőséget is biztosít.

Mikor?
A vizsgákat partnerintézményünk egyéni igények szerint, egyéni időpontokban bonyolítja le, az előzetes egyeztetést követően.

Mennyiért?
Az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának díja: 16 hónap*5 110 Ft/hónap = 81 760 Ft AKCIÓS ÁRON! Az ár nem tartalmazza az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott oktatási szolgáltatás ellenértékét, ami 1000 Ft/tananyagcsomag.
A partnerintézmény által szervezett vizsga díja 115 Euró. A próbavizsga díja 3.600 Ft.

Hogyan?
A partnerintézmény által kínált vizsgán az ELO Könyvkiadó Kft. távoktatási tananyagsorozatának elsajátítása, az Európai Levelező Oktatás Kft. által biztosított elméleti képzés elvégzése, és a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése után vehet részt.

A partnerintézmény által szervezett vizsgán való részvétel feltételei:

 • befejezett általános iskolai végzettség
 • az ELO Könyvkiadó Kft. teljes tananyagsorozatának elsajátítása és kifizetése,
 • az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított valamennyi házi feladat megoldása és visszaküldése,
 • a záróteszt sikeres (legalább 51%-os teljesítése), a képzés lezárását tanúsító igazolás megszerzése,
 • a vizsgadíj befizetése.

FONTOS!
Az ELO cégcsoporttól független jogszabály-módosítások miatt a tanfolyam tananyagát és árát, valamint a képzést tekintve a változtatás jogát fenntartjuk. Szakmai partnerünk a változtatás jogát fenntartja a konzultációs- és vizsgadíj, a képzés feltételeinek, valamint indításának tekintetében. A konzultációt - amin a részvétel nem kötelező - csak és kizárólag a megfelelő létszám esetén (minimum 12 fő) tudják megszervezni. A vizsga is csak megfelelő létszám (minimum 10 fő) esetén szervezhető. A konzultáció kezdésének időpontjáról, a részvételi díj befizetéséről, a vizsga időpontjáról, és minden egyéb vizsgával, pótvizsgával, képzéssel kapcsolatos kérdésről a partnerintézménytől kap levélben értesítést.
Jelentkezését legkésőbb az utolsó tananyagcsomag kézhezvételétől számított 1 éven belül kell elküldenie! Amennyiben eddig az időpontig nem küldi el a vizsgára vonatkozó jelentkezését, a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége.

A vizsgára az ügyféloldalon keresztül tud jelentkezni.

ÉS MÉG...?
Kérdése van? Az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott elméleti képzéssel kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 06- 1/206-1775-ös telefonszámon, vagy írjon az elo@elo.hu e-mail címre, a partnerintézmény által nyújtott vizsgával kapcsolatban írjon a nagy.eniko@elo.hu e-mail címre.
 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Európai Gazdasági Ismeretek EBC*L tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Gyorsított tempó esetén havonta két tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egyszerre négy leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik.  Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama a felére csökken.

Késleltetett

Késleltetett tempó esetén kéthavonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egy alkalommal két leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi. Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama megduplázódik.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A vállalkozási tevékenység és információs rendszere
Bemutatjuk a vállalkozási tevékenység lényegét, tartalmát, főbb jellemzőit. Áttekintjük, hogy milyen elemekből épül fel a vállalkozások vagyona. Kitérünk arra is, hogy milyen módszerekkel lehet mérni a vagyon növekedését, csökkenését. Megismertetjük a vállalkozások külső-belső kapcsolataival, információs rendszerével.

2. lecke: A beszámoló
Ismertetjük a vállalkozás és a számvitel kapcsolatát, valamint a számvitel feladatait. Kitérünk a számvitel területeinek ismertetésére. Vázlatosan áttekintjük a számviteli törvényt és annak néhány szabályát. Foglalkozunk a vállalkozás vagyonának összetételével, valamint az eredménykimutatás lényegével is.

3. lecke: A befektetett eszközök
Megismerheti a vállalkozást hosszú távon szolgáló eszközök fajtáit, valamint a vállalkozás befektetett eszközeinek kategóriáit. Ezen belül részletesen ismertetjük az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint a befektetett pénzügyi eszközök összetevőit, számviteli törvény szerinti csoportosítását.

4. lecke: A forgóeszközök
Bemutatjuk a vállalkozást rövid távon szolgáló eszközök fajtáit. Áttekintjük a vállalkozás forgóeszközeinek kategóriáit. Ezen belül részletesen ismertetjük a készletek, a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök, valamint az aktív időbeli elhatárolás összetevőit, számviteli törvény szerinti csoportosítását.

5. lecke: Az anyagi jólét és a saját tőke
Részletesen foglalkozunk a vállalkozás saját tőkéjének jellemzőivel. Kitérünk a vállalkozás saját tőkéjének kategóriáira. Ezen belül részletesen ismertetjük a jegyzett tőke, jegyzett, de még be nem fizetett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék, valamint a mérleg szerinti eredmény jellemzőit.

6. lecke: A kötelezettségek és az idegen tőke
Foglalkozunk a vállalkozás idegen tőkéjének jellemzőivel. Felvázoljuk a vállalkozás idegen tőkéjének kategóriáit. Ezen belül részletesen ismertetjük az idegen tőke és a kötelezettségek jellemzőit, összetevőit. Ismertetjük a passzív időbeli elhatárolással kapcsolatos tudnivalókat is.

7. lecke: Az eredménykimutatás lényege és jellemzői
Meghatározzuk az eredménykimutatás lényegét, célját. Áttekintjük az eredménykimutatás formai és tartalmi jellemzőit. Ismertetjük az összköltségeljárással készült eredménykimutatás, valamint a forgalmiköltség-eljárással készült eredménykimutatás felépítését. Gyakorlati példákkal szemléltetjük az eredménykimutatás összeállítását.

8. lecke: Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Megismertetjük az értékesítés nettó árbevételének fajtáival, növelő és csökkentő tételeivel. Tanulhat az egyes költségnemek fajtáiról, az anyagjellegű ráfordítások, és a személyi jellegű ráfordítások típusairól. Meghatározzuk az értékcsökkenési leírás fogalmát, az értékesítés közvetlen és közvetett költségeit, és az egyéb bevételek és ráfordítások fajtáit.

9. lecke: A szokásos vállalati eredmény
Megtanulhatja a pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között elszámolandó tételeket. Bemutatjuk a kapott/járó kamat és a fizetendő kamat fogalma közötti eltérést. Felvázoljuk a legalapvetőbb kamatszámítási módszereket. Kitérünk a tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közötti különbségre.

10. lecke: A mérleg szerinti eredmény
Ismertetjük a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között elszámolandó tételeket. Bemutatjuk az adózás előtti eredmény összetételét. Foglalkozunk a társasági adó, az adózott eredmény, valamint a mérleg szerinti eredmény bemutatásával, kiszámításának módjával.

11. lecke: Az értékcsökkenés tartalma és elszámolása
Kitérünk az értékelés jelentőségének ismertetésére. Felvázoljuk az értékelés főbb szabályait. Meghatározzuk a beszerzési költség és az értékcsökkenés tartalmát és elszámolását. Bemutatjuk a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés közötti különbséget. Elsajátíthatja az értékcsökkenési leírási módszereket.

12. lecke: A készletek értékelése
Megismerheti a készletek értékelésének jelentőségét a számvitelben, és elsajátíthatja a készletértékelés főbb szabályait. Bemutatjuk a FIFO, a LIFO, a LOFO, a HIFO értékelési módszerek közötti különbségeket. Megismerheti az átlagár alkalmazását, és számításos példákon keresztül bemutatjuk az egyes értékelési módszereket. Áttekintjük az értékvesztés jelentőségét a számvitelben.

13. lecke: A pénzkezelési és bizonylati szabályzat
Meghatározzuk a számviteli politika lényegét, célját, szükségességét, és bemutatjuk a számvitelpolitikai döntések fajtáit. Kitérünk a számviteli politikával szemben támasztott követelményekre. Foglalkozunk az általános számvitelpolitikai döntésekkel. Megismerheti a vállalkozás pénzkezelési és bizonylati szabályzatát.

14. lecke: A leltárkészítési és leltározási szabályzat
Áttekintést adunk a leltárkészítési és leltározási szabályzat szükségességéről.  Elsajátíthatja a leltárra és a leltárkészítésre vonatkozó szabályokat. Foglalkozunk a leltározás előkészítésének feladataival. Ismertetjük, hogyan kell összeállítani a leltárkészítési és leltározási szabályzatot.

15. lecke: A jövedelmezőség
Rámutatunk a mérlegből, eredménykimutatásból való olvasás szükségességére. Csoportosítjuk a főbb jövedelmezőségi mutatószámokat. Megtudhatja, hogy honnan kapjuk a mutatószámokhoz szükséges adatokat. Értelmezzük az egyes mutatószámokat, amelynek segítésével elemezheti egy vállalkozás működését.

16. lecke: A fizetőképesség
Felvázoljuk a fizetőképesség vizsgálatának szükségességét. Csoportosítjuk a főbb likviditási mutatószámokat és bemutatjuk a mutatószámok kiszámításának lépéseit. Értelmezzük az egyes mutatószámokat, amelynek segítségével elemezheti egy vállalkozás fizetőképességét. Gyakorlati tanácsokat adunk egy vállalat működésének eredményesebbé tételéhez.

17. lecke: Az eladósodottság
Áttekintjük a vállalkozó/vállalkozás pénzügyi helyzetét. Átismételjük a főbb likviditási mutatószámokat, a főbb jövedelmezőségi mutatószámokat. Értelmezzük egy vállalat eladósodottságát, és az egyes mutatószámokat, amelynek segítségével elemezheti egy vállalkozás eladósodottságát.

18. lecke: A hatékonyság
Rámutatunk a hatékonyság vizsgálatának szükségességére. Csoportosítjuk a főbb hatékonysági mutatószámokat és bemutatjuk a mutatószámok kiszámításának lépéseit. Megtudhatja, hogy honnan kapjuk a mutatószámokhoz szükséges adatokat. Értelmezzük az egyes mutatószámokat, amelynek segítésével elemezheti egy vállalkozás tevékenységét.

19. lecke: A Cash Flow
Meghatározzuk a cash flow fogalmát és rávilágítunk az eredménykimutatás és a cash flow különbségeire. Bemutatjuk a cash flow kimutatás felépítését és jelentőségét. Elemezheti egy vállalkozás pénzügyi helyzetét a cash flow-kimutatás segítségével. Gyakorlati tanácsokat adunk egy vállalat működésének eredményesebbé tételéhez.

20. lecke: A Benchmarking
Definiáljuk a benchmarking fogalmát. Bemutatjuk az egyes benchmarking fajták közötti különbséget. Áttekintést adunk a benchmarking területeiről. Felvázoljuk a benchmarking veszélyeit, és működésének feltételeit. Kitérünk a benchmarking folyamat hét lépésének bemutatására is.

21. lecke: A fedezeti összeg
Elemezzük egy piac tevékenységét. Bemutatjuk a piaci döntések előkészítése során alkalmazható elemzéseket, valamint az értékesítési összetétel, volumen, árbevétel alakulásának elemzését. Megállapítjuk a fedezeti pont tartalmát, a fedezeti összeg kategóriáit. Meghatározzuk a gyártmánykarakterisztika fogalmát.

22. lecke: A számvitel és költségszámítás
Átismételjük a költségek és a ráfordítások fogalmát. Részletesen ismertetjük a költségnemek csoportosítását. Áttekintjük a költséghelyek és költségviselők fogalmát. Megismertetjük a költséggazdálkodás mutatószámaival. Konkrét példákat mutatunk a költséggazdálkodással kapcsolatban.

23. lecke: A költségszámítás és az önköltség
Bemutatjuk az egyes önköltség-számítási kategóriákat és az önköltség-számítási eljárásokat. Kitérünk az önköltségszámítás kérdésére, megállapítjuk az önköltségszámítás célját, feladatait. Felvázoljuk az egyes önköltség-számítási fajták, módszerek közötti különbségeket. Példákkal szemléltetjük az egyes önköltség-számítási módszereket.

24. lecke: A fix és változó költség
Ismertetjük a vállalati költségek, a termelési költségek fajtáit. Foglalkozunk az elsüllyedt költségek és az alternatív költségek, valamint az explicit és az implicit költségek közötti különbségekkel. Megismertetjük a befektetés és a költségek viszonyával. Meghatározzuk a gazdasági költségek, a számviteli költségek fogalmát.

25. lecke: A részköltség-számítás és a teljesköltség-számítás
Meghatározzuk a saját termelésű készletek bekerülési értékét. Megállapítjuk a gazdasági költségek, a számviteli költségek fogalmát. Bemutatjuk a részköltség-számítás és a teljesköltség-számítás közötti különbségeket. Elsajátíthatja az önköltségszámítással szemben támasztott követelményeket.

26. lecke: A Profit Center
Ismertetjük a költséghely-elszámolás jelentőségét, a költséghely vezetőjének felelősségét. Rámutatunk a költséghely számítására szolgáló kalkulációs séma fontosságára. Kitérünk a költséghely számítás és a profitcenter közötti különbségekre. Megismerheti a profitcenter fedezeti összegének kiszámítási módját.

27. lecke: A társasági formák és az egyéni vállalkozás
Meghatározzuk a gazdasági élet egyes szereplőit. Csoportosítjuk az egyes társasági formákat. Megismerheti a gazdasági társaságok alapításának feltételeit. Kitérünk az egyéni vállalkozás előnyeinek és hátrányainak bemutatására. Ismertetjük az egyéni vállalkozói igazolvány tartalmát.

28. lecke: A közkereseti társaság és a betéti társaság
Meghatározzuk a közkereseti társaság, valamint a betéti társaság főbb jellemzőit, előnyeit és hátrányait. Ismertetjük a közkereseti és a betéti társaság közötti hasonlóságokat és különbségeket. Áttekintjük a bt. és a kkt. alapításának feltételeit. Tisztázzuk a tagok vagyoni hozzájárulásának és felelősségének kérdéseit.

29. lecke: A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság
Megismerheti a korlátolt felelősségű társaság, valamint a részvénytársaság főbb jellemzőit, előnyeit és hátrányait. Ismertetjük a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság közötti hasonlóságokat és különbségeket. Áttekintjük a kft. és az rt. alapításának feltételeit. Tisztázzuk a tagok vagyoni hozzájárulásának és felelősségének kérdéseit.

30. lecke: A vállalkozások együttműködése
Meghatározzuk a Gazdasági Versenyhivatal főbb tevékenységi köreit. Definiáljuk a kartell fogalmát, ismertetjük előnyeit, hátrányait, tilalmát. Megtudhatja, mit értünk a tisztességtelen verseny fogalmán és a kartelltilalomba ütköző szerződések semmisségén, valamint melyek az üzleti titoksértés esetei. Értelmezzük a gazdasági erőfölény és a bojkott fogalmát.

31. lecke: A cég és a képviselet
Bemutatjuk a Cégbíróság legfontosabb feladatait. Részletesen ismertetjük a cégkivonat, cégjegyzék tartalmát. Bemutatjuk az önálló cégjegyzés feltételeit. Megtudhatja, hogy mikor szükséges az eljárási meghatalmazás és mik a meghatalmazás tartalmi kellékei. Áttekintést adunk arról, hogy mikor szükséges együttes cégjegyzés.

32. lecke: Esettanulmányok
Átismételjük az eddig tanult valamennyi témakört. Esettanulmányokon keresztül bemutatjuk mind a négy témakör – mérlegfelépítés, vállalati célok és mutatószámok, költségszámítás, társasági-gazdasági jog – legfontosabb tudnivalóit. Az esettanulmányok végén található megoldókulcs segítéségével leellenőrizheti tudását.

 

Európai Gazdasági Ismeretek EBC*L tanfolyam tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akiket érdekel az Európai Unió gazdasági rendszerének működése,
 • akik jól hasznosítható tudást szeretnének az egységes európai gazdaságról,
 • akik a szakmai partnerintézményünknél az EU-ban is elfogadott EBC*L-vizsgát szeretnének tenni.

A tanfolyam végére:

 • megszerzett tudásával hatékonyan segítheti vállalata munkáját,
 • elvégzése növeli elhelyezkedési esélyeit külföldön is,
 • a megszerzett ismereteket más területeken is sikerrel kamatoztathatja.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével online házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
Képzés szolgáltatás
Képzés
szolgáltatás
6 360 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag.