Értékesítési és üzletkötői alapismeretek tanfolyam

Értékesítési és üzletkötői alapismeretek tanfolyam

Az ELO tanfolyamán Ön mindent megtanulhat, amire egy jó kereskedelmi képviselőnek szüksége van. A kereskedelem bármely ágában alkalmazható tudásra tehet szert. A tevékenység csupa kihívás, hiszen a sikerért újra és újra meg kell küzdeni.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Értékesítési és üzletkötői alapismeretek tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Értékesítési és üzletkötői alapismeretek tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A kereskedelmi képviselő híd a gyártó cég és a vevő között
A leckében szót ejtünk a kereskedelmi képviselő definíciójáról, szerepéről és feladatairól, valamint körülhatároljuk a szolgáltatás fogalmát. Ezen kívül az értékesítés és az üzletkötés hét aranyszabályáról is tanulhat.

2. lecke: A piac és a marketing-orientáció
A tananyagcsomagban foglalkozunk a piac és a marketing alapjaival, a környezettel és a konkurenciával, a vevők szükségleteivel. Foglalkozunk a marketing-mix elemeivel, valamint a pr fogalmának meghatározásával.

3. lecke: A munkaidő megtervezése és megszervezése
Tanulhat arról, hogy miért fontos a munka megtervezése, a rövid és hosszú távú célok meghatározása. Bemutatjuk, hogyan kell ütemtervet készíteni, és hogy miként ellenőrizzük a munkánk hatékonyságát.

4. lecke: Az iroda vezetése
Ismertetjük, hogy hogyan szervezzük meg legjobban a munkát az irodában. Szó lesz arról is, hogy hogyan telefonáljunk, milyen céllal használjuk a faxot és miként gyűjtsünk adatokat a vásárlókról.

5. lecke: A szóbeli kommunikáció
A lecke végére megtanulhatja, hogy hogyan viselkedjünk kommunikálás közben, hogyan beszéljünk, hogy amit mondunk, az helyes is legyen, hogyan keletkeznek leggyakrabban a félreértések és miként vezessük a beszélgetést.

6. lecke: A verbális kommunikáció – a meghallgatás, az olvasás és az írás
A leckében a kommunikáció egyéb jellemzőit vesszük sorra, mint a hallgatás művészetét, a kérdésfeltevés módját, a gyors emlékezetbe vésés technikáit, az írás szabályait és a hatékony olvasás szabályait.

7. lecke: A metakommunikáció, avagy a viselkedés, a mimika és a tekintet jelentése I.
Bemutatjuk a testbeszédet és azt, hogyan „beszéljünk” a testünkkel az üzleti tárgyalások során. Átvesszük továbbá, milyen jelentéseket hordozhat az emberek viselkedése, melyek azok az érzelmek, amelyek megjelenhetnek az arcon.

8. lecke: A metakommunikáció, avagy a viselkedés, a mimika és a tekintet jelentése II.
A leckében szót ejtünk a gesztusok jelentéséről, az asztalnál történő helyválasztásról, a metakommunikáció félreértésének veszélyeiről és hogy miként ismerjük fel a beszélgetésben elhangzó valótlanságot.

9. lecke: Információs források az üzleti életben
Ismertetjük az elsődleges és másodlagos információforrásokat, az adatgyűjtés alapvető módszereit a piackutatásban (kérdőíves adatgyűjtés, interjú, kísérletek). Szót ejtünk a vásárlói adatbank létrehozásának fontosságáról is.

10. lecke: Az ügyfélszerzés módjai
Bemutatjuk a potenciális vevők kategóriáit, az új vevők megszerzésének módját, a potenciális felhasználók információs forrásait és a kapcsolatteremtés módját az első találkozáskor.

11. lecke: A vevővel való találkozás előkészítése és megszervezése
A leckében útmutatásokat adunk arra vonatkozóan, hogy mit kell tudni a potenciális vevőkről, hogyan készítse el egy találkozó forgatókönyvét, és miért kell előzetesen felmérni a helyiségeket és a felszerelést.

12. lecke: A termékbemutató levezetése
A leckében tanulhat arról, hogy miként köszöntsük az üzleti partnerünket a találkozó kezdetekor, hogyan mutassuk be az ajánlatot, hogyan emeljük ki a termék előnyeit és miként kontrolláljuk a partnerünk viselkedését.

13. lecke: Az érvek és az ellenérvek használatának művészete
Ismertetjük a kérdésfeltevés formáit, azaz a nyitott és zárt kérdések használatának lehetőségeit. Kitérünk az eredményes érvelés kritériumaira és az ellenvetések elhárításának alapelveire is.

14. lecke: Az üzlet finalizálása
A leckében foglalkozunk azzal, hogy hogyan határozzuk meg az üzleti tárgyalás befejezésének legmegfelelőbb pillanatát, hogyan ismerjük fel a vevő vásárlási szándékát. Szó lesz arról is, hogy miként tegyünk ésszerű engedményeket.

15. lecke: A vevőtípusok és kiszolgálásuk
Átvesszük a vevők legfontosabb típusait, az egyes típusok viselkedését. Bemutatjuk az egyes típusoknak megfelelő viselkedést a harmonikus kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályainak figyelembevételével.

16. lecke: Együttműködés a nehéz vevővel
Ismertetjük a nehéz vevők különböző kategóriáit (pl. ideges, mogorva, szűkszavú, kritizáló), felismerésük módjait. Továbbá tanulhat arról, hogy hogyan kell viselkedni ezekkel a vevőkkel asszertív módon.

17. lecke: A panaszok és a reklamációk ügyintézése
Ebben a leckében a reklamációk kezelésének módjaival foglalkozunk. Felvázoljuk a fogyasztók jogait, a reklamációk kezelésének lehetőségeit és azt, hogy hogyan reagáljunk pozitívan a kritikai észrevételekre.

18. lecke: Szervizszolgáltatás és vevőszolgálat
Átfogó képet adunk arról, hogy milyen szolgáltatásokkal bővíthetjük az értékesítést, milyen plusz szolgáltatásokat nyújthatunk a vásárlóknak és hogyan csökkenthetjük a minimumra a rizikófaktorokat.

19. lecke: Mit tegyünk, hogy vevőink elégedettek legyenek?
Ismertetjük a vásárlói elégedettség elérésének módjait és annak meghatározó tényezőit. Szó lesz arról, hogy hogyan alakítsunk ki tartós és eredményes üzleti kapcsolatot vevőinkkel.

20. lecke: A XXI. század vevője
A leckében szót ejtünk az új nemzedék, az "X" generáció születéséről, a fiatalok vásárlóerejének növekedéséről. Meghatározzuk az ebbe a csoportba tartozó vevőket befolyásoló tényezőket és kitérünk a fiatalság szegmentációjára is.

21. lecke: A sikeres kereskedelmi képviselő tulajdonságai és a megfelelő munkastílus kialakítása
A lecke összefoglalja mindazt, melyről korábban tanultunk; elsősorban a kereskedelmi képviselő személyének vonatkozásában. Bemutatjuk, hogy mi a titka a jó kereskedőnek, aki sikereket ér el a munkája során.

22. lecke: Partnerkapcsolatok a vevővel és a szakmai etika
Ebben a leckében bemutatjuk, hogy hogyan vehetjük számba saját erős és gyenge oldalainkat, hogyan készíthetünk szakmai és általános önfejlesztő tervet. Tanulhat a benchmarking módszeréről is.

23. lecke: Ne keressünk kibúvókat!
Áttekintjük, hogy hogyan készüljünk fel az álláskeresésre, ehhez milyen információforrások állnak rendelkezésünkre, azaz hol keressünk munkát; mik a munkáltató elvárásai és mi a teendő a találkozó előtt, alatt és után.

24. lecke: Az álláskeresés írásos „kellékei”
Ismertetjük az önéletrajz készítésével és a szakmai bemutatkozó levél, azaz a kísérőlevél megírásával kapcsolatos szabályokat. Bemutatjuk a személyi lap tartalmát és elkészítésének mikéntjét is.

Értékesítési és üzletkötői alapismeretek tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akit érdekel a kereskedelmi képviselői szakma,
  • aki szeretné megismerni egy vállalat eladási stratégiáját,
  • aki egy jól jövedelmező szakmát szeretne elsajátítani.

A tanfolyam végére:

  • megszerzett tudásával hatékonyan segítheti vállalata munkáját,
  • növeli elhelyezkedési esélyeit,
  • a megszerzett ismereteket más területeken is sikerrel kamatoztathatja.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.