Egészségügyi szoftverkezelés tanfolyam

Egészségügyi szoftverkezelés tanfolyam

Az egészségügyi szoftverkezelés feladatai közé tartozik a számítógépes dokumentáció elkészítése és kezelése a betegfelvételtől a diagnosztikai eljárásokig, valamint az informatikai feladatok elvégzése. Tanfolyamunk kiváló lehetőség, hogy mindezt a tudást otthonában sajátítsa el.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Egészségügyi szoftverkezelés tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Egészségügyi szoftverkezelés tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Jogi ismeretek az egészségügyi ellátásban
A lecke feldolgozásával képes lesz felismerni az állammal szembeni társadalmi és politikai elvárásokat saját tevékenységére vonatkozóan. Ezen kívül alkalmazni tudja a legfontosabb polgárjogi és családjogi alapfogalmakat és a jogképesség, cselekvőképesség, tulajdonjog, köztulajdon jogi kategóriáit. Továbbá ismerni fogja az alapvető szerződésfajták és okiratok kezelésének szabályait.

2. lecke: Gépírási alapismeretek – az írás technikája, az alapsor betűi
Bemutatjuk az írás technikáját és az ujjak alaphelyzetét, megismertetjük a számítógép billentyűzetével. Segítségünkkel elsajátíthatja a számítógép billentyűzetén történő tízujjas vakírást. A leckében ismertetjük még a boríték helyes címzésének módját is.

3. lecke: Etika
Áttekintjük a munkájához szükséges lelkiismeretességet, az empátiás készséget és a titoktartási kötelezettséget. A lecke végére felelősségérzettel tudja kezelni és segíteni a rászorulókat és őszintén, tapintatosan tudja tájékoztatni a betegeket. Megtanulja az egészségügyi etikett szabályai szerinti viselkedést is.

4. lecke: Gépírási alapismeretek – az alapsor további betűi
Ismertetjük a papír alapvető tulajdonságait, a papírfajtákat, formátumokat. Bemutatjuk az adatlapot és annak előrenyomtatott verziójának helyes kitöltését. Betekintést adunk a magán- és hivatalos levél formátumába.

5. lecke: Népegészségtan
Ismertetjük a magyar lakosság egészségi állapotára vonatkozó adatokat és a betegség közötti különbségeket. A lecke végére képes lesz alkalmazni a megbetegedési és halálozási arányszámokat, értelmezni tudja azok mutatóit, továbbá fel fogja ismerni a betegségek kialakulásának rizikótényezőit.

6. lecke: Gépírási alapismeretek – a felső és alsó betűsor újabb betűinek megtanulása
Megtanítjuk az ujjait megfelelő módon használni, az egymást követő betűkapcsolatokat követni és gyakorolni a szabályos kéztartást. Elsajátíthatja a betűkapcsolatok, szókapcsolatok és mondatok helyes leírásának technikáját.

7. lecke: Társadalombiztosítás
A lecke feldolgozásával képes lesz közreműködni a családjogi és munkajogi feladatok ellátásban. Segítünk felismerni a saját tevékenységére vonatkozó jogi szabályokat és büntetőjogi felelősségét. Megtanítjuk alkalmazni a legfontosabb polgárjogi és családjogi alapfogalmakat és a következő jogi kategóriákat: egészségügyi jog, szociális jog, társadalombiztosítás és családjog.

8. lecke: Gépírási alapismeretek – a számítógép tisztítása, további betűk írása, gyakorlása
A lecke végére képes lesz az író- és számítógép karbantartására, a szövegekben szereplő hibák kijavítására. Továbbá megtanulhatja, hogy milyen részekből áll a diktafon, és  áttekintjük annak használatát a szöveg felmondásakor és átírásakor is.

9. lecke: Statisztika az egészségügyben - az adatok felvétele, elemzése
Bemutatjuk a statisztikai adatok megfigyelési technikáit, feldolgozását, elemzését. Foglalkozunk a statisztikai adatok összehasonlításának mikéntjével. Ezenfelül a lecke elsajátításával képes lesz egyszerű statisztikai számítások elvégzésére.

10. lecke: Gépírási alapismeretek – a kiemelés különböző módjai
A lecke elsajátításával megtanulja a tabulátorok használatát és azt, hogyan kell a szöveg lényeges részét kiemelni. Bemutatjuk az arab számok, írásjelek és különböző jelek írásának technikáját. Foglalkozunk az ó és ű betűk helyes begépelésével.

11. lecke: Gazdaságtan – gazdaságosság elvei az egészségügyi ellátásban
Ismertetjük az egészségügyi ellátás alapelveit, szintjeit (alapellátás, szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás). Kitérünk a gazdaságtanhoz társuló tudományterületekre. Végül felvázoljuk a szakellátás finanszírozásának általános szabályait.

12. lecke: Gépírási alapismeretek – a leírt szavak pontossága
Elsajátíthatja a szöveg hibáinak javítási lehetőségeit, a római számok használatát, a táblázat részeit és a táblázatkészítést. Ezen kívül bemutatjuk a hivatalos levél formai követelményeit és a törtek, valamint egyéb jelek helyes begépelését is.

13. lecke: Anatómia-élettan – az emberi test felépítése és működése
A lecke feldolgozásával képes lesz egységben szemlélni a szervek, szervrendszerek felépítését és azok élettani működését. Tanulhat az emberi szervezet sajátos tulajdonságairól is, kiemelve a magasabb rendű idegműködést. Foglalkozunk még az egyes szervek szerepével is.

14. lecke: Szövegszerkesztési alapismeretek I.
Bemutatjuk az MS Word 2000 szövegszerkesztő program megnyitását, a dokumentum létrehozásának, mentésének módját, a szöveg külső jellemzőinek megváltoztatását, a dokumentum egészének és részleteinek nyomtatását. A lecke feldolgozásával gyakorlatot adunk az alapvető szövegszerkesztő funkciókra, továbbá ismertetjük a fejléc, a lábléc és az oldalszámozás létrehozásának módozatát.

15. lecke: Járványtan-közegészségtan – a lakosság egészségi állapotát befolyásoló intézkedések, a betegségek megelőzése
Átfogó képet adunk az alapvető mikrobiológiai és járványtani fogalmakról, a fertőzésről, annak klinikai tüneteiről, a megelőzéséről és felszámolásának módozatairól. Megértetjük a járványok folyamatát, azok elsődleges és másodlagos mozgatóit. Ismertetjük továbbá az immunitás fogalmát, fajtáit és mechanizmusát.

16. lecke: Szövegszerkesztési alapismeretek II.
Az MS Word 2000 szövegszerkesztő program ismertetését folytatva a lecke feldolgozásával képes lesz új tabulátort bevezetni, a tabulátorokat áthelyezni, törölni és  igazítani. Ezen kívül áttekintjük a felsorolás és számozás létrehozásának lépéseit. Megtanulhatja a táblázatok és a körlevelek készítését is.

17. lecke: Klinikai alapismeretek – betegségek tünetei, kezelésük lényege
Bemutatjuk a különböző megbetegedéseket és azok kialakulásának okait, a kórképet, azok tüneteit, szövődményeit és kezelését. A lecke feldolgozásával képes lesz alkalmazni munkája során a klinikai ismereteket, a diagnózisok felállításához szükséges vizsgálatokat és feltárni a különböző megbetegedések közötti összefüggéseket.

18. lecke: Gyakorlatok a gépírástudás továbbfejlesztéséhez
Megtanítjuk a gyakori betűkapcsolatok begépelésének technikáját a pszeudoszavakban, az alsó-felső fogásokat, a belső fogásokat és a jobb és bal kéz kisujjának erősítésének mikéntjét. Ezen kívül torna- és ujjtornagyakorlatok mutatunk be.

19. lecke: Klinikai laboratóriumi és diagnosztikai ismeretek
A lecke elsajátításával képes lesz leírni a szervezetből nyert váladékok vizsgálatának lényegét, a beavatkozások fontosságát, lényegét és eredményét. Továbbá megtanulhatja a szervezet fizikális, képi, elektromos, számítógépes vizsgálatainak lényegét ismertetni, leírni, valamint ennek függvényében a vizsgálatok eredményeit rögzíteni.

20. lecke: Gyakorlatok a gépírástudás továbbfejlesztéséhez
A lecke során gyakorolhatja a hibamegelőző és hibajavító szógyakorlatok begépelését. Gyakorlatokat mutatunk be a lebegő kéztartás kialakulásához. Összefüggő szövegekkel mérheti a teljesítményét.

21. lecke: Gyógyszertan – főbb gyógyszercsoportok hatásuk szerint
A lecke végére elsajátíthatja a gyógyszerek csoportjait, hatásait és mellékhatásait, csoportmegnevezését, nevét, adagjait. Áttekintjük a gyógyszerrendelés, és gyógyszertárolás szabályait, és a gyógyszerek pontos adminisztrációját, dokumentálását, számítógépes feldolgozását.

22. lecke: Számítógép-használat I. – Windows operációs rendszer
Bemutatjuk a Windows XP operációs rendszer legfontosabb jellemzőit, beállítási lehetőségeit. A lecke végére képes lesz megváltoztatni munkaasztalának beállítását és létre tud hozni a munkájához szükséges fájlokat. Megtanulhat minden olyan műveletet, melyek a számítógépes munkája során szükségesek.

23. lecke: Munkavédelem, munkahelyi biztonság az egészségügyben
Képet adunk az új munkahelyek üzembe helyezésének szempontjairól. Megismerheti a munkahelyi egészség helyzetét Európában, a munkavédelem erősítését az EU-ban. Végül áttekintjük az egészségügyi dolgozók foglalkozási betegségeit.

24. lecke: Számítógép-használat II. – fájlkezelés
A Windows XP operációs rendszer ismertetését folytatva elsajátíthatja az új mappa létrehozásának, átnevezésének, másolásának, és a fájlok kezelésének a lépéseit. Ezenfelül bemutatjuk a parancsikonok létrehozásának, a keresésnek és a nyomtatásnak a folyamatát.

25. lecke: Elsősegélynyújtás
Megismertetjük az elsősegélynyújtás fogalmával, láncolatával és általános szabályaival. Bemutatjuk az elsősegélynyújtás elemeit, azaz a felismerés, az azonnali teendők, a segélykérés, a mentő- és kórházi ellátás lépéseit. Ezen kívül elsajátíthatja az újraélesztés menetét is.

26. lecke: Számítógép-kezelői alapismeretek – táblázatkezelés I.
Ismertetjük az MS Excel 2000 program megnyitásának módját, a súgó használatát. Tanulhat a munkafüzet, munkalapok létrehozásának, törlésének, átnevezésének, áthelyezésének a menetéről. A lecke végére képes lesz menteni, cellákat formázni, a táblázat tartalmát megszerkeszteni és nyomtatni is.

27. lecke: Orvosi latin
Általános tudnivalókat sajátíthat el a latin egészségügyi szakmai nyelvből. A lecke végére megtanulhatja a mozgás- és izomrendszer, a keringési rendszer, a légző- és emésztőrendszer, a vizeletkiválasztó és a belső elválasztású mirigyek latin elnevezését.

28. lecke: Számítógép-kezelői alapismeretek – táblázatkezelés II.
Folytatjuk az MS Excel 2000 táblázatkezelő program bemutatását. A lecke elsajátításával megtanulhatja, hogyan kell diagramokat készíteni, és a diagramterület formai módosítására, valamint a függvények alkalmazására vonatkozó ismereteket is szerezhet.

29. lecke: Egészségügyi szakkifejezések angolul, kommunikáció alapfokon
Segítünk a munkája során előforduló angol nyelvű szövegek lefordításában, írásában, olvasásában, valamint az angol nyelven történő  szóbeli kommunikációban. A lecke végére képes lesz alapvető dialógusokat megérteni, és önállóan közölni gondolatait angol nyelven. Továbbá tudni fogja olvasás útján a szakmai szöveget, a szakmai témájú újságcikk, szakfolyóirat tartalmát értelmezni.

30. lecke: Számítógép-kezelői alapismeretek- adatbázis-kezelés I.
Az MS Access 2000 adatbázis-kezelő programról tanulhat. A lecke feldolgozásával tudni fogja, hogyan kell már meglévő adatbázis adatait megtekinteni, új és üres adatbázist létrehozni, hogyan kell adatokat bevinni, rekordműveleteket végrehajtani. Megtanulhatja az index létrehozását, az adattábla másolását és az adatok importálásának lépéseit is.

31. lecke: Kommunikáció
Ismertetjük a biológiai és társadalmi kommunikáció jellemzőit, szereplőit és általános modelljét. Betekintést adunk a jelek, jelrendszerek fogalmába. Ezen kívül a jelek értelmezési körét, típusait, a közvetlen kommunikáció csatornáit és a kulturális szignál fogalmát is megismerheti.

32. lecke: Számítógép-kezelői alapismeretek- adatbázis-kezelés II.
Az MS Access 2000 adatbázis-kezelő program ismertetését folytatva bemutatjuk az űrlapok létrehozását és módosítását, a táblák közötti kapcsolatot, az adatkeresést és az adatszűrés létrehozását. Ezen kívül elsajátíthatja a jelentések elkészítésének menetét is.

Egészségügyi szoftverkezelés tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik az egészségügyi ellátás területén a dokumentálással, adminisztrációval dolgoznak,
  • akik a betegfelvételnél tevékenykednek.

Egészségügyi szoftverkezelés tanfolyamunk végére:

  • munkájával segítheti a betegeket, az orvost és minden egészségügyi szakdolgozót,
  • munkahelyén adatok elemzésével a kutatómunka aktív részesévé válik,
  • megfelelő módon tudja kezelni a számítógépet, a járó- és fekvőbeteg-intézmények speciális programjait, szoftvereit.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.