Digitális fotózás tanfolyam

Digitális fotózás alapjai tanfolyam

Manapság legtöbben digitális fényképezőgépeket használnak családi események, kirándulások megörökítésére, vagy munkához. Tanfolyamunkon a vizuális látásmód fejlesztésén, és a gépválasztáson át egészen a digitális technikával készült képek utólagos számítógépes korrekciójáig mindent megtanulhat.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Digitális fotózás alapjai tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Digitális fotózás alapjai tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: A digitális fényképezés
Megismertetjük a digitális fotózás alapfogalmaival és áttekintést adunk a digitális technika lehetőségeiről. Részletesen taglaljuk a fotózáshoz alapvetően szükséges eszközöket, illetve végig vesszük a fénykép elkészítésének folyamatát.

2. lecke: A digitális fényképezőgép típusai
Bemutatjuk a különböző géptípusokat. Ismertetjük a fényképezőgépek főbb jellemzőit. Meghatározzuk az egyes géptípusok felhasználási lehetőségeit. Csoportosítjuk a digitális gépeket.

3. lecke: Hétköznapi fotótémák – egyszerű képkészítés
Ismertetjük a fényképezőgép előkészítésének módját a fotózáshoz. Áttekintést adunk a legfontosabb, expozíciót megelőző beállításokra, a leggyakrabban előforduló fényképkészítési helyzetekre vonatkozóan, továbbá ezekben a helyzetekben a felvételkészítés lépéseiről.

4. lecke: A kép komponálásának lépései
Segítségünkkel megismeri a komponálás fogalmát, annak lépéseit. Betekintést nyújtunk a különböző fotózási feladatokhoz kapcsolódó komponálási lehetőségekről.

5. lecke: Művészi elemek a képben
Bemutatjuk egy-egy téma feldolgozásának módjait, ismertetjük a kép komponálásánál használható művészi eszközöket és azt, hogy mely eszközökkel milyen hatásokat érhet el a felvételeken.

6. lecke: Képszerkesztési szabályok
Művészettörténeti áttekintést nyújtunk a festészetről. Megmutatjuk a fotózáshoz való kapcsolódási pontot és összefüggéseket. Megtanítjuk a legfontosabb képszerkesztési szabályokat.

7. lecke: Képkivágások és képelrendezés
Ismertetjük a képkivágás szabályait és azok alkalmazási feltételeit. Megmutatjuk a különbséget a kétféle tájolás, az álló és a fekvő képek között, a különböző kép-oldal arányok jellemzőit és a kép kompozíciójának kiegészítő elemeit.

8. lecke: A téma elhelyezése, perspektíva, manipuláció
Betekintést nyújtunk a téma elhelyezésének lehetőségeiről a képmezőben, a különböző gépállások hatásaiba a kompozíció és a kép mondanivalója kapcsán.  Ismertetjük a perspektíva fogalmát, a különböző gyújtótávolságú objektívvel készült felvételeket.

9. lecke: Világítási módok, játék a fénnyel
Megtanítjuk a színhőmérséklet fogalmát, a műtermi világítás elemeit, szó esik a leckében a fénymérésről és a fehéregyensúly beállításokról. Ismertetjük továbbá a fények különböző tulajdonságait és azok képre gyakorolt hatásait.

10. lecke: A vaku használata
Bemutatjuk a vakut és annak különböző típusait és tulajdonságait. Megtanítjuk a vakuk helyes használatára és a különböző vakuzási módokra, ezenfelül áttekintjük azokat a helyzeteket, ahol vakuk segítségével javítani lehet az elkészült kép minőségén.

11. lecke: A fényképezőgép beállításai
Ismertetjük az expozíciót befolyásoló beállítási lehetőségeket és azok hatását a felvételre. A lecke elsajátításával képes lesz csoportosítani a funkciókat az expozíció szempontjából és alternatívákat fog tudni alkalmazni az egyes beállítások mással történő kiváltására is.

12. lecke: A fényképezőkép expozíciós üzemmódjai
Bemutatjuk a fényképezőgépeken használatos különböző felvételkészítésre szolgáló üzemmódokat, a kézi és az automata üzemmódok közötti különbséget.

13. lecke: Az expozíció finomítása: blende, záridő, iso-érték, fehéregyensúly
Részletesen ismertetjük a hisztogram és fényértékskálát, az expozíciós elemek hatásait, továbbá összefoglaljuk az expozícióval kapcsolatos beállításokat.

14. lecke: A mondanivaló kifejezése képben
Képelemzésen keresztül megmutatjuk az egyes tartalmi elemek hatását a kép teljes mondanivalójára vonatkozóan.

15. és 16. lecke: Fotósorozatok tervezése és elkészítése
Definiáljuk a fotósorozat fogalmát, majd bemutatjuk a fotósorozatok típusait. Ismertetjük a fotósorozatok készítésének általános szabályait, azok készítésének lépéseit, melyhez gyakorlati tanácsokkal látjuk el. Kielemzünk néhány fotósorozatot, amiken keresztül gyakorlati tanácsokat kap azok elkészítéséhez.

17. és 18 lecke: A kompakt gépektől a DSLR-gépekig: felépítés, működés, jellemzők, kiválasztás
Bemutatjuk a digitális fényképezőgépek felépítését, működését, a különböző géptípusok sajátos jellemzőit. Ismertetjük, mely szempontok figyelembevételével tud sikeresen fényképezőgépet választani egy adott célhoz, feladathoz. Röviden kitérünk arra is, hogy az analóg gépek miért nem tudtak elterjedni szélesebb körben és hogyan vált a digitális fényképezőgép a XX. század végén a digitális forradalom vívmányává. 

19. lecke: Fotózási kellékek és segédeszközök
Betekintést nyújtunk a fényképezéshez használható különböző segédeszközök, szűrők, tárolóeszközök, fotóállványok világába. Ezenfelül a fényképezőgép karbantartásához használatos tisztítóeszközöket is ismertetjük.

20. lecke: Fotózás zárt térben és műteremben
Elemezzük a zárt térben történő fotózás körülményeit és megoldási lehetőségeket kínálunk a fotózás közben előforduló problémákra. Bemutatjuk a műtermi fotókörnyezetet is.

21. és 22. lecke: Felvételkészítés szabad térben, fotózás a természetben
Elemezzük a szabad térben történő fotózás körülményeit és megoldási lehetőségeket kínálunk a fotózás közben előforduló problémákra. Taglaljuk a szabadtéri fotozás során használható objektívek körét, azok megfelelő szállítását, tárolását. Kitérünk arra is, hogyan készüljön fel a különböző időjárási körülményekre. Ismertetjük a természetfotózás lehetőségeit. 

23. lecke: Esemény- és rendezvényfotózás, portrék
Átfogó képet adunk a rendezvény- és eseményfotózás körülményeiről, elemezve a felmerülő problémákat. Gyakorlati útmutatást adunk a felszerelés összeállítására a fotózás végrehajtásával kapcsolatban. Bemutatjuk a portrékészítéshez szükséges feltételeket és eszközöket, megtanítjuk a portréfényképezéshez használható kompozíciós elveket.

24. lecke: Épületfotózás és tárgyfotók
Ismertetjük az épületek, és különböző építmények fotózásának különböző módjait, valamint a fotózások során előforduló problémák lehetséges megoldásait. Végigvesszük a különböző tárgyfotózási témakörbe tartozó feladatokat és a jó minőségű tárgyfotók elkészítésének megoldásait.

25. lecke: Modellfotózás
Bemutatjuk a modellfotózást, ötleteket adunk az otthoni (nem professzionális) kivitelezéshez. Megtanítjuk a művészi kompozíciók készítésének módjait.

26. lecke: Speciális fotózások
Ismertetjük a speciális fotózások témakörén belül a víz alatti felvételkészítést és a makrófotózást.

27. és 28. lecke: A digitális képek információi, képszerkesztési lehetőségek I.
Bemutatjuk a digitális fényképezőgépekkel készített képek tartalmát, az otthoni környezetben használható képszerkesztő programokat. Betekintést nyújtunk a digitális utómunka alapszintű lehetőségeibe. Részletesen taglaljuk a vágás, átméretezés, forgatás, perpektívakorrekciók munkafolyamatainak mikéntjét és a torzítások elkerülésének lehetőségeit. 

29. és 30. lecke: A digitális képek információi, képszerkesztési lehetőségek II.
Betekintést nyújtunk a digitális utómunkákba. Ezen belül szó lesz a képek színeinek korrekciójáról, a kézi beállítások lehetőségeiről, a maszkolások, klónozások munkafolyamatáról. További egyszerűbb trükköket is ismertetünk. Végül elsajátíthatja az utólagos panorámakép készítés folyamatát is.

31. és 32. lecke: Képszerkesztési lehetőségek III., digitális fotóalbumok
További digitális utómunkákat mutatunk be. Szó lesz a retusálási műveletekről, az effekt- és trükkszűrők imitálásának alkalmazásáról, a képek keretezéséről. Ismertetjük még a képösszeállítás módjait, azaz egyrészt a montázsok készítésének, másrészt a diaporámák készítésének mikéntjét és folyamatát.

Digitális fotózás alapjai tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik szeretnének jobban megismerkedni a fotózás világával,
  • akik elsajátítanák a profibb képek készítését,
  • akik szeretnék kiaknázni a digitális fényképezőgép adta lehetőségeket.

Digitális fotózás tanfolyam végére:

  • ismerni fogja az összes funkciót digitális gépén,
  • művészibb képeket is tud majd készíteni,
  • saját maga tudja korrigálni fényképeit kényelmesen otthonában, a saját számítógépén.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.