1
Csecsemőápolás és –gondozás tanfolyam

Csecsemőápolás és -gondozás tanfolyam

Minden szülőnek, így Önnek is meg kell találni azt a módszert, amellyel kisbabájához fordulhat. Ha sikerül felismernie az egészséges kisgyermek viselkedésének széles skáláját, jobban megérti majd a fejlődés minden lépésének hogyanját és miértjét. Tanfolyamunkkal ebben szeretnénk segíteni.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Csecsemőápolás és -gondozás tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Csecsemőápolás és -gondozás tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Egyedfejlődés, fajfejlődés
A lecke feldolgozásával képes lesz a szocializáció első szakaszának irányítására, megértésére. Megismeri a megtermékenyítés és a gyermekágy jelentőségét, figyelemmel tudja kísérni a méhen belüli élet szakaszait, jelentőségét a további fejlődés szempontjából.

2. lecke: Az egészség szerepe a magzat fejlődése szempontjából
Bemutatjuk az emberiség globális problémáit,  az egyén, a társadalom és a természet közötti kölcsönhatásokat, a testi-lelki-szociális nézőpontot. Ezen felül foglalkozunk az egészséges terhesség kritériumainak bemutatásával, a terhesgondozás jelentőségével, az egészséges szülés körülményeivel.

3. lecke: Az egészséges újszülött jellemzői
Átfogó képet nyújtunk az egészséges újszülött kritériumairól, az újszülöttre jellemző megnyilvánulásokról és élettani reakciókról. Ismereteit alkalmazni is tudja az egészséges újszülött izomtónusának, reflexeinek felismerésében.

4. lecke: Az újszülött ellátása születés után
A lecke végére ismerni fogja az újszülött közvetlenül a születés utáni ellátásának módját, eszközeit, az ellátás fontosságát, továbbá alkalmazni tudja a szoptatás, teáztatás fontosságának ismereteit is.

5. lecke: Az anya-gyermek kapcsolat fontossága
Bemutatjuk az anya-gyermek kapcsolat létrejöttének, fenntartásának lehetőségeit, a kötődést, és azokat a szociokulturális tényezőket, amelyek meghatározzák az újszülött, a csecsemő fejlődését, a biztonságos és szeretetteljes családi hátteret.

6. lecke: A testi fejlődés, szoptatás, táplálás
Ismertetjük a gyarapodás és a testsúlyváltozások okait és annak összefüggéseit. Továbbá foglalkozunk a lesoványodás okaival és a kóros jelzéseivel. Tanácsokat adunk a megfelelő súlynövekedéssel, a szoptatással, etetéssel, teáztatással kapcsolatban.

7. lecke: A mozgás fejlődése
A lecke feldolgozásával elsajátíthatja a mozgásfejlődés fontos állomásait, a mozgás fejlődését biztosító tényezők kialakítását, a jellegzetes testhelyzetek kialakításának okait. Segítségünkkel megtanulja elkülöníteni a nagy- és kis mozgások közötti különbséget, a mozgásfejlődés zavarának felismerési módját.

8. lecke: A testi fejlődés, a fognövés
Bemutatjuk az egészséges gyermek fejlődésének menetét, a súlygyarapodás összetevőit. Kitérünk továbbá a fognövés menetének bemutatására és megtanulja alkalmazni a testarányok változásainak mérési lehetőségeit.

9. lecke: Együttműködés alakulása a különböző élethelyzetekben az ellátás során
A lecke végére képes lesz kialakítani a megfelelő szülő és gyermek közötti kapcsolatot, mely elősegíti a gyermek tárgyi ismereteinek fejlődését, és a jó kapcsolat mentén a kiegyensúlyozott gyermeki fejlődés biztosítását. Ismertetjük azokat az okokat, amelyek visszaeséseket eredményezhetnek az önállóság területén.

10. lecke: Táplálás, hozzátáplálás (kevert táplálás)
Megismertetjük a táplálás különböző módjaival, a megfelelő táplálék összetételével a különböző életkorokban, a tápanyagok testi fejlődését biztosító anyagaival. Szó lesz még a különböző mesterséges és természetes táplálékok elkészítésének módjairól is.

11. lecke: A játék szerepe a fejlődésben
Ismereteket szerezhet a játéktevékenységek fejlődésben meghatározott szerepéről, az életkori sajátosságokhoz igazított tevékenységekről, melyek segítségével képes lesz megszervezni és kiválasztani a gyermek fejlődését leginkább szolgáló játékokat.

12. lecke: A rágás, az elválasztás és az etetés nevelési feladatai
A lecke elsajátításával megismeri a rágás funkcióját, jelentőségét, szerepét, az étkezéssel kapcsolatos helyes szokások kialakításának nevelési lehetőségeit, az étkezések összeállítását, az átállás fokozatosságának jelentőségét. Így alkalmazni tudja ismereteit a gyakorlatban az étkezésnél használt eszközök kapcsán.

13. lecke: A mese szerepe a gyermek életében
Tanulhat a mese meghatározó szerepéről, a tudatos mese kiválasztásáról az életkori sajátosságoknak megfelelően. Ezen ismeretekkel képes lesz figyelembe venni a fejlődési szakaszokat a mese, a képnézés tevékenységénél, meghatározni a mesélés idejét, helyét, szerepét a gyermeki fejlődés érdekében.

14. lecke: Levegőztetés
Bemutatjuk a levegő összetételének hatásait, a levegőztetés jelentőségét, a gyermek szobájának kialakítási módját, a szoba levegőjének biztosítását, a játszótér jelentőségét, a gyermek mozgásigényét és a játszótér kialakításának szempontjait.

15. lecke: A beszédfejlődés
A lecke elsajátításával megismeri a beszédfejlődés menetének lépéseit, és alkalmazni tudja a beszédfejlődést elősegítő technikákat. Ezen kívül szó lesz azokról a feltételekről, melyek elősegítik a beszéd nyelvtani szerkezetének elsajátítását.

16. lecke: Nevelési feladatok a csecsemő gondozása során
Képet adunk az életkori sajátosságoknak megfelelő fiziológiás szükségletek kielégítésének módjairól, a mindennapi tevékenységek során a különböző szituációkban használatos nevelési feladatokról.

17. lecke: Az alvás szerepe a gyermek fejlődésében
Felvázoljuk a csecsemő alvásigényét, az ezzel kapcsolatos zavarokat, az elalváshoz használt tárgyak jelentőségét. Tanácsokat adunk az alvási rendellenességek megoldásához is.

18. lecke: A fürdetés menete, az öltözködésről általában
A lecke elsajátításával megismeri a fürdetés menetét, a szárazra törlés és öltöztetés lépéseit. Áttekintjük a ruházkodás fejlődésben elfoglalt szerepét, a megfelelő ruhadarabok kiválasztásának szempontjait.

19. lecke: Szobatisztaság
Ismertetjük a szobatisztaság anatómiai, élettani alapjait, jelentőségét. Foglalkozunk a szobatisztaságra szoktatás jellemző technikáival. A lecke elsajátításával alkalmazni tudja azokat a nevelési eljárásokat, amelyek elősegítik a szobatisztaság kialakítását.

20. lecke: Szobatisztaságra nevelés 2.
Végigvesszük a szobatisztasághoz vezető utakat, módokat, feltételeket és a szobatisztaságra nevelés során előforduló hibákat és következményeiket. Felsoroljuk a szobatisztasághoz szükséges eszközöket és ismertetjük ezen eszközök tisztántartásának módjait. 

21. lecke: Az értelmi fejlődés
Bemutatjuk a pszichológiának, mint tudománynak a kutatási eredményeit az értelmi fejlődés idegrendszeri alapjairól és egyéb feltételeiről, melyet megtanul alkalmazni a gyakorlatban is.

22. lecke: A beteg gyerek
A lecke végére képes lesz felismerni a betegségeket tüneteik alapján, a leggyakoribb gyermekkori betegségekre vonatozóan is. Megismeri azokat a teendőket, amelyekkel tüneti kezelésben részesítheti a csecsemőt a szakszerű segítség megérkezéséig.

23. lecke: Az értelmi fejlődés zavarai
Áttekintjük az értelmi fejlődés zavarainak tüneteit és felismerhetőségük lehetőségeit. Segítséget nyújtunk az értelmi fogyatékosok gondozásában és kezelésében. Rendszerezzük a Down-szindróma és az autizmus jellemző tüneteit.

24. lecke: A beteg gyermek ellátása
Tovább bővítjük tudását a betegségek felismerése kapcsán. Kitérünk a fertőzések okozta hasmenések, hányások tüneteire és az azokkal kapcsolatos teendőkre, mint például  a lázcsillapítás és a folyadékpótlás. Segítséget adunk a csecsemő magatartászavarainak megfigyelésében is, melyek szintén fontosak a tünetegyüttesek felismerésében.

25. lecke: Az érzelmi fejlődés
Áttekintjük a csecsemő hangulatát befolyásoló érzelmi tényezőket, az érzelmi fejlődés sajátosságait, feltételeit, az érzelmeket kifejező kommunikációs jeleket és az érzelmek funkcióit, jelentőségét.

26. lecke: Gyermekbalesetek megelőzése és ellátása
Ismertetjük a lehetséges balesetek forrásait, a megelőzés lehetőségeit és a balesetek gyors felismerésének lehetséges módjait. A lecke végére alkalmazni tudja a különböző baleset-elhárítási technikákat és a sérülések ellátásának módjait.

27. lecke: Testvérek és ikrek
Áttekintjük a testvérkapcsolatokból származó előnyöket és hátrányokat, a szülői magatartás szerepét a testvérkapcsolatok helyes irányításában. Ismertetjük a testvérsorban elfoglalt hely szerinti életút-alakulásokat. Foglalkozunk az ikertestvérség alap- és különböző helyzeteivel az ikerterhesség formái szerint.

28. lecke: A koraszülöttek ellátása intézményben és otthon
A leckében megismeri a koraszülés okait, megelőzésük lehetőségét, a kiemelten fontos elváltozások felismerésének lehetőségeit. Foglalkozunk még a kórházi körülmények közötti ellátás jelentőségével is.

29. lecke: A szocializáció
Bemutatjuk a szocializáció és a család fontosságát, jellemzőit és szerepét a csecsemő fejlődésében. Képet adunk a korai családi hatásokról, amelyek meghatározzák a gyermek jövőbeni fejlődését, érését, növekedését és alkalmazkodó képességét.

30. lecke: A gyermek, a betegség és a kórház
A lecke végére megismerheti a beteg gyermek testi-lelki változásaival kapcsolatos összefüggéseket, a gyermek feszültségéből, szorongásából adódó személyiségzavarok kialakulásának veszélyeit. Foglalkozunk a gyermek betegsége során alkalmazható technikákkal a szorongás megelőzése érdekében.

31. lecke: Érzelmi zavarok és következményei csecsemőkorban
Bemutatjuk az érzelmi fejlődés fontosabb állomásait, a család szerepét a nevelésben, az érzelmek fejlődésének biztosításában. Bemutatjuk azokat a tüneteket, amelyek az érzelmi fejlődés zavarait mutatják és felvázoljuk az ezzel kapcsolatos megelőzési technikákat.

32. lecke: Gyermekbántalmazás
Ismertetjük a bántalmazások fogalmát, történetét és társadalmi megítélését. A lecke elsajátításával megtanulja felismerni a bántalmazás tényét, tanulhat a rizikótényezőkről és a családsegítés különböző formáiról.

Csecsemőápolás és -gondozás tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik szeretnék megérteni és megismerni gyermekük fejlődését és viselkedését,
  • akik olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek megalapozzák szakmai elhelyezkedését.

Csecsemőápolás és -gondozás tanfolyam végére:

  • olyan ismereteket szerezhet, melynek birtokában szülőként magabiztosabb lehet,
  • sikerül felismernie az egészséges kisgyermek viselkedésének széles skáláját,
  • csecsemőápolóként szakszerűen tudja végezni feladatát.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.