Billentyűs hangszer tanfolyam

Billentyűs hangszer tanfolyam

A keyboard nem csupán egyetlen hangszer, hanem azok kombinációja. Ez a hangszer oly sok lehetőséget kínál, hogy Ön saját maga képes lesz egy pop együttest vagy egyéb zenekart megszólaltatni. A tanfolyam a hangszer összes lehetséges használatára megtanítja. Nem szükséges, hogy ismerje a kottát - ezt könnyen megtanulhatja a gyakorlatokból.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Billentyűs hangszer tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Billentyűs hangszer tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1-2. lecke:
Ismertetjük a hangszer felépítését, átvesszük a ritmikai tudnivalókat és kitérünk a legfontosabb szakkifejezések bemutatására. Tanulhat a kottaolvasás lényegéről. Az utolsó részben egy egyszerű dallamjátékot sajátíthat el.

3-4. lecke:
Elmagyarázzuk a dallamok kíséretének lényegét a hangszer lehetőségeinek kihasználásával. Ismertetjük a csonka ütem jellemzőit. Definiáljuk a metrum, az osztott ritmus fogalmát. Új hangok és a módosító jelek leütését sajátíthatja el.

5-6. lecke:
Áttekintjük a kromatikus skála és a félhang lényegét. Tanulhat a C és D billentyűk leütéséről. Ismereteket szerezhet a szinkópa sajátosságairól. Gyakoroljuk az egyujjas kíséretet a játékos C-dúrban és F-dúrban.

7-8. lecke:
Új dalokkal fogunk megismerkedni. Két új hang és két új kíséreti akkord (CASIO CHORD módban) is bemutatásra kerül. Átvesszük a Moll hangsor, a G-dúr, a basszus kulcs és a polifónia lényegét. Gyakoroljuk a klasszikus kíséretet c-mollban, f-mollban és G-dúrban.

9-10. lecke:
Tovább folytatjuk a klasszikus kíséret témáját, ami segítséget nyújt a játék technikájának fejlesztéséhez. Bemutatjuk a hangmegszólaltatás módjait, a tizenhatodokat, a kvintet és a pontozott ritmust. Ezt követően gyakoroljuk az akkordos kíséretet.

11-12. lecke:
Tanulhat az összhangzattan alapvető szabályairól. Bemutatjuk a FILL IN funkciót. Kitérünk a szekszt és a szeptim hangtávolságok ismertetésére. Gyakoroljuk a  FINGERED üzemmód lehetőségeit, és áttekintjük az artikuláció módjait.

13-14. lecke:
Színpadi előadásokra szánt darabok eljátszását gyakorolhatja. Felvázoljuk a frazírozás, a plasztikus kottázás és az előkék lényegét. Amerikai népzenékkel ismerkedhet meg. Gyakoroljuk az akkord kíséretet és a CC üzemmódot.

15-16. lecke:
A tananyagcsomag első felében filmzenéket mutatunk be. Tanulhat a skálák rokonságáról, az enharmóniáról és a kromatikus futamok lejegyzésének szabályairól. Klasszikus zenék lejátszásával is bővítjük repertoárját.

17-18. lecke:
Megismerkedünk két új akkorddal az SF üzemmódban. Átvesszük a transzpozíció jellemzőit, a "C" ütemmutató sajátosságait. Két új dinamikai jelölést is bemutatunk. Végül gyakoroljuk a kíséretet SF üzemmódban.

19-20. lecke:
Meghatározzuk egy adott hangnem két másodlagos hármashangzását. Foglalkozunk a beékelés kérdéskörével. A korábbi leckékhez visszakanyarodva további ismereteket szerezhet az enharmóniáról. Gyakoroljuk az Esz, a B7, az F7 és az Esz m akkord kíséreteket.

21-22. lecke:
Tanulhat a ritmusértékek hosszabbításának módszereiről, a g-moll skála sajátosságairól. Az eddig tanultak alapján segítséget nyújtunk a zenedarabok önálló kidolgozásához. A Beatles együttes néhány szerzeményének eljátszását is gyakorolhatja.

23-24. lecke:
Az utolsó tananyagcsomagban 15 új zeneszámot mutatunk be, ezen kívül áttekintjük az eddig tanult elméleti ismereteket. Tanácsokat adunk a kottaírás rövidítésére vonatkozóan. Gyakoroljuk a teljes akkordkészletet a SINGLE FINGER rendszerben.

Billentyűs hangszer tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz , valamint 12 db MP3 formátumú hanganyagot
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akiket érdekel a zene,
  • akiknek már van némi zenei alaptudásuk,
  • akik szeretnének egy modern hangszeren játszani.

Billentyűs hangszer tanfolyam végére:

  • fog tudni kottát olvasni,
  • elsajátít egy alap játéktechnikát,
  • kellemesen szórakoztathatja saját magát, családját és barátait.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.