Asztrológiai alapismeretek tanfolyam

Asztrológiai alapismeretek tanfolyam

Az asztrológusok szerint a nap pozíciója, a bolygók és a csillagok állása hatással van az emberek életére. A születés pillanata meghatározza személyiségünket, kapcsolatainkat, jövőnket. A bolygók együttállásával végzett kalkulációk adják valakinek a horoszkópját, amivel az összefüggések kirajzolódnak. Asztrológiai tanfolyamunkon Ön megtanulhatja a horoszkópkészítést, és azt, hogy hogyan juthat el a végkövetkeztetésekig.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Asztrológiai alapismeretek tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Asztrológiai alapismeretek tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Az asztrológia alapjai
Megismertetjük az asztrológia alapjaival, céljaival és elsajátíthatja az asztrológiában használt legfontosabb szakszavakat. Felsoroljuk az asztrológiával kapcsolatos tévhiteket. Megmutatjuk, hogy mire használható az asztrológia.

2. lecke: Kos és Bika
Ettől a leckétől kezdődően végigvesszük valamennyi csillagjegy általános jellemzőit. Tanulhat a Kos és a Bika csillagjegyek tulajdonságairól, analógiájáról, képességeiről. Felvázoljuk az asztrológia és a tanácsadói munka hét etikai alapelvét.

3. lecke: Ikrek és Rák
Ismereteket szerezhet a jegyek fogalmáról, kialakulásáról és ábrázolásáról. Szót ejtünk a kaldeusokról. Áttekintjük a zodiákus levegős jegyeit, azaz az Ikrek és a Rák személyiségjegyeit, uralkodó bolygójuk hatáskörét.

4. lecke: Oroszlán és Szűz
Definiáljuk az aszcendens fogalmát és megismertetjük annak jelentőségét a horoszkóp elemzése kapcsán. A zodiákus tüzes jegyeivel, az Oroszlán és a Szűz jegyek bemutatásával folytatjuk a tanulást.

5. lecke: Mérleg és Skorpió
Részletesen megismerkedünk a négy alapelem, azaz a tűz, a föld, a levegő és a víz jellegzetességeivel. Tanulhat ezeknek az elemeknek az analógiáiról és tulajdonságairól. A Mérleg és a Skorpió jellemvonásait is elsajátíthatja.

6. lecke: Nyilas és Bak
Kitérünk a jegyek minőségi felosztására, a három minőségi kereszt bemutatására. Tanulhat a Nyilas és a Bak tulajdonságairól, emberi kapcsolatainak, gyermekkorának a milyenségéről, és a munkához való hozzáállásáról.

7. lecke: Vízöntő és Halak
Ismertetjük a bolygó fogalmát és a bolygómozgásokat. Elsajátíthatja az egyes bolygók általános keringési idejét és napi átlagos haladását. Áttekintjük az utolsó két csillagjegy, a Vízöntő és a Halak jellemvonásait.

8. lecke: A bolygók szerepe a horoszkópban I.
Ismertetjük a bolygók erősségeit és gyengeségeit meghatározó tényezőket. Felvázoljuk az egyes bolygók horoszkópbeli szerepének, legfontosabb analógiáinak a mibenlétét. A Nap és a Hold szerepéről tanulhat részletesebben.

9. lecke: A bolygók szerepe a horoszkópban II.
Ebben a leckében a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter bolygók horoszkópbeli szerepének, fontosabb analógiáinak az ismertetésére kerül sor. Sorra vesszük mindegyik bolygó valamennyi csillagjegyre gyakorolt hatását.

10. lecke: A bolygók szerepe a horoszkópban III.
Az előző leckéhez kapcsolódva a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó bolygók legfontosabb tulajdonságairól, horoszkópbeli szerepéről, lényeges analógiáiról, hatásairól tanulhat.

11. lecke: A Hold a mindennapokban, a holdnaptár
Áttekintjük a Hold fázisainak és a jegyeken át való haladásának mindennapi életünkre gyakorolt hatásait. Ismereteket szerezhet a holdnaptárakról, azok tartalmáról és használatáról is.

12. lecke: A horoszkóp tengelyei, a holdcsomópontok, az állócsillagok
Bemutatjuk a horoszkóp sarkalatos pontjait és tengelyeit, a Hold csomópontjait, azok mozgását és a 12 csillagjegyre gyakorolt szerepét. Szó lesz még az állócsillagok természetéről és hatásairól is.

13. lecke: Házak: I., 2., 3.
Kitérünk a házak jelentésére. Bemutatjuk az aszcendens állatövi jegyekben betöltött szerepét. Részletesen taglaljuk a bolygók I., 2. és 3. házban meglévő harmóniáját, diszharmóniáját és feladatát.

14. lecke: Házak: IV., 5., 6.
Ebben a leckében bemutatjuk az IV., az 5. és a 6. asztrológiai ház jelentését, a benne álló bolygók által jelzett lehetőségeket, valamint a hozzá kapcsolódó feladatokat. Tanulhat a házak felosztásáról is.

15. lecke: Házak: VII., 8., 9.
Elsajátíthatja a VII., a 8. és a 9. asztrológiai ház jelentését, a benne álló bolygók által jelzett lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan feladatokat oldhat meg. Felhívjuk a figyelmet az aszcendens és a deszcendens közötti különbségekre.

16. lecke: Házak: X., 11., 12.
Ebben a leckében a X., a 11. és a 12. asztrológiai ház jelentésével, a benne álló bolygók által jelzett lehetőségekkel, feladatokkal ismerkedünk meg. Felvázoljuk a házkapcsolatok és a levezetett ház fogalmát, jelentéstartalmát is.

17. lecke: A fényszögek
Definiáljuk a fényszög fogalmát. Megismertetjük a főfényszögekkel és a félfényszögekkel. Tanulhat a horoszkóp kifényszögeléséről. Áttekintjük a bolygók harmonikus és diszharmonikus fényszögeit.

18. lecke: A horoszkóp kifejtése
Ismereteket szerezhet a horoszkóp általános megközelítéséről. Megvizsgáljuk a bolygók kozmikus és lokális helyzetét. Kitérünk az elemi töltések vizsgálatára is. Lépésről lépésre megnézzük, hogyan értelmezzünk egy horoszkópot.

19. lecke: Egészségügyi és karmaasztrológia
Betekintünk az egészségügyi asztrológia témakörébe. Foglalkozunk a betegségek és a házak, valamint a jegyek és a testrészek kapcsolatával. Szót ejtünk a karmaasztrológiáról és a horoszkóp karmikus nézőpontja szerinti vizsgálatáról.

20. lecke: A tranzitok
Tanulhat a tranzit jelentéséről, a tranzitok vizsgálatának főbb szempontjairól. Kitérünk a nagybolygók tranzitjaira. Marie Curie horoszkópján keresztül megnézzük, hogy a tranzitok hogyan jelzik a legfontosabb eseményeket az életben.

21. lecke: A Merkúr és a Vénusz tranzitjai
A Merkúr és a Vénusz tranzitjainak az értelmezését tanuljuk meg. Foglalkozunk a két tranzit bolygó tengelykapcsolataival, a radix házakon való átvonulásukkal. Példaként Diana hercegnő horoszkópját elemezzük.

22. lecke: A Mars és a Jupiter tranzitjai
Az előző leckéhez kapcsolódóan a Mars és a Jupiter tranzitjairól szerezhet bővebb ismereteket. Felvázoljuk a horoszkópbeli jelentésüket, tengelykapcsolataikat, átvonulásukat a radix házakon.

23. lecke: A Szaturnusz és az Uránusz tranzitjai
Ismét két nagybolygó, a Szaturnusz és az Uránusz tranzitjaival foglalkozunk részletesebben. A korábbiakhoz hasonlóan megvizsgáljuk a két tranzit bolygó jelentését a horoszkópban, a tengelykapcsolatait, és a radix házakon való átvonulásukat.

24. lecke: A mundán asztrológia és az analógiák
Definiáljuk a mundán asztrológia fogalmát. Felvázoljuk a bolygók, a házak, a jegyek és az égtájak jelentését a mundán asztrológiában. Tanulhat a fogyatkozási horoszkópokról, az óraasztrológiáról.

Asztrológiai alapismeretek tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik fontos döntéseik előtt szeretnének segítséghez fordulni,
  • akik szeretnék érteni a csillagok kapcsolatát, és azok változásait,
  • akik szeretnék megérteni, mi vezérli az embereket.

Az Asztrológiai alapismeretek tanfolyam végére:

  • képes lesz bárkinek a horoszkópját összeállítani,
  • a születési dátuma alapján jellemzést készíthet bárkiről,
  • felkészülhet az elkövetkezendő eseményekre a csillagok segítségével.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.