Angol nyelv az üzleti életben

Angol nyelv az üzleti életben tanfolyam
ELO online

A gazdasági életben elért sikerek egyik feltétele a felek közötti hatékony - napjainkban angol nyelven zajló - kommunikáció. Ha szeretne közös nyelvet beszélni üzleti partnerével, angol nyelv az üzleti életben nyelvtanfolyamunkon megtanulhatja a közgazdasági szakkifejezéseket, az üzleti levelezés és a hivatalos telefonbeszélgetések lebonyolítását, a nemzetközi kereskedelemben használatos szaknyelvet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Angol nyelv az üzleti életben tanfolyam

Angol nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Angol nyelv az üzleti életben tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Making new business contacts - Üzleti kapcsolatok létesítése
Tanulhat arról, hogyan üdvözölje az újonnan megismert személyeket, hogyan búcsúzzon tőlük, hogyan mutatkozzon be és mutasson be másokat, valamint hogyan mutassa be saját cégét. Elsajátíthatja a Present Simple és a Present Continuous igeidő használatát és a köztük lévő különbséget. Ismereteket szerezhet arról, hogyan folytasson telefonbeszélgetést, illetve hogyan hagyjon és fogadjon üzenetet telefonon.

2. lecke: At the office - Az irodában
Áttekintjük az iroda részeinek és berendezéseinek nevét és helyét. Felvázoljuk, hogyan fogalmazzon meg kérést vagy elutasítást. Ismertetjük a gyakoriságot kifejező határozószók használatát. Tanulhat arról, hogyan írjon e-mailt, faxot, hivatalos levelet és feljegyzést. Bemutatjuk a számítástechnikai szókincs használatát.

3. lecke: Starting a career - Karrierünk kezdete 
Elsajátíthatja az álláskereséssel kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk a Past Simple múlt idő használatát. Áttekintjük az álláshirdetések olvasásának és megértésének technikáját és azt, hogyan beszéljen a személyiségjegyekről és képességekről. Taglaljuk, hogyan írjon kísérőlevelet.

4. lecke: Career history - Szakmai múlt
Szó lesz arról, hogyan írjon önéletrajzot. Megismerheti a Present Perfect használatát since és for elöljárószókkal. Megkülönböztetjük a Present Perfect és a Past Simple igeidők használatát. Kitérünk arra, hogyan fogalmazza meg az állásinterjú alatt előforduló kérdéseket és hogyan mutassa be képességeit és végzettségét az állásinterjún.

5. lecke: Selling and buying - Eladás és vétel
Ebből a leckéből elsajátíthatja egy termék bemutatásához a szükséges szófordulatokat. Kitérünk a to és a for elöljárószókkal, valamint a so that kötőszóval alkotott célhatározói szerkezetek helyes használatára. Bemutatjuk az eladással kapcsolatos szókincs alkalmazását. Tanulhat arról, hogyan kell lefolytatni egy eladást a megfelelő szófordulatokat alkalmazva.

6. lecke: Buying and selling - Vétel és eladás
Ismereteket szerezhet a termékrendeléseknél alkalmazott szókincs használatáról. Áttekintjük, hogyan adhat le rendelést és kérhet ajánlatot. Taglaljuk a tárgyalások folyamán használatos szavakat. Bemutatjuk a nulladik és az I. típusú feltételes mondatok alkalmazását.

7. lecke: Marketing - Marketing
Felsoroljuk a marketinges szókincs és kifejezések körét. Ismertetjük, hogy hogyan kérdezzen. Elsajátíthatja a változó trendekkel kapcsolatos szókincset. Tanulhat a present continuous és a past simple, valamint a present perfect igeidő használatáról a grafikonok elemzésénél. Szó lesz a határozószók és a melléknevek használatáról grafikonos adatelemzések alkalmával.

8. lecke: Advertising - Reklám
Bemutatjuk a reklámokkal kapcsolatos szókincs használatát. Áttekintjük a következő kifejezések használatát: a bit, a little, much, a lot. Tanulhat a nemzetközi vásárokhoz és kiállításokhoz kapcsolódó kifejezések használatáról. Kitérünk a változó trendek leírására szolgáló szakkifejezésekre és arra, hogy hogyan olvassa és értelmezze a vásárokról szóló újságcikkeket. 

9. lecke: Money - Pénz
Áttekintjük a pénzzel kapcsolatos szókincs használatát. Tanulhat arról, hogyan mondja ki és írja le a számokat angolul. Kitérünk arra is, hogyan tudja megkülönböztetni a különféle fizetési módokat. Elsajátíthatja, hogyan használja a bejövő és kimenő fizetési megbízásokkal kapcsolatos kifejezéseket.

10. lecke: Insurance - Biztosítás
Ebben a leckében szó lesz arról, hogyan ismerje fel a különböző kockázatfajtákat. Kitérünk a kockázati szintet leíró melléknevek használatának bemutatására. Taglaljuk a valószínűséget kifejező could, might, may módbeli segédigék és a will használatát. Rendszerezzük a biztosítási típusok közötti különbségeket.

11. lecke: Ventures - Vállalkozások
Rendszerezzük a gazdasági társaságok fajtáit. Áttekintjük a hope to, want to, would like to igei szerkezetek alkalmazását a jövőre vonatkozólag. Kitérünk a cégalapítással kapcsolatos szavak és kifejezések bemutatására. Szót ejtünk a will és a going to megkülönböztetéséről és alkalmazásáról a jövő idő kifejezésekor.

12. lecke: Company development - Cégfejlesztés
Taglaljuk az új céghely kiválasztásával kapcsolatos szókincs használatát, valamint azt, hogyan képezzen új szavakat főnévképző végződések segítségével. Elsajátíthatja, hogyan készítsen üzleti előadást, prezentációt. Ismertetjük a pénzügyi befektetéssel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Végül kitérünk a Present Simple és a Present Continuous használatára jövő idejű értelemben.

13. lecke: Managment - Vállalatvezetés
Ismertetjük a vezetési stílusokhoz kapcsolódó szókincs használatát. Bemutatjuk a vezetői tulajdonságok megnevezéseit. Áttekintjük a who, which, that névmásokkal képzett alárendelő mellékmondatokat – a szűkítő (korlátozó) és bővítő vonatkozói mellékmondatokat (identifying and non-identifying relative clauses). Tanulhat  a csapatmunkával kapcsolatos szókincs, valamint a csapatmunka során hasznos fordulatok alkalmazásáról.

14. lecke: Great ideas - Nagyszerű ötletek
Ebben a leckében szó lesz az alkalmazottak kreativitását ösztönző módszerek szókincsének és kifejezéseinek alkalmazásáról. Elsajátíthatja a II. típusú feltételes mellékmondatok használatát. Tanulhat arról, hogyan használja a tanácsok és javaslatok kifejezésére szolgáló szókincset. Bemutatjuk azt is, hogyan szólaljon meg egy munkahelyi értekezleten.

15. lecke: Accounting - Könyvelés
Elsajátíthatja a könyvelésben, pénzügyi beszámolókban használatos szókincset. Tanulhat arról, hogyan kell alkalmazni és megkülönböztetni a must/have to/don’t have to formákat. Kitérünk a cég pénzügyeivel kapcsolatos szavak, valamint az egyenletekben, számításokban használatos szókincs ismertetésére. Bemutatjuk a mustn’t/needn’t segédigék használatát.

16. lecke: Banking - Bankolás
Ebben a leckében a banki szolgáltatásokkal kapcsolatos szókincset gyűjtöttük össze. Ezen kívül felvázoljuk a különféle számlákat meghatározó szavakat. Szó lesz még az engedélyezés kifejezésére használatos módbeli segédigékről, azaz a can, could, be allowed to kifejezésekről.

17. lecke: Travel - Utazás
A lecke elsajátításával használni tudja a repüléssel, vonatozással kapcsolatos szavakat és kifejezéseket, valamint a szállodákkal és a szálláshelyek foglalásával kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan kell megfelelően alkalmazni a Present Perfect igeidőt az already, just, yet időhatározókkal. Kitérünk arra is, hogyan lehet megkülönböztetni az -ed, illetve az -ing végződésű melléknevek használatát.

18. lecke: Entertainment - Szórakozás
Rendszerbe foglaljuk a helyi látnivalókat leíró szavakat, továbbá az étkezéssel kapcsolatos szókincset. Áttekintjük az a, an határozatlan és a the határozott névelő alkalmazását. Foglalkozunk azzal, hogyan tudja megkülönböztetni a megszámlálható és a megszámlálhatatlan főneveket. A lecke elsajátításával megfelelően tudja majd alkalmazni az ételrendeléssel kapcsolatos szófordulatokat.

19. lecke: Logistics - Logisztika
Ebből a leckéből megtanulhatja alkalmazni az anyagszállítással kapcsolatos szavakat. Ismertetjük az anyagok szállítása során szükséges dokumentumok elnevezéseit is. Kitérünk arra, hogyan kérjen elnézést a késések és problémák miatt. Rendszerezzük az anyagok raktározása során használt szavakat. Bemutatjuk a különbséget az aktív és a passzív szerkezetű mondatok között és áttekintjük a passzív formát Present Simple igeidőben.

20. lecke: Transport - Szállítás
Elsajátíthatja a különféle szállítási módok és az ahhoz szükséges járművek angol elnevezéseit. Tanulhat arról, hogy a javaslattétel vagy tanácsadás során milyen szófordulatokat lehet alkalmazni. Taglaljuk az áruszállítás során használt különféle tartályok és árufajták angol megnevezéseit. Végül ismereteket szerezhet arról, hogy hogyan kell a szenvedő szerkezetet Past Simple igeidőben alkalmazni.

21. lecke: Customer service - Ügyfélszolgálat
Elsajátíthatja a panasztétellel és a panaszkezeléssel kapcsolatos szókincset. Ismertetjük, hogyan kell az ügyfelek panaszát kezelni telefonon angolul, valamint kitérünk arra is, hogy hogyan kell reklamációt, panaszt írni. Áttekintjük az eladás utáni ügyfélszolgálattal kapcsolatos szófordulatokat. A lecke végére tudni fogja megfelelően alkalmazni az igék Past Simple és Past Continuous alakját.

22. lecke: Office skills - Irodai szaktudás
Rendszerezzük a telefonos beszélgetések során használatos szavakat. Taglaljuk, hogyan tudja helyesen használni a különböző jellegű telefonbeszélgetésekkor használatos szófordulatokat. Kitérünk arra is, hogyan kell jelentéseket és beszámolókat írni angolul. Elsajátíthatja az összetett mondatokban használt gyakori kötőszók alkalmazását.

23. lecke: Happy at work  - Elégedetten a munkában
Ebben a leckében rendszerezzük a cégek által biztosított juttatásokkal kapcsolatos szókincset. Elsajátíthatja az összetett igék (phrasal verbs) használatát hivatalos beszélgetésekkor. Áttekintjük a motivációval kapcsolatos szókincset. Kitérünk még az idiomatikus kifejezések alkalmazására is.

24. lecke: Cultural issues - Kulturális kérdések
A lecke végére tudni fogja használni az üzleti etikettel kapcsolatos szókincset. Taglaljuk a hivatalos élet alapvető udvariassági szabályait és az ott alkalmazható megnyilvánulási formákat. Ismertetjük a partnerekkel folytatott beszélgetések során hasznos szófordulatokat, tiszteletben tartva a kulturális különbségeket. Végül szó lesz arról, hogyan kell különböző országokban üzleti megbeszélések során viselkedni.

Angol nyelv az üzleti életben tanfolyam tartalma:

 • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz , valamint 12 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 24 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akiknek általános angol nyelvi tudásukon túl szakmai nyelvtudásra is szükségük van,
 • akiknek munkájuk során külföldi üzletemberekkel kell kommunikálniuk,
 • akiknek hivatalos leveleket kell írniuk külföldi üzletfeleiknek, kereskedelmi partnereiknek.

Az üzleti angol nyelvtanfolyam végére:

 • könnyebben találhat elképzeléseinek megfelelő munkát,
 • sikerrel pályázhat mind itthon, mind külföldön nemzetközi érdekeltségű vállalatoknál,
 • nem jön zavarba, ha faxot, e-mailt kell küldenie vagy telefonos beszélgetést kell lebonyolítania külföldi partnereivel,
 • képes lesz angol nyelvű pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi témájú szakirodalmat olvasni.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.