Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

Angol nyelvtanfolyam kezdőknek
ELO online

Az angol az egész világ egyik legnépszerűbb és legtöbb ember által beszélt nyelve. Kezdje a nyelvtanulást velünk már az alapoktól! A kezdő angol nyelvtanfolyam segítségével megismerkedhet a nyelv alapvető szókincsével, nyelvtanával és az angol nyelvű országok kultúrájával. Tanulását a nyelvkönyv és a hanganyag mellett a korszerű interaktív online szolgáltatásunk, az ELO online segítségével hatékonyabbá és szórakoztatóbbá teheti, szókincsét pedig a Memoplus programmal fejlesztheti. A tanfolyam elvégzésével akár A1 + A2 szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

Angol nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Hello!
Megismerkedhet az alapvető üdvözlési, búcsúzási és bemutatkozási formákkal. Tanulhat az országnevekről, és a számnevekről 0-tól 20-ig.

2. lecke: Meeting people
Áttekintjük a bemutatkozási formákat, foglalkozás neveket. Tovább haladunk a számnevekkel 20-tól 100-ig. Ismertetjük a főnevek többes számú alakjait.

3. lecke: Home, sweet home!
Foglalkozunk a have got ige használatával, a főnevek többes számával és a there is/are szerkezet használatával. Áttekintjük az otthon leírását (szóban és írásban is).

4. lecke: In town
Megtanulhatja a városi épületek neveinek használatát. Ismertetjük a közlekedési eszközök elnevezését, és azt, hogy hallott útbaigazítás alapján hogyan kell lerajzolni az útvonalat.

5. lecke: Timetables
Elsajátíthatja az idő meghatározását (óra, napszakok, a hét napjai) és a megfelelő határozószavak használatát az idő meghatározására.  Megtanulhatja a do segédige alkalmazását.

6. lecke: My typical day
Foglalkozunk az időhatározók és gyakoriságot kifejező határozók használatával. Segítséget nyújtunk egy átlagos napjának a leírására.

7. lecke: Work
Ismertetjük a szakmák és munkakörök nevének használatát. Foglalkozunk a különböző cselekvést kifejező igék, a melléknevek használatával, és az ellentétes értelmű melléknevek képzésével.

8. lecke: Looking for a job
Megtanulhatja, hogyan kell motivációs levelet és önéletrajzot írni és milyen alapszókincs segítségével írható le a munkavégzés. Foglalkozunk a can segédige használatával.

9. lecke: Language practice
Áttekintjük a Present Simple igeidőben alkalmazható igék megfelelő formáit. Szövegértelmezési és beszédkészséget fejlesztő gyakorlatokat végezhet.

10. lecke: Language practice
Áttekintjük a kérdő és tagadó mondatok használatát Present Simple igeidőben. Foglalkozunk a gyakoriságot kifejező határozókkal és gyakorolhatja a szóbeli bemutatkozás lehetőségeit is.

11. lecke: Hobby
Bemutatjuk az érdeklődési körrel és sportolással kapcsolatos kérdések alkalmazását, megtanulhatja a különböző sportágak neveit. Ismertetjük az ing-es forma használatát a kedvtelést kifejező igék után.

12. lecke: Entertainment
Áttekintjük a would like kifejezés használatát a kívánságok kifejezésére. Foglalkozunk a so és neither kifejezések használatával.

13. lecke: The look
Ismertetjük a Present Continuous igeidőt. Megtanulhatja, hogyan kell a mellékneveket használni személyek vagy tárgyak leírására, ruhadarabok megnevezésére.

14. lecke: Describing places
Bemutatjuk, hogyan kell kérdéseket és tagadásokat képezni Present Simple igeidőben és a szituációnak megfelelően alkalmazni a Present Simple vagy a Present Continuous igeidőt.

15. lecke: Asking for directions
Bemutatjuk, hogyan kell útvonalat tervezni a hallott útmutatás alapján és hogyan kell útbaigazítást kérni, útmutatást nyújtani, valamint hogyan lehet eljutni a város egy megadott helyére.

16. lecke: Shopping
Foglalkozunk a some/any határozatlan névmásokkal. Ismertetjük a ruhavásárlásnál használatos kifejezések használatát és azt, hogyan kell ruházati boltban párbeszédet folytatni.

17. lecke: Food
Gyarapíthatja az étkezéssel kapcsolatos szókincsét. Áttekintjük az élelmiszerboltban folytatott párbeszédeket és az egészséges táplálkozás kérdéskörét.

18. lecke: At the restaurant
Megtanulhatja az ételek, élelmiszerek nevének használatát, a főzéssel kapcsolatos cselekvések nevét, és azt, hogyan kell rendelni egy étteremben.

19. lecke: Language practice
Gyakorolhatja az igék megfelelő alakjainak használatát Present Simple és Present Continuous igeidőben, továbbá a melléknevek használatát, közép- és felsőfokú alakjuk képzését.

20. lecke: Language practice
Ismertetjük a felszólító mondatok használatát. Átismételjük a párbeszéd folytatását boltban, étteremben, valamint az útbaigazítás kérését, illetve mások útbaigazítását.

21. lecke: Famous people
Megtanulhatja a Past Simple igeidő használatát, a hónapok és évszakok neveit, és a dátumok, események idejének meghatározását.

22. lecke: Childhood memories
Ismertetjük a when, after, before, then kötőszavak használatát. Megtanulhatja, hogyan beszéljen a saját gyermekkoráról, hogyan mutassa be néhány híres ember rövid életrajzát.
 
23. lecke: I’ve got a headache!
Megtanulhatja az egyes testrészek elnevezését. Ismertetjük, hogy hogyan kell beszélni a különböző panaszokról és betegségekről, valamint hogyan kell lebonyolítani egy beszélgetést az orvosi rendelőben.

24. lecke: What shall I do?
Áttekintjük, hogyan kell tanácsot adni, illetve tanácsot kérni a shall és a should segítségével, és hogyan kell a must, mustn’t, needn’t segítségével megparancsolni, illetve megtiltani valamit.

25. lecke: Weather forecast
Bemutatjuk a be going to kifejezés használatát. Ismertetjük a hőmérséklettel és az időjárással kapcsolatos párbeszédeket és azt, hogy hogyan kell beszélni a kedvenc évszakáról.

26. lecke: Predict your future
Megtanulhatja, hogyan fejezze ki a vágyait és álmait a want, hope, would like igék segítségével, és hogyan tegyen ajánlatot valamire a let’s szerkezet használatával.

27. lecke: Feelings
Ismertetjük a különböző hangulatokat kifejező melléknevek használatát (-ing, -ed). Áttekintjük, hogyan beszéljen érzésekről, hangulatokról és benyomásokról.

28. lecke: Special occasions
Fejlesztheti a különböző ünnepekkel, nevezetes napokkal kapcsolatos szókincsét. Foglalkozunk a fontos családi események és a népszerű amerikai és brit ünnepek ismertetésével.

29. lecke: Language practice
Gyakorolhatja, hogyan kell a múltban történt eseményekről Past Simple időben beszélni, és a módbeli segédigéket (must, should, need) használni.

30. lecke: Language practice
Átismételheti, hogyan kell kérdéseket szabadon megfogalmazni, illetve kérdésekre válaszolni Past Simple időben, és megadott kifejezések alapján párbeszédet, illetve rövid történetet írni.

31. lecke: What were you doing yesterday morning?
Megtanulhatja, hogyan kell alkalmazni a Past Continuous igeidőt és gyakorolhatja, hogyan kell határozószavakat képezni, és azokat alkalmazni.

32. lecke: Crime
Bővítheti a joggal és a gyilkosságokkal kapcsolatos szókincsét. Elsajátíthatja, hogyan kell írásban és szóban megnyilatkozni a while, because, so kötőszavak használatával.

33. lecke: Nature
Tanulhat a Future igeidőről. Gyarapíthatja a természettel kapcsolatos szókincsét. Megtanulhatja, hogyan kell kifejezni a környezetvédelemmel kapcsolatos álláspontját.

34. lecke: Technology and IT world
Bővítheti a számítógépes technológiával kapcsolatos szókincsét. Áttekintjük, hogyan kell egyszerű e-maileket írni.

35. lecke: Holidays
Ismertetjük a Present Perfect igeidőt. Megtanulhatja, hogyan kell szóban és írásban nyilatkozni a vakációval kapcsolatos témában.

36. lecke: Travelling
Képes lesz felismerni és elolvasni angolul az utazást megkönnyítő különböző jelzéseket. Elsajátíthatja, hogyan kell párbeszédet folytatni: a repülőtéren, pályaudvaron és a szállodában.

37. lecke: Media
Megtanulhatja, hogyan kell a nobody, everybody, something, somewhere stb. határozatlan névmásokat alkalmazni. Bővítheti a sajtóval kapcsolatos szókincsét.

38. lecke: News
Ismertetjük, hogyan kell a Past Simple és a Present Perfect igeidőt megfelelően alkalmazni. Megtanulhatja az aktuális eseményekről való beszélgetés fordulatait.

39. lecke: Language practice
Gyakorolhatja a Past Continuous és Past Simple igeidők folyékony használatát. Ismertetjük, hogyan kell sms-t írni rövidítéseket használva.

40. lecke: Language practice
Átismételheti a Present Perfect igeidő folyékonyan használatát és azt, hogy hogyan kell megkülönböztetni a Present Perfect igeidős alakot a Past Simple alaktól.

Angol nyelvtanfolyam kezdőknek tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 40 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnék elsajátítani egy világnyelv alapjait,
 • akik utazásaik során, turistaként boldogulni szeretnének különböző élethelyzetekben,
 • akik munkájához elengedhetetlen az angol nyelv ismerete.

A kezdő angol nyelvtanfolyam végére:

 • Ön képes lesz alapszinten kommunikálni szóban és írásban,
 • tudni fogja, hogyan szólaljon meg angolul a munkahelyén, vagy egy külföldi út során,
 • olyan nyelvtudása lesz, amely előnyt jelenthet a munkavállalásnál.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
10 775 Ft/hó* Megrendelem
11 475 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
11 875 Ft/hó* Megrendelem
12 375 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.