Angol nyelvtanfolyam haladóknak

Angol nyelvtanfolyam haladóknak
ELO online

Meglévő angol nyelvtudásának gyarapítása, szóbeli és írásbeli nyelvi készségeinek elmélyítése hozzájárul ahhoz, hogy különböző témákban magabiztosan társalogjon külföldi ismerőseivel, barátaival, üzletfeleivel. Az internet nyújtotta lehetőségek kiaknázása is könnyebbé válik biztos nyelvtudással. Az angol haladó nyelvtanfolyam elvégzésének eredményeképpen sikeresen tudja majd használni az angol nyelvet mind munkájában, mind a magánéletében. A tananyaghoz rendelhető Memoplus program segítséget nyújt az angol nyelvű szókincs bővítéséhez. A tanfolyam elvégzésével akár B2 + C1 szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Angol nyelvtanfolyam haladóknak

Angol nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Angol nyelvtanfolyam haladóknak

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Look like a million dollars
Ebből a leckéből elsajátíthatja a leírások során a mellékneveket megfelelő sorrendben használni. Átismételjük, hogyan kell egy mondatban a megfelelő szórendet használni. Bemutatjuk a ruhaanyagok leírása során használatos és divattal kapcsolatos szókincset alkalmazni. Kitérünk a ruházattal kapcsolatos kifejezéseket használatára. Tanulhat arról, hogyan kell gyorsan angolul jegyzetelni.

2. lecke: The personal touch
Szó lesz arról, hogyan kell általános és részletező kérdéseket képezni. Ismertetjük a jellemet meghatározó melléknevek használatának tudnivalóit. A lecke elsajátításával képes lesz tipikus végződések segítségével melléknevet alkotni. Tanulhat arról, hogyan kell olyan levelet írni, melyben valakiről jellemzést ad. 

3. lecke: Home, sweet home
A lecke végére megfelelően tudja alkalmazni a Present Simple, Present Continuous jelen időket és a Present Perfect igeidőt. Bemutatjuk, hogyan használja a statikus igéket. Tanulhat a smell, taste, see, hear, feel érzékelést kifejező igék (verbs of the senses) helyes használatáról. Bemutatjuk az épületek, helyiségek és háztartási eszközök jellemzésénél használatos szókincset. Elsajátíthatja apróhirdetések írásának technikáját.

4. lecke: The hustle & bustle of city life
Átismételjük a Present Perfect, a Past Simple, a Present Perfect Simple, valamint a Present Perfect Continuous igeidőket. Rendszerezzük a város szerkezetének, épületeinek, helyeinek jellemzésére használatos szókincset. Bemutatjuk az összetett melléknevek alkotását; a statikus igék, az érzékelést kifejező igék, valamint a határozószók és a kifejezések nyelvtanát. Kitérünk arra, hogyan kell helyeket jellemezni.

5. lecke: As right as rain
A lecke elsajátításával helyesen tudja alkalmazni az igék személytelen alakjait, valamint a gerund és az infinitive formákat. Rendszerezzük az egészséges életmóddal kapcsolatos szókincset. Megtanulja a hangsúly nélküli szótagokat helyesen kiejteni. Ismertetjük, hogyan kell rövid véleményt írni arról, hogy mit tehet az ember, hogy jó formában legyen.

6. lecke: Aches and pains
Az előző lecke folytatásaként további igeszerkezetek alkalmazását mutatjuk be gerund és infinitive formában. Összegyűjtjük az egészséggel és az orvosi segítségnyújtással kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan kell helyesen olvasni a fonetikus ábécét. Kitérünk arra is, hogyan kell rövid véleményt írni (pl. egy orvosi látogatásról).

7. lecke: Language practice
Az első 6 lecke ismeretanyagát összefoglaló tananyagcsomag. Elsőként a Grammar and vocabulary rész ismétlése következik, melyben szókinccsel kapcsolatos feladatokat és nyelvtani gyakorlatokat kell megoldania, majd áttérünk az olvasás, szövegértés, hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészséget fejlesztő feladatokra. Megtanulja, hogy mi az ilyen feladatok jellegzetessége, és milyen technikákat alkalmazhat ezek megoldása közben. A lecke végén teszttel ellenőrizheti a legfontosabb szabályok elsajátítását.

8. lecke: Language practice 
Az előző lecke folytatásaként átismételjük a jelen igeidők alkalmazását; azaz a Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple és Present Perfect Continuous igealakokat. Ezt követően rendszerezzük a statikus igék és az érzékelést jelentő igék használatával és a gerund, valamint az infinitive formák helyes alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat. Áttekintjük a vonzatos igék alkalmazását, végül kitérünk a szóképzéssel kapcsolatos tudnivalókra (meghatározott formákból alkotott szavak).

9. lecke: Lessons in history
A lecke elsajátításával megfelelően tudja alkalmazni a narratív igeidőket: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous. Rendszerezzük a történelmi korszakokkal, háborúkkal, gyarmati időszakokkal és a múltbeli élettel kapcsolatos szókincset. Áttekintjük, miként kell a hosszabb szavakat helyesen hangsúlyozni. Kitérünk arra is, hogyan kell megírni híres emberek biográfiáját.

10. lecke: Cultural heritage
Ismertetjük a múltra vonatkozó - used to, would, was about to - szerkezetek használatát. Szó lesz a Future in the Past igeidő sajátosságairól. Elsajátíthatja a kultúrával – irodalommal, művészettel, zenével, építészettel kapcsolatos szavakat. Foglalkozunk az igék „gyenge” és „erős” alakjának megfelelő kiejtésével. Bemutatjuk, hogyan kell elbeszélést írni a múltról.

11. lecke: Technology or magic
Áttekintjük, hogyan kell kifejezni a jövőt a be going to szerkezettel, illetve a Present Continuous és a Present Simple igeidők segítségével. Szó lesz arról is, hogyan kell kifejezni a jövőt a Future Simple, Future Continuous és Future Perfect igeidőkkel. A lecke elsajátításával tudni fogja alkalmazni a may/might igéket a jövő kifejezésére. Bemutatjuk, hogyan kell használni a modern technológia és alkalmazott tudománnyal – applied sciences – kapcsolatos szókincset. Kitérünk arra is, hogyan kell esszéhez bekezdést írni.

12. lecke: Laws of nature
Tanulhat arról, hogyan kell helyesen alkalmazni a feltételes módot, azaz a conditional sentences szerkezetet. Áttekintjük az időhatározói mellékmondatokat és ismertetjük, hogyan kell time clauses képezni. A lecke elsajátításával tudni fogja alkalmazni a tudománnyal kapcsolatos szókincset – science. Kitérünk arra is, hogyan kell esszét írni.

13. lecke: Back to school
A lecke elsajátításával tudni fogja alkalmazni a II. és III. típusú feltételes módot (unreal conditionals). Részletesen áttekintjük a vegyes feltételes mondatokkal kapcsolatos tudnivalókat (mixed conditionals). Rendszerezzük az iskolával és az oktatással kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan kell jelentkezési lapot kitölteni.

14. lecke: Keep up the good work!
Tovább taglaljuk a feltételek mondatok használatával kapcsolatos tudnivalókat. Ismertetjük, hogyan kell alkalmazni a wish szerkezetet. Kitérünk az if only szerkezet használatára. Áttekintjük a munkával kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan kell motivációs levelet írni.

15. lecke : Language practice
Ebben a leckében gyakoroljuk a múlt idők alkalmazását,  a jövő idők alkalmazását, valamint a történelemmel kapcsolatos szókincs használatát. Átismételjük továbbá a jövővel kapcsolatos szókincs használatát – a tudományos fejlődéssel kapcsolatban, és gyakoroljuk, hogyan kell nyelvtani és szókinccsel kapcsolatos feladatokat megoldani.

16. lecke: Language practice
Tanulhat a feltételes mondatok – conditional sentences használatáról, az időhatározói mellékmondatok – time clauses használatáról. Szó lesz a wish, illetve if only szerkezetek alkalmazásáról. Átismételjük még a tanulással, oktatással és munkával kapcsolatos szókincs használatát.

17. lecke: No man is an island
A lecke elsajátításával megfelelően tudja alkalmazni a módbeli segédigéket (modal verbs). Rendszerezzük a családdal, kapcsolatokkal, barátsággal kapcsolatos szókincset. Kitérünk a módbeli segédigék „gyenge” és „erős” formáinak kiejtésére. Taglaljuk azt is, hogyan kell szerkesztőséghez levelet írni.

18. lecke: Justice for all
Áttekintjük, hogyan kell a past modal szerkezetet alkalmazni. Elsajátíthatja a bűnözés és igazságügyi rendszerrel kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk, hogyan kell helyesen kiejteni a modal + have + III form szerkezetet. Végül szó lesz arról, hogyan kell egy cikket szerkeszteni.

19. lecke: A sweet tooth
Tanulhat arról, hogyan kell megfelelően használni a megszámlálható és nem megszámlálható főneveket. A lecke elsajátításával helyesen fogja tudni használni a kollektív főneveket (gyűjtőneveket); azokat a főneveket, melyeknek kizárólag többes száma van; a szabálytalan főneveket, illetve az összetett főneveket. Rendszerezzük az étkezéssel, főzéssel, konyhai eszközökkel, étteremmel kapcsolatos szókincset. Kitérünk a kulináris témakörben előforduló szavak helyes kiejtésére.

20. lecke: Time out
Bemutatjuk a határozatlan és a határozott névelők helyes alkalmazását (indefinite articles és definite articles). Áttekintjük a névelők helyes kiejtését. Részletesen megismertetjük a szórakozással és a pihenéssel kapcsolatos szókinccsel. Szó lesz arról is, hogyan kell rövid cikket írni.

21. lecke: Shopping therapy
A lecke elsajátításával tudni fogja helyesen használni a szenvedő, passzív szerkezetet különböző időkben és formákban. Áttekintjük a have something done szerkezetet. Rendszerezzük a vásárlással kapcsolatos szókincset. Tanulhat bizonyos főnevek, igék helyes hangsúlyozásáról. Taglaljuk a panaszlevél – a letter of complaint – megfogalmazásának szabályait.

22. lecke: Money for jam
Kitérünk az it is said that…, illetve a he is said to be… típusú szenvedő szerkezet helyes alkalmazására. Szó lesz a seem és az appear igékkel használt szerkezetekről. Tanulhat arról, hogyan kell helyesen alkalmazni a pénzügyekkel és bankvilággal kapcsolatos szókincset. Olvashat a "Bank of England" történetéről, működéséről.

23. lecke: Language practice
A 9-22. leckékben megtanult ismeretanyag gyakorlását összefoglaló tananyagcsomag. Gyakorolhatja a módbeli segédigékről tanultakat, átismételheti a past modal szerkezetet. Feladatokat oldhat meg a have something done szerkezettel kapcsolatban. Új szókincset is elsajátíthat: a jog, bűncselekmények, társadalmi élet, pénz és bevásárlás szókincsét. 

24. lecke: Language practice
Az előző leckéhez hasonlóan folytatjuk a korábbi tudásanyag átismétlését. Gyakoroljuk a főnévformák használatát (megszámlálható, nem megszámlálható, gyűjtőnevek, csak többes számban szereplő főnevek), valamint a határozott és határozatlan névelők és egyéb, a főnevek előtt szereplő szavak alkalmazását. Ezen kívül ellenőrizheti tudását olvasás, szövegértés, hallás, beszéd és írás készségekből.

25. lecke: What a wonderful world
A lecke elsajátításával tudni fogja helyesen használni a függő beszédet (reported speech) és megfelelően alkalmazni a közvetett kérdéseket (indirect questions).  Áttekintjük a say és a tell igékkel képzett szófordulatokat. Rendszerezzük az időjárás, állat- és növényvilág jellemezésére használatos szókincset. Bemutatjuk az argumentative essays írásakor hasznos kifejezéseket is.

26. lecke: Global warning
Taglaljuk a függő beszéd bevezetésére használatos speciális igéket (special introductory verbs) és a homográf szavakat. Ismertetjük az azonos írásmódú, de jelentésükben és kiejtésükben eltérő szavakkal kapcsolatos tudnivalókat. Kitérünk a természeti katasztrófákkal és veszélyekkel, környezettel és környezetvédelemmel kapcsolatos szókincsre. Szó lesz arról is, hogyan kell érvelő esszét fogalmazni az állatkertek előnyeiről és hátrányairól.

27. lecke: Information age
Elsajátíthatja, hogyan kell helyesen alkalmazni az okot, eredményt, engedélyt, célt kifejező összetett mondatokat (clauses of reason, result, concession, purpose). Rendszerezzük a tömegmédiával -  sajtóval, televízióval, internettel - kapcsolatos szókincset. Kitérünk a connected speech szavainak helyes kiejtésére. Áttekintjük, hogyan kell helyesen cikket írni.

28. lecke: Shakespeare would have loved cinema!
A lecke megtanulásával tudni fogja helyesen használni az alárendelő összetett mondatokat – relative clauses. Szó lesz arról, hogyan kell megkülönböztetni a defining clauses-t, és a non-defining clauses-t. Bemutatjuk a filmmel kapcsolatos szókincs alkalmazását. Taglaljuk azoknak a szavaknak a helyes kiejtését, melyekben hangzókihagyás – ellision illetve hasonulás – assimilation figyelhető meg. Áttekintjük, hogyan kell filmkritikát írni.

29. lecke: From here to Timbuktu
Szó lesz arról, hogyan kell helyesen fokozni a mellékneveket és határozószavakat. Kitérünk arra is, hogy a mellékneveket és határozószavakat tartalmazó nyelvtani szerkezeteket hogyan kell helyesen használni. Rendszerezzük az utazással kapcsolatos szókincset. Végül azzal is foglalkozunk, hogyan kell e-mailben vagy levélben iránymutatást adni.

30. lecke: Out & about
Áttekintjük, hogyan kell helyesen használni az összehasonlítást kifejező nyelvtani szerkezeteket. Taglaljuk azt is, hogyan kell helyesen használni a mellékneveket az elöljárószavakkal. A lecke végére megtanulhatja, hogy mik a similes állandósult szókapcsolatok. Elsajátíthatja a turizmussal és szabadsággal kapcsolatos szókincset. Bemutatjuk a contrastive stress mondatok helyes kiejtését.

31. lecke: Language practice
Ebben a leckében átismételheti a függő beszéd használatát, az összetett mondatok alkalmazását, valamint a mellékneves szerkezeteket. Ezen kívül kitérünk a természettel, klímával, ökológiával, természeti katasztrófákkal, sajtóval, televízióval, internettel, filmművészettel, utazással, szabadsággal kapcsolatos szókincs alkalmazásának kérdésére.

32. lecke: Language practice
A tanfolyam utolsó leckéje egy olyan ismétlő lecke, melyben összegyűjtöttük az egész ismeretanyagot. Így többek között rendszerezzük a nyelvtani gyakorlatokkal, az előző leckék új szókincsével, illetve a feleletválasztós, a behelyettesítős, a szóképző, a mondatot átalakító feladatokkal kapcsolatos ismereteit. Továbbá ellenőrizheti tudását az olvasás, szövegértés, beszéd és írás készségek szempontjából.

Angol nyelvtanfolyam haladóknak tartalma:

 • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz , valamint 16 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 32 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik nemcsak tanulni, hanem tudni is szeretnének angolul,
 • akik nem riadnak vissza az alaposabb gyakorlást igénylő nyelvtani szerkezetektől,
 • akik kötetlenül és magabiztosan szeretnének társalogni külföldi ismerőseikkel, barátaikkal, üzletfeleikkel,
 • akik külföldi munkavállalást terveznek.

A haladó angol nyelvtanfolyam végére:

 • képes lesz magabiztosan kommunikálni angol nyelven,
 • árnyaltan ki tudja majd fejteni álláspontját, véleményét különböző aktualitások kapcsán,
 • eredményesebben kiaknázhatja az internet nyújtotta lehetőségeket,
 • elhelyezkedési esélyei nőnek az első számú világnyelv ismeretével.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
10 775 Ft/hó* Megrendelem
11 475 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
11 875 Ft/hó* Megrendelem
12 375 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.