Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek

Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek

Az ELO 10-15 éves korú gyerekek számára készült tananyaga alapján gyermeke játékos formában, könnyedén elsajátíthatja az angol nyelv alapjait. Mind a témák, mind a színes illusztrációk felkeltik a tanuló érdeklődését, és nyelvi aktivitásra serkentik. A tanulói csomag, a leckefüzet és a hanganyag önálló tanulásra alkalmas, és Ön a szülői kézikönyv segítségével nyomon követheti gyermeke haladását.

10 350 Ft helyett

csak 
9 315 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Bemutatkozás
Bemutatjuk a bemutatkozás alapjait és az ehhez kapcsolódó szavakat, kifejezéseket. Nyelvtan szempontjából képet adunk a kérdő mondatokról, a fordított szórendről, a határozatlan névelőről. Ezenkívül a főnév többes számáról, a számokról és az életkorról.

2. lecke: Üdvözlés
Átvesszük az üdvözlés típusait, alapjait. A nyelvtani részben szót ejtünk az összevont alakról (rövidítés), a „do” segédigével történő kérdő mondat képzésről is.

3. lecke: A reggeli étkezés, a lakás és helyiségei
A lecke végére ismertetjük a reggeli étkezés, a lakás és annak helyiségeihez kapcsolódó szavakat. Nyelvtan szempontjából bemutatjuk a tagadás, a „don’t” szócska használatát és a kérdéseket a „do” segédigével.

4. lecke: A kert, a tisztálkodás
Képet adunk a kert és a tisztálkodás kapcsán használatos szavakról. Nyelvtanból segítünk elsajátítani a E/3 sz. személyes névmásokat, a „does” segédigét, a „why” kérdő névmást és a felszólító mondatot.

5. lecke: Vásárlás
A lecke elsajátításával megismertetjük a vásárlással kapcsolatos szavakat. Továbbá nyelvtanból a vásárlással kapcsolatos kifejezéseket, az „of” szócskával és a „can” segédigével.

6. lecke: A pénz, élelmiszerek vásárlása
Ismertetjük a számneveket, a pénz, fizetés és bevásárlás során használt szavakat, kifejezéseket. Nyelvtanból bemutatjuk a „they” többes számú névmás használatát, a „how many” és „how much” kifejezéseket és azok használatát.

7. lecke: Posta, útbaigazítás, mozi
A lecke végére bemutatjuk a postával, az útbaigazítással és a mozival kapcsolatos szavakat és kifejezéseket, továbbá a nyelvtani részben a „one” szócska főnevekre történő helyettesítését és a sorszámokat.

8. lecke: A parkban, a buszmegállóban, a buszon
Képet adunk a parkban, a buszmegállóban és a buszon történő párbeszédek során használatos szavakról, kifejezésekről. A nyelvtani részben ismertetjük a jelen időben,  folyamatosan zajló cselekvésre kérdezést és személyes névmásokat.

9. lecke: Természetvédelem, az állatkertben, az állatok
A lecke elsajátításával új szavakat, kifejezéseket mutatunk be a természetvédelemhez, az állatkerthez és az állatokhoz kapcsolódóan. Nyelvtanból átismételjük az előző nyolc leckében elsajátítottakat.

10. lecke: A cirkuszban, jótékonysági futás
Segítségünkkel megismertetjük a cirkusz és a jótékonysági futás témaköréhez kapcsolódó szavakat kifejezéseket. Folytatjuk az előző leckékben elsajátított nyelvtani részek ismétlését fordítási gyakorlatokkal.

11. lecke: Útban az iskolába, az iskolában, az óra
Bemutatjuk az iskola, a tantárgyak, a tanóra témaköréhez tartozó szavakat, kifejezéseket. Nyelvtanból segítségünkkel elsajátítja a melléknevek fokozását, a „don’t” kifejezéssel történő tiltást, az idő és a közeljövőben tervezett cselekvés kifejezését.

12. lecke: Kirándulás, napirend
Átvesszük a kirándulás témaköréhez és a napirendhez kapcsolódó kifejezéseket, szavakat. A nyelvtani részben a hét napjaival, a birtokos névmás önálló formájával foglalkozunk.

13. lecke: Sportok, mérkőzések, játékhoz öltözve
A lecke végére bemutatjuk a sportokhoz, mérkőzésekhez kapcsolódó szavakat. Nyelvtanból ismertetjük a „have got” kifejezést, a „very” és a „much” szócska melléknevek előtti használatát, a „pair of” használatát a páros tárgyaknál.

14. lecke: Játék-szórakozás
Átvesszük a játék-szórakozás témaköréhez tartozó szavakat. Bemutatjuk a „to be”, a „to have” ige múlt idejét, a múlt idejű tagadó mondatoknál a „didn’t” szócska használatát is.

15. lecke: A baleset, a vakáció tervezése
Segítségünkkel megismeri a baleset és a vakáció tervezéséhez használatos szavakat, kifejezéseket. A „some”, „something”, „somewhere” szavak és a tulajdonnevekből képzett melléknevek használatát.

16. lecke: Élet a campingben, utazás metróval
Átvesszük a campingezés és az metróval történő utazáshoz használatos szavakat, kifejezéseket, továbbá a folyamatos múlt idő használatát és a rendhagyó igéket.

17. lecke: Az autósiskola
Az eddig tanultak gyakorlásán felül bemutatjuk az autósiskola témaköréhez kapcsolódó szavakat és kifejezéseket.

18. lecke: Az orvosnál, a vizsga
További ismétlések mellett ismeretet adunk az orvosnál és a vizsgákon használatos szavakról és kifejezésekről.

Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek tartalma:

 • 9 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 18 leckét tartalmaz , valamint 9 db MP3 formátumú hanganyagot
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik a 10-15 éves korosztályba tartoznak,
 • akik szeretnek még játékos formában, könnyedén tanulni,
 • akik érteni szeretnék a korosztályuknak szóló angol nyelvű honlapokat és tévéműsorokat,
 • akik szívesen barátkoznak külföldi kortársaikkal.

Az angol nyelv gyerekeknek nyelvtanfolyam végére gyermeke:

 • nagyszerű alapokat szerezhet további tanulmányaihoz az angol nyelv elsajátításában,
 • elsajátíthatja a szavak helyes kiejtését, hiszen gyermekkorban fogékonyabbak a magyartól eltérő hangsúlyozásra,
 • szélesebb látókörre tesz szert és bővülnek interkulturális ismeretei,
 • nyelvtudásával jövőjét alapozza meg.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (18db lecke)
Tananyagcsomag
(18db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
9 315 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.